| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I 

 


 

 

Jacob Olsen f. 1767 og Ingeborg Knudsdatter f. 1771 sin familie

 

 

 

Jacob Olsen, født 1767 på Øverbø i Siljan,[1] døpt 29.03.1767 i Siljan kirke,1 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[2] død 1810 på Øverbø i Siljan,[3] gravlagt 30.09.1810 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ole Jacobsen og Marte Svendsdatter på Øverbø.

 

Jacob giftet seg i 1791.

 

Trol. 22/5-1791 i Sillien. Copul. 31/7-1791.

Uk. Jacob Ols. Øvrebøe og P. Ingebor Knudsd. Gurholt.

Caut: Børge Øvrebøe og Ole Kiels. Øvrebøe.

 

Jacob overtok en av brukerpartene på Øverbø.

 

Bosatt på Øverbøe i 1801 som en av fire brukere:

Jacob Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 34 (alder)

Ingebor Knudsdatter k 1ste ægteskab Kone 29 (alder)

Ole Jacobsen m Deres børn 7 (alder)

Knud Jacobsen m Deres børn 4 (alder)

Marthe Jacobsdatter k Deres børn 2 (alder)

Svend Olsen m Ugift Husbondens sødskende og tjenestefolk

Lisbeth Olsdatter k Husbondens sødskende og tjenestefolk 21 (alder)

Marthe Olsdatter k Husbondens sødskende og tjenestefolk 19 (alder)  

Jacob døde på Øverbø i 1810. 

 

Gravlagt som "Jakob Olsen Øverbøe 44 aar".          

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 584b - nr. 109
Skifte 20. Juni 1816 paa gaarden Øverbøe udi Slemdahls annex
Afdøde mand Jacob Olsen Øverbøe - enke Ingeborg Knudsdatter
Børn:
1. Ældste søn Ole Jacobsen, 22 aar.
2. Knud Jacobsen, 19 aar.
3. Jacob Jacobsen, 14 aar.
4. Marthe Jacobsdatter, 17 aar.
5. Datteren Helvig Jacobsdatter, 11 aar.
6. Yngste datter Pernille Jacobsdatter, 7 ½ aar.
Til curator for de 2 ældste og mindreårige sønner Jacob og Knud Jacobsønner blev Svend Olsen Øverbøe. Og til formynder for de 4 umyndige børn Jacob, Marthe, Helvig og Pernille Jacobsdatter blev morbroderen Peder Knudsen Guurholdt.
Enkens laugverge Arne Knudsen Guurholdt.
Brutto: 3614-0-0
Herav jordegods: gaardpart i Øverbøe med Sandbrække, 1 huud 7 ½ skind, 2000 spdlr.
Netto: 3154-5-10

 

 

Gift 31.07.1791 i Siljan kirke,[4] med Ingeborg Knudsdatter, født 1771 på Gurholt i Siljan,[5] (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter), døpt 26.04.1771 i Siljan kirke,5 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke.[6]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Gurholt. 

 

Hun solgte i 1816 Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 til sønnen Ole Jacobsen:

Skjøte på Øverbø/mellom - løpenummer 531– senere Bnr.6 fra Jacob Olsens enke med flere til Ole Jacobsen for kr. 2000. Datert 05.08.1816, tingl. 24.08.1816

 

 

 

I.    Ole Jacobsen, født 1792 på Øverbø i Siljan,[7] døpt 12.08.1792 i Siljan kirke,7 død 1792 på Øverbø i Siljan,[8] gravlagt 25.11.1792 på Siljan kirke.8

      

       Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingebor Knutsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Kisti Nilsdtr. ibid 3. Ole Michelsen 4. Halvor Torstensen Thorsrød 5. Svend Olsen Øvrebøe.

      

       Gravlagt som "Ole Jacobs. Øvrebøe 26 uger".

