| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Mikkelsen f. 1825 og Ingeborg Knutsdatter f. 1838 sin familie.

 

 

 

Jacob Mikkelsen,[1] født 19.04.1825 i Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 15.05.1825 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.02.1880 i Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 11.02.1880 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Mikkel Mikkelsen og Marta Mathiasdatter på Øverbø før 1814.

 

Jacob kom fra Øverbø.

 

Peder Pedersen Limi solgte Øverbø - løpenummer 532a- senere Bnr.7 til Jacob Mikkelsen i 1859:

Skjøte på Øverbø - løpenummer 532- senere Bnr.7 fra Peder Pedersen til Jacob Mikkelsen for 1500 spd og med forbehold av Ole Hansens rett til uthogst av et skogstykke, Isak Hagens rett til en del av plassen Hagen og havnegang for Ole Tygesen. Datert 10.02.1859, tinglyst 14.02.1859

 

Jacob giftet seg i 1860. 

 

Hans bror Nils hadde overtatt Øverbø løpenummer 529a etter foreldrene og Jacob hadde, som nevnt over her, kjøpt Øverbø løpenummer 532a i 1859. De drev i 1865 begge disse brukene sammen og eide da hver sin gård.

 

Siljan 1865 - Øverbøe løpenummer 529a og Øverbøe løpenummer 532a

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Mikkelsen m ug Husfader Gaardbgr Selveier 51 (alder) Slemdal Prgj. Merknad: Begge ere Eiere af Gaarden, hvilken de bruger i Fællesskab.

Jacob Mikkelsen m g hans Broder hjælper Broderen med Gaardsbruget, Selveier 41 (alder) Slemdal Prgj. Merknad: Begge ere Eiere af Gaarden, hvilken de bruger i Fællesskab.

Ingeborg Knudsdatter k g hans Kone bestyrer Brødrenes Huusholdning 28 (alder) Slemdal Prgj.

Mathilde Andrine Jacobsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Mathias Mikkelsen m ug deres Broder hjælper med Gaardsbruget og Snedker 48 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Mikkelsen m ug deres Broder Føderaadsdreng 56 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Maria Thovsdatter k ug Tjenestepige 33 (alder) Laurdal Prgj.

Maren Andrea Jahnsdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Dorthea Danielsdatter k ug Tjenestepige (Gjeterske) 12 (alder) Slemdal Prgj.

 

Hans bror Nils døde på Øverbø i 1871.

 

I 1871 solgte arvingene etter Mikkel Mikkelsen og hans kone blant annet Sørbø løpenummer 527b – senere Bnr.5 til Jacob Mikkelsen Øverbø:

Skjøte på blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 fra Mikkel Mikkelsen og hustrus arvinger til Jacob Mikkelsen Øverbø for 1500 spd. datert 12.10.1871, tingl. 23.10.1871.

 

Jacob overtok i 1871 Øverbø løpenummer 519a – senere Bnr.1 etter sin avdøde bror, Nils:

Skjøte på Øverbø løpenummer 519a – senere Bnr.1 fra Nils Mikkelsen Øverbøs arvinger til deres eneste medarving Jacob Mikkelsen Øverbø for 1500 spd. Datert 12.10.1871, tingl. 23.10.1871

 

Siljan 1875 - Øverbøe løpenummer 529a

Jacob Mikkelsen f. 1825 – husfader – selveier

Ingeborg Knudsdatter f. 1838 – kone

Christian f. 1866 – sønn

Helge Marie f. 1870 – datter

Amalie f. 1873 – datter

Ole Mikkelsen f. 1810 – hans broder – ugift – føderaadskar – sindsvag, idiot

Ole Nielsen f. 1852 i Luksefjeld i Gjerpen – tjenestegutt

Anne Helvig Johnsdatter f. 1848 – tjenestepige

Maren Helene Torstensdatter f. 1845 – tjenstepige

Theodor Olsen f. 1864 – gjetergutt

 

Jacob døde på Øverbø i 1880.

 

 

Gift 27.07.1860 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Knutsdatter,[5] født 25.03.1838 i Høiseth Siljan TE.,[6] (datter av Knut Larsen og Gunhild Marie Svendsdatter), døpt 12.04.1838 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[7] død 22.03.1894 i Øverbø Siljan TE.,[8] gravlagt 30.03.1894 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

Ingeborg:

Hun kom fra Høiseth.

 

Hennes mann døde i september 1880 og rett etter hans død ble Øverbø Bnr.3 utskilt:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø løpenummer 519a - senere Bnr.1 den 23. og 24. august 1880, tingl. 16.09.1880, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.3.

 

Treschow kjøpte Øverbø Bnr.3 fra Ingeborg i 1886. Ingeborg døde på Øverbø i 1894.

