| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Slevolden Gnr. 1 Bnr. 24

 

Slevolden har nabogården Tråholt i nordøst og Lillegården i syd. Den ligger 1 kilometer øst for Eidanger kirke.

 

Litt fakta om gården Slevolden

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her rundt 1650

 

Knud Christensen (Hamborg) f. ca 1596 nevnes på Slevolden ved skifte etter sin kone, Ingeborg Gulbrandsdatter f. omkring 1600, i 1666. Han nevnes i skifte som ”Knud Sleivold” men Schilbred nevner han, i Brevik gjennom tidene, som Knud Hamborg. Jeg har ikke funnet kilden hans for dette. Knud Christensen ble også nevnt på Store Tråholt i 1664.

 

Barn med Ingeborg Gundersdatter:

Nils Knudsen f. omkring 1620

Søren Knudsen f. omkring 1620

Bodil Knudsdatter f. ca 1625 d. ca 1666

Ole Knudsen f. omkring 1640

Prods Knudsen f. ca 1644

Christen Knudsen f. ca 1648

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her rundt 1690

 

Halvor Halvorsen f. ca 1629 var gift med Kari Anunsdatter f. omkring 1630. De nevnes i et skifte etter avdøde "Pouvel Anundsøn paa Stoore Bergen udi Sandeherret" som ble avholdt rundt 1690. Halvor nevnes der som Halvor Slevolden. Han ble også nevnt i 1664 manntellat under Bjerkevold.

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra omkring 1700til 1737

 

Da Ingevald Arnesen f. ca 1657 kom til Slevolden var han gift med Karen Clausdatter f. ca 1652. Han var brukere der omkring 1700. Han var i 1711 bosatt der med kvinne og tjenestepike. Karen døde på Slevolden i 1721. Ingevald gifter seg igjen gifter seg igjen samme året med Maren Andersdatter f. ca 1685. Ingevald døde på Slevolden i 1737 og etterlot seg ingen egne barn. Hans andre kone, Maren Andersdatter, etterlot seg ei jente fra et tidligere forhold Anne Nilsdatter f. ca 1716.

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1724 til 1777

 

Nils Torkildsen f. ca 1695, trolig fra Søndre Lunde, giftet seg i 1722 med Anne Rejersdatter Flogstad f. ca 1696. De døper et barn bosatt på Døvik i 1723 men fra 1724 døper de barn bosatt på Slevolden. De blir bosatt på Slevolden resten av sitt liv. Anne døde der i 1742 og Nils i 1777.

 

Barn:

Rejer Nilsen f. 1723 d. 1762

Gunhild Nilsdatter f. 1724 d. 1790

Åste Nilsdatter f. 1727 d. 1762

Torkild Nilsen f. 1730 d. 1730

Torkild Nilsen f. 1731 d. 1800

Nils Nilsen f. 1734 d. 1789

Maria Nilsdatter f. ca 1737

Maren Nilsdatter f. 1740 d. 1784

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1754 til 1790

Nils Torkildsens datter Gunhild Nilsdatter f. 1724 giftet seg i Eidanger i 1752 med Ole Gulbrandsen f, 1724 på Oksum. De gravlegges et barn i 1753 på Tråholt med 1754 døper de barn bosatt på Slevolden. Ole døde på Slevolden i 1765 og Gunhild døde der i 1790.

 

Barn:

Gulbrand Olsen f. 1753 d. 1753

Anne Olsdatter f. 1754 d. 1766

Kari Olsdatter f. 1756 d. 1756

Karen Olsdatter f. 1758 d. 1758

NN Olsen f. 1762 d. 1762

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1781 til 1796

 

Søren Hansen f. 1756 på Grønsholt giftet seg i Eidanger i 1779 med Mari Jonsdatter f. ca 1754. Hun var datter av Jon Sørensen Kjendalen/Ødegaarden f. ca 1715. De døpte sitt første barn på Viersdalen i 1779 men fra 1781 døper de barn bosatt på Slevolden. De nevnes der siste gang på Slevolden i oktober 1796. Søren nevnes som husmann på Røra i 1801 og kom etter det som husmann på Stranden under Saga.

 

Barn:

Hans Sørensen f. 1779

Nils Sørensen f. 1781

Ingeborg Sørensdatter f. 1784

Jon Sørensen f. 1787

Søren Sørensen f. 1789

Jacob Sørensen f. 1793

Maren Karine Sørensdatter f. 1795

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1809

 

Etter at Lars Amundsen og Nils Amundsen fra Lillegården kjøpte Slevolden i 1778 ble Nils sin del drevet som et underbruk av Lillegården og Lars sin del ble drevet sammen med Gudfred under Nordre Lunde. Nils Amundsens sønn, Vetle Nilsen f. 1785, overtok faren del av Slevolden og i 1808 kjøpte han den andre delen og ble selveier av Slevolden. Vetle Nilsen giftet seg i Eidanger i 1809 med Anne Marie Andersdatter f. 1787 på Nordal i Eidanger. De bosatte seg på Slevolden og levde der livet ut. Vetle døde i 1837 og Anne Marie drev gården videre. Hun døde i 1851.

 

Barn:

Karen Marie Vetlesdatter f. 1810 d. 1900

Berthe Kristine Vetlesdatter f. 1812 d. 1866

Ellen Margrethe Vetlesdatter f. 1815 d. 1888

Nils Vetlesen f. 1817 d. 1895

Anders Vetlesen f. 1820

Anne Severine Vetlesdatter f. 1823 d. 1828

Maren Andrea Vetlesdatter f. 1827 d. 1896

Maren Sophie Vetlesdatter f. 1827 d. 1908

Anne Severine Vetlesdatter f. 1832 d. 1914

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Slevolden:

 

Claus Findsen f. ca 1688 kom fra Slevolden da han giftet seg med Karen Simensdatter i 1714. De døpte også et bar bosatt der i 1715. De nevnes på Søndre Tveten.

 

Fam.8

Christian Caspersen f. omkring 1690 og Adriana Andersdatter f. omkring 1690 døpte et barn i 1718 bosatt på Slevolden.  

 

Nils Nilsen f. 1777 døde på Slevolden i 1779 bare 2 år gammel. Han nevnes under sin far, Nils Amundsen, på Solli.