| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

Halvor Stensen f. 1754 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Jørgensdatter f. 1753, 2. gang med Sissel Andersdatter f. 1756 og 3. gang med Anne Marie Åsoldsdatter f. ca 1772)

 

 

 

Halvor Stensen, f. 1754 på Holte i Drangedal,[1] døpt 10.11.1754 i Drangedal kirke,1 død 02.11.1830 i Frierfjorden,[2] gravlagt 01.01.1831 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Sten Thorsen Drangedal/Hovholt.

 

Halvor bodde på Wøllestad i Drangedal og flyttet til Eidanger med sin første hustru.

 

Han kjøpte gården Hovholt i 1786:

Anno 20. januar 1786 – Ole Nielsen Haugholts Skiøde til Halvor Stenersen paa 1 hud og 9 skinn udj grd. Haugholdt for cap. 600 rdl. (datert 09.12.1785)

 

Han giftet seg 2. gang i 1791:

 

Trol. 10/4-1791 i Eid. Copul. (samme dag).

Enkemand Halvor Steens. Hogholt og P. Sidsel Andersd. i Huuset Ægteviet.

Caut: Sorenskriver Norss og I. Aalborg.

 

Han ble enkemann etter kort tid.

 

Han giftet seg tredje gang i 1792:

 

Trol. 1/4-1792 i Eid. Copul. samme dag i Huuset.

Enkem. Halvor Steens. Hogholt og P. Ane Maria Aasolsd. Sannæs.

Caut: Ole Flochstad og Knud Hogholt.

 

Bosatt på Hovholt.

 

Hovedbølet på 6 huder delt 2 like store deler i 1806 - til eldste sønn Hovholt 52-1.

 

Hovholt i 1801:

Halvor         Stensen             Husbonde                      48      3die ægteskab Gaardbruger

Anne Marie Aasoldsdtr        Hans kone                     29      1ste ægteskab 

Jørgen          Halvorsen       Hans børn                     21       Ugift    Postkarl

Thora           Halvorsdtr      Hans børn                     24        

Berthe          Halvorsdtr      Hans børn                     17      

Anne            Halvorsdtr      Hans børn                     13      

AnneSørine  Halvorsdtr      Begges børn                   6      

Siri               Halvorsdtr      Begges børn                   4      

Marie           Halvorsdtr      Begges børn                   2    

Tollev          Olsen               Tjenestefolk                 33      Ugift   

Ingeborg      Larsdtr            Tjenestefolk                30     

Berthe          Halvorsdtr      Husbondens moder     74        Enke efter 1ste ægteskab        

Marie           Andersdtr                                           48       Ugift    Inderste

 

Jordavgiften 1802:
Hovholt
Halvor Steensen 6 huder 9 skind, Anund Wille 3 skind

 

Anno 29. august 1803 – Halvor Stenersen til Knud Olsen paa bruget Grønnlie und. Grd. Haugholdt skyld 9 skinn for 520 rd. (datert 01.07.1803)

 

Gravlagt som "Halvor Stensen Hougholt, follougsmann 78 aar, druknet, blev borte paa en reise fra sit hjem til Skien den 2. november og fundet i frierfjorden den 23. desember 1830".

 

 

(1) Gift 29.09.1776 i Drangedal,[4] med Anne Jørgensdatter, f. 1753 i Drangedal,[5] (datter av Jørgen Thorsen og Tora Hallvorsdatter), døpt 19.08.1753 i Tørdal i Drangedal,4 d. 1790 på Hovholt i Eidanger,[6] gravlagt 07.01.1790 på Eidanger kirkegård.5

 

Anne:

