| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Petter Solvesen f. 1858 og Andrine Gunelia Nilsdatter f. 1856 sin familie.

 

 

 

Ole Petter Solvesen,[1] født 23.11.1858 i Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 26.12.1858 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.09.1931 i Øverbø Siljan TE.[4]

Han var sønn av Solve Olsen og Inger Marie Knutsdatter på Øverbø.

 

(Ole) Petter kom fra Øverbø. Han brukte nok bare navnet Petter.

 

Da hans far døde i 1885 kjøpte han Øverbø Bnr.4, Øverbø Bnr.11 og Sørbø Bnr.2 og et møllebruk av sin mor og de andre arvingene:

Skjøte på Øverbø Bnr.4 med flere eiendommer, halvparten i et møllebruk og løsøre fra Solve Olsens enke og arvinger til Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885.

Skjøte på Øverbø Bnr.11 med flere eiendommer og halvparten av et møllebruk samt løsøre fra Solve Olsen Øverbøs enke og arvinger til medarving Ole Peter Solvesen for 20 000. Datert 28.07.1885, 01.08.1885

Skjøte på Sørbø Bnr.2 og halvparten av et møllebruk m.m. fra Solve Olsen sin enke og medarving Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885

 

(Ole) Petter Solvesen giftet seg i 1886 og ble bosatt på Øverbø.

 

Han skilte ut flere underbruk fra Øverbø Bnr.4. Se oversikten under Øverbø Bnr.4

 

I 1900 bodde familien på Øverbø Bnr.4.

 

Siljan 1900 – Øverbø Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Petter Salves. Øverbø m g b hf Gaardbruger S 1858 Slemdal herred* n s

Andrine Gunelia S. Øverbø k g b hm Gaardmandskone 1856 Slemdal herred* n s

Inga Marie S. Øverbø k ug b d Datter 1886 Slemdal herred* n s

Klara Susanna S. Øverbø k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

Tora S. Øverbø k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Salve S. Øverbø m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

Hilda S. Øverbø k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Nils Olaf S. Øverbø m ug b s Søn 1895 Slemdal herred* n s

Hans Jakob S. Øverbø m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

Hans S. Myren m ug b tj Jordbrugs- og Skogarbeide 1882 Slemdal herred* n s

Ingeborg Olsd. k ug b tj Kreaturstel 1881 Slemdal herred* n s

Karen Rollefs. k e b h Folkeskolelærerenke. Pension 1828 Slemdal herred* n s

 

 

Makeskifteskjøte fra Kammerherre Treschow til Peter S Øverbø på Øverbø/Hagen Bnr.25 mot Øverbø/Sandbrekkene Bnr.24 og mellomlegg kr. 1200. Datert oktober 1903, tinglyst 11.11.1903.

 

Petter Solvesen Øverbø solgte i 1904 Sørbø Bnr.3 til Solve Danielsen:

Skjøte på Sørbø Bnr.3 fra Petter S Øverbø til Solve Danielsen for kr. 750. Datert 18.04.1904, tingl. 16.11.1904

 

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.2 - Sørbø - eier/bruker Petter S Øverbø

Øverbø Gnr.19

Bnr.4 – Øverbø – eier/bruker Petter S Øverbø

Bnr.11 - Øverbø - eier/bruker Peter S Øverbø

Bnr.25 - Hagen - eier/bruker Peter S Øverbø

 

I 1910 brukte Petter Solvesen Øverbø Sørbø Bnr.2, Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.11, mens han bodde på Øverbø.

 

Siljan 1910 - Sørbø Gnr.18 Bnr.2, Øverbø Gnr.19 Bnr.4, Gnr.19 Bnr.11

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Petter Salvesen m g b hf Gaardbruker, selveier 23.11.1858 Slemdal n s

Gunelia Salvesen k g b hm Gaardmandskone 15.05.1855 Slemdal n s

Klara P. Øverbø k ug b d Hus- og kreaturstel 09.05.1888 Slemdal n s

Tora P. Øverbø k ug b d Hus- og kreaturstel 27.11.1889 Slemdal n s

Salve P. Øverbø m ug b s Jord- og skogarbeide 22.10.1891 Slemdal n s

Olav P. Øverbø m ug b s Hjælper til med gaardsbruket 12.02.1896 Slemdal n s

Hans P. Øverbø m ug b s Søn 18.12.1897 Slemdal n s

Hilda P. Øverbø k ug b d Huslige sysler 02.10.1893 Slemdal n s

Karen Rollefsen k e b lf Pensjonistinde 27.01.1827 Gjerpen n s

 

