| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SOLLI I


 

 

 

Ole Hansen født omkring 1640

 

 

 

Ole Hansen, født omkring 1640.[1]

 

Han nevnes på Solli i 1665.

 

Bratsberg Len og Amts arkiv, Sjøinnrullering 1665 Soli i Eidanger "Olluff Hansen Sollie".

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.