| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Øverbø – Gnr.19

 

Øverbø ligger øst i Midtbygda. Den grenser mot Sørbø i nordvest, Torsholt i sydvest og Gurholt i sydøst.

 

Se Øverbø før 1814

 

Øverbø var selveierbruk i 1814.

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

(Med Øverbø Bnr.2,  Øverbø/Røirmyr og Veneliene Bnr.3, Øverbø/Østre seterskog Bnr.5 Øverbø/Skog Bnr.8, Øverbø/Rønningen Bnr.9 Øverbø/Rønningenmyra Bnr.10 Øverbø Bnr.11 Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 Øverbø/Røimyrstykke Bnr.13 Øverbø/Skog Bnr.14 Øverbø/Skog Bnr.15 Øverbø/Skog Bnr.16 Øverbø/Åsen Bnr.17 Øverbø/Skog Bnr.18 Øverbø/Seterstykke Bnr.19 Øverbø/Frimandalstykke Bnr.20, Øverbø/Rønningene Bnr.21 Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 Øverbø/Skog Bnr.23 Øverbø/Sandbrekkene Bnr.24 Øverbø/Hagen Bnr.25 Øverbø/Fossheim Bnr.26 Øverbø/en parsell Bnr.27 Øverbø/Midtbygdens skole Bnr.28 Øverbø/Kløvskogrønningen Bnr.29 Øverbø/Solberg Bnr.30 Øverbø/Lillekaas Bnr.31 Øverbø/Jordstykke Bnr.32 Øverbø/Nordbø Bnr.33 Øverbø/Skoletomt Bnr.34 Øverbø/Granli Bnr.35, Øverbo/Skamyrstykke (parsell skog) Bnr.36 Øverbø/Havnerett i Øverbø seterskog Bnr.37Øverbø/Mølla Bnr.38Øverbø/Mølletomt Bnr.39Øverbø/Sagafoss Bnr.40Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41Øverbø/Sørbø Bnr.42Øverbø/Skog Bnr.43Øverbø/Tjernli Bnr.44Øverbø/Hegna Bnr.45 Øverbø/Braanastykket Bnr.46 Øverbø/Snippen Bnr.47 Øverbø/Øverland Bnr.48 Øverbø/Øverli Bnr.49,  Øverbø/Granlund Bnr.50, Øverbø/Fossli Bnr.51 Øverbø/Fossli Bnr.52 Øverbø/Flatin Bnr.53 Øverbø/Geiteskattås Bnr.54 Øverbø/Øverbø skog Bnr.55 Øverbø/Siljan Auto Bnr.56 Øverbø/Skaumo Bnr.57 Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58, Øverbø/Vestbø Bnr.59 Øverbø/Siljan Auto Bnr.60, Øverbø/Brånåsstykke Bnr.61 Øverbø/Sæteråshytta Bnr.62 Øverbø/en parsell Bnr.63 Øverbø/Midttun Bnr.64 Øverbø/Høgli Bnr.65 Øverbø/Hagen Bnr.66, Øverbø/Smie Bnr.67 Øverbø/Gurholtåsen Bnr.68 Øverbø/Høgda Bnr.69 Øverbø/Bergum Bnr.70 Øverbø/Fossli Bnr.71,  Øverbø/Ekeberg Auto Bnr.72 Øverbø/Tjønnberg Bnr.73 og plassene ÅsdalenÅsen Hagen, Kleven/Lia, Rønningen Sandbrekka/u531 Sandbrekka/u532 og  Sandbrekkene.)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere. Noen av disse plassene var bare en tomt med hus/er eller bare skogseiendommer.

 

I 1838 var det 6 løpenummer under Øverbø.

 

Matrikkelen 1838
Øverbø matrikkelnr. 173 (gammelt matrikkelnummer 146)
Løpenummer 529a - Øverbø - skyld 1 hud 4 ½ skinn - oppsitter Mikkel Mikkelsen
Løpenummer 529b - Et Skougstykke - skyld 3 skinn - oppsitter Fossums Jernverk
Løpenummer 530 - Øverbø - skyld 1 hud 4 ½ skinn - oppsitter Ole Svendsen
Løpenummer 531 - Øverbø - skyld 1 hud 7 ½ skinn - oppsitter Peder Hansen
Løpenummer 532 - Øverbø - skyld 1 hud 7 ½ skinn - oppsitter Jacob Larsen
Løpenummer 533 - Et Skougstykke - skyld 3 skinn - oppsitter Knud Olsen og Knud Larsen

 

Her følger Øverbø Bnr.1, Øverbø Bnr.4, Øverbø Bnr.6, Øverbø Bnr.7.