Petter Solvesen Øverbø og Hans Buer kjøpte i 1910 Høiseth Bnr.10 av arvinger etter Lars Knutsen Høiseth. Hans står et sted nevnt som Hans Mikkelsen, men jeg tror dette var Hans Buer f. 1885 sønn av Mathias Emanuel Buer og Sofie Mathilde Hansdatter. De giftet seg i Siljan i 1885 og nevnes på Åkre u/Ekeli i Gjerpen:

Skjøte på Høyseth Bnr.10 fra Lars K Høisets eneste og myndiga arvinger ifl. attest til Peter S Øverbø og Hans Mikkelsen Buer for kr. 16755 (Med rett til Anne K Høgset til fritt livsvarig husvær og vedbrænde i gården skog.) tinglyst 19.03.1910

 

Petter Solvesen Øverbø og Hans Mikkelsen Buer skilte i 1912 ut Høiseth/Kjønnaasen og Graterulla Bnr.27 fra Høiseth Bnr.10:

Skyldelingsforetning på Høiseth Bnr.10 avholt 29.november, tinglyst 18.12.1912, hvorved er utskilt Kjønnaasen og Grauterulla Bnr.27.

 

I 1913 solgte de Høiseth Bnr.10 til Hans Olsen Høiseth (Da ser vi at far til Hans M Buer er kurator.):

Skjøte på Høyseth Bnr.10 fra Peter S Øverbø og Hans M Buer med kurator M Buer til Hans Olsen Høgset for kr. 15000 (og overtagelse av Anne Knutsdatter Høgsets rett til fritt livsvarig husvær og bruk av jordstykker m.m..) tinglyst 11.01.1913

 

Hans Buer solgte i 1915 sin halvpart av Høiseth Bnr.27 til Ole Petter Solvesen Øverbø som da ble eier av hele gården:

Skjøte fra Hans M Buer til Petter S Øverbø paa utstederens halvpart av Bnr.27, samt anpart i Høisetfossen og Høiset sagbruk for kr. 2500. Tinglyst 10.03.1915

 

Øverbø/Mølla Bnr.38 ble i 1919 utskilt fra Øverbø Bnr.4 og solgt fra Petter Øverbø til Siljan kommune:
Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 den 03.05.1919, tinglyst 14.05.1919, hvorved til Slemdals kommune er utskilt Øverbø/Mølla Bnr.38
Skjøte på Øverbø/Mølla Bnr.38 fra Petter Øverbø til Siljan kommune med rett til å oppdemme Øverbøtjern osv. Datert 14.07.1919, datert 13.08.1919

 

Øverbø Bnr.11 ble i 1923 sammenføyd med Øverbø Bnr.4 som Øverbø Bnr.4.

 

Øverbø/Skog Bnr.43 ble utskilt fra Øverbø Bnr.4 i 1924 og solgt i 1931, sammen med flere bruk, fra Petter Solvesen Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve og Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 med flere bruk fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve og Hans Øverbø for kr. 35 200. Datert 31.08.1931, tinglyst 04.09.1931.

 

Øverbø/Sørbø Bnr.42 ble i 1924 utskilt fra Øverbø Bnr.4 og ble solgt fra Petter Solvesen Øverbø til sønnen Solve Øverbø i 1927:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 i 1924, tinglyst 29.11.1924, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41 til F W Treschow, Øverbø/Sørbø Bnr. 42 til Solve P Øverbø, Øverbø/skog Bnr.43 til eieren.

Skjøte på Øverbø/Sørbø Bnr.42 og Gnr. 18 Bnr. 2 fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tinglyst 18.05.1927.

 

Petter Solvesen solgte i 1927 Sørbø Bnr.2 med flere bruk til sønnen Solve:

Skjøte på Sørbø Bnr.2 m.m. fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

 

Petter Solvesen Øverbø og hans kone solgte i 1931,blant annet, Høiseth Bnr.27 til sønnene Solve og Hans.

Skjøte fra Petter S Øverbø og hans hustru Gunelia til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø på Bnr.27 m.m. for kr. 35 200. Tinglyst 04.09.1931

 

Petter Solvesen Øverbø og hans kone solgte i 1931 Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 til sønnen Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnen Hans Øverbø for kr 23 400 hvorav for løsøre kr 4000. Datert 31.08.1931, tingl. 04.09.1931.

 

Petter Solvesen Øverbø døde i 1931.

 

 

Gift 02.04.1886 i Siljan kirke TE.,[5] med Andrine Gunelia Nilsdatter,[6] født 15.05.1856 i Holteplassen Siljan TE.,[7] (datter av Nils Rollefsen og Karen Andersdatter), døpt 11.06.1856 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[8] død 20.05.1940 i Øverbø Siljan TE.4

 

Andrine Gunelia:

Hun kom fra Holte og døde på Øverbø i 1940.