Gravlagt som "Anne Jørgensd. Hogholt 37 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 694b - nr. 125
Skifte 4. Marti 1791 paa gaarden Hougholdt i Ejdanger Sogn
Afgangne kone Anne Jørgensdatter - enkemand Halvor Steensen
Barn:
1. Sønnen Jørgen Halvorsen, 11 aar.
2. Ældste datter Thore Halvorsdatter, 14 aar.
3. Datteren Berthe Halvorsdatter, 6 aar
4. Datteren Anne Halvorsdatter, 1 ½ aar.
Faderen Halvor Steensen formynder for sine umyndige børn.
"Hvorda! Stervboe Enkemanden Halvor Steensen gjorde den Erklæring at han intet af Løsøre, Hæste eller Kreature er ejende, da samme alt er hans Fader Steen Thorsen tilhørende, hvilken tilligemed hans Moder endnu lever og altsaa har han intet af dend endnu som Arv bekommet; men til denne Tiid have sit Til- og Ophold hos og af dem, der er altsaa intet i den del som han blive at anføre Boet til
INDTÆGT
Derimod anviiste han et Skiøde udstæd af Ole Nielsen datert 9de December 1785 og Tinglyst 20de Januarii 1786 hvorefter(?) han er ejende udi Hougholt Gaard 1 Huud 9 skind med Bøxel og Herlighed, dog uden Huusebygninger.Denne Eiendom blev af Vurderingsmændene skiønnet i det høyeste
at være Verd den Summa 500 rd."
Til deling: 500-0-0.
De umyndiges Arvecapitaler omskrives efter Forordningen af 5te Januarii 1813 til Daler for Daler Rigsbankpenge Sølv Værdi.
Kløcker

 

 

(2) Gift 10.04.1791 i Eidanger kirke,[7] med Sissel Andersdatter, f. 1756 på Hovholt i Eidanger,[8] (datter av Anders Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 23.05.1756 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[10] d. 1791 på Hovholt i Eidanger,7 gravlagt 29.09.1791 på Eidanger kirkegård.5

 

Sissel:

Anders Hovolts barn navnl. Zidsel

Faddere: baaren af Jacob Hejestads kone, Kisti Knudsdatter, mandfaddere: Knud Flaatten, Niels Hovolt, Lars Hovolt.

 

Konfirmert i 1772 som "Zidsel Andersdatter p. Hogholt 16".

 

Hun døde i barselseng. Gravlagt som "Sidsel Andersd. Hogholt 35 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 565B      

10.10.1791  Haugholt (Hovholt)i Eidanger

Sidsille Andersdtr. død g. Halvor Stensen.

Mor: Margrethe Olsdtr., her.

Søster Kari Andersdtr. død, 3 barn - i ekteskap med Ole Nilsen.

1. Niels Olsen 14 år, hiemme hos enkemannen Halvor Stensen

2. Anders Olsen 7 år, hiemme hos faderen

3. Anne Margrethe Olsdatter, hiemme hos faderen

Søster Aase Andersdtr. død, 1 barn - hos faren Lars Hansen.

1. Hans Larsen 11 år

Søster Mari Andersdtr. 32 år.

Inntekt: 368-0-16. Utgift: 730-3-4.

 

 

(3) Gift 01.04.1792 i Eidanger kirke,7 med Anne Marie Åsoldsdatter, født 1771 på Sannes i Drangedal,[11] (datter av Aasold Olsen og Sigrid Ellefsdatter), døpt 28.07.1771 i Drangedal,[12] død 24.03.1822 på Hovholt Eidanger,2 gravlagt 31.03.1822 på Eidanger kirkegård.3

 

Anne:

Ifølge vielsen i Eidanger kom hun fra Sannes (i Drangedal). Hun var da datter av Aasold Olsen og Sigrid Ellefsdatter på Sannes (vestre). Faren Aasold Olsen (1737-1778) kom fra Sannes, men moren Sigrid Ellefsdatter (1735-1785) kom fra Haugholt i Sannidal.

 

Gravlagt som "Marie Aasoldsdatter, gaardmand Halvor Hougholts kone 54 aar".

 

 

 

I.    Tore Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Jørgensdatter) f. 1777 på Wøllestad i Drangedal,3 døpt 27.07.1777 i Tørdal i Drangedal,3 konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[13] død 08.04.1821 i Hovholt Eidanger,[14] gravlagt 15.04.1821 på Eidanger kirkegård.3

      

       Konfirmert som "Thora Halvorsdatter Hogholt 15".

      

       Bosatt hos faren på Hovholt i 1801 som "Thora Halvorsdtr., Hans børn, 24 år".          

      

       Fikk uekte barn i 1811 og 1817 som "Thore Halvorsdatter Hougholt".

