| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUDPLASSEN u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Abraham Andreassen f. 1846 sin familie. Han fikk et uekte barn med Ingeborg Maria Kristoffersdatter f. ca 1845 og giftet seg med Anne Andersdatter f. 1847.

 

 

 

Hans Abraham Andreassen,[1] født 02.10.1846 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[2] døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[3] død 14.01.1901 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[4] gravlagt 21.01.1901 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter på Grorudplassen.

 

Hans og Anne overtok Grorudplassen i 1885, men bodde der hele tiden. Hans far døde der i 1878 og hans mor i 1902.

 

De nevnes der i 1900 tellingen og Hans står da som fattigunderstøttet.

 

Larydingen/Grorudplassen 1900:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Hans Andreas. m g b hf Forhenv Gårdbr leilænd. - Fattigunderstøt. 1847 Slemdal herred* n s

Anne Anders. k g b hm Kone - Fjøs og huset - 1848 Sandsvær Bu n s

Hella Hans. k ug b d Datter - ved huset 1876 Slemdal herred* n s

Anders Hans. m ug b s Gårds- & skogbrugsarbeider 1878 Slemdal herred* n s

Ole Hans. m ug b s Skogbrugsarbeider 1884 Slemdal herred* n s

Karen Hans. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

Anna Hans. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

Johannes Hans. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

Gustav Nau m ug mt b Prædikant - skomager 1877 Svarstad JL n Trusamf.: "Kristi menighed" Sedvanleg bustad: Svarstad

Maren Gaaserud k g mt b Gaardmandskone 1859 Slemdal herred* n Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Sandsvær.

 

Vi ser her også at predikanten og skomakeren Gustav Nau fra Svarstad var bosatt hos dem i 1900. Der gjorde også Hans sin søster, Maren Andreasen Gåserud, som på denn tiden var gift og bosatt på Gåserud i Sandsvær.

 

Hans døde på Grorudplassen i 1901.

 

 

Forhold til Ingeborg Maria Kristoffersdatter, født ca.1845[5]

 

Ingeborg:

Da hun fødte datteren Berte Helene bodde hun i Modalen. Hun var tjenestejente hos Ole Larsen på Hakhaug i 1865.

 

 

Gift 04.10.1872 i Siljan kirke TE.,[6] med Anne Andersdatter,1 født 01.05.1847 i Hoppestul Sandsvær BU.,[7] (datter av Anders Andersen og Maria Isaksdatter), døpt 04.07.1847 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,7 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[8] død 07.03.1929 i Grorud Siljan TE.[9]

 

Anne:

Hun var født i Sandsvær, men foreldrene kom til Øvre Grorud.

 

Anne bodde på Grorudplassen som sønnen Anders og hans familie under 1910 tellingen.

 

Hun døde i 1929.

 

 

 

I.    Berte Helene Hansdatter, (datter av Hans Abraham Andreassen og Ingeborg Maria Kristoffersdatter) født 29.06.1868 i Modalen u/Kiste Siljan TE.,5 døpt 30.08.1868 i Siljan kirke TE.,5 død 17.05.1869 i Sikane Siljan TE.,[10] gravlagt 23.05.1869 i Siljan kirkegård TE.[11]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun ble bare et år gammel.

      

 

 

II.   Andreas Hansen, (sønn av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 22.02.1873 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[12] døpt 30.03.1873 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[13] død 22.10.1895 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[14] gravlagt 27.10.1895 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

III. Hella Marie Hansdatter,[15] (datter av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 14.11.1876 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[16] døpt 30.12.1876 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[17] død 01.06.1958 i Gjerpen TE.[18]

      

 

       Gift 02.11.1903 i Siljan kirke TE.,[19] med Anton Sigvart Larsen, født 02.12.1884 i Vivestad Ramnes VE.,[20] (sønn av Lars Johan Larsen og Ellen Olette Johansdatter), døpt 26.12.1884 i Vivestad kirke VE.,20 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[21] død 11.05.1940 i Nordre Teigen u/Mo Gjerpen TE.18

      

       Se Seteret u/Island

 

 

      

IV. Anders Hansen, (sønn av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 10.06.1878 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[22] døpt 11.08.1878 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[23] død 05.01.1964.9

 

      

       Gift 26.06.1916 i Siljan kirke TE.,[24] med Inga Karine Isaksdatter,[25] født 02.04.1889 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[26] (datter av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter), døpt 21.07.1889 i Siljan kirke TE.,26 død 12.03.1972.9

      

       Se Grorudplassen denne plassen

 

 

      

V.   Maren Andrine Hansdatter,[27] (datter av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 29.08.1881 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[28] døpt 23.10.1881 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[29] død 1959.

