| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I STEINDALEN u/GRORUD ETTER 1814

 


 

 

 

Tosten Tostensen f. 1837 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gunhild Knutsdatter f. 1840, 2. gang med Anne Marie Olsdatter f. 1838 og 3. gang med Ingeborg Stenersdatter f. 1855.

 

 

 

Tosten Tostensen,[1] født 21.01.1837 i Velta Sauherad TE.,[2] døpt 05.02.1837 i Sauherad TE., død 15.07.1900 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[3] gravlagt 21.07.1900 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Tosten Tostensen og Gunhild Andersdatter i Sauherad.

 

Tosten kom fra Sauherad og giftet seg i Siljan 1863. 

 

Han var en av flere søsken fra Sauherad som giftet seg i Siljan. Se familien her

 

Tosten sin første kone, Gunhild Knutsdatter, var datter av Knut Nilsen Steindalen u/Grorud. Tosten og Gunhild døpte en datter samme året de giftet seg. De var da bosatt på Vieren i Sandsvær. Gunhild døde etter fødselen og Tosten flyttet til Steindalen i Siljan.

 

Han nevnes der som enkemann i 1865. Han bodde der med denne datteren han gikk i Sandsvær. Han bestyrte plassen for enken etter Jacob Henriksen Steindalen. Hun bodde der med to av sine barn. (Jacob Henriksen Steindalen var halvbror til Tostens første kone Gunhild Knutsdatter. De hadde samme mor.)

 

Steindalen 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Maria Olsdatter k e Husmoder Hsmandsk med Jord 37 (alder) Sandsvær Prgj.

Torsten Thorstensen m e Tjenestekarl, bestyrer Pladsen Brug 29 (alder)

Inger Maria Jacobsdatter k ug hendes Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Jacobsen m ug hendes Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

Inger Gunnillia Thorsdatter k ug Datter af ovennævnte Enkemd 3 (alder) Sandsvær Prgj.

Sigri Olsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Sandsvær Prgj.

 

I 1866 giftet Tosten seg for 2. gang med enken på Steindalen, og ble husmann der. (De fikk et barn før de giftet seg som da ble døpt som uekte.)

 

Siljan 1875 - Stendalen løpenummer 492d

Torsten Torstensen f. 1837 i Saude – husfader - leilending og skogsarbeider

Anne Marie Olsdatter f. 1838 i Efterlød i Sandsvær – kone

Anders Jacobsen f. 1863 – hendes sønn

Anne Gurine f. 1866 – deres datter

Trine Marie f. 1868 – deres datter

Ingeborg f. 1871 – deres datter

Olava f. 1874 – ders datter

 

Han ble enkemann på nytt i 1881 og giftet seg 3. gang i 1886.

 

Tosten overtok i 1888 begge gården på Steindalen og i 1900 var det bare en plass Steindalen nevnt.

 

Tosten døde på Steindalen i 1900.

 

 

(1) Gift 15.05.1863 i Siljan kirke TE., med Gunhild Knutsdatter, født 02.04.1840 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[4] (datter av Knut Nilsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 28.05.1840 i Siljan kirke TE.,4 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[5] død 25.07.1863 i Vieren Sandsvær BU.,[6] gravlagt 01.08.1863 i Siljan kirkegård TE.6

 

Gunhild:

Hun døde på Vieren i Sandsvær etter å ha født et barn.

 

 

(2) Gift 25.05.1866 i Siljan kirke TE., med Anne Marie Olsdatter,[7] født 15.08.1838 i Åsmoen u/Hvåla Sandsvær BU.,[8] (datter av Ole Jansen og Anne Marie Sørensdatter), døpt 16.09.1838 i Efteløt kirke Sandsvær BU., død 17.04.1881 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[9] gravlagt 26.04.1881 i Siljan kirkegård TE.9

 

Anne:

Hun var enke etter Jacob Henriksen f. 1833 som døde på Steindalen i 1865.

 

I 1865 bodde hun som enke med to barn på plassen. Der bodde også enkemannen Tosten Tostensen og hans datter Inger Gunelia. Anne Marie og Tosten giftet seg året etter.

 

Anne Marie døde på Steindalen i 1881.

