| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SILJAN |


 

 

Simon Jacobsen f. 1739 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Nilsdatter f. 1745 og 2. gang med Margrethe Cathrine Valentinsdatter f. 1756)

 

 

Simon Jacobsen, f. 1739 på Bommen u/Bratsberg i Gjerpen,[1] døpt 1739 i Gjerpen kirkegård,1 d. 18.06.1792 på Osebakken i Gjerpen,[2],[3] gravlagt 23.06.1792 på Gjerpen kirkegård.[4]

Han var sønn av Jacob Engebretsen og Inger Torstensdatter.

 

Gjerpen, ----- 1739 døbt - Jacob Bommens Simon.

Test: Lerce, Halvor Follou, Hans Torstenssøn, ---- Lerces qde., Barbara Micelsdatter.

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 39)

 

Han giftet seg i 1767.

 

Solum, 6. August 1767 vielse efter Kongl. Bevilling af 2.Juli 1767, i Huuset og paa Biørntved:

Ungkarl Simon Jacobsøn Bomen til pige Anne Nielsdatter Biørntved.

Cautionister: Gunder Halvorsen Bratzberg og Hans Thostensen.

 

Borgerskap i Skien:

Simon Jacobsen Bommen av Porsgrunn. B. som sagmester og på husnæring 3i2 1768. Oppsagt 30/111801.

 

Han fikk skjøte på en del av gården Siljan i Eidanger i 1768:

Anno 20.01.1769 - Et skiøde dat. 19 nov. 1768 udstædt af Niels Olsen, Anders Hansen, Niels Olsen og Mads Nielsen Sillien til Simen Jacobsen for 5 huuder med bøxel i grd, Sillien imod 2870 rd's betaling.

 

Han var i 1774 både bruker og eier av gården.

 

Matrikulen i Siljan 1774

Eiere: Oppsitterne Halvor (3huder) og Simon (3 huder)

Oppsitter: Halvor og Simon

 

Anno 25.05.1774 . Et af den constituerede byfogs i Scheen, Søren Daugaard udstedte skiftebrev forsaavidt udlæggene i grd. Sillien betreffer, som paa skifte - begyndt 14'de okt. 1773 og slut 16. des efter Simon Jacobsen Bommens ved døden afg. hustrue, Anne Nielsdatter Biørntvedt --- er udlagt Simon Bommen og hans barn.

 

Gården Siljan hadde betydelige skogsresurser og Simon Bommen drev stort med kullbrenning. Han var en stor leverandør til Bolvik jernverk. I 1775 leverte han 58 lester til kullhuset på Herøya. (Det ble fraktet derfra til Bolvik på lektere.)

Han giftet seg 2. gang i 1781.

 

Solum, 22.07.1781 viet:

Simon Jacobsen, enkem. og Magrethe Cathrine Vallentinsdatter.

Viede etter kongl. disp. av 31. mai 1781, forlovere ikke ført.

 

F.C. Knudsen:

Friisebryggen 5, L.matr.no. 36. Slagter Nordahls gaard

Simon Bommen som var bomvagt ved Osebro til 1767, da bommene blev fjernet, var fra Siljan i Eidanger. Han eiede den gamle «Augestad-gaard» paa Osebakken, og Siljan.

 

Gjerpen, 23/6-1792 begravet:  Simon Jacobssøn Bommen f. Aasebakken, 53 aar.

Dato for død 18.06.1792 er oppgitt i skiftet etter ham.

 

Skien Skifteprotokoll nr. 9b, side 680a

20.6.1792

Simon Jacobsen Bommen, udi saa Kaldet Gierpen Porsgrund, borger til Scheen, død 18.06.1792. Bostedet også nevnt, som 'Osebakken under Gaarden østre Borge i Gierpen Præstegiæld'. det er sølvtøy i boet med initialene 'I:I:S:B og E:T:D.', som kan henspeile på foreldrenes navn

Arvinger:

 - avdød ektefelle Anne Nielsdtr.                                            

 - ektefelle Margrethe Catrine Vallentinsdtr.                                     

 - sønn Jacob Simonsen Sillian, paa Sillian i Eidanger Sogn, myndig, gift. Avdødes sønn av 1. ekteskap med Anne Nielsdtr

 - datter Inger Simonsdtr., g.m. Hans Iacobsen Nærum. Avdødes datter av 1. ekteskap med Anne Nielsdtr

 - sønn Niels Simonsen, 9 år. Avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

 - sønn Vallentin Simonsen, 7 år. Avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

 - sønn Engebret Simonsen, 5 år. Avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

 - sønn Simon Simonsen, 3/4 år. Avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

Andre:

 - svigersønn Hans Jacobsen Nærum g.m. Inger Simonsdtr

 - svigerfar Vallentin Jensen, død. Skiftebrevet påbegynt 20.12.1766 og avsluttet 12.03.1767

 - lagverge Jørgen Madsen, i Graaten , enkens 'nærmeste Beslægtede'.

