| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

 

Knut Andersen f. 1850 og Maren Andreasdatter f. 1853 sin familie.

 

 

 

Knut Andersen,[1] født 17.04.1850 i Hoppestul Sandsvær BU.,[2],[3] døpt 02.06.1850 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,3 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[4] død 05.01.1920 i Gåserud Sandsvær BU.[5]

Han var sønn av Anders Andersen og Maria Isaksdatter på Øvre Grorud.

 

Knut giftet seg i 1875 og de døpte barn bosatt på Grorud til 1877. De kom til Nedre Gåserud i Sandsvær og døpte barn der fra 1879. I 1910 tellingen bodde de fremdeles på Nedre Gåserud.

 

Knut døde på Gåserud i 1920.

 

 

Gift 08.10.1875 i Siljan kirke TE., med Maren Andreasdatter,[6] født 11.09.1853 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[7] (datter av Andreas Hansen og Helvig Hansdatter), døpt 26.12.1853 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[8]

 

Maren:

Hun kom fra Grorudplassen u/Grorud.

 

Hun bodde hos sin bror Hans Abraham Andreassen på Grorudplassen i 1900:

Maren Gaaserud k g mt b Gaardmandskone 1859 Slemdal herred* n Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Sandsvær

 

 

 

I.    Anders Knutsen, født 07.02.1876 i Grorud Siljan TE.,[9] døpt 19.03.1876 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.[10]

      

       I 1900 var han tømmerhogger på Lillemoen i Sandsvær.

 

       Han meldte flytting til Kongsberg 08.11.1905. 

      

 

 

II.   Marie Knutsdatter, født 28.07.1877 i Grorud Siljan TE.,[11] døpt 23.09.1877 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[12] død 1898.

 

 

 

III. Andrine Knutsdatter,[13] født 04.03.1879 i Gåserud Sandsvær BU.,[14] døpt 22.06.1879 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,14 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Hun kom til Siljan i 1893.

      

 

 

IV. Andreas Knutsen,13 født 23.11.1880 i Gåserud Sandsvær BU.,[16] døpt 08.01.1881 i Efteløt kirke Sandsvær BU.,16 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[17] død 28.01.1951.[18]

      

       Han kom til Siljan i 1895.

      

 

 

V.   Helene Knutsdatter, født 01.12.1882 i Gåserud Sandsvær BU.,[19] døpt 19.08.1883 i Siljan kirke TE.,[20] konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.[21]

 

 

 

VI. Martin Knutsen,[22] født 26.07.1884 i Gåserud Sandsvær BU.,[23] døpt 08.02.1885 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VII. Ole Knutsen, født 01.08.1887 i Gåserud Sandsvær BU.,[24] døpt 25.09.1887 i Siljan kirke TE., død 04.08.1945.18

      

 

       Gift 14.10.1922 i Siljan kirke TE.,[25] med Julie Hansdatter,[26] født 29.05.1895 i Rønningen Siljan TE.,[27] (datter av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter), døpt 18.08.1895 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[28] død 26.10.1981.18

      

 

       Barn:

 

        A.    Knut Knutsen, født 15.04.1923 i Gåserud Sandsvær BU.,[29] døpt 22.04.1923 i Siljan kirke TE.

 

      Se Nordre Vanebu u/Vanebuseter

 

 

        B.    Maren Knutsen, født 04.03.1925 i Gåserud Sandsvær BU.,[30] døpt 09.08.1925 i Siljan kirke TE., død 16.12.1948.18

 

 

        C.    Margot Knutsen, født 16.11.1926 i Gåserud Sandsvær BU.,[31] døpt 31.07.1927 i Siljan kirke TE.

 

 

        D.    Astrid Knutsen, født 21.01.1929 i Gåserud Sandsvær BU

 

      

 

VIII. Karen Knutsdatter,22 født 05.03.1890 i Gåserud Sandsvær BU.,[32] døpt 13.07.1890 i Siljan kirke TE.[33]

      

       Hun meldte seg ut av statskirken i 1907.

 

       De forpaktet gården "Skoli" i Kodal.

 

      

       Hun giftet seg med Johan Jensen, født 23.12.1890 i Gjerpen TE. (sønn av Josef Martin Jensen og Johanne Marie Johansdatter), døpt 01.02.1891 i Gjerpen kirke TE.,[34] død 29.03.1967.

      

       Johan:

       Hans far var murer og snekker. Han reiste rundt i Siljan og hjalp bøndene med byggearbeid. Foreldrene hadde egentlig 8 barn, men 4 døde små. Foreldrene bodde på Løkka under Gåserud til sin død.

      

 

 

        A.    Marie Jensen, født 18.07.1920 i Øvre Sandsvær BU., død 24.07.1973.

              

 

               Hun giftet seg med Hans Ljøstrød, født 14.10.1895 i Kodal VE., død 15.02.1973.

              

               Hans:

               Han var gårdbruker.

              

 

 

        B.    Josef Jensen, født 31.05.1926 i Øvre Sandsvær BU.

              

               Han var skogsarbeider hos Treschow-Fritzøe.

              

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 615.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.

[3]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 176-177.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[6]  Siljan bygdebok. side 615 og 619.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 155.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[13]  Sandsværs historie bind 3. side 670.

[14]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 7.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 132.

[16]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 20.

[17]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 135.

[18]  Avskrift gravstøtter Grorud Kirkegård.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 44.

[20]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 31.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[22]  Sandsværs historie bind 3. side 671.

[23]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 43.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[26]  Siljan bygdebok. side 519.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 86.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 51.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 57.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 67.

[32]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 69.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[34]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 52.