| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SOLLI I


 

 

Fakta om gården

 

Solli Gnr 17

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

Solie (Solli)
Skylder 1 Huud, udreeder ingen Soldat, har vært fri gaard, bruges af Arne Iverssøn gl. 58 aar iche tient, er frisk, gift med Sidsel Andersdatter gl. 49 aar, har 3de. Sønner, Iver Arnesøn gl. 20 aar, enroulered, Knud Arnesøn gl. 16 aar, Olle Arnesøn gl. 12 aar, iche endnu døgtig til tieniste, 2de døttre, Anne Arnesdatter gl. 18 aar, Gunild Arnesdatter gl. 6 aar, begge hieme, ingen Tienistefolch eller huusfolch.
Til Bemelt gaard findes lidet Skov som kund udbrugis til smaa Bielcher og andet smaa last af Gran, samt Gierdefang og Brændeved.

 

 

 

Matrikulen 1747


Eiere: Eidanger prestebol
Oppsittere: Ole

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Soli

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Ole Solie og kone, Anders Soli og kone

Barn 12 aar: Isak Olsen, Margrethe Olsdatter, Ingebor Olsdatter

 

 

 

 

Matrikulen 1774


Eiere: Eidanger prestebol
Oppsittere: Anders og Isak

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad Matr. namn Bustad Namn Brud Born Tenestefolk Andre i husstanden
Eidanger Sollie Sollie Anders 1 1 fosterbarn 3
Eidanger Sollie Sollie Isak 1 4 2
Eidanger Sollie Plads Inderst Margrethe

 

 

 

1801:

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Solie 1003 Nils   Larsen Husbonde 43 1ste ægteskab Gaardbruger
Solie 1004 Anne   Pedersdtr Hans kone 51 2det ægteskab  
Solie 1005 Ole   Isachsen Hendes børn 24 Ugift  
Solie 1006 Peder   Isachsen Hendes børn 22   National soldat
Solie 1007 Nils   Isachsen Hendes børn 18    
Solie 1008 Anne   Isachsd Hendes børn 26    
Solie 1009 Anne Margrethe Isachsd Hendes børn 16    
Solie 1010 Marthe   Isachsd Hendes børn 13    

 

Jordavgiftet 1801:

Brukere: Niels Larsen 1 hud

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 02.12.1705 – Seign. Jacob Van Deurs lod lyse Syfver Solj obl. 18 rd. mod panteforsikring en hest og 4 prior (dat. 05.08.1705)

 

Anno 15.07.1706 – Tolf. Gløersen lod lyse Arne Iffuersens Soljis obl. paa 30 rd. med pandt og forschicring en del creatur og vedlagtmdn. Sankt Hansdag. (dat. 11.05.1706)

 

Anno 02.12.1712 – David Rasmussens lod lyse Karen Sal. Hr. Halvorsens bøxelsedel paa en half hud i Sollij (dat. 17.07.1712)

 

Anno 15.07.1727 – Dernest blef læst Hr. Frederich Leyers bøxel seddel til Olle Jonsen paa 11 ½ hud skyld udj grd. Solj. Dat. Eidanger Prestegaard 15.07.1727.

 

Anno 20.07.1739 – Skiftebrev efter Anders Andersen paa Aasebakken, hvor udj 4 ½ skind i Sollien er udlodnet bland enchens arvinger. (Trolig Sollie i Gjerpen?)

 

Anno 22.01.1762 – Herr. Monrad. fæste sæddel til Anders Olsen og hustrue paa ½ hud i Solli med bøxel (dat. 21.01.1761)

 

Anno 23.01.1770 – Et fæstebrev dat. 19’de Decb. 1769 ufstædt af Hr. Mechlenburg til Isach Olsen for ½ hud i grd. Solie, Eidanger præsteboel benificeret

 

Anno 09.09.1788 – Præsten Hr. Mechelborgs fæstebrev til Isach Olsen paa ½ hud i Solie grd. Dat. 8. sep. 1788 – hvilket fulgtes af m. ….. Revers.

 

Anno 17.01.1800 – Aflyst Niels Larsen Solies panteobl. til Rasmus Isachsen Berg for 140 rd. dat. 2’den oct. 1790, thinl. 25. jan. 1791 indfriet aft. paategn. Qvitt af 2. sept. 1799.