| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUDPLASSEN u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Andreas Hansen f. 1822 og Helvig Hansdatter f. 1816 sin familie.

 

 

 

Andreas Hansen, født 16.03.1822 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[1] døpt 02.06.1822 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[2] død 17.06.1878 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[3] gravlagt 23.06.1878 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Hans Aslaksen og Sara Dorothea Jensdatter på Grorudplassen u/Grorud før 1814.

 

Andreas giftet seg i Gjerpen i 1843.

 

Han overtok som husmann på Grorudplassen (Larønningen) etter sin far i 1844. (Festeseddel datert 24.08.1844, thingl. 26.08.1844)

 

Grorudplassen 1846:

Huusmand med jord Andreas Hansen 29 ¾ aar

Hans kone Helvig Hansd. 29 ¾ aar

Deres børn:

Sara Dorthea 1 ½ aar

Tjenere:

Jacob Knudsen Kaste af Gjerpen 14 aar

 

Grorudplassen 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Andreas Hansen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Slemdal Prgj.

Helvig Hansdatter k g hans Kone 50 (alder) Gjerpen Prgj.

Sara Dorthea Andreasdatter k ug deres Datter 22 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Abraham Andreasen m ug deres Søn 19 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Andreasdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Andreasen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Andreasdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

 

Sikljan 1875 - Larøndningen eller Graarudrødningen løpenummer 492b

Andreas Hansen f. 1822 – husfader – leilending, tømmerfløder og skogsarbeider

Helvig Hansdatter f. 1816 i Gjerpen – kone

Hans Abraham f. 1848 – sønn – gift - hjelper foreldrene

Anne Andersdatter f. 1848 i Hedenstad i Sandsvær – hans kone

Andreas Hansen f. 1873 - deres sønn

Maren Andreasdatter f. 1854 – husfaderens datter

Ingeborg f. 1858 - husfaderens datter

Ole f. 1856 - husfaderens sønn – skomager

Ole Olsen f. 1849 i Gjerpen – tilreisende – gift - husfaderens svigersønn – husmand med jord, dagarbeider tømmerfløter

Niels Olsen f. 1853 i Gjerpen - tilreisende – hans broder – ugift

 

Andreas døde på Grorudplassen i 1878.

 

 

Gift 05.10.1843 i Gjerpen kirke TE.,[4] med Helvig Hansdatter, født 1816 i Henningsdalen u/Mo Luksefjell TE.,[5] (datter av Hans Eriksen og Margrete Olsdatter), døpt 02.06.1816 i Gjerpen kirke TE., død 26.09.1902 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[6] gravlagt 04.10.1902 i Siljan kirkegård TE.

 

Helvig:

Helvig kom fra Henningsdalen u/Mo i Gjerpen.

 

Hun døde på Grorudplassen i 1902.

 

 

 

I.    Sara Dortea Andreasdatter, født 01.06.1844 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[7] døpt 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[8]

      

       Hun emigrerte til Amerika i 1872.

      

 

 

II.   Hans Abraham Andreassen,[9] født 02.10.1846 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[10] døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[11] død 14.01.1901 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[12] gravlagt 21.01.1901 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Han fikk et uekte barn med Ingeborg Maria Kristoffersdatter, født ca.1845.[13]

      

      

       Gift 04.10.1872 i Siljan kirke TE.,[14] med Anne Andersdatter,9 født 01.05.1847 i Hoppestul Sandsvær BU.,[15] (datter av Anders Andersen og Maria Isaksdatter), døpt 04.07.1847 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,15 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[16] død 07.03.1929 i Grorud Siljan TE.[17]

      

       Se Grorudplassen u/Grorud denne plassen

 

 

      

III. Anne Margrete Andreasdatter, født 28.09.1848 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[18] døpt 07.01.1849 i Siljan kirke TE.,55 død 27.09.1882 i Bø Luksefjell TE.5

      

 

       Gift 06.06.1870 i Gjerpen kirke TE.,[19] med Ole Olsen, født 18.04.1846 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.,56,5 (sønn av Ole Andersen og Dorte Olsdatter), død etter 1905.

      

       Ole:

       Hans far var fra Sauherad og leilending på Bø i Luksefjell. Hans mor, Dorte Olsdatter, kom fra Siljan og var datter av Ole Torkelsen på Seteret u/Island.

      

       Ole giftet seg 2. gang med Inger Gunelia Torstensdatter f. 1863. Se under hennes far Tosten Tostensen

 

       Ole kom til Tuftedalen u/Haukedal. Se gamlegjerpen.no

 

 

       Barn:

      

        A.    Ole Olsen,[20] født 17.06.1870 i Fjeld Gjerpen TE.,[21] døpt 23.07.1870 i Gjerpen TE.

              

               Han kom til Siljan i 1893, da han giftet seg der dette året. Ved vielsen hadde han oppholdssted Skien.

 

              

               Gift 29.12.1893 i Siljan kirke TE.,[22] med Karen Olava Vetlesdatter,57 født 18.01.1870 i Holte Siljan TE.,[23] (datter av Vetle Nilsen og Ingeborg Ingebretsdatter), døpt 13.03.1870 i Siljan kirke TE.,60 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[24]

 

 

 

 

IV. Karen Kristine Andreasdatter,[25] født 24.04.1851 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[26] døpt 06.07.1851 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.[27]

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos Lars Isaksen på Snurren. Hun reiste til Amerika i 1870.

      

 

 

V.   Maren Andreasdatter,9 født 11.09.1853 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[28] døpt 26.12.1853 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[29]

      

      

       Gift 08.10.1875 i Siljan kirke TE., med Knut Andersen,[30] født 17.04.1850 i Hoppestul Sandsvær BU.,[31],[32] (sønn av Anders Andersen og Maria Isaksdatter), døpt 02.06.1850 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,27 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,22 død 05.01.1920 i Gåserud Sandsvær BU.[33]

      

       Se Øvre Grorud

      

 

 

VI. Ole Andreassen,[34] født 27.09.1855 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[35] døpt 26.12.1855 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[36] død 01.04.1907 i Gonsholt Siljan TE.,[37],17 gravlagt 06.04.1907 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 28.07.1882 i Siljan kirke TE.,[38] med Maren Hansdatter,[39] født 31.10.1856 i Hogstad Siljan TE.,[40] (datter av Hans Rasmussen og Gunhild Pedersdatter), døpt 16.11.1856 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[41] død 22.06.1943 i Gonsholt Siljan TE.17

      

       Se Gonsholt Nordre

 

 

 

VII. Ingeborg Andreasdatter,[42] født 16.12.1857 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[43] døpt 21.03.1858 i Siljan kirke TE.38

      

       Hun reiste til Amerika i 1884.

      

 

 

VIII. Anne Helvig Andreasdatter, født 30.01.1860 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[44] døpt 05.04.1860 i Siljan kirke TE.,39 død 01.07.1861 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[45] gravlagt 07.07.1861 i Siljan kirkegård TE.40

 

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 255.

[5]  Gamle Gjerpen.

[6]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[9]  Siljan bygdebok. side 615 og 619.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[14]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 139.

[15]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 122.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[17]  Siljan kirkegård.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[19]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 273.

[20]  Siljan bygdebok. side 461.

[21]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 63.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 86.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[25]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 218.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[30]  Siljan bygdebok. side 615.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.

[32]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 176-177.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[34]  Siljan bygdebok. side 221 og 586.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[36]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[37]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[39]  Siljan bygdebok. side 567 og 586.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[41]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[42]  Siljan bygdebok. side 364 og 619.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 290.