| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SOLLI I


 

 

 

Arne Iversen f. ca 1667 og Sidsel Andersdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Arne Iversen, f. ca 1667 på Solli i Eidanger,[1] d. 1743 på Solli i Eidanger,[2] gravlagt 09.06.1743 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Iver Lauritsen Solli.

 

Ut fra alder og navnet var han trolig sønn av brukeren en finne på Solli i manntallet fra 1664, nemlig Iver Lauritsen som da var 33 år gammel.

 

Han var nevnt på Solli i 1706 da Arne Iversen Solli pantsatte kreaturen:

Anno 15.07.1706 – Tolf. Gløersen lod lyse Arne Iffuersens Soljis obl. paa 30 rd. med pandt og forschicring en del creatur og vedlagtmdn. Sankt Hansdag. (dat. 11.05.1706)

 

I ekstraskattemanntallet fra 1711 var det to oppsittere på Solli, David Rasmussøn og Arne Iverssøn. De oppføres i manntallet med "qvinde"(r). 

 

I matrikulen fra 1723 var det bare en oppsitter på Solli, nemlig Arne. Han var bruker på Solli i 1725. Han var da 58 år og er frisk. 

 

Solli i 1725:

(Solli)

Skylder 1 Huud, udreeder ingen Soldat, har vært fri gaard, bruges af Arne Iverssøn gl. 58 aar iche tient, er frisk, gift med Sidsel Andersdatter gl. 49 aar, har 3de. Sønner, Iver Arnesøn gl. 20 aar, enroulered, Knud Arnesøn gl. 16 aar, Olle Arnesøn gl. 12 aar, iche endnu døgtig til tieniste, 2de døttre, Anne Arnesdatter gl. 18 aar, Gunild Arnesdatter gl. 6 aar, begge hieme, ingen Tienistefolch eller huusfolch.

Til Bemelt gaard findes lidet Skov som kund udbrugis til smaa Bielcher og andet smaa last af Gran, samt Gierdefang og Brændeved.

 

Han gravlegges som "Arne Solie 76 aar".

 

 

Han giftet seg med[4] Sidsel Andersdatter, f. ca 1676 i Brunlanes,[5] (datter av Anders Nilsen og Maren Nilsdatter).

 

Sidsel:

Hun er gift med Arne Iversen og bosatt på Solli i 1725, 49 år gammel. Hun er nevnt i skifte etter sin mor på Eikelund i Brunlanes i 1711 som gift med Arne Iversen Solli i Eidanger.

 

Eikelund – Br. (overstr: Sandnes Vestre) 21.11.1711 Sk.pr. 6?, Fol. 46
Maren Nilsdtr. død, g. Anders Nielsen.
Barn: Nils 22. Sidsel g.m. Arne Iversen Soli i Eidanger. Inger g.m. Ole 
Tvedalen (Tredalen?). Karen 24 år. Anna 23 år og Kirsten ? år. Gods: i 
Sandnes vestre: 1 hud 11 skind m.n. Takst: 76-2-16.
Br: 195-0-16. Nt: 82-3-3."

 

 

 

I.    Iver Arnesen, f. ca 1705 på Solli i Eidanger,[6] d. 1787 på Nordalseter i Eidanger,[7] gravlagt 19.04.1787 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Han bodde i 1725 sammen med sine foreldre på Solli, 20 år gammel. Han nevnes på Nordalseter fra 1730 årene.

 

      

       Gift 06.02.1732 i Eidanger kirke,[9] med[10] Maria Michelsdatter, f. ca 1707,[11] (datter av Michel Larsen og Marie Sørensdatter), d. 1784 på Nordalseter i Eidanger,[12] gravlagt 27.06.1784 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Maria:

       Gravlagt i 1784 som"Margrete Michelsd. Sættre 77 aar". Trolig feilskrevet navn.

 

       Se Nordalsetret

 

      

 

II.   Anne Arnesdatter, f. ca 1707 på Solli i Eidanger,[14] d. 1788 på Solli i Eidanger,[15] gravlagt 12.05.1788 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Skilbred skriver at Ole Jonsen giftet seg i 1727 med Anne Andersdatter. Dette stemmer ikke, da hun het Arnesdatter og kom fra Solli. Ut fra dette og fadderne, er hun datter av Arne Iversen Soli og Sidsel Andersdatter. En finner Anne Arnesdatter sammen med foreldrene på Solli i 1725, 18 år gammel.

 

       Gift 01.10.1727 i Eidanger kirke,[17] med[18] Ole Jonsen, f. ca 1701,[19],[20] (sønn av Jon Olsen og Maren Svendsdatter), d. 1770 på Solli i Eidanger,[21] gravlagt 01.10.1770 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Se Solli denne gården

 

      

 

III. Knud Arnesen, f. ca 1709 på Solli i Eidanger,[23] d. 1751 i Brevik, gravlagt 27.10.1751 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Knut Arnesen Solli var nevnt som fadder til noen av barna til Anne Arnesdatter Solli. Han er nevnt på Solli sammen med sine foreldre i 1725, 16 år gammel.

      

       Han ble nevnt her i kirkeboken for Eidanger i 1730:

       30. jul - Aabenbare skrifte: Anne Joensdatter Grinnen udlagt til barnefader Knudt Arnesen Sollj.