 

 

I.    Inga Marie Øverbø,1 født 22.11.1886 i Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 02.01.1887 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[10]

      

 

       Gift 06.07.1917 i Siljan kirke TE.,[11] med Olav Halvorsen, født 26.10.1887 i Benum Beitstad herred Nord Trøndelag,[12] (sønn av Mikal Halvorsen Benum og Bolette Benum), yrke Skogbetjent.[13]

      

       Olav:

       Han kom fra Benum Øvre i Beitstad herred i Nord Trøndelag. Han nevnes med foreldrene der i 1900.

      

       Han bodde på Oklungen i Eidanger i 1910 og nevnes der som skogassistent/betjent.

      

 

 

II.   Klara Susanne Øverbø,13 født 09.05.1888 i Øverbø Siljan TE.,[14] døpt 17.06.1888 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,[15] død 16.08.1971 i Holtan u/Høiseth Siljan TE.4

      

 

       Gift 20.12.1920 i Siljan kirke TE.,[16] med Kristian Edvardsen,[17] født 02.05.1892 i Kløverød Siljan TE.,[18] (sønn av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 07.08.1892 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[19] død 19.06.1986 i Holtan u/Høiseth Siljan TE.4

      

       Se Høiseth/Holtan Bnr.34

      

      

      

III. Tora Øverbø,13 født 27.11.1889 i Øverbø Siljan TE.,[20] døpt 29.12.1889 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.[21]

      

       De reiste til Amerika.

 

      

       Gift 26.09.1914 i Siljan kirke TE.,[22] med Jacob Evensen Steinsholt, født 1879 i Steinsholt S. Lardal VE. (sønn av Even Berntsen og Kirsten Abrahamsen), konfirmert 07.10.1894 i Lardal VE., yrke Tekniker.,13 død 1968.[23]

      

       Jacob:

       Han kom fra Steinsholt i Lardal og nevnes der med foreldrene i 1900.

 

       Lardal 1900 - Steinsholt

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Even Anthon Evensen 1864 Lardal herred* Hf g S b

       Ina Johanne Olausen 1875 Ramnæs JL Hm g b

       Jacob Evensen 1879 Lardal herred* Tj ug b

       Even Berntsen 1832 Lardal herred* Føderådsmand g b

       Kirsten Abrahamsen 1835 Brunlanæs JL Føderådskvinde g b

       Even Berntsen 1892 Lardal herred* sønnesøn ug b

       Anders Evensen 1867 Lardal herred* FL %Søn% ug Sømand (Skibskaptein) f

      

      

      

IV. Solve Øverbø, født 22.10.1891 i Øverbø Siljan TE.,[24] døpt 27.12.1891 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[25] død 28.12.1968 i Sørbø Siljan TE.,4 gravlagt 04.01.1969 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 03.12.1919 i Larvik prestekontor.,[26],[27] med Berta Sofie Kristiansen,[28] født 06.09.1891 i Smukkestad Lardal VE.,[29] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 15.11.1891 i Svarstad kirke VE.,29 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,25 død 1982 i Siljan TE., gravlagt 22.01.1982 i Siljan kirkegård TE.

 

       Se Sørbø

 

 

      

V.   Hilda Øverbø, født 02.10.1893 i Øverbø Siljan TE.,[30] døpt 19.11.1893 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[31] død 09.12.1981 i Øverbø Siljan TE.,4 yrke Lærerinne.13

      

       Hun var ugift.

      

 

 

VI. Nils Olaf Øverbø,13 født 12.02.1896 i Øverbø Siljan TE.,[32] døpt 02.04.1896 i Siljan kirke TE., død 14.04.1972 i Høiseth Siljan TE.,4 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[33]

      

 

       Gift 11.02.1922 i Siljan kirke TE.,[34] med Agnes Kristine Høiseth,[35] født 18.12.1900 i Høiseth Siljan TE.,[36] (datter av Hans Jacob Knutsen og Karen Mattea Andreasdatter), døpt 03.02.1901 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 03.10.1915 i Siljan TE.,[37] død 02.06.1985 i Høiseth Siljan TE.4

      

       Se Høiseth

 

 

 

VII. Hans Jakob Øverbø,13 født 18.12.1897 i Øverbø Siljan TE.,[38] døpt 16.01.1898 i Siljan kirke TE.,38 død 09.09.1960 i Øverbø Siljan TE.,4 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[39]

      

       Se Øverbø Bnr.4

 

 

 

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 334.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[6]  Siljan bygdebok. side 334 og 453.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 55.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[12]  1910 tellingen.

[13]  Siljan bygdebok. side 335.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[17]  Siljan bygdebok. side 480 og 502.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[23]  Lardal bygdebok bind 3. side 852.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[27]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 161.

[28]  Siljan bygdebok. side 94 og 350.

[29]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 46.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[35]  Siljan bygdebok. side 478.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 84.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.