 

 

(1) Gift 06.08.1767 i Solum kirke,[5] med Anne Nilsdatter, f. 1745 på Nordre Bjørntvedt i Solum,[6] (datter av Nils Olsen og Birthe Clausdatter), døpt 27.07.1745 i Solum kirke,6 d. 1773 på Osebakken i Gjerpen,2,4 gravlagt 15.05.1773 på Gjerpen kirkegård.4

 

Anne:

Faddere: Hr: Anders Baar, Petter Frisenberg, Michel Usler, Mad:me Aalborg, Abigael Them

 

Gjerpen, 15?/5-1773 begravet: Simon Bommens kone, 26 3/4 aar.

 

Skifte

S.C. Schilbred - Gårdene i Eidanger før 1814:

Anne døde i 1773 og skifte fant sted i deres hus på Osebakken i Porsgrunn. Arvinger var foruten Simon Jacobssøn, deres to barn. Jacob Simonssøn, 5 år, og Inger Simonsdatter, ½ år gammel, døpt henholdsvis i 1768 og 1713 i Gjerpen. Boet hadde en netto på rdlr. 573 - 0 - 22. Parten i Siljan ble vurdert for 400 rdlr., huset på Osebakken med uthus satte man til 160 rdlr.

 

Skien Skifteprotokoll nr. 7b, side 437b

14.10.1773 - Skiftet sluttet 16.10.1773

Anne Nielsdtr Biørntved, paa Aasebachen ved Porsgerund, død 'For kordt Tiid siden'

Arvinger:

 - ektefelle Simon Jacobsen Bommen, borger til Scheen, også nevnt som Bømen

 - sønn Iacob Simonsen, 5 år

 - sønn Niels Simonsen, 4 år, død etter moren

 - datter Inger Simonsdtr., 1/2 år

Andre: 

 - far Niels Olsen Biørntved, Solum Præstegield                               

 - Tosten Hansen Graaten, enkemannens søskenbarn

 - Hans Hansen Graaten, enkemannens søskenbarn

 - svoger Ingelbret Iacobsen Bommen, enkemannens bror. også nevnt som Bømen

 - Hans Tostensen, far til Hans og Tosten Hanssønner., enken bodde fortsatt i 'Graaden'.

 

 

(2) Gift 22.07.1781 i Solum kirke,5 med Margrethe Cathrine Valentinsdatter, født 1757 på Gråten i Solum,2 (datter av Vallentin Jansen Lerche og Karen Jonsdatter), døpt 23.02.1757 i Solum, død 24.12.1829 på Osebakken i Gjerpen.2

 

Margrethe:

Hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 08.01.1795 med Anders Sørensen f. 1754 fra Holla. Se gamlegjerpen.no (fam. 40)

 

De bodde på Osebakken i 1801.


Anders tok navnet Bommen da han giftet seg med enka etter Simon Jacobsen Bommen.

 

I skifte etter hennes 2. mann i 1792 står følgende: lagverge Jørgen Madsen i Graaten enkens 'nærmeste Beslægtede'.

 

Det var skifte etter han i 1823.


Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 510a - nr. 96
Skifte 27. Januar 1823 paa Osebakken i GjerpenTinglaug
Avsluttet 5. Marti 1823.
Afdøde Anders Sørensen Bommen - enke Margarethe Chatarine Valeniinsdatter
Børn:
1. Sønnen Simon Andersen, myndig
2. Datteren Karen Andersdatter, ugift.
Enkens laugverge Skibs Capitaine Valentin Simonsen.
Brutto: 1160-0-0
Netto: 498-1-14

 

Margrethe Cathrine døde på Osebakken i Gjerpen i 1829.

 

 

 

I.    Jacob Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Anne Nilsdatter) f. 1768 på Osebakken i Gjerpen,[7] døpt 12.06.1768 i Gjerpen kirke,1 død 13.06.1850 på Søndre Siljan i Eidanger,7 gravlagt 20.06.1850 på Eidanger kirkegård.[i]

       Døpt i Gjerpen 1768.- Dom:2 e Tr:  Simen Bommens db. Jacob fra Osebachen.

       Test: Ole Nensets kone, Marthe Hansdtr., Niels Biørntvet, Thomas Kielsen, Engebret Jacobsen.

      

      

       Gift 19.08.1790 i Eidanger kirke,[8] med[9] Birthe Halvorsdatter, f. 1772 på Siljan i Eidanger,7 (datter av Halvor Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 08.03.1772 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[11] død 23.09.1832 på Nordre Siljan i Eidanger,7 gravlagt 01.10.1832 på Eidanger kirkegård.8

      

       Se Siljan i Eidanger

 

 

      

II.   Nils Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Anne Nilsdatter) f. 1769 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 03.09.1769 i Gjerpen kirke,1 d. 1773 på Osebakken i Gjerpen,4 gravlagt 24.06.1773 på Gjerpen kirkegård.4

      

       Simon Bommens db. Niels.