 

 

Øverbø Bnr.1

 

Øverbø løpenummer 529a – senere Bnr.1

Skjøte på Øverbø løpenummer 529a – senere Bnr.1 fra Mikkel Mikkelsens enke, Martha Mathiasdatter, til sønnen Nils Mikkelsen for 600 spd. Datert og tinglyst 27.08.1844

Skjøte på Øverbø løpenummer 529a – senere Bnr.1 fra Nils Mikkelsen Øverbøs arvinger til deres eneste medarving Jacob Mikkelsen Øverbø for 1500 spd. Datert 12.10.1871, tingl. 23.10.1871

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø løpenummer 529a – senere Bnr.1 den 23 og 24 august 1880, tingl. 16.09.1880, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.3.

Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra skifteforvalteren i Ingeborg Knutsdatter Øverbø og mand Jacob Mikkelsen dødsbo til stervbodatteren Mathilde Jacobsdatter Øverbø for kr. 21 500. Datert 20.08.1894, tingl. 01.09.1894

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 14.08.1894, tingl. 04.09.1894, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.20

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 10.08.1898, tingl. 16.09.1898, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.22

Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F M Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 27.08.1903, tingl. 09.09.1903, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.23

Skylldelingsforetning avholt den 27.08.1903, tingl. 09.09.1903, hvorved utskilt Øverbø Bnr.24 og Øverbø Bnr.25 fra Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7

Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra F M Treschow til Lars Pedersen for kr. 16 500 med forbehold om driftsvei, tømmerlegger, strandrett, jaktrett osv. Datert 22.05.1905, tingl. 27.05.1905

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 25.10.1915, hvorved til Petter L Norbø er utskilt et ”jordstykke” som Øverbø Bnr.32. Tingl. 10.11.1915

Skjøte på Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 fra Lars Pedersen Øverbø til Jacob Larsen for kr. 7000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, ting. 05.09.1917

Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra Lars P Øverbø og Pernille P Øverbø som eneste arvinger etter deres avdøde sønn Jacob L Øverbø ifl. attest til Olaf Nilsen Øverbø for kr. 17 000, hvorav for løsøre kr. 6000. Datert 13.07.1928, tingl. 16.07.1928

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 23.10.1951 hvorved er utskilt Øverbø/Ekeberg Auto Bnr.72 til Sverre Øverbø.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 28.02.1952 hvorved er utskilt Øverbø/Tjønneberg Bnr.73.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1807 til 1843 (Marta til 1862)

 

Mikkel Mikkelsen f. 1785 var sønn av Mikkel Olsen på Øverbø. Mikkel giftet seg i 1807 med Marta Mathiasdatter f. 1786 fra Røsholt i Lardal. De ble bosatt på Øverbø og Mikkel kjøpte en del av gården av sin svigerfar i 1807. Mikkel døde der i 1843. Marta døde der i 1862.

 

Se Øverbø før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1843 til 1871

 

Nils Mikkelsen f. 1815 var sønn av overnevnte Mikkel Mikkelsen. Nils var ugift og bosatt på Øverbø. Hans far døde på Øverbø i 1843 og Nils kjøpte i 1844 Øverbø løpenummer 529a av sin mor. I 1846 bodde Nils på gården med sin mor og flere søsken. Nils sin mor døde på Øverbø i 1862. I 1865 ser vi Nils på gården sammen med sin bror Jacob og hans familie. Vi ser da også brødrene Mathias og Ole på gården. Nils døde på Øverbø i 1871.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1860 til 1880 (Ingeborg til 1894)

 

Jacob Mikkelsen f. 1825 var bror av overnevnte Nils Mikkelsen. Jacob kjøpte Øverbø løpenummer 532a i 1859. Jacob giftet seg i 1860 med Ingeborg Knutsdatter f. 1838 fra Høiseth. Hans bror Nils hadde overtatt en del av Øverbø etter foreldrene og Jacob bodde nok sammen med han på Øverbø løpenummer 532a og så brukte de gårdene sammen. Da hans bror Nils døde på Øverbø i 1871 overtok Jacob Øverbø løpenummer 532a etter han. Jacob døde på Øverbø i 1880. Ingeborg døde der i 1894.