 

       Gravlagt som "Tore Halvorsdatter, Halvor Hougholts datter 42 aar".

 

      

       Forhold til Axel Christophersen, f. omkring 1775.[15]

      

       Axel:

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i Eidanger i 1811 som "Axel Christophersen fra Asker Sogn".

 

 

       Forhold til Jokum Christensen, født omkring 1780.

      

       Jokum:

       Han kom fra Kongsberg da han ble utlagt til barnefar til et uekte barn i Eidanger i 1817.

 

 

       Hennes uekte barn:

 

        A.    Anthoni Axelsen, (sønn av Axel Christophersen og Tore Halvorsdatter) født 25.07.1811 på Hovholt i Eidanger,[16] døpt 02.08.1811 i Eidanger kirke.16

              

               Thore Halvorsdatter Hougholt hendes uægte Dbr. Anthoni, udlagt til Barnefader Axel Christophersen fra Asker Sogn

               Faddere: Karen Hougholt, Siri Hougholt, Halvor og Jørgen Hougholt.

 

               Konfirmert i Porsgrunn 22.04.1827 som "11. Anthonius Axelsen i Malerlære i vestre Porsgrund, foreldre Pige Thore Halvorsdatter Hougholdt og Dagarbeider Axel Christoffersen Eidanger, døbt 02.08.1811 Eidanger".

              

 

        B.    Maria Jokumsdatter, (datter av Jokum Christensen og Tore Halvorsdatter) født 15.08.1817 i Hovholt i Eidanger, døpt 08.11.1817 i Eidanger kirke.[17]

              

               Maria - (Uækte) Mor: Thora Halvorsdatter Hougholt Far: Jokum Christensen fra Kongsberg (hjemmedøpt 30.08)

 

 

      

II.   Jørgen Halvorsen, (sønn av Halvor Stensen og Anne Jørgensdatter) f. 1780 i Drangedal,3 døpt 27.03.1780 i Tørdal i Drangedal,3 konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[18] d. 1863.2

      

       Konfirmert i Eidanger i 1796 som "Jørgen Halvorsen Høgholt 16".

      

       Bosatt hos faren på Hovholt i 1801 som "Jørgen Halvorsen, Hans børn, 21 år, Ugift, Postkarl".

 

      

       Gift 16.04.1807 i Eidanger kirke,[19] med Karen Maria Nilsdatter, f. 1786 på Ås i Eidanger,[20] (datter av Nils Eriksen og Anne Torjusdatter), døpt 24.09.1786 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[22] d. 1862.2

      

       Se Hovholt denne gården

 

 

      

III. Birthe Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Jørgensdatter) f. 1785 på Hovholt i Eidanger,[23] døpt 06.03.1785 i Eidanger kirke,19 konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.18

      

       Halvor Stenersen Hogholt og k. Anne (Farsnavn ikke ført.) - Birte

        Faddere: 1. Anniken Andersen Skrabeklew 2. Margit Gundersdtr. Hogholt 3. Ole Nilsen ibid 4. Michel Larsen Tweten 5. Lars Amundsen ibid.

      

       Konfirmert som "Berte Halvorsdatter Hogholt 15".

      

       Bosatt hos faren på Hovholt i 1801 som "Berthe Halvorsdtr., Hans børn, 17 år".         

      

      

 

IV. Anne Kirstine Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Jørgensdatter) f. 1789 på Hovholt i Eidanger,[24] døpt 24.06.1789 i Eidanger kirke,20 konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirkegård.[25]

      

       Halvor Stensen Hogholt og Anne Jørgensdtr. - Anne Kristine

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Sidsel Andersdtr. Hogholt 3. Ole Olsen Ørestved 4. Michel Larsen Tweten 5. Lars Amundsen ibid.

      

       Bosatt hos faren på Hovholt i 1801 som "Anne Halvorsdtr., Hans børn, 13 år".

      

       Konfirmert som "Anne Kirstine Halvorsdatter Hougholt 15".

 

       Hun giftet seg i 1819.

      

       Copul 7/12-1819 i Eid.

       Uk. Ole Ingebretsen Bjerketvedt, 27. Inderst.

