| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SLEVOLDEN I


 

 

Fakta om gården:

 

Slevolden Gnr. 1 Bnr. 24

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 06-09-1776 - Amborg Chrystie, afg. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen, Jacob Nilsen paa gaarden Slevolden 1/2 hud for 200 rd., Lillegaarden 1 hud for 300 rd., pladsem Hasler for 100 rd., Biønnes 4 huder med pladsen Solvig og Kleven for 650 rd. og 1 1/2 hud i grd. Sandøen med Øxøen for 1000 rd. ( dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Jacob Nielsens obl. for den Sal. Niels Larsens arvinger til Brevigs fattige givne gave 500 rd. mot pant for 2'den prior udj grd. Slævold, Lillegaarden og pls. Hasler (dat. 10.07.1776)

 

Anno 03.09.1778 - Bemeldte Niels og Amund Larssønners obl. til Brevigs kirke for 100 rd. imod 1'ste prior pant af 1/2 hud skyld udj Slevolden (dat. 13.08.1778)

 

Anno 03.09.1778 - Kiøbmand Jacob Nielsen samt Niels og Lars Amundsønners Slevoldens contract angaaende de første kiøb til al den brug som af den fotvirkes af Slevold skoges bestaaende af 2'de Condritioner (dat. 02.09.1778)

 

Anno 14.09.1780 . Taxationsfor. paa Slevolden

 

Anno 18.01.1787 - Jacob Cudrio imod 1'ste prior i Sandøen 1 1/2 hud, grd. Slevolden og Hasler og grd. Sillien - 3 huder for 2000 rd. (dat. 02.10.1786)

 

Anno 26.06.1802 - Lensmand Hans Andersen Lundes skiøde til Torger Sørensen Kiørsrød for 799 rd. og 3 skind i grd. Slevolden (dat. 24.06.1802)

 

Anno 07.07.1808 - Torjus Sørensens skiøde til Wetle Nielsen paa 3 skind i Slevolden for 760 rd. (dat. 18.05.1808)

 

 

 

Gårdsopplysninger

For tida før 1725 vises til generelle opplysninger for Birkevold

 

 

Eidanger Sogn 1725

Sjeleregister for Eidanger Sogn utarbeidet av lensmann Nils Halvorsen:

 

Bierchensvold med Traaholt, skylder 6 huder, udreeder en Soldat.

Bruges af 5 bønder, Nafnlig Hans Annundsøn 1½ huud, Knud Andersøn 1½ huud, Niels Torchildsøn 1 hud, Hans Lillegaard 1 hud, Niels Lanner 1 hud.

 

Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar, har en søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn. En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Mari Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Se Birkevold

 

 

Manntall 1782

 

Se Birkevold

 

 

1801:

Slevolden nevnes ikke i 1801. Slevolden ble kjøpt av Nils og Lars Amundsen i 1778. De delte gården med 3 skinn på hver. Nils sin del ble drevet under Lillegården og Lars sin del ble drevet sammen med Gudsfred u/Nordre Lunde (Den ble senere solgt og drevet under Kjørsrød). Nils Amundsen sin sønn Vetle Nilsen overtok etter hvert sin fars del og i 1808 kjøpte han den andre parten av Torjus Sørensen Kjørsrød som da eide den. Dermed satt Vetle med hele gården samlet igjen.