 

Barn:

Mathilde Andrine Jacobsdatter f. 1862 d. 1874

Kristian Jacobsen f. 1866 d. 1878

Helga Marie Jacobsdatter f. 1870 d. 1892

Amalie Jacobsdatter f. 1873 d. 1881

Mathilde Jacobsdatter f. 1877

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1894 til 1904

 

Mathilde Jacobsdatter f. 1877 var datter av overnevnte Jacob Mikkelsen. Da hennes mor døde på Øverbø i 1894 overtok Mathilde Øverbø Bnr.1, Øverbø Bnr.7 samt Sørbø Bnr.5. Mathilde Jacobsdatter Øverbø solgte i 1899 Sørbø Bnr.5, Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til Treschow. I 1900 bodde hun på Øverbø Bnr.1 og levde der av egne midler. I hovedhuset bodde ei husbestyrinde og en mann som var en teknikker fra Hof. I drengestua bodde en egen forpakterfamilie med tjenestefolk. Treschow hadde forpaktet bort gården etter at han kjøpte den i 1899. Mathilde Øverbø giftet seg med en tysk lege og meldte flytting til Bayern i Tyskland 26.08.1904.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1899 til ca 1902

 

Peder Olsen Espedalen f. 1865 og Inger Hansine Karlsdatter f. 1871 var begge fra Gjerpen. De giftet seg der i 1891. I 1900 bodde familien på drengestua på Øverbø Bnr.1. Treschow hadde kjøpt gården av Mathilde Øverbø i 1899 og forpaktet den bort til Peder. De ble ikke lenge på gården, men flyttet ca 1902 til Sauherad. De flyttet mye rundt, og kom til Mindås under Menstad i 1930.

 

Barn:

Karen Sofie Espedalen f. 1892 d. 1892

Karen Sofie Espedalen f. 1893 d. 1970

Nella Espedalen f. 1895

Klara Espedalen f. 1896 d. 1897

Ester Espedalen f. 1898 d. 1964

Ragna Espedalen f. 1900

Flere barn: Se gamlegjerpen.no

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1905 til 1917 (De bodde på Øverbø livet ut.)

 

Lars Pedersen f. 1848 fra Rønningen u/Øverbø giftet seg i 1877 Pernille Pedersdatter f. 1850 fra Høiseth. De ble bosatt på Øverbø. Lars overtok i 1878 Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 etter sine foreldre. Han kjøpte i 1897 Øverbø/Rydningerne Bnr.21 av Mathilde Jacobsen Øverbø. Lars nevnes i 1900 som bruker av Øverbø Bnr.10 og Øverbø Bnr.21. Lars solgte i 1904 Øverbø Bnr.10 og Øverbø Bnr.21. Han kjøpte i 1905 Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7. Lars Pedersen brukte i 1910 Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.1 og Bnr.7. Lars overdro i 1917 Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til sønnen Jacob Larsen. Han overdro i 1917 Sørbø Bnr.5 til sin sønn Petter Larsen. Pernille døde på Øverbø i 1931 og Lars døde der i 1934. Noe usikkert hvor de da bodde. Trolig på Øverbø Bnr.1.

 

Se Øverbø/Rønningensmyra Bnr.10

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1917 til 1928

 

Jacob Larsen f. 1885 var sønn av overnevnte Lars Pedersen Øverbø. Jacob overtok i 1917 Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 fra sin far. Hans Olsen Høiseth skilte i 1924 ut Høiseth/Stormyrene Bnr.39 fra Høiseth Bnr.10 til Jacob Larsen Øverbø og solgte den til han i 1925. Jacob Larsen Øverbø døde i 1928.  Jacob var ugift og hans arvinger solgte i 1928 Høiseth/Stormyrene Bnr.39, Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til Olaf Nilsen Øverbø.

 

Se under hans far

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928

 

Olaf Nilsen f. 1893 giftet seg i 1917 med Petra Lovise Larsdatter f. 1892. Hun kom fra Øverbø og de ble bosatt der. Hun var søster til overnevnte Jacob Larsen. Jacob var ugift og de overtok Høiseth/Stormyrene Bnr.39, Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 etter han. Olaf kjøpte senere Øverbø/Hegna Bnr.45. Olaf døde i 1976 og Petra Lovise i 1984.