       Pigen Anne Kirstine Halvorsd. Haugholt, 30. Tjenestepige.

       Forl: Aslak Ingebretsen fra Porsgrund og Knud Olsen Ønna fra Gjerpen Sogn.

 

       Hun nevnes i Brevik sammen med sønnen Ingebret i 1865 tellingen.

 

      

       Gift 07.12.1819 i Eidanger kirke,[26] med Ole Engebretsen, f. 1794 på Bjerketvedt i Eidanger,[27] (sønn av Engebret Hansen og Helge Nilsdatter), døpt 21.04.1794 i Eidanger kirke,23 konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[28] død 10.09.1837 på Hovet u/Hovholt i Eidanger, gravlagt 17.09.1837 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Ole:

       Engebrict Hansen Birketved og k. Helga Nilsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Moen 2. Mariken Halvorsdtr. ibid. 3. Hans Christensen Ouestad 4. Ole Rasmusen Riis 5. Ole Halvorsen Melnæs?

      

       Konfirmert som "Ole Engebrethsen Birketvedt - Døpt i Eidanger kirke 21. apr 1794".

      

       Han var inderst under Bjørketvet en tid før han i 1825 kjøpte halvparten av plassen Hovet under Hovholt.

 

       Gravlagt som "Ole Ingebretsen 43 år - Huusmand - Haave".

 

       Barn, se under hans foreldre

 

 

      

V.   NN Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Sissel Andersdatter) f. 1791 på Hovholt i Eidanger,5 d. 1791 på Hovholt i Eidanger,5 gravlagt 18.09.1791 på Eidanger kirkegård.5

      

       Gravlagt som "Halvor Hogholt og k. Sidsel Andersd. 2 dødfødte P.B.".

 

 

 

VI. Aasold Halvorsen, (sønn av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1793 på Hovholt i Eidanger,[30] døpt 02.06.1793 i Eidanger kirke,25 d. 1793 på Hovholt i Eidanger,[31] d. 06.10.1793 på Eidanger kirkegård.26

      

       Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Maria Aasolsdtr. - Aasol

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Flaatten 2. Anne Josephsdtr. Stridsklew 3. Anders Muule 4. Stian Skrabeklew 5. Jacob Langangen.

      

       Gravlagt som "Aasol Halvors. Hogholt 19 uger".

 

 

 

VII. Anne Sirine Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1794 på Hovholt i Eidanger,[32] døpt 02.11.1794 i Eidanger kirke,27 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[33] d. 1863.[34]

      

       Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Maria Aasolsdtr. - Anne Sirene

       Faddere: 1. Ingeborg Jensdtr. Gaasegrund 2. Ingebor Anunsdtr. Werswiig 3. Eric Langang 4. Anders Gaasegrund 5. Hans Wersvig.

      

       Konfirmert som "Anne Serine Halvorsdatter Haagholt 14".

      

       Hun giftet seg i 1819.

 

       Copul 30/9-1819 i Eid.

       Uk. Claus Clausen Hansøn af Drangedal, 25. Gaardmandssøn.

       Pigen Anne Severine Halvorsd. Haugholt, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Halvor og Jørgen Haugholt.

 

       Bosatt på Hovholt Bnr.1.

 

      

       Gift 30.09.1819 i Eidanger kirke,46,36 med Claus Clausen, født 1794 på Henneseid i Drangedal,46 (sønn av Claus Hansen og Marichen Aasoldsdatter), døpt 20.07.1794 i Drangedal,[35],[36] død 11.04.1851 på Hovholt i Eidanger,46 gravlagt 18.04.1851 på Eidanger kirkegård.39

      

       Claus:

       Han kom fra Henneseid i Drangedal. Hennes far kom fra Henneseid og hennes mor kom fra Sannes og hun var søster til hans kones mor. Claus og Anne Sirine var da søskenbarn.

      

       Gravlagt som "Claus Clausen 57 år - Gaardmand - gaarden Haugholt".

