| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Anders Andersen f. 1823 og Maria Isaksdatter f. 1824 sin familie.

 

 

 

Anders Andersen, født 20.03.1823 i Sauherad TE.,[1],[2] døpt 29.06.1823 i Sauherad kirke TE., død 23.07.1907 i Gravdal Sandsvær BU.,[3],[4] gravlagt 30.07.1907 i Tuft kirke Sandsvær BU.4

Han var sønn av Anders Knutsen og Anne Olsdatter.

 

Hans far var husmann på Økter Luksefjell Gjerpen. Faren kom fra Ormetangen under Bø i Sandsvær og moren fra Velta under Hjukse i Sauherad. Alle deres barn ble født på Økter, men døpt i Sauherad kirke. Se gamlegjerpen.no

 

Anders ble hjemmedøpt av Abraham Halvorsen Bestul 27.03.1823.

 

Anders giftet seg i Gjerpen i 1846 og døpte barn på Hoppestul i Sandsvær til 1850. Familien kom til Siljan i 1851 og Anders overtok bygselen på Øvre Grorud.

 

1865- Øvre Grorud:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Andersen m g Husfader Gaardbgr, Leilænding 43 (alder) Gjerpen Prgj.

Maria Isaksdatter k g hans Kone 40 (alder) Sandsvær Prgj.

Anders Andersen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 21 (alder) Sandsvær Prgj.

Anne Andersdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Huusholdningen 20 (alder) Sandsvær Prgj.

Isak Andersen m ug deres Søn 18 (alder) Sandsvær Prgj.

Knud Andersen m ug deres Søn 16 (alder) Sandsvær Prgj.

Karen Andersdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Andersdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Andersen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Andersdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Andersen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Andersen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Martin Andersen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

 

Anders ble enkemann i 1872.

 

Siljan 1875 - Graarud løpenummer 492h

Anders Andersen f. 1823 i Gjerpen – husfader – enkemann - leilending

Maren f. 1854 - datter - hjelper faderen med husholdningen

Knud f. 1850 i Hedenstad i Sandsvær – sønn – hjelper faderen

Ingeborg f. 1858 – datter – hjelper faderen

Lars f. 1859 - sønn – hjelper faderen

Christian f. 1862 – sønn

Martin f. 1864 – sønn

Ole Andersen f. 1851 – ugift - tømmerhogst og tømmerfødning

Nils Andersen f. 1856 – ugift - tømmerhogst og tømmerfødning

 

Som enkemann bodde Anders på gården Pytte i Sandsvær hos sine barn Nils, Lars og Karen.

 

Anders døde i Sandsvær i 1907.

 

 

Gift 08.02.1846 i Gjerpen kirke TE.,[5] med Maria Isaksdatter,[6] født 25.11.1824 i Hoppestul Sandsvær BU.,[7] (datter av Isak Larsen og Karen Olsdatter), døpt 06.02.1825 i Gjerpen kirke TE., konfirmert 06.10.1839 i Gjerpen kirke TE.,[8] død 08.01.1872 i Grorud Siljan TE.,[9] gravlagt 15.01.1872 i Siljan kirkegård TE.9

 

Maria:

Hennes foreldre bodde på Østre Hoppestul i Sandsvær før de kom til Svarverplass u/Mo Gjerpen. De flyttet siden tilbake til Hoppestul.

 

Maria døde på Øvre Grorud i 1872.

 

 

 

I.    Anders Andersen,[10] født 18.03.1846 i Hoppestul Sandsvær BU.,[11] døpt 14.06.1846 i Gjerpen kirke TE.,11 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[12] død 13.02.1910.

      

 

       Gift 04.09.1874 i Sandsvær BU.,[13] med Maren Andrine Pedersdatter,[14] født 08.08.1851 i Skinnes i Sandsvær BU.,[15] (datter av Peder Andersen og Anne Marie Johannesdatter), døpt 21.09.1851 i Sandsvær BU.,[16] død etter 1910.