 

Barn:

Ingeborg Petra Øverbø f. 1917 d. 2007

Leiv Øverbø f. 1920

Kristian Øverbø f. 1923 d. 2000

Sverre Øverbø f. 1924 d. 1971

Reidar Øverbø f. 1926 d. 1985

Jenny Øverbø f. 1929 d. 2015

Elsa Øverbø f. 1932

 

Familieark

 

 

 

 

Øverbø Bnr.4

Senere adresse: Opdalsveien 3

 

Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 og Øverbø/skogstykke - løpenummer 533– senere Bnr.16 fra Ole Mikkelsen til Svend Olsen. Datert 19.09.1796, tingl. 02.09.1796

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 fra Svend Olsen til Ole Svendsen. Datert 27.06.1829, tingl. 04.09.1829

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 den 13.12.1859, tinglyst 12.01.1860, hvorved utskilt Øverbø/Østre seterskog løpenummer 530b – senere Bnr.5

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 med flere eiendommer fra Ole Svendsens enke og arvinger til Solve Olsen for 1500 spd. Datert 25.09.1867, tingl. 27.09.1867

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 med flere eiendommer, halvparten i et møllebruk og løsøre fra Solve Olsens enke og arvinger til Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 30.10.1888, tingl. 01.11.1888, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.17

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 27.11.1893, tinglyst 16.01.1894, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.19

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.1 den 27.08.1903, tinglyst 09.09.1903, hvorved er ustkilt Øverbø Bnr.24 og Øverbø Bnr.25.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 22.06.1912, tinglyst 29.06.1912, hvorved til Slemdals kommune er utskilt Øverbø Bnr.27

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 03.05.1919, tinglyst 14.05.1919, hvorved til Slemdals kommune er utskilt Øverbø/Mølla Bnr.38

Øverbø Bnr.11 ble i 1923 sammenføyd med Øverbø Bnr.4 som Øverbø Bnr.4:

Begjæring om sammenfløyning av Øverbø Bnr.4 med Øverbø Bnr.11 fra Petter S Øverbø osv, datert 12.05.1923

 

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 i 1924, tinglyst 29.11.1924, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41 til F W Treschow, Øverbø/Sørbø Bnr.42 til Solve P Øverbø, Øverbø/skog Bnr.43 til eieren.

Skjøte på Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnen Hans Øverbø for kr 23 400 hvorav for løsøre kr 4000. Datert 31.08.1931, tingl. 04.09.1931

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 11.12.1935, hvorved er utskilt til Skien-Lardal kommunale veiselskap Øverbø/Snippen Bnr.47.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 08.02.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Øverland Bnr.48

Skjøte på Øverbø Bnr.4 med flere bruk fra Hans P Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderåd. Datert 19.05.1950

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1796 til 1842

 

Svend Olsen f. 1770 var sønn av Ole Mikkelsen Øverbø. Svend giftet seg i 1796 med Ingeborg Pedersdatter f. 1772 fra Høgset. Svend fikk skjøte på en del av Øverbø i 1796 av sin far og ble bosatt der. Ingeborg døde på Øverbø i 1819. Svend solgte i 1829 Øverbø - løpenummer 530 - senere Bnr.4 til sønnen Ole. Svend døde på Øverbø i 1842.

 

Se Øverbø før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1829 til 1867 (Thore bodde der til 1872)

Ole Svendsen f. 1795 giftet seg i 1822 med Thore Torgersdatter f. 1802 fra Tveiten i Lardal. De ble bosatt på Øverbø. Ole overtok i 1829 Øverbø - løpenummer 530 - senere Bnr.4 etter sin far. Vi ser i 1865 at sønnen Solve og hans familie bodde på gården og hjalp dem med driften. Ole døde på Øverbø i 1867. Enken solgte Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 til sønnen Solve da Ole døde. Thore døde på Øverbø i 1872.

 

Barn:

Ingeborg Kirstine Olsdatter f. 1823

Solve Olsen f. 1826 d. 1885

Kristian Olsen f. 1829

Karen Maria Olsdatter f. 1833 d. 1920

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1851 til 1885 (Inger Marie til 1886)

 

Solve Olsen f. 1826 var sønn av overnevnte Ole Svendsen. Solve giftet seg i 1851 med Inger Marie Knutsdatter f. 1830 fra Røsholt i Lardal. Løvenskiold skilte ut Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 fra Sørbø løpenummer 526 i 1860 og solgte den til Solve Olsen Øverbø. Da hans far døde på Øverbø i 1867 solgte hans mor Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 til Solve. Solve døde på Øverbø i 1885. Da Solve døde ble Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2. Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 ble solgt av enken og arvingene til sønnen Ole Petter Solvesen. Inger Marie døde på Øverbø i 1886.

