| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HASLER |


 

 

Torkild Sørensen f. ca 1669 og Maren Andersdatter f. ca 1667 sin familie

 

 

 

Torkild Sørensen, f. ca 1669 på Flogstad i Eidanger,[1] d. 1740 på Hasler i Eidanger,[2] gravlagt 02.03.1740 på Eidanger kirkegård.[3]

Torkild Sørensen er sønn av Søren Torgersen Flogstad.

 

Han er myndig under skifte etter faren i 1696.

 

Det er Torkild Sørensen fra Flogstad som gifter seg med Maren Andersdatter og nevnes på Hasler i Eidanger.

 

Torkild Sørensen ble nevnt i Sjølegden for Bragernes av 1706 ”Hasle Huusmandspladz under Birchensvold, Torchild Sørensen, huusmand, 37 aar, gifft, hafver ingen sønner”.

 

Schilbred spekulerer på i Eidanger bygdebok om Nils Torkildsen Slevolden var hans sønn. Dette stemmer ikke da Nils må være født før sjølegden i 1706, og da hadde Torkild ingen sønner. Nils var bror til Marthe Thorkildsdatter Hovholt og hennes bror Hans. De er barn av Torkild Nilsen og Mari Olsdatter på Lunde. Dette bygger også på at Marthe og Hans er faddere til Nils sine barn og at Marthe Thorkildsen ifølge "Sjeleregister Eidanger sogn 1725" bodde som enke på Hovholt blant annet sammen med sin mor Mari Olsdatter og broren Hans. det nevnes også i skifte etter mann til Marthe Torkildsdatter at hun var søster til Nils.

 

Hasler 1725:

Den 2dn Huusmandsplads kaldt Haseler, Bruges af Torchild Sørensøn gl. 60 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Andersdatter gl. 56 aar, haver 3de døttre, Anne Torchildsdatter gl. 25 aar, tiener hos Ole "Lune" (Lunde - Lime? G.S.) for aarsløn, Karen Torchildsdatter gl. 20 aar, tiener hos Lars Flogstad for aarsløn, Kirsten Torchildsdatter gl. 11 aar, er hieme, ingen flere Huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 2 Koe og 2 Saver.

 

Gravlegges som "Torkild Søfrensen Hasler 70 aar".

 

 

Gift omkring 1690,[4] med[5] Maren Andersdatter, f. ca 1667,[6],[7] (datter av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1741 på Hasler i Eidanger,[8] gravlagt 22.05.1741 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Maren:

Hun er trolig datter av Anders Traaholt og søster til Knud Andersen Tråholt, Prods Andersen Nøklegård og Mari Andersdatter Solum. Knud er fadder til hennes datter Maren i 1714, og hennes mann er fadder til Knud sin sønn Amund i 1713. Hans Ellefsen Lillegården som er faddet til datteren Maren er også brukt som fadder av Knud.

 

Hun gravlegges i Eidanger i 1741 som "Torkild Haslers enke Maren Andersdatter 74 aar."

 

 

 

I.    Ragnhild Torkildsdatter, f. ca 1690,[10] d. 1764 på Lunde rønningen i Eidanger,[11] gravlagt 04.04.1764 på Eidanger kirkegård.[12]

       Gift 1720 i Eidanger kirke,[13] med[14] Ole Henriksen, f. ca 1692,[15] d. 1752 på Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,[16] gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Se Døvik

 

      

II.   Gjøran Torkildsdatter, f. ca 1696,[18] d. 1762 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[19] gravlagt 26.05.1762 på Eidanger kirkegård.[20]

 

       (1) Gift 26.08.1725 i Eidanger kirke,[21] med[22] Peder Hansen, f. ca 1697,[23] (sønn av Hans Gundersen og Maren Sørensdatter), d. før 1742. 

 

        Se Halvarp

 

 

       (2) Gift 15.11.1749 i Eidanger kirke,[24] med Claus Findsen, f. ca 1688,[25] d. 1767 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[26] gravlagt 15.03.1767 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Se Bekken under Søndre Tveten

 

      

 

III. Anne Torkilsdatter, f. ca 1700,[28] d. 1774 på Auen i Eidanger,[29] gravlagt 08.05.1774 på Eidanger kirkegård.[30]

 

       Gift 28.02.1731 i Eidanger kirke,[31] med[32] Erik Olsen, f. ca 1680,[33],[34] (sønn av Ole Eriksen og Elen Jensdatter), d. 1742 på Bjørnerød i Eidanger,[35] gravlagt 08.04.1742 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Se Bjørnerud u/Langangen

 

      

IV. Karen Torkildsdatter, f. ca 1705,[37] d. 1754 på Lerstang i Eidanger,[38] gravlagt 20.03.1754 på Eidanger kirkegård.

      

       Ei Karen Torkildsdatter er nevnt som fadder til Giørand Torkildsdatter Hallvarp sin datter Maren i 1726. Hun er også navnt som fadder til Ragnhild Torkildsdatter sin sønn Erik i 1727. Hun er videre nevnt som fadder til Kirsten Torkildsdatter Hasler sin sønn Torkild i 1749. Giørand, Ragnhild og Kirsten var nok søsken. Derfor var nok Karen en annen søster i denne søskenflokken. Når hun var fadder til Maren i 1726 er hun nevnt som Karen Torkildsdatter Hasler.

      

      Hun er nevnt på Hasler i 1725 som "Karen Torchildsdatter gl. 20 aar, tiener hos Lars Flogstad for aarsløn".

      

       Jeg finner ingen tjenestejente på Flogstad i 1725, men det er nok hun er finner son tjenestejente på Leerstang i 1725.

      

       Leerstang 1725

       Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

       Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

       Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

      

       Hun må ha blitt værende der for det er nok hun som gravlegges i 1754 som "Karen Torkildsdatter, var gl. piige fra Leerstang 60 aar". Alderen stemmer dårlig med 1725, men det er ganske vanlig på denne tiden.

 

 

V.   Kirsten Torkildsdatter, f. ca 1714 på Hasler i Eidanger,[39] d. 1772 på Hasler i Eidanger,[40] gravlagt 30.11.1772 på Eidanger kirkegård.[41]

 

       Gift 30.11.1742 i Brevik kirke,[42] med[43] Rasmus Olsen, f. 1716 på Linna i Bamble,[44] (sønn av Ole Gjersten og Karen Andersdatter), døpt 30.08.1716 i Bamble kirke,[45] d. 1800 på Nordre Lunde i Eidanger,[46] gravlagt 14.04.1800 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Se Hasler denne gården

 

      

 

VI. Maren Torkildsdatter, f. 1714 på Hasler i Eidanger,[48] døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke,[49] d. 1715 på Hasler i Eidanger,[50] gravlagt 16.06.1715 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Torchild Søfrensen Hasler og Maren Andersdatter - Maren

       Faddere: baren af Gunhild Pedersdatter Døvig, assist: Birthe Andersdatter Bechen, mandfaddere: Hans Elefsen Lillegaard, Knud Andersen Traaholt, Michel Flochstad.

      

       Gravlagt som "Torkild Haslers barn Maren gl. 6 maaneder 14 dager ".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 302.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 305.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[15]  Alder ved død.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[23]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[28]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Navnet nevnt i kirkeboken når Erik døper sin sønn Ole i 1735.

[33]  Alder ved død.

[34]  Stipulert, Stipulert.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 309.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 309.

[37]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[39]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[45]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 691.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 85.