      

       Se Moen u/Island

 

 

      

II.   Anne Andersdatter,[17] født 01.05.1847 i Hoppestul Sandsvær BU.,[18] døpt 04.07.1847 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,18 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[19] død 07.03.1929 i Grorud Siljan TE.[20]

      

      

       Gift 04.10.1872 i Siljan kirke TE.,[21] med Hans Abraham Andreassen,17 født 02.10.1846 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[22] (sønn av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter), døpt 03.01.1847 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.,[23] død 14.01.1901 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[24] gravlagt 21.01.1901 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Grorudplassen u/Grorud

 

      

 

III. Isak Andersen,[25] født 24.07.1848 i Hoppestul Sandsvær BU.,[26] døpt 10.09.1848 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,26 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.,[27] død 12.03.1914,[28] gravlagt 21.03.1914 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (1) Gift 26.09.1873 i Siljan kirke TE.,[29] med Karen Helene Hansdatter,[30] født 08.06.1851 i Lindtvedt i Sandsvær BU.,[31] (datter av Hans Pedersen og Kirsti Marie Tollefsdatter), døpt 10.08.1851 i Sandsvær BU.,31 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[32] død 17.10.1896 i Lystjern u/Island Siljan TE.,[33] gravlagt 24.10.1896 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (2) Gift 20.07.1903 i Siljan kirke TE.,[34] med Grete Martine Nilsdatter,[35] født 02.03.1855 i Sandsvær BU.,[36] (datter av Nils Olsen og Grete Karine Østensdatter), døpt 08.04.1855 i Sandsvær BU., død 02.01.1917 i Grorud Siljan TE., gravlagt 10.01.1917 i Siljan kirkegård TE.[37]

      

       Se Romsdalen u/Island

 

 

      

IV. Knut Andersen,6 født 17.04.1850 i Hoppestul Sandsvær BU.,[38],[39] døpt 02.06.1850 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,39 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[40] død 05.01.1920 i Gåserud Sandsvær BU.[41]

 

 

       Gift 08.10.1875 i Siljan kirke TE., med Maren Andreasdatter,17 født 11.09.1853 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[42] (datter av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter), døpt 26.12.1853 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[43]

      

       Se Øvre Grorud denne gården

 

 

 

V.   Ole Andersen,6 født 31.08.1851 i Grorud øvre Siljan TE.,[44] døpt 26.12.1851 i Siljan kirke TE.,44 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[45] død 06.06.1930 i Gåserud Sandsvær BU.[46]

      

       De bodde på Øvre Gåserud i Sandsvær. Han nevnes der i 1900 og 1910 tellingen.

 

      

       Gift 19.10.1877 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,2,[47] med Karen Marie Pedersdatter, født 1854 i Sørsetra Sandsvær BU.,46 (datter av Peder Andersen og Anne Marie Johannesdatter), død 1930 i Gåserud Sandsvær BU.2

      

 

       Barn:

 

        A.    Marie Olsdatter, født 1879 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

              

 

               Gift 1922,2 med Halvor Pedersen, født i Surlia Sandsvær BU.2

              

 

        B.    Peder Olsen, født 1881 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.,2 død 1912 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

 

 

 

        C.    Anders Olsen, født 1884 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.,2 død 1964 i Hof VE.2

 

 

 

        D.    Anne Olsdatter,85 født 16.04.1887 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.,86,2 døpt 25.09.1887, død 15.03.1970.23

              

 

               Gift 1920, med Martin Isaksen,83 født 01.06.1882 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,84 (sønn av Isak Andersen og Karen Helene Hansdatter), døpt 29.10.1882 i Siljan kirke TE.,84 død 18.03.1942.23

              

               Martin:

               Han meldte seg ut av statskirken i 1899.

 

 

 

        E.    Maren Olsdatter, født 1890 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.,2 død 1893 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

 

 

 

        F.    Martin Olsen, født 1893 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

              

 

               Gift 1931,102 med Martha Ådalen, født 1906 i Ådalen u/Omholt Sandsvær BU.,[48] død 1933 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.102

              

 

 

        G.    Andrine Olsdatter, født 1896 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

 

 

 

        H.    Olaf Olsen, født 1899 i Øvre Gåserud Sandsvær BU.2

 

 

 

VI. Karen Andersdatter,6 født 25.06.1853 i Grorud øvre Siljan TE.,42 døpt 07.08.1853 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,43 død 12.06.1906 i Gravdal Sandsvær BU.,[49] gravlagt 16.06.1906 i Tuft kirke Sandsvær BU.48

      

       Hun var budeie hos sine to brødre Lars og Nils på Pytte i Sandsvær.