 

Barn:

Trine Andrine Solvesdatter f. 1851

Karoline Solvesdatter f. 1855 d. 1891

Ole Petter Solvesen f. 1858 d. 1931

Kristian Solvesen f. 1862

Hans Jakob Solvesen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1858

 

Ole Larsen f. 1858 døde på Øverbø i Siljan i 1858 og gravlegges som "guttebarn Ole Larsen født i Lundeherred 5 maaneder".(Naturligvis usikkert hvor på Øverbø dette var.)

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1869

 

Sissel Findsdatter f. 1779 døde som legdslem på Øverbø i 1862. (Naturligvis usikkert hvor på Øverbø hun bodde.)

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt her i 1871

 

Nils Andersen f. 1797 fra Brevik ble gravlagt i 1871 som legdslem og forhenværende lærer bosatt på Øverbø. (Naturligvis usikkert hvor på Øverbø han bodde.)

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1879

 

Lovise Marie Nilsdatter f. ca 1858 døde som tjenestepike på Øverbø i 1879. Hun nevnes ikke i Siljan i 1865. Hun må ha fått en uekte sønn, Gullik, i 1873 som døde på Sortedal i 1878. (Naturligvis usikkert hvor på Øverbø hun bodde.)

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1885 til 1931

 

Ole Petter Solvesen f. 1858 var sønn av overnevnte Solve Olsen Øverbø. Han brukte bare navnet Petter. Da hans far døde i 1885 kjøpte han Øverbø Bnr.4, Øverbø Bnr.11 og Sørbø Bnr.2 og et møllebruk av sin mor og de andre arvingene. Petter Solvesen giftet seg i 1886 med Andrine Gunelia Nilsdatter f. 1856 fra Holte og ble bosatt på Øverbø. I 1910 brukte Petter Solvesen Øverbø Sørbø Bnr.2, Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.11, mens han bodde på Øverbø. Øverbø Bnr.11 ble i 1923 sammenføyd med Øverbø Bnr.4 som Øverbø Bnr.4. Petter Solvesen Øverbø og hans kone solgte i 1931 Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 til sønnen Hans Øverbø. Petter Solvesen Øverbø døde i 1931 og hans kone i 1940.

 

Barn:

Inga Marie Øverbø f. 1886

Klara Susanne Øverbø f. 1888 d. 1971

Tora Øverbø f. 1889

Solve Øverbø f. 1891 d. 1968

Hilda Øverbø f. 1893 d. 1981

Nils Olaf Øverbø f. 1896 d. 1972

Hans Jakob Øverbø f. 1897 d. 1960

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1925

 

Hanna Kirstine Olsdatter f. 1839 fra Prestegården døde ugift på Øverbø i 1925.

 

Se under hennes far

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1931 til 1950

 

Hans Jakob Øverbø f. 1897 var sønn av overnevnte (Ole) Petter Solvesen Øverbø. Petter Solvesen Øverbø og hans kone solgte i 1931 Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 til sønnen Hans Jakob Øverbø. Han ovetok også eierinteressen i Høiseth. Hans solgte i 1950 Øverbø Bnr.4 til sin brors sønn Hans Øverbø Høiseth f. 1922. Hans Jacob var ugift og døde i 1960.

 

Familieark

 

 

 

Øverbø Bnr.6

Senere adresse: Sentrumsveien 110

 

Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6

Skjøte på Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 fra Jacob Olsens enke med flere til Ole Jacobsen for kr. 2000. Datert 05.08.1816, tingl. 24.08.1816

Skjøte på Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 fra udlægshaverne i skifte efter Ole Jacobsen, slutt 01.02.1825, til Peder Hansen for 430 spd. Datert 05.05.1825, tingl. 21.06.1825

Skjøte fra Peder Hansen Øverbø til statsminister Løvenskiold paa hans 1 hud 7 ½ skind i Øverbø. Datert 05.06.1832, tingl. 26.06.1832

Skjøte på Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 fra Peder Hansen til statsminister Løvenskiold for 1200  spd. Datert 05.06.1832, tingl. 26.06.1832  

Skjøte på Øverbø/mellom Bnr.6 med flere bruk fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Datert og tinglyst 01.12.1886

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 03.09.1891, tinglyst 11.09.1891, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.18

Skjøte på Øverbø/mellom Bnr.6 og Sørbø Bnr.7 fra F W Treschow til Petter Olsen for kr. 7200 med forbehold om driftsveier, jagtrett, strandrett osv. Datert 17.04.1893, tingl. 01.05.1893

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 21.04.1906, tinglyst 16.05.1906, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.26

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 03.05.1919, tinglyst 14.05.1919, hvorved til Siljan kommune er utskilt Øverbø/Mølletomt Bnr.39.

