| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814  

 


 

 

 

 

Hans Rasmussen f. 1829 og Gunhild Pedersdatter f. 1825 sin familie.

 

 

 

Hans Rasmussen,[1] født 16.08.1829 i Hogstad Siljan TE.,[2] døpt 06.09.1829 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.12.1896 i Gonsholt Siljan TE.,[4] gravlagt 24.12.1896 i Siljan kirkegård TE.[5]

Han var sønn av Rasmus Halvorsen og Maren Magdalena Aslaksdatter på Hogstad Nedre.

 

Hans kom fra Hogstad Nedre giftet seg i 1856. De døpte at barn i 1856 bosatt på Hogstad.

 

De kom til Rustad i Opdalen som husmann og nevnes der i 1865.

 

Siljan 1865 - øvre Rustad (plads)

Hans Rasmusen m g Husfader Husmand med Jord 37 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Pedersdatter k g hans Kone 41 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Hansdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Olsen m ug udsat Fattigbarn 8 (alder) Gjerpen Prgj.

Anne Rønniksdatter k ug Logerende Spinderske, Binderske, samt Vaskning og Søm.

 

I 1865 bodde et ”utsatt fattigbarn” fra Gjerpen hos Hans på Rustad. Hans navn var Peder Olsen født i 1858.

 

Siljan 1875 - Hogstad nedre løpenummer 497b

Hans Rasmussen f. 1829 – husfader – leilending

Gunnhild Pedersdatter f. 1825 – kone

Maren f. 1856, datter

Aslak Rasmussen f. 1813- enkemann - husfaderens broder – hjelper sin broder med gårdsbruket

Ole Aslaksen f. 1859 – hans sønn

Anne Aslaksdatter f. 1865 - hans sønn

Maren Aslaksdatter f. 1862 – hans datter - tilreisende fra Gjerpen – gjeter

 

Da hans bror Aslak Rasmussen på Hogstad Nedre "fordervet seg", overtok Hans gården, ifølge Bakken. Det må vel bety at hans bror ødela seg på en eller annen måte. Det er usikkert når Hans kom dit. Hans kone døde på Høiseth i 1889. 

 

Hans bodde med datteren og hennes familie på Høiseth Bnr.1 under tellingen i 1891. Han døde hos datteren på Gonsholt i 1896.

 

 

Gift 28.08.1856 i Siljan kirke TE., med Gunhild Pedersdatter,[6] født 16.05.1825 i Høiseth S. Siljan TE.,[7] (datter av Peder Jacobsen og Taran Nilsdatter), døpt 29.05.1825 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[8] død 28.01.1889 i Høiseth Siljan TE.,[9] gravlagt 04.02.1889 i Siljan kirkegård TE.9

 

Gunhild:

Hun døde på sin fødegård Høiseth i 1889.

 

 

 

I.    Maren Hansdatter,[10] født 31.10.1856 i Hogstad Siljan TE.,[11] døpt 16.11.1856 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[12] død 22.06.1943 i Gonsholt Siljan TE.[13]

      

       De døpte barn bosatt på Hogstad til 1886.

 

 

       Gift 28.07.1882 i Siljan kirke TE.,[14] med Ole Andreassen,[15] født 27.09.1855 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[16] (sønn av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter), døpt 26.12.1855 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[17] død 01.04.1907 i Gonsholt Siljan TE.,[18],13 gravlagt 06.04.1907 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Gonsholt Nordre

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 567 og 583.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 259.

[6]  Siljan bygdebok. side 471-584.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 75.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[10]  Siljan bygdebok. side 567 og 586.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[13]  Siljan kirkegård.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[15]  Siljan bygdebok. side 221 og 586.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.