| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SLEVOLDEN I


 

 

 

Halvor Halvorsen f. ca 1629 og Kari Anunsdatter f. omkring 1630 sin familie

 

 

 

Halvor Halvorsen, f. ca 1629.[1]

 

Han ble nevnt i fogdens manntall i 1664 på Bjerkevold i Eidanger som Halvor, 35 år.

 

I presten manntall i 1664 er det nok han som er nevnt på "Lille Troholt" som Halvor Halvorsen, 46 år. Der er ikke Bjerkevold nevnt i det hele tatt. Schilbred tror at "Lille Tråholt" trolig var Lillegården.

 

Han nevnes i skifte etter sin kones bror rundt 1690 som Hans Slevold. Da hans datter Marthe giftet seg i Brevik i 1696 stod de at hun var født på Bjerkevold og faderen stod da som "Halfvor Herregaarden"

 

 

Han giftet seg med Kari Anunsdatter, f. omkring 1630.[2]

 

Kari:

Hun nevnes i dette skifte etter hennes bror på Store Bergan i Sandeherad (Transkribert av Kristian Hunskaar):

 

Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll 3, 1689-1692:

fol. 76a-80b og 101a-104a / 20. desember 1689 og 17. januar 1690

Avdøde Pouvel Anundsøn, Stoore Bergen udi Sandeherret.

Skiftet ble holdt på begjæring av enka Gundbiørn (!) Tiøstelßdaatter. Avdøde var død ved ?Sanctj Johannis tider nestleden?.

 

Mellom:

? Enka Gundbiørn Tiøstelsdaatter, ingen barn.

? Broren Nielß Anundßøn, bosatt på Wandøen i Thiøllingsogn.

? Søstera Kari Anundsdaatter, død, var gift med Halvor Slewold i Eidanger i Bradzberg ampt og hadde etterlatt barn med ham, men ingen var til stede. David Hanssen Fuurestad kom på skiftet og sa han var bedt av Halvor Slævold om å møte i hans sted, da han var svak. Men heller ikke David kunne redegjøre for hvem arvingene var.

? Søstera Marta Anundsdaatter, død, var gift med Christen Kolbendtzrød på Brunlaugnæß, også død, etterlot med ham sønnen Jacob Christensen, 16 år, i tjeneste hos Engelbret Laursen i Stavern.

 

Enkas lagverge var lensmann Lauridz Jørgensen. For Jacob Christensen var ingen til stede på verken mors- eller farssida, bortsett fra morbroren Nielß Anundsøn Vandøen, men han var ikke vederhaftig. Peter Belgou i Sandeherrit ble da verge.

 

I boet fantes en gammel brun kobberkjele som Anfind Rød i Thiøllingsogn hadde pantsatt til avdøde for 3 rd. Det var ei kullmile i ?Westre-Engen?. Det ble beregnet åbot, og husene beskrives derfor. Laden og låven ble delt med en annen bruker. Låvegulvet og låvebrua omtales som forfalne. Tjenestefolka Laurs Nielssen og Randi Thormoßdaatter hadde lønn til gode.

 

Skiftet fortsatte 17. januar 1690, og nå hadde man kontroll på arvingene etter Kari Anundsdaatter, ettersom hennes enkemann Halvor Halvorsen Slewold var til stede:

? Find Haluordsøn, 26 år, til stede.

? Hanß Haluorsen, 25 år, i kongens tjeneste ?for Marin?.

? Joen Halvorsen, 16 år, hjemme hos faren.

? Mari Halvorsdaatter, gift med Sifvert Heßbye i Sembsogn i Thonßberglehn.

? Randi Halvorsdaatter, 28 år, tjener hos Raßmus Søfrensen i Brewig.

? Lisbet Haluorsdaatter, 26 år, tjener hos Aaßmund Berg i Eidanger.

? Inger Halvorsdaatter, 23 år, hjemme hos faren.

? Marta Haluorsdaatter, 22 år, hjemme hos faren.

Brutto: 51-2-22

Netto: 7-0-10.

 

 

 

I.    Mari Halvorsdatter, f. omkring 1660.[3]

 

 

       Gift3 med Sivert Hesbye, f. omkring 1660.3

 

 

      

II.   Ragnhild Halvorsdatter, f. ca 1662,[4],3 d. 1716 i Brevik, gravlagt 01.11.1716 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Hun nevnes i skifte på Store Bergan i Sandeherad som "Randi Halvorsdaatter, 28 år, tjener hos Raßmus Søfrensen i Brewig".

 

       Hun giftet seg i 1702.

      

       Den 5. Juny 1702 i Brevig

       Brøllup for Gunder Olssen og Ragnild Halfvorsd.

 

       Gravlagt som "Gunder Olsens kone Randj Halvorsdatter gl. 65 aar 8 maaneder 1 dag".

 

      

       Gift 05.06.1702 i Brevik kirke,[6] med Gunder Olsen, f. ca 1653,4 d. 1718 i Brevik, gravlagt 29.09.1718 på Brevik kirkegård.5

      

       Gunder:

       Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:
89.
Gunder Olssøn
Skatt rdl 0-0-16

      

       Trolig han som gravlegges som "Gunder Olsen forige Ringer gammel 65 aar 1 maaned".

 

 

      

III. Find Halvorsen, f. ca 1664.3

 

 

 

IV. Lisbeth Halvorsdatter, f. ca 1664.3

      

       Hun nevnes i skifte på Store Bergan i Sandeherad som "Lisbet Haluorsdaatter, 26 år, tjener hos Aaßmund Berg i Eidanger".

 

 

 

V.   Hans Halvorsen, f. ca 1665.3

 

 

 

VI. Inger Halvorsdatter, f. ca 1667.3

 

 

 

VII. Marthe Halvorsdatter, f. ca 1668,3 d. 1720 i Brevik, gravlagt 07.04.1720 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Hun nevnes i skifte på Store Bergan i Sandeherad som "Marta Haluorsdaatter, 22 år, hjemme hos faren".

      

 

       Gift 1696 i Brevik,6 med Jens Jensen, f. ca 1647,[8] d. 1728 i Brevik, gravlagt 11.04.1728 på Brevik kirkegård.[9]

 

       Se Brevik 1725

 

 

      

VIII. Jon Halvorsen, f. ca 1674.3

 

 

 

 [1]  Manntallet til fogden i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Skifte på Store Bergan i Sandeherad.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.