Skifteskjøte på Øverbø/mellom Bnr.6 fra skifteforvalteren i avdøde Knut Petter Olsen Øverbøs dødsbo til Peter Nikolaisen Tveten for kr. 11 000. Datert 12.06.1926, tingl. 12.10.1927

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 09.11.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Bertinius Tveiten er utskilt Øverbø/Tjernli Bnr.44.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 16.11.1937, hvorved er ustkilt Øverbø/Fossli Bnr.52.

Øverbø/Fossli Bnr.52 ble sammenføyd med og overført til Øverbø Bnr.6. Datert 22.06.1938.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 07.12.1945, hvorved til Siljan kommune er utskilt Øverbø/en parsell Bnr.63.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 06.12.1947, hvorved til Alf Gonsholt er utskilt Øverbø/Smie Bnr.67.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 02.11.1948, hvorved er utskilt Øverbø/Høgda Bnr.69 og Øverbø/Bergum Bnr.70.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 11.05.1950, hvorved er utskilt Øverbø/Fossli Bnr.71 til Alf og Eilert Gonsholt.

 

  

Bosatt/Bruker her fra 1791 til 1810 (Ingeborg bodde der i alle fall til 1816.)

 

Jacob Olsen f. 1767 var sønn av Ole Jacobsen Øverbø. Jacob giftet seg i 1791 med Ingeborg Knudsdatter f. 1771 fra Gurholt. Jacob overtok en av brukerpartene på Øverbø og i 1801 nevnes han som en av fire brukere på gården. Jacob døde på Øverbø i 1810. Ingeborg solgte deres del i Øverbø til sønnen Ole Jacobsen i 1816.

 

Se Øverbø før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1816 til 1857

 

Maren Olsdatter f. 1797 fra Lardal giftet 1. gang seg i Lardal i 1816 med Ole Jacobsen f. 1793. Han var sønn av overnevnte Jacob Olsen Øverbø. Ole kjøpte i 1816 Øverbø/mellom - løpenummer 531- senere Bnr.6 av sin mor. Ole Jacobsen døde på Øverbø i 1822. Maren giftet seg 2. gang i Siljan i 1823 med Peder Hansen f. 1798 fra Høiseth. Han overtok Øverbø/mellom - løpenummer 531 – senere Bnr.6 etter skifte etter Ole Jacobsen. Peder solgte Øverbø Bnr.6 til Løvenskiold i 1832. Han døde på Øverbø i 1846. Maren reiste som enke sammen med 3 barn til Amerika i 1857.

 

Maren Olsdatter og Ole Jacobsen sine barn:

Anne Kristine Olsdatter f. 1817

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1820

 

Maren Olsdatter og Peder Hansen sine barn:

Karen Pedersdatter f. 1823 d. 1824

Oline Pedersdatter f. 1826

Hans Pedersen f. 1829 d. 1830

Hans Pedersen f. 1831

Berte Karine Pedersdatter f. 1834

Ole Pedersen f. 1837 d. 1839

Ole Pedersen f. 1840

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til 1888

 

Ole Hansen f. 1816 fra Haugen i Svarstad giftet seg i Siljan i 1837 med Anne Kristensdatter f. 1814. Anne var datter av Kristen Jacobsen som bygslet en del av Prestegården. Han døde i 1840 og moren ble alene på gården. Ole og hans kone ble bosatt sammen med henne og døpte barn der til og med 1856. Hennes mor døde der i 1854. Ole og Anne kom til Øverbø og flyttet nok fra Prestegården rundt 1856. Prestegården ble da nyorganisert i forbindelse med at Slemdal ble eget prestegjeld. De nevnes på Øverbø i 1865 og 1875 tellingene. De var leilendinger på Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 som Løvenskiold hadde kjøpt i 1854. Anne døde der i 1873 og Ole i 1888.

