| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SETERET u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Ole Torkelsen f. 1786 og Inger Siulsdatter f. 1791 sin familie.

 

 

 

Ole Torkelsen,[1] født 1786 i Løkka u/Gåserud Sandsvær BU.,[2] død 17.04.1865 i Hogstad Siljan TE.,[3] gravlagt 23.04.1865 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Torkel Olsen og Kirsti Evensdatter i Sandsvær.

 

Han kom fra plassen Løkka under Gåserud i Sandsvær. Han nevnes som bruker der fra 1810

 

Han giftet seg i Siljan i 1814.

 

De overtok plassen Toa i Siljan og døpte barn der i 1814 og 1816.

 

Fra 1819 døpte de barn bosatt på Seteret u/Island.

 

Ole nevnes som enkemann på Seteret i 1846.

 

Seteret u/Island 1846:

Huusmand med jord Enkemand Ole Torkildsen 61 ½ aar

Hans hjemmeværende børn:

Kirsti 32 aar, Torkild 24 ½ aar, Ingeborg 19 ¼ aar, Sigur 12 ¾ aar

 

Han døde hos datteren Anne og hennes familie på Hogstad i 1865.

 

 

Gift 01.01.1814 i Siljan kirke TE.,[4] med Inger Siulsdatter,1 født 1791 i Toa u/Island Siljan TE. (datter av Siul Siulsen og Dorte Pedersdatter), døpt 19.06.1791 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[6] død 13.03.1845 i Seteret u/Island Siljan TE.,[7] gravlagt 20.03.1845 i Siljan kirkegård TE.7

 

Inger:

Hun kom fra Toa u/Island. Inger døde på Setret i 1845.

 

 

 

I.    Kirsten Olsdatter,1 født 25.09.1814 i Toa u/Island Siljan TE., døpt 18.12.1814 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[9] død 18.12.1893 på Åsen u/Tufte Gjerpen TE.[10]

      

       De var en tid leilending på Åsen u/Tufte i Gjerpen, men ble selveier fra 1860.

 

 

       Gift 27.09.1846 i Siljan kirke TE., med Jacob Knutsen,[11] født 16.06.1820 i Åsen Gjerpen TE.,[12],[13] (sønn av Knud Halvorsen og Johanne Jacobsdatter), død 01.06.1905 på Foss gamlehjem Gjerpen TE.10

      

       Jacob:

       Han kom fra Åsen u/Tufte.

      

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

II.   Dorte Olsdatter,1 født 25.04.1816 i Toa u/Island Siljan TE.,[14] døpt 09.06.1816 i Siljan kirke TE.,14 død 05.04.1819 i Toa u/Island Siljan TE., gravlagt 07.05.1819 i Siljan kirkegård TE.[15]

 

 

 

III. Dorte Olsdatter,[16] født 13.04.1819 i Seteret u/Island Siljan TE.,[17] døpt 27.06.1819 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[18] død 06.10.1860 i Grinlia Luksefjell Gjerpen TE.13

      

       De bodde på nordre Grindlia i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

 

       Gift 27.10.1844 i Siljan kirke TE.,[19] med Ole Andersen, født 18.11.1820 i Sauherad TE.,13 (sønn av Anders Knutsen og Anne Olsdatter), død 10.08.1895 i Grinlia Luksefjell Gjerpen TE.13

      

       Ole:

       Han giftet seg 2. gang med Anne Katrine Andersdatter f. 1824 fra Sandsvær.

 

        

       Barn født i Siljan:

 

        A.    Anders Olsen, født 28.05.1842 i Seteret u/Island Siljan TE.,[20] døpt 10.07.1842 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[21] død 19.06.1867.13

              

               Foreldrene var ugift da han ble født. De giftet seg senere. Anders druknet i Bufoss i Eiangselva.

              

 

 

IV. Torkild Olsen,11 født 25.07.1821 i Seteret u/Island Siljan TE.,[22] døpt 19.08.1821 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[23] død 11.09.1850 i Seteret u/Island Siljan TE.,[24] gravlagt 22.09.1850 i Siljan kirkegård TE.22

      

      

       Gift 14.10.1847 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,[25] med Margit Anundsdatter,[26] født 05.09.1824 i Brekke Sandsvær BU.,[27] (datter av Anund Olsen og Grete Karine Olsdatter), døpt 10.10.1824 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.