      

      

       Borgelig gift 30.08.1905 i Skien TE.,[30] med Hans Kristian Isaksen,[31] født 10.09.1878 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[32] (sønn av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter), døpt 13.10.1878 i Siljan kirke TE.,32 død 1947.

      

       Se Solli u/Tormodsrød

 

 

      

VI. Ole Hansen, (sønn av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 14.06.1884 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[33] døpt 03.08.1884 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[34] død 21.07.1957, gravlagt i Siljan kirkegård TE.

      

      

 

VII. Karen Kirstine Hansdatter,15 (datter av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 08.06.1887 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[35] døpt 31.07.1887 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[36] død 18.09.1990 i Siljan TE.9

      

 

       Borgelig gift 11.12.1911 i Gjerpen sorenskriverkontor.,[37] med Petter Oluf Pedersen, født 13.04.1884 i Tangen u/Austad Siljan TE.,[38] (sønn av Peder Larsen og Janette Olalia Jansdatter), døpt 06.07.1884 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 02.10.1898 i Holt Siljan TE.,34 død 28.11.1952 i Siljan TE.,9 yrke Tømmermann.[39]

      

       Se under hans far

      

 

 

VIII. Anna Helene Hansdatter, (datter av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 24.09.1889 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[40] døpt 10.11.1889, død 29.07.1903 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[41] gravlagt 04.08.1903 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IX. Johannes Hansen,15 (sønn av Hans Abraham Andreassen og Anne Andersdatter) født 21.09.1891 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[42] døpt 01.11.1891 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[43] død 02.01.1965 i Grorud Siljan TE.9

      

       I 1910 var han midlertidig bosatt på Lille Økter skog i Gjerpen.

 

       De bodde på Grorud.

 

 

       Gift 05.07.1924 i Siljan kirke TE.,[44] med Laura Mathilde Stendalen,[45] født 20.02.1897 i Hakkhaug Siljan TE.,[46] (datter av Johan Kristian Olsen og Maren Olette Andersdatter), døpt 28.03.1897 i Siljan kirke TE.,46 død 24.05.1974 i Grorud Siljan TE.,9 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[47]

      

 

     Barn:

 

     A.     Hjørdis Grorud,71 født 22.05.1926 i Grorud Siljan TE.,[48] døpt 29.08.1926 i Siljan kirke TE., død 10.05.1947 i Serkland Siljan TE.9

              

               Hun døde rett etter at de giftet seg. 

 

 

               Gift 1946,62 med Einar Serkland,[49] født 23.04.1917 i Serkland Siljan TE.,[50] (sønn av Hans Jacob Andersen og Elise Magdalene Antonsdatter), døpt 27.05.1917 i Siljan kirke TE.

              

                Se Serkland/Bekkevold Br.13

 

              

 

        B.    Åse Marit Grorud,71 født 18.04.1933 i Grorud Siljan TE.[51]

 

 

               Hun giftet seg med Inge Tanggård,71 født 05.03.1928 i Brunlanes VE.77

              

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 615 og 619.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 139.

[7]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 122.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[9]  Siljan kirkegård.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 298.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 19.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 148.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[15]  Siljan bygdebok. side 619.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 26.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[18]  Gamle Gjerpen.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[20]  Ramnes Vivestad ministerialbok 1878-1899. side 18-19.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[25]  Siljan bygdebok. side 617.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 62.

[27]  Siljan bygdebok. side 557.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 38.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[30]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 89 og 93.

[31]  Siljan bygdebok. side 557 og 617.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 48.

[34]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[36]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[37]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 109.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 47.

[39]  Siljan bygdebok. side 98-99.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[41]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[43]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[44]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 119.

[45]  Siljan bygdebok. side 624.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 81.

[47]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[48]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[49]  Siljan bygdebok. side 262.

[50]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.

[51]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 49.