 

Se Prestegården

 

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 Øverbø/mellom Bnr.6 til Treschow:

Skjøte på Øverbø/mellom Bnr.6 med flere bruk fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Datert og tinglyst 01.12.1886

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1888 til 1925

 

Knut Petter Olsen f. 1861 fra Torsholt - Saga/Bakkane giftet seg i 1887 med Inger Gunilla Olsdatter f. 1845 fra Prestegården. Han skrev seg bare som Petter Olsen. I 1893 kjøpte han Øverbø/mellom Bnr.6 og Sørbø Bnr.7 fra Treschow og ble bosatt på Øverbø. Petter Olsen Øverbø solgte i 1916 Sørbø Bnr.7. Inger Gunilla døde på Øverbø i 1920. (Knut) Petter Øverbø døde på Øverbø i 1925. De etterlot seg ingen barn. Etter skifte til Petter Olsen Øverbø ble Øverbø/mellom Bnr.6 i 1927 solgt til Peter Nikolaisen Tveten.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1927 til 1958

 

Peder (Nikolaisen) Tveiten f. 1890 kom fra Tveiten u/Gurholt. Hans Nilsen Holte skilte i 1918 ut Holte/Holtemyr Bnr.12 og solgte den til Peder Nikolaisen Tveiten. Peder giftet seg i 1925 med Hilda Sofie Borgersdatter f. 1892 fra Gurholt. Etter skifte til Petter Olsen Øverbø ble Øverbø/mellom Bnr.6 i 1927 solgt til Peter Nikolaisen Tveten. Han nevnes som eier også i 1950. Hilda Sofie døde i 1954 og Peder døde i 1958.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1956

 

Arnt Gurholt f. 1933 og hans kone Reidun Høgberg f. 1935 kom til Øverbø Bnr.6. ca 1956.

 

Barn:

Morten Gurholt f. 1956

Øyvind Gurholt f. 1959

Arnt Helge Gurholt f. 1964

Trond Gurholt f. 1967

 

Familieark

 

 

 

 

 

Øverbø Bnr.7

Senere adresse: Mølleåsen 11

 

 

Øverbø - løpenummer 532(a)– senere Bnr.7

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 fra Amund Jacobsen med flere til Jacob Larsen for 425 rdl. Datert 14.01.1803, tingl. 15.01.1803

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 den 01.09.1827, hvorved tvende til statraad Løvenskiold solgte skogstykker er gitt en skyld på ½ skind.

Skjøte fra Jacob Larsen til statraad Løvenskiold på overnevnte 2 skogstykker for 200 spd. Datert 28.09.1827, tinglyst 21.02.1828

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 den 11.09.1847, tinglyst 06.10.1847, hvorved er utskilt Øverbø/skog Bnr.8 løpenummer 532b

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 06.07.1848, tinglyst 07.07.1848, hvorved er utskilt Øverbø/Rønningen Bnr.9 løpenummer 532c

Skjøte fra Jacob Larsen til Henrik Simonsens bo paa oven skyldsatte andel, Øverbø – løpenummer 532c - Bnr.9, hvorefter med samme følger ret til gjærde og brennefang samt havn for en ko og en kalv samt noen smaa kreaturer. Datert 22.12.1848, 11.04.1849

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 fra Jacob Larsen til Lars Jacobsen. Datert 30.03.1854, tinglyst 05.04.1854

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 fra Lars Jacobsen til Peder Pedersen Limi for 3500 spd. Datert 03.03.1856, tinglyst 05.03.1856

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 11.07.1857, tinglyst 03.11.1857, hvorved Øverbø Bnr.10 (løpenummer 532d) ble utskilt.

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tinglyst 14.02.1859, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.11 og Øverbø Bnr.12

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532a – senere Bnr.7 fra Peder Pedersen til Jacob Mikkelsen for 1500 spd og med forbehold av Ole Hansens rett til uthogst av et skogstykke, Isak Hagens rett til en del av plassen Hagen og havnegang for Ole Tygesen. Datert 10.02.1859, tinglyst 14.02.1859

Skjøte på Øverbø Bnr.7 med flere eiendommer fra skifteforvalteren i Ingeborg Knutsdatter Øverbø og Jacob Mikkelsens dødsbo til Mathilde Jacobsdatter Øverbø for kr. 21 500. Datert 20.08.1894, tingl. 01.09.1894

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.7 den 27.06.1896, tinglyst 18.09.1896, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.21.