 

 

 

I.    Mathilde Andrine Jacobsdatter,[9] født 02.05.1862 i Øverbø Siljan TE.,[10] døpt 29.06.1862 i Siljan kirke TE.,10 død 28.06.1874 i Øverbø Siljan TE.,[11] gravlagt 04.07.1874 i Siljan kirkegård TE.11

      

      

 

II.   Kristian Jacobsen,9 født 27.01.1866 i Øverbø Siljan TE.,[12] døpt 02.04.1866 i Siljan kirke TE.,12 død 18.03.1878 i Øverbø Siljan TE.,[13] gravlagt 27.03.1878 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

 

III. Helga Marie Jacobsdatter,9 født 07.06.1870 i Øverbø Siljan TE.,[14] døpt 03.07.1870 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[15] død 21.05.1892 i Øverbø Siljan TE.,[16] gravlagt 30.05.1892 i Siljan kirkegård TE.16

 

 

 

IV. Amalie Jacobsdatter,9 født 11.04.1873 i Øverbø Siljan TE.,[17] døpt 02.06.1873, død 28.03.1881 i Øverbø Siljan TE.,[18] gravlagt 05.04.1881 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

V.   Mathilde Jacobsdatter,9 født 31.08.1877 i Øverbø Siljan TE.,[19] døpt 30.09.1877 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Hennes mor døde på Øverbø i 1894.

 

       Mathilde overtok Øverbø Bnr.1 etter sine foreldre i 1894. Alle hennes søsken var da døde, så hun var enearving:

       Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra skifteforvalteren i Ingeborg Knutsdatter Øverbø og mand Jacob Mikkelsen dødsbo til stervbodatteren Mathilde Jacobsdatter Øverbø for kr. 21 500. Datert 20.08.1894, tingl. 01.09.1894

 

       I 1894 var det skifteforvalteren for skifte etter Jacob Mikkelsen og hans kone Ingeborg Knudsdatter som solgte Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.7 til deres datter Mathilde Jacobsdatter Øverbø:

       Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.7 fra skifteforvalteren i Ingeborg Knudsdatter og Jacob Mikkelsen sitt dødsbo til Mathilde Jacobsdatter Øverbø for kr. 21 500. Datert 20.08.1894, tingl. 01.09.1894.

 

       Hun skilte ut to eiendommer fra Øverbø Bnr.1:

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 14.08.1894, tingl. 04.09.1894, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.20

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 10.08.1898, tingl. 16.09.1898, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.22

 

       Hun skilte ut Øverbø/Rydningerne Bnr.21 fra Øverbø Bnr.7:

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.7 den 27.06.1896, tinglyst 18.09.1896, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.21.

 

       Hun solgte i 1897 Øverbø/Rydningerne Bnr.21 til Lars Pedersen:

       Skjøte på Øverbø/Rydningerne Bnr.21 fra Mathilde Jacobsen Øverbø og værge Lars Knudsen Høiseth til Lars Pedersen Rønningen for kr. 550. Datert 14.12.1896, tinglyst 09.01.1897

 

       Hun solgte  Øverbø Bnr.20 og Øverbø Bnr.22:

       Skjøte på Øverbø /Frimandsdalstykkerne Bnr.20 fra Lars Knudsen Høiseth som værge for Mathilde Mikkelsen Øverbø til F W Treschow for kr. 2000. Datert 05.03.1895, tingl. 15.03.1895

       Skjøte på Øverbø/Hagen og Oreskogen Bnr.22 fra Mathild J Øverbø til Nils Svendsen Aasen for kr. 400. Datert 04.12.1900, tinglyst 12.12.1900.

 

       Mathilde Jacobsdatter Øverbø solgte i 1899 Sørbø Bnr.5 og Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7 til Treschow:

       Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F W Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

       Skjøte på Øverbø Bnr.1 med flere bruk fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F W Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

       Skjøte på Øverbø Bnr.7 med flere eiendommer fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F W Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

 

       I 1900 bodde hun på Øverbø Bnr.1. Hun levde av egne midler. I hovedhuset bodde ei husbestyrinde og en mann som var en teknikker fra Hof.

      

       I drengestua bodde en egen forpakterfamilie med tjenestefolk. Treschow hadde forpaktet bort gården etter at han kjøpte den i 1899.

      

       Siljan 1900 - Øverbø Gnr.19 Bnr.1

       Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Mathilde Øverbø k ug b hm Lever af egne Midler 1877 Slemdal herred* n s Merknad: Hovedbygningen

       Kjerstina Omtvedt k ug b tj Husbestyrerinde 1877 Hollen Brb n s Merknad: Hovedbygningen

       Teodor Herstad m ug mt fl Tekniker. F.t. uden Sysselsættelse 1880 Hof. Jarlsberg n s Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: Hof, Jarlsberg

       Peder Ols. Espedalen m g b hf Forpakter. Jorbrugsarb 1865 Gjerpen Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

       Inger Hansine Espedalen k g b hm Forpakterkone 1871 Gjerpen Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

       Karen Sofie Peders. k ug b d Datter 1893 Skien Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

       Nella Peders. k ug b d Datter 1895 Gjerpen Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

       Ester Peders. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s Merknad: Drengestuebygningen

       Ragna Peders. k ug b d Datter 18.07.1900 Slemdal herred* n s Merknad: Drengestuebygningen

       Jens Olaus. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1884 Laurdal Jarlsberg JL n s Merknad: Drengestuebygningen

       Marie Karls. k ug b tj Hus - Kreaturstel 1882 Gjerpen Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

       Alma Maria Solberg k ug b tj Hus - Kreaturstel 1885 Hedrum JL n s Merknad: Drengestuebygningen

      

       Mathilde Øverbø giftet seg med en tysk lege og meldte flytting til Bayern i Tyskland 26.08.1904.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 337 og 477.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 155.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 243.

[5]  Siljan bygdebok. side 477.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 257.

[9]  Siljan bygdebok. side 337.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 66.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 255.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 19.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.