 

 

(3) Gift 05.03.1886 i Siljan kirke TE.,[10] med Ingeborg Stenersdatter,[11] født 23.03.1855 i Flesberg BU.,[12] (datter av Stener Narvesen og Kirsti Helliksdatter), døpt 22.04.1855 i Flesberg BU.

 

Ingeborg:

Hun kom fra Flesberg. Foreldrene var ugift da hun ble født, så hun ble døpt som uekte.

 

Hun flyttet til Siljan og giftet seg der i 1886 med enkemannen på Steindalen.

 

Hun ble enke i 1900 og bodde under 1900 tellingen på Steindalen med sine barn.

 

Steindalen 1900:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ingeborg Steners. Stendalen k e b hm Gårdbr. enke - leilænd. - privatunderstøttet 1855 Flesberg Bu n s

Ole Torstens. m ug b s Gårds- & skogbrugsarb 1886 Slemdal herred* n s

Inga Torstens. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

Thilla Torstens. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

 

Hun meldte flytting til Sandsvær som enke 27.06.1903 sammen barna.

 

I 1910 var Ingeborg bosatt på Løvås i Lardal. Hun var nå gift på nytt med Jacob Halvorsen f. 15.12.1867 i Lardal VE.

 

Lardal 1910 - Løvaas
Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus
Jakob Halvorsen 15.12.1867 Lardal hf g Leilænding og skovarbeider b
Ingeborg Stenersdatter 25.03.1854 Flesberg Numedal hm g Leilændingskone b 
Ole Tostensen 16.08.1885 Slemdal s, Stedbørn til Jakob Halvorsen ug Skovarbeider b 
Tilla Tostensdatter 10.07.1893 Slemdal d, Stedbørn til Jakob Halvorsen ug Hustel og kreaturstel b

 

 

 

I.    Inger Gunelia Tostensdatter,[13] (datter av Tosten Tostensen og Gunhild Knutsdatter) født 15.07.1863 i Vieren Sandsvær BU.,[14],[15] døpt 06.09.1863 i Sandsvær BU.,15 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.,[16] død 05.07.1895 i Haukeroa u/Bø i Luksefjell TE.14

      

       Hun flyttet fra Siljan til Luksefjell i 1887 for å gifte seg med enkemannen Ole Olsen.

 

       Hun da kom til Tuftedalen u/Haukedal.

 

 

       Gift 30.05.1887 i Gjerpen kirke TE.,14 med Ole Olsen, født 18.04.1846 i Økter Luksefjell Gjerpen TE.,[17],14 (sønn av Ole Andersen og Dorte Olsdatter), død etter 1905.

      

       Ole:

       Han var enkemann etter Anne Margrete Andreasdatter f. 1848. Hun døde på Bø i Luksefjell i 1882. Hun var datter av Andreas Hansen Grorudplassen.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

II.   Anne Gurine Tostensdatter,1 (datter av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 10.04.1866 i Steindalen øvre u/Grorud Siljan TE.,[18] døpt 10.06.1866 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[19] død 22.08.1892 i Gåserud Sandsvær BU.,[20] gravlagt 29.08.1892 i Siljan kirkegård TE.20

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født, men giftet seg siden.

 

       Hun giftet seg i 1890 og de fikk et barn samme året bosatt på Steindalen. De flyttet etter dette til Gåserud der Anne Gurine døde allerede i 1892.

 

      

       Gift 25.07.1890 i Siljan kirke TE.,[21] med Peder Pedersen,[22] født 17.11.1864 i Sørsetra Sandsvær BU.,[23] (sønn av Peder Andersen og Anne Marie Johannesdatter), døpt 19.03.1865 i Sandsvær BU.

      

       Peder:

       Han kom fra Sandsvær til Siljan i 1890 for å gifte seg.

 

       Peder var bosatt i Skien i 1900. Han er da gift på nytt med ei Inger fra Porsgrunn. Vi ser blant barna datteren Anne fra Siljan bosatt der.

Skien 1900 - Hanstensgade
Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus
Peder Peders. 1869 Sandsver Bu hf g Skomager b 
Inga Peders. 1877 Porsgrund Brb hm g Husmor b 
Anna Peders. 1890 Slemdal Brb d ug Datter b 
Hjørdis Peders. 1896 Skien kjøpstad* d ug Datter b 
Marry Peders. 02.01.1899 Skien kjøpstad* d ug Datter b

 

 

       Barn i Siljan:

 

       A.   Anna Marie Pedersdatter, født 28.09.1890 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[24] døpt 09.11.1890 i Siljan kirke TE.