      

 

 

VII. Maren Andersdatter,6 født 22.11.1854 i Grorud øvre Siljan TE.,[50] døpt 04.02.1855 i Siljan kirke TE.,49 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[51] død 03.04.1880 i Grorud Siljan TE.,[52] gravlagt 11.04.1880 i Siljan kirkegård TE.51

 

 

 

VIII. Nils Andersen,6 født 21.04.1856 i Grorud øvre Siljan TE.,[53] døpt 13.07.1856 i Siljan kirke TE.,52 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[54] død 14.08.1933 i Pytte Sandsvær BU.[55]

      

        Han overtok bygselen av Øvre Grorud i 1888. Han flyttet til Sandsvær med sin kone i 1893 og ble der eier og bruker på Søndre Pytte. I 1910 bodde han og kone på Grorudplassen u/Pytte i Ytre Sandsvær.

 

      

        Gift 23.10.1882 i Siljan kirke TE.,[56] med Karen Kirstine Olsdatter, født 15.10.1856 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[57] (datter av Ole Torsen og Kari Rønniksdatter), døpt 21.12.1856 i Siljan kirke TE.,56 død 1938.54

      

 

 

IX. Ingeborg Andersdatter,6 født 12.02.1858 i Grorud øvre Siljan TE.,[58] døpt 30.05.1858 i Siljan kirke TE.,57 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[59] død 30.12.1928.

      

       I 1890 var familien leilendinger på Gåserudplassen. De bodde senere på Pytte i Sandsvær. De kjøpte plassen i 1910 av hennes brødre Lars og Nils.

 

 

       Gift 11.09.1885 i Siljan kirke TE.,[60] med Lars Martin Larsen,6,[61] født 08.03.1866 i Trongen Sandsvær BU.,[62] (sønn av Lars Johan Tollefsen og Maren Maria Larsdatter), døpt 29.03.1866 i Sandsvær BU., død 1936 i Saga u/Boserød Sandsvær BU.60

 

 

       Barn:

 

        A.    Johannes Martinsen, født 22.10.1885 i Gåserud Sandsvær BU.,[63] døpt 14.06.1886, død 1907 i Pytte Sandsvær BU.[64]

 

 

        B.    Anders Larsen, født 22.11.1886 i Gåserud Sandsvær BU.,[65] døpt 27.03.1887.

 

 

        C.    Martinius Larsen, født 03.09.1888 i Gåserud Sandsvær BU.,[66] døpt 06.01.1889.

 

 

        D.    Lars Larsen, født 31.05.1890 i Gåserud Sandsvær BU.,156 døpt 20.07.1890.

 

 

        E.    Marie Larsdatter, født 1891 i Pytte Sandsvær BU.,179 død 1892 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

        F.    Kristian Larsen, født 1895 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

        G.    Magnus Larsen, født 1897 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

        H.    Isak Larsen, født 1899 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

        I.     Ingvald Larsen, født 1901 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

        J.     Janna Larsdatter, født 1907 i Pytte Sandsvær BU.179

 

 

 

X.   Lars Andersen,6,[67] født 02.11.1859 i Grorud øvre Siljan TE.,[68] døpt 15.01.1860 i Siljan kirke TE.,63 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[69] død 12.05.1920 i Gravdal Sandsvær BU.,[70] gravlagt 21.05.1920 i Tuft kirkegård Sandsvær BU.65

      

       Han bodde i 1900 hos sin bror Nils på Søndre Pytte i Lardal. Ifølge Sandsvær historie ble han innen 1904 eier sammen med sin bror Nils på Søndre Pytte. Lars og Nils solgte fra en del tomter og solgte resten av gården til søsteren Ingeborg og hennes mann i 1910.

