| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SLEVOLDEN |


 

 

 

 

Ingevald Arnesen f. ca 1657 sin familie (Gift 1. gang med Karen Clausdatter f. ca 1652 og 2. gang med Maren Andersdatter f. ca 1685)

 

 

 

Ingevald Arnesen, f. ca 1657,[1] d. 1737 på Slevolden i Eidanger,[2] gravlagt 12.01.1737 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han var fadder for det som nok var hans bror, Jon Arnesen Grinnen,  sin datter Maren i 1714 som Ingevald Arnesen Slevolden. Han er også brukt som fadder for Pernille Arnesdatter sitt uekte barn døpt i Eidanger i 1726. Dette er da trolig en søster.

 

Ingevald var bosatt på Slevolden omkring 1700. Han er i 1711 bosatt på gården med sin kvinne og en tjenestepike. Han nevnes som husmann i 1725 men det er usikkert om han var husmann i hele perioden han bodde her.

 

Trol. 17/4-1721 i Eid. Copul. 15/6-1721.

Ingvald Arnesøn Slevolden med Maren Andersd.

Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Ellefssøn Lillegaarden

 

Han nevnes under Bierchensvold i 1725:

En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Marj Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.

 

Gravlagt som "Ingvold Arnesøn Slevolden 84 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med[4] Karen Clausdatter, f. ca 1652,[5] d. 1721 på Slevolden i Eidanger,[6] gravlagt 10.01.1721 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Karen:

Hun gravlegges som "Ingevald Slevoldens qvinde Karen Clausdatter 69 aar".

 

 

(2) Gift 15.06.1721 i Eidanger kirke,[8] med[9] Maren Andersdatter, f. ca 1685.[10]

 

Maren:

Ingvald hadde vært gift to ganger, men stedatteren var trolig datter av Maren Andersdatter ut fra alder:

 

 

Maren Andersdatters barn:

 

I.    Anne Nilsdatter, f. ca 1716.

      

       Hun ble nevnt som stedatter til Ingvald Arnesen i 1725.

      

 

 

 

 

 

 



[1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.