| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

Nils Mikkelsen f. 1815

 

 

 

Nils Mikkelsen, født 17.01.1815 på Øverbø i Siljan, døpt 22.01.1815 i Siljan kirke,[1] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[2] død 23.09.1871 på Øverbø i Siljan, gravlagt 02.10.1871 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Mikkel Mikkelsen og Marthe Mathiasdatter på Øverbø før 1814.

 

Nils kom fra Øverbø. Hans far hadde kjøpt Øverbø løpenummer 529a i 1807. Hans far døde på Øverbø i 1843.

 

Nils kjøpte i 1844 Øverbø løpenummer 529a av sin mor:

Skjøte på Øverbø løpenummer 529a – senere Bnr.1 fra Mikkel Mikkelsens enke, Martha Mathiasdatter, til sønnen Nils Mikkelsen for 600 spd. Datert og tinglyst 27.08.1844

Skjøte fra enken Marthe Mathiasdatter paa 1 hud 7 ½ skinn i Øverbø til Nils Mikkselsen for 600 spd. Datert og tinglyst 27.08.1844

 

I 1846 ser vi at Nils bodde på gården med sin mor og flere søsken.

 

Siljan - 1846

Øverbøe

Mtr.No 173 Løbe.No. 529a

1.

Gaardm. Selveier Niels Mikkelsen 34 aar

Føderaads enke Marthe Mathiasd. 60 aar

Føderaads dreng Ole Mikkalsen 35 aar

Tjenere:

Hans Mikkelsen 20 aar

Jacob Mikkelsen Tvillinger 20 aar

Anne Thorine Gulliksd. 26 aar

Ingeborg Nielsd. Teiet 15 aar

Haandverkere:

Snekkersmand Mathias Mikkelsen 28 aar

Skrædder Anders Mikkelsen 24 aar

 

Nils sin mor døde på Øverbø i 1862.

 

I 1865 ser vi Nils på gården sammen med sin bror Jacob og hans familie. Vi ser også brødrene Mathias og Ole på gården.

 

Siljan 1865 - Øverbøe løpenummer 529a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Mikkelsen m ug Husfader Gaardbgr Selveier 51 (alder) Slemdal Prgj. Merknad: Begge ere Eiere af Gaarden, hvilken de bruger i Fællesskab.

Jacob Mikkelsen m g hans Broder hjælper Broderen med Gaardsbruget, Selveier 41 (alder) Slemdal Prgj. Merknad: Begge ere Eiere af Gaarden, hvilken de bruger i Fællesskab.

Ingeborg Knudsdatter k g hans Kone bestyrer Brødrenes Huusholdning 28 (alder) Slemdal Prgj.

Mathilde Andrine Jacobsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Mathias Mikkelsen m ug deres Broder hjælper med Gaardsbruget og Snedker 48 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Mikkelsen m ug deres Broder Føderaadsdreng 56 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Maria Thovsdatter k ug Tjenestepige 33 (alder) Laurdal Prgj.

Maren Andrea Jahnsdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Dorthea Danielsdatter k ug Tjenestepige (Gjeterske) 12 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1865 eide og brukte Nils Mikkelsen Øverbø også Sørbø Bnr.5. (Han eide den da sammen men sine medarvinger. Hans mor døde i 1862.)

 

Siljan 1865 - Sørbøe løpenummer 527b

Merknad: (S/L: 252/27) Et Jordstykke. Eier og Bruger Niels Mikkelsen Øverbøe. Drives under LøbNo 529a og

532a Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Niels Mikkelsen Øverbøe Utsæd: ha1 1/2, kreaturhald:

 

Nils døde på Øverbø i 1871.

 

Ps. 

I 1871 solgte arvingene etter Mikkel Mikkelsen og hans kone blant annet Sørbø Bnr.5 til en av sønnene Jacob Mikkelsen Øverbø:

Skjøte på blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 fra Mikkel Mikkelsen og hustrus arvinger til Jacob Mikkelsen Øverbø for 1500 spd. datert 12.10.1871, tingl. 23.10.1871.

 

 

 


[1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 49.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[3]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.