Skjøte på Øverbø Bnr.7 med flere eiendommer fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F W Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

Skjøte på Øverbø Bnr.7 med flere eiendommer fra F W Treschow til Lars Pedersen for kr. 16 500, med forbehold om driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. Datert 22.05.1905, tingl. 27.05.1905

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.7 den 22.06.1912, tinglyst 29.06.1912, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.28

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.7 den 25.10.1915, tinglyst 10.11.1915, hvorved er utskilt Øverbø/Nordbø Bnr.33 og Øverbø/skoletomt Bnr.34

Skjøte på Øverbø Bnr.7 og Øverbø Bnr.1 fra Lars Pedersen Øverbø til Jakob Larsen for kr. 7000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, tingl. 05.09.1917

Skjøte på Øverbø Bnr.7 med flere eiendommer fra Lars P og Pernill P Øverbø som eneste arving efter deres avdøde sønn Jacob L Øverbø ifølge attest til Olaf Nilsen Øverbø for kr. 17 000, hvorav for løsøre kr. 6000. Datert 13.07.1928, tingl. 16.07.1928

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1803 til 1854 (Margrete til 1855)

 

Jacob Larsen f. 1781 var sønn av Lars Jacobsen Øverbø. Jacob giftet seg i 1803 med Margrete Nilsdatter f. 1779 fra Island. Jacob ble bosatt på Øverbø og kjøpte i 1803 Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 av sin far bror, Anund Jacobsen. Jacob solgte i 1854 gården til sin sønn Lars Jacobsen og døde samme året. Margrete døde der i 1855.

 

Se Øverbø før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1830 til 1856

 

Lars Jacobsen f. 1810 var sønn av overnevnte Jacob Larsen Øverbø. Lars giftet seg i 1830 med Dorte Abrahamsdatter f. 1808 fra Kløverød. De ble bosatt på Øverbø. Lars sin far var eier og bruker på Øverbø - løpenummer 532- senere Bnr.7 i 1846. Lars og hans familie bodde da på gården sammen med dem. Lars fikk i 1854 skjøte på Øverbø - løpenummer 532- senere Bnr.7 fra sin far, men solgte den igjen i 1856 til Peder Pedersen Limi. Familien reiste samme året til Amerika.

 

Barn:

Anne Helvig Larsdatter f. 1830

Jacob Larsen f. 1834 d. 1911

Anders Larsen f. 1837 d. 1863

Hans Larsen f. 1840

Maren Larsdatter f. 1843 d. 1845

Karen Marie Larsdatter f. 1845 d. 1845

Maren Kirstine Larsdatter f. 1847

Karen Maria Larsdatter f. 1850

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1856 til 1859

 

Lensmann Peder Pedersen Limi kjøpte i 1856 Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 fra Lars Jacobsen til Peder Pedersen Limi for 3500 spd. Datert 03.03.1856, tinglyst 05.03.1856

 

Peder Pedersen Limi skilte ut Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 og solgte plassen i 1857:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 11.07.1857, tinglyst 03.11.1857, hvorved Øverbø Bnr.10 (løpenummer 532d) ble utskilt.

Skjøte fra Peder Pedersen Limi til Peder Jacobsen paa oven skyldsatte Øverbø - løpenummer 532d – senere - Bnr.10, hvorefter med samme følger rett til havn for en ko og en kalv samt noen smaa kreaturer osv. Datert og tinglyst 13.07.1857

 

Peder Pedersen Limi skilte ut Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 i 1858 og solgte dem i 1859:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 4, 5, 11 og 12.11.1858, tinglyst 14.02.1859, hvorved er utskilt Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 og Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12.

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Peder Pedersen til Rollef Amundsen for 199 spd. med forbehold av Ole Hansens rett til uthogst av et jordstykke, Isak Hagens rett til en del av plassen Hagen og havnegang for Ole Tygesen. Datert 10.02.1859, tingl. 14.02.1859

Skjøte på Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 fra Peder Pedersen til Ole Tygesen for 700 spd. Datert 10.02.1859, tinglyst 14.02.1859

 

Peder Pedersen Limi solgte også Øverbø - løpenummer 532a – senere Bnr.7 i 1859:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532a – senere Bnr.7 fra Peder Pedersen til Jacob Mikkelsen for 1500 spd og med forbehold av Ole Hansens rett til uthogst av et skogstykke, Isak Hagens rett til en del av plassen Hagen og havnegang for Ole Tygesen. Datert 10.02.1859, tinglyst 14.02.1859

 

Se gamlegjerpen.no (Limi 3 - Limi søndre – Lensmannsgården)

 

 

 

Øverbø Bnr.1 blir fra nå av eid og brukt sammen med Øverbø Bnr.7.