| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

Ole Hansen f. 1816 og Anne Kristensdatter f. 1814 sin familie.

 

 

 

Ole Hansen,[1] født 1816 i Haugen Svarstad Lardal VE.,[2] død 24.03.1888 i Øverbø Siljan TE.,[3] gravlagt 30.03.1888 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Hans Gulbrandsen og Gunhild Paulsdatter på Haugen i Svarstad.

 

Ole giftet seg i Siljan i 1837.

 

Hans kone kom fra Siljan Prestegård der hennes far hadde bygselen på en del av gården. Han døde i 1840 og moren ble alene på gården. Ole og hans kone ble bosatt sammen med henne og døpte barn der til og med 1856. Hennes mor døde der i 1854.

 

Ole og Anne kom til Øverbø og har nok flyttet rundt 1856 da Prestegården ble nyorganisert i forbindelse med at Slemdal ble eget prestegjeld. 

 

Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 ble i 1863 utskilt fra Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4 og solgt fra Løvenskiold til Ole Hansen:
Skyldelingsforretning avholdt 06.01.1863 på Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4, hvorved Sørbø Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 08.04.1863
Skjøte paa Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 fra Otto og Hermann Løvenskiold til Ole Hansen for 300 spd. Tingl. 08.04.1863

 

De nevnes på Øverbø i 1865 og 1875.

 

Øverbø 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Hansen m g Hsfader Gaardbgr Leilænding 50 (alder) Laurdal Prgj.

Anne Christensdatter k g hans Kone 52 (alder) Slemdal Prgj.

Andrine Lovise Olsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Huusholdningen 18 (alder) Slemdal Prgj.

Helle Maria Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

Elise Olsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Jørgensen m ug Tjenestedreng 19 (alder) Slemdal Prgj.

Helvig Christensdatter k ug Konens Søster Føderaadspige 55 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Øverbøe løpenummer 531

Ole Hansen f. 1816 i Svarstad i Laurdal – husfader – enkemann – leilending

Hanna Kirstine Olsdatter f. 1839 – hans datter – husholderske

Helle Marie Olsdatter f. 1851- hans datter

Niels Christian Nielsen f. 1864 i Svarstad i Laurdal – gjetergutt

Peder Halvorsen f. 1843 i Sønderled - tjenestegutt

 

Ole døde på Øverbø i 1888.

 

Ole Hansen Øverbø sine arvinger solgte i 1889 Sørbø Bnr.7 til Treschow:

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Hans Haraldsen som befuldmektig for Ole Hansen Øverbøs arvinger til F W Treschow for kr. 2622. Datert 16.01.1889, tingl. 21.01.1889

 

 

Gift 04.09.1837 i Siljan kirke TE.,[4] med Anne Kristensdatter, født 14.06.1814 i Siljan prestegård Siljan TE. (datter av Kristen Jacobsen og Ingeborg Eriksdatter), døpt 26.06.1814 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[6] død 18.12.1873 i Øverbø Siljan TE.,[7] gravlagt 28.12.1873 i Siljan kirkegård TE.7

 

Anne:

Hun kom fra Prestegården. Hennes søster Helvig var ugift og bosatt hos dem i 1865. Anne døde på Øverbø i 1873. Søsteren Helvig døde på Øverbø i 1894.

 

 

 

I.    Hanna Kirstine Olsdatter,[8] født 09.09.1839 i Siljan prestegård Siljan TE.,[9] døpt 06.10.1839 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[10] død 26.10.1925 i Øverbø Siljan TE.,[11] gravlagt 03.11.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1865 var hun tjenestepike hos presten Ely i prestegården. Hun står i kirkeboken som utreist til Amerika i 1879. I 1900 var hun tjenestejente hos Arne Knutsen på Engelstad, så dersom hun reiste må ha kommer tilbake. Det står ved notatet om utreisen at hun reiste til Nord Amerika og en dato for attest. Dette er streket over, noe det ikke er på de andre notatene. Dermed er det trolig slik at hun ikke reiste. Hun døde på Øverbø i 1925.

 

      

 

II.   Jacob Olsen, født 24.09.1841 i Siljan prestegård Siljan TE.,[12] døpt 03.10.1841 i Siljan kirke TE.,12 død 25.11.1848 i Siljan prestegård Siljan TE.,[13] gravlagt 26.12.1848 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

 

III. Inger Gunilla Olsdatter,1 født 11.09.1845 i Siljan prestegård Siljan TE.,[14] døpt 12.10.1845 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[15] død 31.05.1920 i Øverbø Siljan TE.[16]

 

 

       Gift 26.08.1887 i Siljan kirke TE.,[17] med Knut Petter Olsen, født 10.02.1861 i Torsholtsaga Siljan TE.,[18] (sønn av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter), døpt 28.03.1861 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.,[19] død 28.05.1925 i Øverbø Siljan TE.,11 gravlagt 04.06.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Øverbø

 

 

 

IV. Andrea Lovise Olsdatter,1 født 01.03.1848 i Siljan prestegård Siljan TE.,[20] døpt 19.03.1848 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[21]

      

 

       Gift 25.05.1880 i Siljan kirke TE.,[22] med Anund Bjørnsen, født 1842 i Vinje TE.,22 (sønn av Bjørn Anundsen).

      

 

 

V.   Helle Marie Olsdatter,[23] født 22.02.1852 i Siljan prestegård Siljan TE.,[24] døpt 21.03.1852 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[25] død 04.05.1925 i Engelstad Siljan TE.,11 gravlagt 12.05.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 01.11.1878 i Siljan kirke TE.,[26] med Arne Knutsen, født 24.06.1848 i Gurholt Siljan TE.,[27] (sønn av Knut Arnesen og Ingeborg Henriksdatter), døpt 09.07.1848 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,21 død 06.03.1931 i Engelstad Siljan TE.[28]

      

       Se Engelstad

      

 

 

VI. Elise Olsdatter,1 født 25.04.1856 i Siljan prestegård Siljan TE.,[29] døpt 11.06.1856 i Siljan kirke TE.,29 død 04.04.1911 i New York USA.,[30] konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.[31]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 341.

[2]  Lardal bygdebok bind 2. side 283.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 212.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 164.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[8]  Siljan bygdebok. side 363.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 129.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[23]  Siljan bygdebok. side 245 og 341.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 182.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[28]  Siljan kirkegård.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.