| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

 

Solve Olsen f. 1826 og Inger Marie Knutsdatter f. 1830 sin familie.

 

 

 

Solve Olsen,[1] født 30.06.1826 i Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 09.07.1826 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[3] død 27.06.1885 i Øverbø Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 03.07.1885 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Svendsen og Thore Torgersdatter på Øverbø.

 

Solve giftet seg i 1851 og ble bosatt på Øverbø.

 

Løvenskiold skilte ut Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 fra Sørbø løpenummer 526 i 1860 og solgte den til Solve Olsen Øverbø:

Skyldelingsforretning avholdt på Sørbø løpenummer 526 den 14.10.1859, hvorved Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 ble utskilt til Solve Olsen. Denne delen ble Sørbø løpenummer 526b. (tinglyst 12.01.1860)

Skjøte på Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 fra Otto og Hermann Løvenskiold til Solve Olsen for 800 spd. Datert og tingl. 12.01.1860

 

Solve kjøpte i 1863 Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 av Ole Johnsen:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 fra Ole Johnsen til Solve Olsen for 800 spd. Datert 12.01.1863, tinglyst 16.02.1863

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1865 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11.

 

Vi ser i 1865 at Solve og familien bodde sammen med hans foreldre og hjalp dem med driften av gården.

 

Siljan 1865 - Øverbøe løpenummer 530a, løpenummer 532b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Svendsen m g Husfader Gaardbgr Selveier 69 (alder) Slemdal Prgj.

Thore Thorgersdatter k g hans Kone 64 (alder) Laudal Prgj.

Solve Olsen m g deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 40 (alder) Slemdal Prgj.

Inger Maria Knudsdatter k g hans Kone hjælper Moderen med Huusholdningen 37 (alder) Laudal Prgj.

Trina Andrine Solvesdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Solvesdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Petter Solvesen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Solvesen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Jacob Solvesen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Knudsen m ug Tjenestekarl 23 (alder) Laurdal Prgj.

Jacob Olsen m ug Tjenestekarl 23 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Olsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Laurdal Prgj.

Karen Maria Pedersdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Slemdal Prgj.

 

Da hans far døde på Øverbø i 1867 solgte hans mor Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 til Solve:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 med flere eiendommer fra Ole Svendsens enke og arvinger til Solve Olsen for 1500 spd. Datert 25.09.1867, tingl. 27.09.1867

 

Solve Olsen Øverbø skilte i 1869 ut Sørbø løpenummer 526c - senere Bnr.3 fra Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2:

Skyldelingsforretning avholdt 25.05.1869 på Sørbø løpenummer 526b, hvorved Sørbø løpenummer 526c - senere Bnr.3 ble utskilt. Tingl. 05.06.1869

 

Siljan 1875 - Øverbøe løpenummer 530a

Solve Olsen f. 1826 – husfader – selveier

Inger Marie Knudsdatter f. 1830 – Styrvold i Laurdal – kone

Trine Andrine f. 1851 – datter

Caroline f. 1855 – datter

Ole Petter f. 1858 – sønn

Christian f. 1862 – sønn

Hans Jacob f. 1865 – sønn

Hans Haraldsen f. 1831 i Gjerpen – logerende – landhandler

Ole Bentsen f. 1784 – Lægdslem – forsørges av gaardbrukeren i fattiglægdet

 

Solve døde på Øverbø i 1885.

 

Da Solve døde ble Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 og Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 solgt av enken og arvingene til sønnen Ole Petter Solvesen;

Skjøte på Sørbø løpenummer 526b - senere Bnr.2 og halvparten av et møllebruk m.m. fra Solve Olsen sin enke og medarving Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530- senere Bnr.4 med flere eiendommer, halvparten i et møllebruk og løsøre fra Solve Olsens enke og arvinger til Ole Petter Solvesen for kr. 20 000. Datert 28.07.1885, tingl. 01.08.1885.

 

 

Gift 27.06.1851 i Siljan kirke TE.,[6] med Inger Marie Knutsdatter,1 født 13.03.1830 i Røsholt Lardal VE. (datter av Knut Jacobsen og Anne Larsdatter), døpt 04.04.1830 i Lardal VE., død 20.04.1886 i Øverbø Siljan TE.,[7] gravlagt 28.04.1886 i Siljan kirkegård TE.7

 

Inger Marie:

Hun kom fra Røsholt i Lardal.

 

Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 ble i 1885 solgt av Solve Olsen Øverbøs enke til medarving Ole Peter Solvesen.

 

Inger Marie døde på Øverbø i 1886.

 

 

 

 

I.    Trine Andrine Solvesdatter,1 født 25.09.1851 i Øverbø Siljan TE.,[8] døpt 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Lardal 1900 - Stensholt nordre

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Even Chr. Stensholt 1860 Lardal herred* Hf ug Gaardbruger S b

       Anton S. Stensholt 1876 Lardal herred* FL ug Lærling (veterinær) f

       Trine Øverbø 1851 Slemdal Brb Tj ug Husbestyrerinde b

       Amalie Martinsen 1885 Lardal herred* Tj ug Tjenestepige b

       Torvald Johansen 1883 Hedrum Tj ug Tjener - gaardsarbeide b

       Even Andersen 1886 Hedrum Tj ug Tjener - gaardsarbeide b

      

       Slik var situasjonen også i 1910.

