| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1835 til 1866.

 

Ellef Ellefsen f. 1797 fra Sigdal giftet seg i Lier i Buskerud i 1828 med Anne Evensdatter f. 1802. Hun var født i Lardal, men hennes foreldre bodde en tid på Grorud. De døpte et barn i Sigdal i 1828 og 1831. I 1834 døpte de et barn bosatt i Lardal. De kom så fra Lardal til Sandbrekkene u/Øverbø og døpte barn på Sandbrekkene fra 1837. De nevnes på Sandbrekkene i 1846 og 1865. Ellef døde der i 1866. Anne dro som enke til USA i 1867.

 

Barn:

Ellef Ellefsen f. 1828

Inger Lovise Ellefsdatter f. 1831

Anne Severine Ellefsdatter f. 1834 d. 1918

Even Ellefsen f. 1837 d. 1839

Ellen Matea Ellefsdatter f. 1840

Olaus Ellefsen f. 1844

Maren Helene Ellefsdatter f. 1847

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1839

 

Han Jensen f. ca 1756 døde på Sandbrekkene i 1839. Han står skrevet som fattiglem og 84 år gammel. Han og undernevnte Lisbeth Jensdatter kan jo ha vært ektefolk?

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1844

 

Lisbeth Jensdatter f. ca 1759 døde på Sandbrekkene i 1844. Hun står skrevet som fattiglem og 85 år gammel. Hun og overnevnte Hans Jensen kan jo ha vært ektefolk?

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1863 til 1873

 

Jacob Nilsen f. 1842 fra Kløverhagen giftet seg i 1863 med Ellen Matea Ellefsdatter f. 1840. Hun var datter av overnevnte Ellef Ellefsen. De døpte barn bosatt på Sandbrekkene og flyttet til Gjerpen med 4 barn i 1873. Jacob var skogsarbeider og ble husmann på Svarverplass u/Mo Gjerpen. Jacob døde på Svarverplass u/Mo i 1877.

 

Barn:

Inger Lovise Jacobsdatter f. 1862 d. 1870

Inger Marie Jacobsdatter f. 1864

Nils Jacob Jacobsen f. 1866 d. 1893

Edvard Jacobsen f. 1870

Anna Lovise Jacobsdatter f. 1873

Elise Mathilde Jacobsdatter f. 1875

Jacob Jacobsen f. 1878

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1876 til 1891

 

Ole Pedersen f. 1849 fra Sauherad giftet seg i Sauherad i 1874 med Kirsti Halvorsdatter f. 1841 fra Sauherad. De døpte et barn bosatt på Lagmannshøgda i Gjerpen i 1875. Familien kom til Siljan i 1875 og døpte barn bosatt på Sandbrekkene. Hennes far var da bosatt hos dem. Den undernevnte Halvor Olsen som døde på Sandbrekkene i 1884 var nok ganske sikkert hennes far. Fra 1891 til 1896 bodde familien på Sortedal der Ole hadde bygselen. Familien bodde på Falkum gård i Gjerpen i 1900 der Ole var stallmann. De flyttet etter dette til Kjendalen i Solum. Ole døde i Solum i 1905. Kirsti døde der i 1912.

 

Barn:

Peder Olsen f. 1875

Halvor Olsen f. 1876 d. 1961

Anton Ingebret Olsen f. 1877

Anna Olsdatter f. 1879

Ingeborg Olsdatter f. 1881

Helga Olsdatter f. 1883

Ole Olsen f. 1885 d. 1887

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1884

 

Halvor Olsen f. 1801 døde i 1884 bosatt på Sandbrekkene. Han nevnes da som husmann. Jeg tror dette var far til overnevnte Kirsti Halvorsdatter fra Sauherad. Han het Halvor Olsen.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1939

 

Kristian Jacobsen f. 1856 fra Myra u/Høiseth giftet seg i 1888 med Gunhild Marie Anundsdatter f. 1865 fra Dammyra u/Island. De døpte barn bosatt på Hagen u/Øverbø i 1889 og 1890 før de flyttet til Sandbrekkene u/Øverbø. De bodde på Hagen i januar 1892, for da døde hans mor bosatt hos dem på "Møllerhagen". Kristian nevnes som møller. I 1900 og 1910 nevnes familien på Sandbrekkene. Sandbrekkene ble utskilt som eget bruk i 1903 som Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24. Plassen ble samtidig makeskiftet fra Peter S Øverbø til Treschow. Gunhild Marie døde på Sandbrekkene u/Øverbø i 1908. Kristian døde på Sandbrekkene i 1939.

 

Barn:

Jacob Albert Kristiansen f. 1889

Ida Karoline Kristiansdatter f. 1890

Klara Marie Kristiansdatter f. 1892 d. 1975

Lars Kristiansen f. 1894 d. 1982

Olav Kristiansen f. 1900 d. 1917

Gudrun Anette Kristiansen f. 1902 d. 1985

Hans Kristian Kristiansen f. 1903 d. 1984

Trygve Kristiansen f. 1906 d. 1973

Gunhild Malene Kristiansen f. 1908 d. 1991

 

Familieark

 

 

Sandbrekkene u/Øverbø ble utskilt som eget bruk i 1903 og makeskiftet fra Peter S Øverbø til Treschow.

 

 

Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 ble i 1903 utskilt fra Øverbø Bnr.1 og Bnr.7:

Skylldelingsforetning avholt den 27.08.1903, tingl. 09.09.1903, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 og Øverbø Bnr.25 fra Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7

Makeskifteskjøte fra Peter S Øverbø til Kammerherre TreschowØverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 mot Øverbø Bnr.25 og mellomlegg kr. 1200. Datert oktober 1903, tinglyst 11.11.1903.

 

 

Se Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24