 

      

 

 

III. Trine Marie Tostensdatter,1 (datter av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 15.06.1868 i Steindalen øvre u/Grorud Siljan TE.,[25] døpt 06.09.1868 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[26] død 20.06.1906 i Skien TE., gravlagt 23.06.1906 i Skien TE.[27]

      

       Hun var ugift tjenestepike bosatt i Kirkegaden i Holmestrand da hun døpte et uekte barn i Holmestrand i 1889. Barnets far var en ugift gårdbruker, Ole Andersen Skinnnæs i Sandsvær.

      

       Hun flyttet som pike fra Siljan til Gjerpen i 1892 med datteren hun fikk i Holmestrand og giftet seg samme året i Skien

      

       I 1900 er hun enke bosatt i Skien med sin uekte datter fra Holmestrand, nå skrevet som Halvorsen, og sønnen hun fikk bosatt i sitt ekteskap bosatt på Mæla i Gjerpen.

      

       Skien 1900 - P. A. Munchs gade 199 - almindeligt Vaaningshus :

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Trine Halvors. 1868 Slemdal Brb hm e Vaskekone for Skiens Smørfabrik b

       Sigrid Halvors. 1889 Holmestrand JL d ug datter b

       Harald Halvors. 1894 Hjerpen Brb s ug søn b.

      

       Hun giftet seg på nytt i Skien i 1901 med Rasmus Andersen Hogstad.

 

       Hun døde i Skien i 1906 og ble gravlagt som "Trine Hogstad".

 

 

       Forhold til Ole Andersen, født omkring 1865.[28]

      

       Han var en ugift gårdbruker fra Skinnnæs i Sandsvær.

 

 

(1)   Gift 21.10.1892 i Skien kirke TE.,[29] med Hans Halvorsen, født 1865 i Sandsvær BU. (sønn av Halvor Arnesen og Grete Andersdatter), død før 1900.

      

       Hans:

       Han var 1 år og bodde med foreldre i Sandsvær i 1865.

      

       Sandsvær - Efterød - Annestad 1865:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Halvor Arnesen 38 Sandsverd Huusf g Gaardbr Selveier

       Grethe Halvorsdatter 34 Sandsverd hans Kone g

       Anton Halvorsen 8 Sandsverd deres Søn ug

       Martin Halvorsen 5 Sandsverd deres Søn ug

       Anders Halvorsen 3 Sandsverd deres Søn ug

       Hans Halvorsen 1 Sandsverd deres Søn ug

      

       Han var ifølge vielsen i Skien konfirmert i Sandsvær i 1879 og hans far var Halvor Arnesen.

      

       Han døde før 1900 tellingen.

 

 

(2)   Gift 30.10.1901 i Skien kirke TE.,[30] med Rasmus Andersen, født 30.04.1859 i Hogstad nedre Siljan TE.,[31] (sønn av Anders Alfsen og Maren Rasmusdatter), døpt 29.05.1859 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.[32]

      

       Se under hans morfar Rasmus Halvorsen Hogstad nedre

 

 

 

       Barn:

 

        A.    Sigrid Birgitte Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Trine Marie Tostensdatter) født 04.12.1889 i Kirkegaten i Homestrand, døpt 16.01.1890 i Holmestrand VE.[33]

              

               Hun var uekte født og bosatt hos moren i Skien i 1900 skrevet som Halvorsen.

              

 

        B.    Harald Halvorsen, (sønn av Hans Halvorsen og Trine Marie Tostensdatter) født 20.03.1894 på Mæla Gjerpen TE., døpt 01.07.1894 i Gjerpen kirke TE.[34]

              

               Han bodde med moren i Skien i 1900.

              

 

        C.   Anna Marie Hansdatter, (datter av Hans Halvorsen og Trine Marie Tostensdatter) født 20.03.1894 i Mæla Gjerpen TE., døpt 01.07.1894 i Gjerpen kirke TE.,34 død 12.04.1895 i Mæla Gjerpen TE.