      

 

 

II.   Karoline Solvesdatter,[10] født 21.11.1855 i Øverbø Siljan TE.,[11] døpt 26.12.1855 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[12] død 21.05.1891 i Åsen Siljan TE.,[13] gravlagt 29.05.1891 i Siljan kirkegård TE.13

      

 

       Gift 04.01.1878 i Siljan kirke TE., med Nils Svendsen,[14] født 09.10.1853 i Gurholt Siljan TE.,[15] (sønn av Svend Nilsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 16.10.1853 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[16] død 22.10.1911 i Oslo.,[17] gravlagt 31.10.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Øverbø/Åsen Bnr.17 

 

 

 

III. Ole Petter Solvesen,1 født 23.11.1858 i Øverbø Siljan TE.,[18] døpt 26.12.1858 i Siljan kirke TE.,51 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[19] død 13.09.1931 i Øverbø Siljan TE.5

      

      

       Gift 02.04.1886 i Siljan kirke TE.,[20] med Andrine Gunelia Nilsdatter,[21] født 15.05.1856 i Holteplassen Siljan TE.,[22] (datter av Nils Rollefsen og Karen Andersdatter), døpt 11.06.1856 i Siljan kirke TE.,55 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[23] død 20.05.1940 i Øverbø Siljan TE.5

      

        Se Øverbø Bnr.4

 

              

 

IV. Kristian Solvesen,1 født 12.03.1862 i Øverbø Siljan TE.,[24] døpt 13.04.1862 i Siljan kirke TE.,84 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Han flyttet til Skien i 1898 og giftet seg der året etter.

 

       Han var vognmann og nevnes i Aalsgate i Skien i 1910.

      

       Skien 1910 - Aalsgate 231

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Christian Salvesen Øverbø 12.03.1862 Slemdal hf g Vognmand b

       Olga Tormodsen Øverbø 06.12.1877 Hvarnæs i Hedrum hm g hm b

       Sigrund Christiansen Øverbø 17.06.1899 Skien d ug b

       Ragnhild Christiansen Øverbø 13.09.1901 Skien d ug b

       Hans Christian Christiansen Øverbø 24.03.1904 Skien s ug b

       Gudrund Christiansen Øverbø 21.02.1907 Skien d ug b

       Dagny Christiansen Øverbø 26.09.1909 Skien d ug b

       Josefine Lindevald 01.03.1856 Brevik hf, fl e Strykerske b

       Karen Lindevald 10.06.1891 Larvik d, fl ug Syerske b

       Bertha Lindevald 25.05.1893 Larvik d, fl ug Strikerske b

       Ruth Lindevald 11.06.1897 Larvik d, fl ug b

      

 

     Gift 12.02.1899 i Skien kirke TE.,[26] med Olga Mathilde Larsen, født 06.12.1877 i Haugsmoen Hvarnes i Hedrum VE.,[27] (datter av Lars Kristian Thormodsen og Inger Marie Mathisdatter), døpt 06.01.1878 i Hvarnes i Hedrum VE.[28]

 

      

       Olga:

       Hennes far var skredder.

 

 

       Et av barna de fikk ble konfirmert i Siljan i 1918:

      

        A.    Hans Kristian Kristiansen, født 24.03.1904 i Duestien Skien TE., døpt 26.02.1905 i Skien kirke TE., konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.[29]

 

 

 

V.   Hans Jakob Solvesen,1 født 19.11.1865 i Øverbø Siljan TE.,[30] døpt 14.01.1866 i Siljan kirke TE.,89 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Han ble far til et uekte barn i 1888.

 

 

       Forhold til Ida Sofie Andersdatter,47 født 25.12.1867 i Gonsholt Siljan TE.,[32] (datter av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter), døpt 02.02.1868 i Siljan kirke TE.,91 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.[33] død 31.03.1956 i Kyrkogatan 52 Arvika Sverige

 

       Ida:

       Hun flyttet til Värmland i Sverige i 1898.

      

 

       Hans uekte barn:

 

 

        A.   Hans Severin Hansen, født 20.12.1888 i Engelstad Siljan TE.,44 døpt 31.03.1889 i Siljan kirke TE.,44 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[34]

              

               Foreldrene var ugift da han ble født. I 1910 var han gjetergutt hos Hans Jacob Andersen på Serkland. Han ble far til et uekte barn i 1914.

 

              

               Forhold til Petra Mathilde Solvesdatter,[35] født 30.06.1893 i Myra u/Sørbø Siljan TE.,[36] (datter av Solve Danielsen og Berte Pedersdatter), døpt 24.09.1893 i Siljan kirke TE., død 10.04.1980 i Saga Siljan TE.5

              

 

              Gift Borgerlig i Nordland 18.11.1923 med Gerharda Eugenie Larsen f. 24.12.1892 på Dverberg i Åbergsfjord på Andøy i Nordland

 

 

           

  Hans uekte barn med Petra Mathilde:

 

               1.     Berta Sofie Nilsen Saga,[37] født 09.07.1914 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,45 døpt 09.08.1914 i Siljan kirke TE, død 09.08.2005.

                      

                       Hun var uekte født.

 

                       Bosatt i Porsgrunn. Ingen barn.

                      

 

                      Gift  06.10.1962 i Siljan kirke med[38] John Samuel Eriksen, født 27.05.1921 i Tana FI.,165 (sønn av Erik Eriksen og Sofie Eriksen), død  08.01.2007.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 334.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 77.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 225.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[10]  Siljan bygdebok. side 334 og 343.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[14]  Siljan bygdebok. side 245 og 343.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[19]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[21]  Siljan bygdebok. side 334 og 453.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 129.

[26]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 290.

[27]  1910 tellingen.

[28]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 70.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 102.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 140.

[34]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[35]  Siljan bygdebok. side 360 og 455.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[37]  Siljan bygdebok. side 325.

[38]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.