 

 

       Barn:

      

        A.    Halvor Clausen, født 09.01.1820 på Hovholt i Eidanger, død 15.01.1820 på Hovholt i Eidanger, gravlagt 20.01.1820 i Eidanger kirkegård.3

              

               Claus Clausen Hougholts hjemmedøpte sønn Halvor 8 dage

              

 

 

        B.    Claus Clausen, født 31.05.1821 på Hovholt i Eidanger, døpt 10.06.1821 i Eidanger kirke,17 død 09.03.1822 på Hovholt i Eidanger, gravlagt 15.03.1822 på Eidanger kirkegård.3

              

               Claus - Foreldre: Claus Clausen Hougholt og Anne Severine Halvorsdatter, gaardmand

              

               Det må være han som gravlegges her som "Claus Clausen og Anne Severine Halvorsdatter Haugholts hiemmedøbte søn Claus 3 uger".

              

 

 

        C.    Claus Clausen, født 13.01.1823 på Hovholt i Eidanger,46 døpt 09.02.1823 i Eidanger kirke,17 død 1880.46

              

               Claus - Foreldre: Claus Clausen og Anne Severine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

              

               Bosatt på Hovholt Bnr.1.

 

              

               Gift 1851,[37] med Marie Sophie Vetlesdatter, født 20.10.1827 på Slevolden i Eidanger,46 (datter av Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter), døpt 18.11.1827 i Eidanger kirke,17 død 1908.46

              

               Marie:

               Marie Sophie - Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand.

 

 

              

        D.    Halvor Clausen, født 1824 på Hovholt i Eidanger, død 12.12.1824 på Hovholt i Eidanger, døpt 25.12.1824 på Eidanger kirkegård.3

              

               Gravlagt som "Halvor Clausen, gaardmand Claus Haugholts barn 10 uger".

              

 

 

        E.    Mariken Clausdatter, født 22.04.1826 på Hovholt i Eidanger, døpt 04.06.1826 i Eidanger kirke.17

              

               Mariken - Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand (hjemmedøbt 09.05)

              

               Bosatt på Hovholt Bnr.1.

 

              

               Gift 1857,46 med Christen Hansen, født 1828 på Hjelset i Holla (sønn av Hans Johnsen og Kirsten Jørgensdatter), døpt 20.05.1828 i Helgen kirke i Holla.[38]

              

               Christen:

               Christen - Hans Johnsen Hjelseth og Kirsten Jørgensd.

               Fadd: Anne Grina, Anne Halvorsd. Bøe, Peder Grina, Anders Jacobsen Bøe, Arve Halvorsen Hvala.

              

               Ifølge vielsen kon han fra Skaugen i Holla.

 

 

              

        F.    Anne Marie Clausdatter, født 19.02.1828 på Hovholt i Eidanger, døpt 23.03.1828 i Eidanger kirke,17 død 22.04.1828 på Hovholt i Eidanger, gravlagt 02.05.1828 på Eidanger kirkegård.3

              

               Anne Marie - Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand (hjemmedøbt 28.02)

              

               Gravlagt som "Anne Marie Clausdatter, gaardmand Claus Haugholts barn 9 uger".

              

 

 

        G.    Halvor Clausen, født 30.03.1829 på Hovholt i Eidanger, døpt 08.06.1829 i Eidanger kirke.17

              

               Halvor - Foreldre: Claus Clausen og Anne Sørine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand (hjemmedøbt 30.05)

              

 

 

        H.    Amund Clausen, født 1832.46

              

               De ble bosatt på Lindhjem i Brunlanes.

 

              

               Gift 1868,46 med Marianne Thorsdatter, født 1846,46 (datter av Thor Hansen og Lava Kirstine Andersdatter).

              

               Marianne:

               Hun kom fra Herøya. Hennes far eide Herøya (Vestvold) Bnr.19 fra 1844. Foreldrene kom fra Bamble.

 

 

 

      

VIII. Siri Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1796 på Hovholt i Eidanger,[39] døpt 24.07.1796 i Eidanger kirke,30 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.28

      

       Halvor Steensen Hogholt og k. Anne Marie Aasoldsdtr. - Siri

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Thora Halvorsdtr. Hogholt 3. Anders Muule 4. Hans Ørestved 5. Knud Jonsen Haave.

      

       Konfirmert som "Siri Halvorsdatter Hougholt 15".