 

      

 

IV. Ingeborg Tostensdatter,[35] (datter av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 19.03.1871 i Steindalen øvre u/Grorud Siljan TE.,[36] døpt 28.06.1871 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.[37]

 

      

       Gift 10.09.1890 i Siljan kirke TE.,21 med Johannes Pedersen, født 24.11.1857 i Grue HE.,[38] (sønn av Peder Olsen og Kari Henriksdatter), døpt 01.01.1858 i Grue HE., død 22.12.1921 i Hagen Siljan TE.,[39] gravlagt 27.12.1921 i Siljan kirkegård TE., yrke Møller.[40]

      

       Se Hagen u/Øverbø

      

 

 

V.   Olava Tostensdatter,1 (datter av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 11.02.1874 i Steindalen øvre u/Grorud Siljan TE.,[41] døpt 14.06.1874 i Siljan kirke TE., død 23.08.1914 i Mo Luksefjell TE.14

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1889 og giftet seg der i 1896

 

      

       Gift 14.06.1896 i Gjerpen kirke TE.,14 med Anders Andersen Fjeld,1 født 28.06.1866 i Luksefjell Gjerpen TE.,14 (sønn av Anders Gulbrandsen Fjeld og Anne Pedersdatter), død 20.02.1946 i Luksefjell Gjerpen TE.14

      

       Anders:

       Han var leilending på Bø vestre i Luksefjell.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

VI. Ole Tostensen, (sønn av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 25.05.1877 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[42] døpt 05.08.1877 i Siljan kirke TE., død 05.01.1878 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[43] gravlagt 13.01.1878 i Siljan kirkegård TE.36

 

 

 

VII. Sofie Tostensdatter,1 (datter av Tosten Tostensen og Anne Marie Olsdatter) født 07.05.1879 i Steindalen øvre u/Grorud Siljan TE.,[44] døpt 06.07.1879 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.[45]

      

       I 1900 var hun tjenestejente hos Nils Helgesen på Tveitan søndre. I 1910 var hun pasient ved amtsykehuset i Solum i Telemark.

      

 

 

VIII. Ole Theodor Tostensen, (sønn av Tosten Tostensen og Ingeborg Stenersdatter) født 16.08.1886 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[46] døpt 30.01.1887 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.[47]

      

       Han meldte flytting med moren til Sandsvær i 1903. I 1910 er han skogsarbeider bosatt på Løvås i Lardal sammen med sin mor og hennes nye mann.

      

 

 

IX. Inga Kjerstine Marie Tostensdatter, (datter av Tosten Tostensen og Ingeborg Stenersdatter) født 12.10.1888 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[48] døpt 13.01.1889 i Siljan kirke TE.,41 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[49]

      

       Hun meldte flytting med moren til Sandsvær i 1903.

      

 

 

X.   Torstein Tostensen, (sønn av Tosten Tostensen og Ingeborg Stenersdatter) født 18.01.1891 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[50] døpt 05.07.1891 i Siljan kirke TE., død 19.07.1892 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,20 gravlagt 27.07.1892 i Siljan kirkegård TE.20

 

 

 

XI. Tilla Charlotte Tostensdatter, (datter av Tosten Tostensen og Ingeborg Stenersdatter) født 21.06.1893 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[51] døpt 15.10.1893 i Siljan kirke TE.

      

       Hun meldte flytting med moren til Sandsvær i 1903. I 1910 er hun bosatt på Løvås i Lardal sammen med sin mor og hennes nye mann.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 623.

[2]  Sauherad ministerialbok 1827-1850. side 62.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 292.

[7]  Sandsværs historie bind 4. side 533.

[8]  Sandsvær ministerialbok 1817-1839. side 666-667.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 245.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[11]  Kirkebok for Siljan.

[12]  Flesberg ministerialbok 1834-1860. side 102.

[13]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 235.

[14]  Gamle Gjerpen.

[15]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 63.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[17]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 273.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 242.

[23]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 75.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[27]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 374.

[28]  stipulert.

[29]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 269.

[30]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 298.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[32]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[33]  Holmestrand ministerialbok 1880-1891. side 57.

[34]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 91.

[35]  Siljan bygdebok. side 95 og 623.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 148.

[38]  Grue ministerialbok 1847-1858. side 327.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[40]  Siljan bygdebok. side 95.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 161.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 55.

[47]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[49]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[50]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 67.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.