      

       Hans kone var fadder til hans søster Gunhild sitt barn født på Auen i 1750 og som hans enke i 1753.

      

       Gravlagt som "Knud Arnesen gl. 40 aar".

 

      

       Han giftet seg med Elisabeth Michelsdatter, f. ca 1706,[25] d. 1779 i Brevik, gravlagt 29.05.1779 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Elisabeth:

       Hun giftet seg igjen som enke i 1757 og vi finner henne i Brevik i 1762. 

 

       Brevik: trolovet 05.11.1756, viet 26.01.1757                             

       Muurmester Knud Sivertsen Strand og enken Elisabeth Michelsdatter

       Caut.: Jørgen Hendrichsen, Jacob Sørensen Skomager.

      

       Gravlagt som "Elisabet Michelsd. 73 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

IV. Ole Arnesen, f. 1712 på Solli i Eidanger,[27] døpt 14.08.1712 i Eidanger kirke.[28]

      

       Arne Soli og Sidsele Amundsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Solj, assist: Kirsten Olsdatter tienestig hos Olle Landgangen, mandfaddere: Ifver Gudmundsen Wiersdahlen, Olle Larsen Landgangen, Rasmus Pedersen Qvelle.

      

       Han er nevnt på Solli sammen med sine foreldre i 1725, 12 år gammel.

      

       Det kan være han som blir utlagt til far til et uekte barn i Brevik i 1752 som "Ole Arnesen som borttiente til Holland". Hans bror bodde i Brevik.

 

      

       Forhold til Karen Hovoldsdatter, f. ca 1723,[29] d. 1771 i Brevik, gravlagt 24.10.1771 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Karen:

       Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1752.

       Brevik 12.03.1752: Publice absolverede: Karen Hovolsdatter for 2’det Lejermaal med Ole Arnesen som borttiente til Holland

      

       Brevik 1762:

       Nr 78

       Mand og hustru: Joen Andersen Viigværing og kone

       Huusfolk: Jens Justesen og kone

       De uformuende: Kari Hovolsdatter, eet fattigt qvinde menniske

      

       Hun giftet seg med Isach Larsen i Brevik.

 

 

       A.   Boel Marie Olsdatter, f. 1752 i Brevik, døpt 09.01.1752 i Brevik kirke,[31] d. 1773 i Brevik, gravlagt 28.04.1773 på Brevik kirkegård,[32] konfirmert 10.04.1768 i Brevik kirke.[33]

            

             Karen Hovelsdatter uægte barn navnl. Boel Marie

             baaren af Lars Ørevigs kone, assist: Sophie Jørgensdatter, mandfaddere: Christopher Manal, Isak Larsen

            

             Konfirmert som "Boel Maria Olsdatter 17 aar".

            

             Gravlagt som "Boel Maria Olsdatter 22 aar".

 

 

      

V.   Anne Marie Arnesdatter, f. 1715 på Solli i Eidanger,[34] døpt 03.04.1715 i Eidanger kirke,[35] d. 1785 på Dalen i Eidanger, gravlagt 03.09.1785 på Brevik kirkegård.[36]

      

       Arne Iversen Sollj og Sidselle Andersdatter - Anne Marie

       Faddere: baaren af Elen Pedersdatter Kindahlen, assist: Maren Søfrensdatter Solli, Maria Hansdatter Virsdahlen, mandfaddere: Olle Escholdson Tveedahlen, Amund Søfrensen Landgangen.

      

 

       Hun giftet seg med Isak Larsen, f. ca 1716,[37] d. 1784 på Dalen i Eidanger, gravlagt 06.09.1784 på Brevik kirkegård.[38]

      

       Se Solli denne gården

 

      

 

VI. Gunnild Arnesdatter, f. 1718 på Solli i Eidanger,[39] døpt 10.07.1718 i Eidanger kirke,[40] d. 1764 i Brevik, gravlagt 09.02.1764 på Brevik kirkegård.[41]

      

       Arne Ifversen Soelj og Sidsel Andersdatter - Gunnild

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Soelj, assist: Lisbeth Torchildsdatter Hollet, Ingeborg Olsdatter Kinddalen, mandfaddere: Ifver Gudmundsen Viersdahlen, Søfren Joensen, Lars Torkieldsen.

      

       Hun ble nevnt på Solli sammen med sine foreldre i 1725, 6 år gammel.

      

       Det var hun som var gift med Peder Olsen og døpte barn på Auen i 1750. En av fadderne var Knud Arnesens hustru Elisabeth Mikkelsdatter i Brevik. Dette var hennes bror som døpte barn i Brevik i 1751. Her får vi da Knuds kones navn. Elisabeth er også fadder for barn av Gunhild Arnesdatter i 1753 som Knuds enke.

 

      

       Hun giftet seg med Peder Olsen, f. ca 1717,[42] (sønn av Ola Nilsen og Amborg Pedersdatter), d. 1763 på Håøya i Eidanger,[43] gravlagt 23.05.1763 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Se Auen

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[14]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[19]  Alder ved død.

[20]  Skifte etter moren.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[23]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 3.

[29]  Alder ved død.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[37]  Alder ved død.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 72.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[42]  Alder ved død.

[43]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[44]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.