      

 

 

II.   Ole Jacobsen, født 1793 på Øverbø i Siljan,[9] døpt 13.10.1793 i Siljan kirke,[10] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[11] død 27.06.1822 på Øverbø i Siljan, gravlagt 04.07.1822 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingebor Knudsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. ibid 2. Maria Christensdtr. ibid 3. Anun Præsteg. 4. Børge Øvrebøe 5. Sven Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobsen Øverbøe 16".

      

       De ble bosatt på Øverbø.

 

      

       Gift 19.10.1816 i Lardal i Vestfold,[13],[14] med Maren Olsdatter, født 1797 på Tveitan i Lardal,13 (datter av Ole Kjeldsen og Berthe Paulsdatter).

 

       Maren:

       Hun giftet seg 2. gang med Peder Hansen f. 1798 sønn av Hans Olsen Høgset.

   

       Se Øverbø Bnr.6 etter 1814

 

      

 

III. Knud Jacobsen, født 1796 på Øverbø i Siljan,[15] døpt 20.11.1796 i Siljan kirke,15 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,[16] død 23.03.1866 på Frogner i Gjerpen.[17]

      

       Jacob Olsen Øvrebøe og k. Ingbeor Knudsdtr. - Knud

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Lisbeth Olsdtr. Øvrebøe 3. Sven Olsen ibid 4. Eric Gurholt. 5. Sven Olsen Øverbøe.

      

       Konfirmert som "Knud Jacobsen Øverbøe 17".

      

       Han ble bosatt på Frogner som selveier, da han giftet seg med enken der i 1832.

      

      

       Gift 27.09.1832 i Gjerpen,17 med Gro Olsdatter, født 1801 i Gjerpen (datter av Ole Torjersen og Aslaug Jonsdatter), døpt 08.11.1801 i Gjerpen,17 død 24.04.1874 i Gjerpen.17

      

       Gro:

       Ole Torjerssøns pb. Groe f. Sæteret

       Faddere: Torjer Hanssøns k., Bergit Jonsdtr., Jon Tormoessøn, Christen Olessøn, Peder Jonssøn.

      

       Hun kom fra Sætre u/Rising i Gjerpen og var enke etter Christian Petersen Frogner som druknet i 1832.

 

       Se gamlegjerpen.no  

      

 

 

IV. Marthe Jacobsdatter, født 1799 på Øverbø i Siljan,[18] døpt 25.08.1799 i Siljan kirke,18 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[19] død 17.05.1856 på Ballestad i Gjerpen.17

      

       Jacob Olsen Øverbøe og Ingeborg Knudsdatter - Martha

       Faddere: Pernille Olsdatter Gurholt, Lisbet Olsdatter Øverbøe, Peder Knudsen Gurholt, Jan Knudsen ibid, Svend Olsen Øverbøe.

 

       Hun ble gift og bosatt på Ballestad i Gjerpen. 

 

       Afkald fra Erik Larsen for hans kone Berthe (Her skulle det stått Marthe. JO) Jacobsdatter paa d. Grd (Øverbø) efter faderen 1816 tilfalden arv av 17 spd. Datert 06.09.1827, tingl. 28.06.1828

 

        Marthe døde på Ballestad i 1856.

      

      

       Gift 22.07.1823 i Siljan kirke,17 med Erik Larsen, født 1792 på Ballestad i Gjerpen (sønn av Lars Torgrimsen og Anne Eriksdatter), døpt 09.04.1792 i Gjerpen,17 død 21.06.1863 på Ballestad i Gjerpen.17

      

       Erik:

       Erik giftet seg 2. gang i 1857 med Elen Marie Mathiasdatter f. 1827, datter av Mathias Børgesen som igjen var sønn av Børge Torsen Øverbø.

