| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SOLLI I


 

 

 

Paul Sigvartsen f. ca 1606 og hans sønn Sigurd Paulsen f. omkring 1650 sin familie

 

 

Poul Sigvartsen, f. ca 1606.[1]

 

Vi finne Paul Solli i 1640 og i 1645 nevnes han i koppskattmanntallet med kvinne og ei tjenestepike. Paul som var leilending på Solli nevnes i midten av 1650 årene som eier av de 11 skinn i Viersdalen som hadde tilhørt Ingeborg Solli. Paul Sigvartssøn 58 år nevnes som en av to oppsittere på Solli i sogneprestens manntall av 1664. Paul nevnes fortsatt på Solli i 1680 årene.

 

 

 

I.    Sigurd Poulsen, f. omkring 1650.[2]

      

       Trolovet - 16/5-1709 i Eid.

       Sigur Pouelsen, som før boede paa Soli (Solli), begierede til den nestkommende pintzedag, den 20/Maii at blifve trolofved med sin festemøe, ved nafn Børte Andersd.

       Cav: Rasmus Isaachsen Leerstang og Amund Søvrensen Langangen.

      

       Han bodde som en ser på Solli. Han var nok sønn av Paul Sigvartsen. I en rostjenesteberetning fra 1700 nevnes Syver Solli og denne Syver Solli pantsetter en hest og noen kuer i 1705.

       Dette er nok samme karen. Dersom han var gift mens han bodde på Solli, er giftemålet med Berthe hans andre. Har ikke funnet noen barn som jeg kan knytte til Sigurd.

 

 

       Gift 1709,[3] med Berthe Andersdatter, f. omkring 1675.[4]

      

 

 

 

 [1]  Manntallet til presten i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Stipulert, Stipulert.