 

       Hun nevnes her i 1815.

Østre Porsgrunn 1815
Hus.43
Avskrift 1
Iwer Kjøstelsen 34 aar
Konen Anthonette Christensdatter 36 aar
Datter Anne Kirstine 1 ½ aar
Pige Siri Halvorsdatter 18 ½ aar
Logerende Aslach Gunvalden Bratsberg 84 aar

Avskrift 2
Husejer Høker Iver Kjøstolsen 36 aar
Konen Antonette Christensdatter 38 aar
Pige Siri Halvorsdatter 19 aar
Logerende
Anne Michelsdatter 5 aar
Inger Michelsdatter 3 aar
Aslach Gundersen Penionist 84 aar
Hr. Leiutenant F Scheel 20 aar

      

       Hun giftet seg med Jens Hansen, f. 1797 på Ørstvedt i Eidanger,[40] (sønn av Hans Olsen og Amborg Ellefsdatter), døpt 03.09.1797 i Eidanger kirke,31 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[41] død 17.08.1832 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 21.08.1832 på Eidanger kirkegård.39

      

       Jens:

       Hans Olsen Ørestved og Amborg Erichsdatter - Jens

       Faddere: Karen Arnesdatter Hitterød, Carine Olsdatter Muule, Anders Olsen Muule, Jon Arnesen Kiørholt, Hans Stiansen Schrabeklev.

      

       Konfirmert som "Jens Hansen Ørestved 17"

 

       Gravlagt som "Jens Hansen Ørstvedt 35 aar Ørstvedt ".

 

       Barn, se under hans foreldre

 

 

      

IX. Asborg Maria Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1798 på Hovholt i Eidanger,[43] døpt 28.01.1798 i Eidanger kirke,33 d. 1798 på Hovholt i Eidanger,[44] gravlagt 05.04.1798 på Eidanger kirkegård.34

      

       Halvor Steensen Haagholt og Anne Maria Aasoldsdatter - Asberge Maria

       Faddere: Amborg Elevsdatter Ørestved, Barbara Pedersdatter Haagholt, Michel Erlandsen Ørestved, Knud Jonsen Haarø, Christen Olsen Tveten.

      

       Gravlagt som "Asberg Maria Halvorsd. Haagholt 8 uger".

 

            

 

X.   Asborg Maria Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1799 på Hovholt i Eidanger,[45] døpt 28.07.1799 i Eidanger kirke,35 konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,[46] d. 1883.[47]

      

       Halvor Steensen Haagholt og Anna Maria Aasolfsdatter - Atsberg Maria

       Faddere: Karen Olsdatter Flaaten, Margrete Olsdatter Tveten, Knud Jonsen Schjelsvig, Claus Andersen Haave, Jørgen Halvorsen Haagholt.

      

       Konfirmert som "Aaste Marie Halvorsdatter Hougholt 16".

 

       Hun giftet seg i 1823.

 

       Copul 12/7-1823 i Eid.

       Uk. og Styrmand Lars Knudsen Ørn, 28.

       Pigen Asger Maria Halvorsd. Haugholt, 24. Gaardmandsdtr.

       Forl: Lars Hansen Muhle og Ole Isaksen Skjelsvig.

      

 

       Gift 12.07.1823 i Eidanger kirke,22 med Lars Knudsen, f. 1795 på Hovholt i Eidanger,[48] (sønn av Knud Jonsen og Kari Olsdatter), døpt 23.08.1795 i Eidanger kirke,38 død 26.05.1839 på Mule i Eidanger,2 gravlagt 02.06.1839 på Eidanger kirkegård.39

      

       Lars:

       Knud Jonsen Hogholt og k. Karen Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Anne Maria Aasolsdtr. ibid 2. Aaste Olsdtr. Stridsklew 3. Ole Hogholt 4. Lars Aasen 5. Tolf Olsen Hogholt.

      

       Han var skipskaptein. De var bosatt på Mule Bnr.3 (Mule Varde).

 

       Han ble gravlagt som "Lars Knudsen 36 år - Huusmand - Muhle". Litt rart han stod som husmann?