 

       Se gamlegjerpen.no  

 

 

 

V.   Jacob Jacobsen, født 1803 på Øverbø i Siljan,[20] døpt 13.02.1803 i Siljan kirke,20 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke.[21]

      

       Jacob Olsen Øverbøe og Ingebor Knudsdatter - Jacob

       Faddere: Helvig Knudsdtr. Holte, Helvig Iversdtr. Øverbøe, Svend Olsen Oredalen af Gierpen Sogn, Peder Knudsen Gurholt, Jan Knudsen ibid.

 

       Afkald fra Jacob Jacobsen sin tilfalne arv 1816 paa d. Grd (Øverbø) efter faderen Jacob Olsen af 36 spd. Datert 05.09.1827, tingl. 28.06.1828

      

       Han giftet seg med enken på Nordre Løberg i Gjerpen i 1844.

      

       De solgte gården og reiste til Amerika med familien i mai 1847.

 

      

       Gift 27.12.1844 i Gjerpen,17 med Gurine Torbjørnsdatter, født 1804 på Løberg Nordre i Gjerpen (datter av Thorbjørn Jonsen og Ragnhild Sondresdatter), døpt 19.02.1804 i Gjerpen.17

 

       Gurine:

       Torbjørn Jonssøns Gurine f. N.Løberg

       Faddere: Jon Svendssøns k., Marthe Olesdtr., Lars Nilssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.

 

       Se gamlegjerpen.no  

 

 

      

VI. Hedvig Jacobsdatter, født 1806 på Øverbø i Siljan,[22] døpt 04.04.1806 i Siljan kirke,22 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[23] død 22.03.1868 i Vallerdalen i Gjerpen.17

      

       Jacob Olsen Øverbøe og Ingeborg Knudsdatter - Hedevig

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Øverbøe, Sidsel Findsdatter ibid, Peder Knudsen Gurholt, Jan Knudsen ibid, Nils Nilsen Øverbøe.

      

       Hun nevnes som Helvig ved konfirmasjonen.

      

       Siljan - viet 3/9-1831

       Uk. Johannes Jensen Ballestad af Gjerpen Sogn, 25.

       Pigen Helvig Jakobsdatter Tudal, 25.

       Forl: Jens Jensen og Jens Olsen Ballestad af Gjerpen Sogn.

 

      

       Gift 03.09.1831 i Siljan kirke, med Johannes Jensen, født 1806 på Ballestad i Gjerpen (sønn av Jens Johannesen og Thore Evensdatter), døpt 28.09.1806 i Gjerpen,17 død 23.04.1876 i Vallerdalen i Gjerpen.17

      

       Johannes:

       Jens Johannissøns db. Johannes f. N. Ballestad

       Faddere: Johannes Hanssøns k., Aldis Olesdtr., Johannes og Jens Hanssøn, Halvor Anderssøn.

      

       Han var selveier på Vallerdalen u/Meen i Gjerpen.

      

      

 

VII. Pernille Jacobsdatter, født 1809 på Øverbø i Siljan,[24] døpt 23.04.1809 i Siljan kirke,24 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[25] død 11.04.1874 på Kiste i Siljan, gravlagt 19.04.1874 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Jakob Olsen Øverbøe og Ingeborg Knudsdatter - Pernille

       Faddere: Karen Høysæt, Anne Høysæt, Hans Høysæt, Niels Høysæt.

 

       Der ble bosatt på Kiste.

      

      

       Gift 10.02.1839 i Siljan kirke,[27] med Jens Arnesen, født 1807 på Kiste i Siljan,[28] (sønn av Arne Aslesen og Inger Olsdatter), døpt 13.09.1807 i Siljan kirke,28 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,25 død 27.08.1857 på Kiste i Siljan, gravlagt 03.09.1857 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Jens:

       Han var enkemann etter Pernille Jonsdatter f. 1808 som døde på Kiste i 1838.

 

       Se Kiste Søndre etter 1814

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 340.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[13]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 768.

[14]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 5 (1814-1835), skannet av digitalarkivet, side 386.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[17]  gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[26]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 214.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.