 

       Lars kjøpte Fukla under Gravdal i Sandsvær og døde ugift der i 1920.

      

 

 

XI. Marie Andersdatter,6 født 31.01.1861 i Grorud øvre Siljan TE.,[71] døpt 28.03.1861 i Siljan kirke TE.,66 død 31.10.1862 i Grorud øvre Siljan TE.,[72] gravlagt 09.11.1862 i Siljan kirkegård TE.67

 

 

 

XII. Kristian Andersen,[73] født 02.04.1862 i Grorud øvre Siljan TE.,[74] døpt 06.07.1862 i Siljan kirke TE.,69 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[75] død 30.01.1956.

      

      

       Gift 01.04.1884 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,[76] med Karen Petrea Andersdatter,[77] født 03.10.1862 i Vieren Sandsvær BU.,[78] (datter av Anders Olsen og Pernille Knutsdatter), døpt 01.11.1862 i Efteløt kirke Sandsvær BU., død 1927, konfirmert 30.09.1877 i Efteløt kirke Sandsvær BU.

      

       Se Grønli u/Sølland

 

 

      

XIII. Martin Andersen, født 15.01.1864 i Grorud øvre Siljan TE.,[79] døpt 29.05.1864 i Siljan kirke TE.,74 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,70 død 04.02.1926 i Findal Solum TE.,[80] gravlagt 13.02.1926 i Siljan kirkegård TE., yrke Skogsarbeider, leilending.[81]

      

      

       Gift 04.06.1889 i Skien byfogdkontor.,[82] med Anne Olsdatter, født 16.04.1865 i Brekke Sandsvær BU.,[83] (datter av Ole Anundsen og Maren Isaksdatter), døpt 25.05.1865 i Sandsvær BU.78

      

       Se Rød u/Sølland

      

 

 

 

 [1]  Sauherad ministerialbok 1815-1829. side 89.

[2]  Sandsværs historie bind 3. side 669.

[3]  Gamle Gjerpen.

[4]  Sandsvær Tuft ministerialbok 1878-1923. side 202.

[5]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 262.

[6]  Siljan bygdebok. side 615.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1823-1829. side 17.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 172.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[10]  Sandsværs historie bind 4. side 201 og 214.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 89.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[13]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 264.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[15]  Sandsværs historie bind 4. side 214.

[16]  Sandsvær klokkerbok 1840-1856. side 194.

[17]  Siljan bygdebok. side 615 og 619.

[18]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 122.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[20]  Siljan kirkegård.

[21]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 139.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 35.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[25]  Siljan bygdebok. side 622.

[26]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 144.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 182.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[29]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 140.

[30]  Siljan bygdebok. side 615 og 622.

[31]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 194-195.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[33]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[35]  Sandsværs historie bind 3. side 613.

[36]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 248-249.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 132.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.

[39]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 176-177.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[41]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[42]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.b.

[45]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[46]  Sandsværs historie bind 3. side 644 og 669.

[47]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 276.

[48]  Sandsværs historie bind 3. side 670 og 785.

[49]  Sandsvær Tuft ministerialbok 1878-1923. side 201.

[50]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[51]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[52]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[53]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[54]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[55]  Sandsværs historie bind 3. side 427.

[56]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[57]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[58]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[59]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 96.

[60]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[61]  Sandsværs historie bind 3. side 166.

[62]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 86.

[63]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 54.

[64]  Sandsværs historie bind 3. side 428.

[65]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 55.

[66]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 60.

[67]  Sandsværs historie bind 2. side 103.

[68]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[69]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[70]  Sandsvær Tuft ministerialbok 1878-1923. side 216.

[71]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[72]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 292.

[73]  Siljan bygdebok. side 536 og 615.

[74]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 66.

[75]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[76]  Sandsvær klokkerbok 1874-1885. side 553-554.

[77]  Siljan bygdebok. side 536.

[78]  Sandsvær klokkerbok 1857-1873. side 52.

[79]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 72.

[80]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[81]  Sandsværs historie bind 4. side 201 og 211.

[82]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 227.

[83]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 78.