 

 

       Barn:

      

        A.    Elias Larsen, født 12.03.1824 på Mule i Eidanger, døpt 08.06.1824 i Eidanger kirke,17 død ca 1835.[49]

              

               Elias - Foreldre: Lars Knudsen og Asger Maria Halvorsdatter Muhle, styrmand (hjemmedøbt 13.03)

              

 

 

        B.    Ludvik Larsen, født 07.01.1826 på Mule i Eidanger, døpt 23.01.1826 i Eidanger kirke,17 død 1899.61

              

               Ludvik - Foreldre: Lars Knudsen og Asborg Marie Halvorsdatter Muhle, styrmand og jordbruger

              

 

 

        C.    Maria Anne Larsdatter, født 16.11.1828 på Mule i Eidanger, døpt 21.12.1828 i Eidanger kirke.17

              

               Maria Anne - Foreldre: Lars Knudsen og Asborg Marie Halvorsdatter Muhle, styrmand

              

               Bosatt i København.

 

              

               Gift61 med Jørgen Olsen, født omkring 1830.15

              

               Jørgen:

               Han var grosserer i København.

 

 

              

        D.    Karen Henrikke Larsdatter, født 1832.61

 

              

               Gift61 med Gustav Grønnerød, født omkring 1830.15

              

               Gustav:

               Han var kjøpmann fra Brevik.

 

 

 

      

XI. Halvor Halvorsen, (sønn av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1802 på Hovholt i Eidanger,[50] døpt 27.05.1802 i Eidanger kirke,39 d. 1803 på Hovholt i Eidanger,[51] gravlagt 08.05.1803 på Eidanger kirkegård.40

      

       Halvor Stensen Hougholt og Anne Marie Aasoldatter - Halvor

       Faddere: Amborg Ellevsdtr. Ørestvedt, Berthe Halvorsdtr. Hougholt, Michel Erlandsen Ørestvedt, Lars Nilsen af Porsgrund, Knud Olsen Skomager, Jørgen Halvorsen Hougholt, Aslach Andreassen Stridsklev.

      

       Gravlagt som "Halvor Halvorsen Haagholt 1 aar".

 

 

 

XII. Marichen Halvorsdatter, (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter) f. 1804 på Hovholt i Eidanger,[52] døpt 18.11.1804 i Eidanger kirke.41

      

       Halvor Stensen Hougholt og Anne Marie Aasoldsdatter - Marichen

       Faddere: Amborg Ellevsdtr. Ørestvedt, Berthe Halvorsdtr. Hougholt, Hans Olsen Ørestvedt, Ole Stenersen Kleven, Knud Olsen Skomager, Jørgen Halvorsen Hougholt.

 

       Hun giftet seg i 1830.      

 

       Copul. 08.01.1830 i Eid.

       Ungkarl Jakob Olsen Nyestrand 24 år matros

       Pigen Mariken Halvorsdatter Haugholt 25 år

 

      

       Gift 08.01.1830 i Eidanger kirke,[53] med Jacob Olsen, f. 1806 på Nystrand i Eidanger,[54] (sønn av Ole Isachsen og Karen Olsdatter), døpt 02.03.1806 i Eidanger kirke,43 d. 1872.2

      

       Jacob:

       Ole Isachsen Nystrand og Karen Olsdatter - Jacob

       Faddere: Else Jacobsdtr. Saltboden, Isacha Jacobsdtr., Nils Tengelsen Grava, Jacob Olsen ibid, Lars Pedersen Hasler.

      

       Bosatt på Nystrand under Søndre Tveten.

 

       Barn, se under hans foreldre

      

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 312.

[2]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[3]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[4]  Slektsregister for Drangedal bind 2 av Bjørn Edvin Holte, side 74.

[5]  Slektsregister for Drangedal bind 2 av Bjørn Edvin Holte, side 310.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[11]  1801 tellingen.

[12]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 370.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 220.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[17]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[19]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 237.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[26]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[29]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 222.

[35]  Slektsregister for Drangedal bind 2 av Bjørn Edvin Holte, side 35.

[36]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 3 (1768-1814), skannet av digitalarkivet, side 136-137.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[38]  gamleholla.no.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[42]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 6.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[47]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 363.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[53]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.