      

       Se Seteret u/Island denne plassen

 

 

      

V.   Anne Olsdatter,11 født 26.02.1824 i Seteret u/Island Siljan TE.,[28] døpt 27.05.1824 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[29] død 05.04.1865 i Hogstad Siljan TE.,3 gravlagt 13.04.1865 i Siljan kirkegård TE.3

      

 

       Gift 28.08.1856 i Siljan kirke TE., med Aslak Rasmussen,[30] født 19.07.1813 i Hogstad Siljan TE. (sønn av Rasmus Halvorsen og Maren Magdalena Aslaksdatter), døpt 25.07.1813 i Siljan kirke TE.,[31] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[32] død 07.03.1887 i Hogstad Siljan TE.,[33] gravlagt 16.03.1887 i Siljan kirkegård TE.31

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

      

VI. Ingeborg Olsdatter,11 født 13.10.1826 i Seteret u/Island Siljan TE.,[34] døpt 01.01.1827 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[35] død 09.02.1879 i Seteret u/Island Siljan TE.,[36] gravlagt 17.02.1879 i Siljan kirkegård TE.34

      

 

       Gift 18.07.1852 i Siljan kirke TE., med Kristen Olsen, født 03.11.1829 i Rønningen u/Island Siljan TE.,[37] (sønn av Ole Knutsen og Siri Olsdatter), døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[38] død 05.07.1913 i Sølland Siljan TE.,[39] gravlagt 10.07.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Seteret u/Island denne plassen

      

 

 

VII. Maren Olsdatter,11 født 16.05.1829 i Seteret u/Island Siljan TE.,[40] døpt 05.07.1829 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[41] død etter 1900.

      

       De bodde en tid på Drengen u/Bø før de ble leilending u/Bø i Luksefjell i Gjerpen. De flyttet senere tilbake til Drengen u/Bø. Se gamlegjerpen.no

 

       Maren var i 1900 var bosatt hos sønnen Ole på Bø Østre i Gjerpen.

 

       Gift 13.06.1859 i Gjerpen TE.,13 med Ole Olsen, født 15.03.1835 i Drengen u/Bø Gjerpen TE.,13 (sønn av Ole Olsen og Ingeborg Rollefsdatter), død 30.06.1897 i Bø Gjerpen TE.13

      

 

       Barn gift med ei fra Siljan:

 

        A.    Ole Olsen, født 17.10.1862 i Haukeroa u/Bø i Luksefjell TE.13

              

 

               Gift 03.03.1889,13 med Maren Aslaksdatter,39 født 20.02.1862 i Hogstad nedre Siljan TE.,44 (datter av Aslak Rasmussen og Anne Olsdatter), døpt 23.03.1862 i Siljan kirke TE.44

 

      

 

VIII. Sigurd Olsen, født 1831 i Seteret u/Island Siljan TE., døpt i Hjemme., død 09.10.1831 i Seteret u/Island Siljan TE., gravlagt 23.10.1831 i Siljan kirkegård TE.[42]

 

 

 

IX. Sigurd Olsen, født 28.05.1833 i Seteret u/Island Siljan TE.,[43] døpt 04.08.1833 i Siljan kirke TE.41

      

       De kom til Sverige u. Mo og kom senere til Svarverplassen u/Tufte. De har siden flyttet til Søndre Oterholt, før de kom til Jønnevald i rundt 1875.

 

       De var bosatt i Skien i 1900.

 

      

       Gift 26.10.1860 i Gjerpen TE.,13 med Christine Christensdatter, født 15.03.1830 i Goberg u/Århus Gjerpen TE.,13 (datter av Christen Christiansen og Inger Margrethe Nilsdatter).

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 592 og 593.

[2]  Sandsværs historie bind 3. side 673.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[4]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 132.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 65.

[6]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 278.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 48.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 275.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Siljan bygdebok. side 593.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 221.

[13]  Gamle Gjerpen.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 53.

[15]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 149.

[16]  Siljan bygdebok. side 62.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 62.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 219.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 26.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[22]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[25]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 444-445.

[26]  Sandsværs historie bind 4. side 210.

[27]  Sandsvær ministerialbok 1817-1839. side 130-131.

[28]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 157.

[30]  Siljan bygdebok. side 583 og 584.

[31]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 162.

[32]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[34]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[37]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[40]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[42]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 159.

[43]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 6.