       Test: Thomas Biørntvets kone, Anne Catrine Bradsberg, Niels Biørntvet, Ole Nielsen, Engebret Bommen.

      

       Gravlagt som ”Simen Bommens s. Niels, 4 aar”

 

 

 

III. Hans Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Anne Nilsdatter) f. 1771 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 17.02.1771 i Gjerpen kirke,1 d. 1773 på Osebakken i Gjerpen,4 gravlagt 06.01.1773 på Gjerpen kirkegård.4

      

       Simon Bommens db. Hans fra Osebachen.

       Test: Ole Nænsets kone, Thomas Biørntvets kone, Ole Nænset, Jacob Engebretsen, Engebret Jacobsen.

      

       Gravlagt som ”Simen Bommens s. Hans 2 aar”.

 

 

 

IV. Inger Simonsdatter, (sønn av Simon Jacobsen og Anne Nilsdatter) f. 1773 på Osebakken i Gjerpen,[12],1 døpt 20.04.1773 i Gjerpen kirke,1 død 02.07.1831 i Nærum i Gjerpen.

       Simen Bommens pb. Inger.

       Test: Ole Nensets kone, Marthe Erichsdtr., Niels Biørntvet, Thomes Biørntvet, Engebret Jacobsen.

      

       Hun giftet seg i 1791.

 

       Gjerpen, 27.oct. 1791 viet:

       uk. Hans Jacobssøn Nærum og p. Inger Simonsdtr. Bomen,

        - efter Kongl. Bevill. -

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i 1792:

       arving datter Inger Simonsdtr g.m. Hans Iacobsen Nærum. avdødes datter av 1. ekteskap med Anne Nielsdtr.

 

      Hun døde ved at hun "Fik et slag af en hest og døde 4de Dagen efter".

      

       De fikk 12 barn sammen. Datteren Anne ble gift med Nils Jacobsen fra Siljan i Eidanger. Hun var død under skifte etter moren.

      

       19/7/1831      INGER SIMONSDATTER           Bamble Skifteprot. nr.  *)

       Nærum          Arvinger:

                      Enkem. Hans Jacobssen og barna:

                      1. Jacob Hanssen            38 år, heime på gd.

                      2. Niels Hanssen             31 år, bor på Stathelle.

                      3. Simon Hanssen           29 " , heime.

                      4. Isak Hanssen               25 "

                      5. Ingebret Hanssen        23 "

                      6. Berthe Kristine Hansdtr. 19 " , heime.

                      7. Inger Margrete Hansdtr.  16 " , do.

                      Kurator for Isak og Ingebret ble broren Niels.

                      Verge for døtrene ble Lars Larssen Bakken, men senere ble morbroren Jacob Simonssen Siljan formynder.

       Brt: 821 - 19

       Net: 694 - 10

       Jordegods: Pl. Myhren u/Meen, matr.nr. 3 av skyld 1 1/2 skind, 150 spd.

       *) A: BS 17 s.93-138-197-383.

 

      

       Gift 27.10.1791 i Gjerpen kirke,[i],[ii] med Hans Jacobsen , født 1766 på Nærum i Gjerpen,[iii] (datter av Jacob Johannesen og Inger Isaksdatter ), døpt 12.10.1766 i Gjerpen,15 død 10.11.1839 i Nærum i Gjerpen.

       Hans:

       Han Jacobsen Nærum.

 

 

        Ei datter ble gift med en fra Siljan:

 

       

        A.    Anne Hansdatter , født 1796 på Nærum i Gjerpen,7 døpt 10.01.1796 i Gjerpen,15 død 16.11.1823 på Søndre Siljan i Eidanger,7 gravlagt 24.11.1823 på Eidanger kirkegård.16 .

              

                Hun var sin manns kusine. De fikk et dødfødt barn som ble gravlagt i Eidanger 24.11.1823 som "Nils Jacobsen Sillien og Anne Hansdatters dødfødte drengebarn". Anne døde etter dette i barselseng.

              

               Gravlagt som "Anne Hansdatter, Nils Jakobsen Siljans kone 28 aar".

              

               Hun giftet seg med7 Nils Jacobsen , født 1790 på Søndre Siljan i Eidanger,7 (sønn av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), døpt 26.08.1790 i Eidanger kirke,13 konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,14 død 14.06.1851 på Søndre Siljan i Eidanger,7 gravlagt 19.06.1851 på Eidanger kirkegård.8

              

               Nils

               Han giftet seg på nytt i 1832 med Birthe Kirstine Amundsdatter f. 1810 fra Lillegården.

 

      

V.   Anne Catrine Simonsdatter, (datter av Simon Jacobsen og Margrethe Cathrine Valentinsdatter) f. 1782 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 17.03.1782 i Gjerpen kirke,1 d. 1788 på Osebakken i Gjerpen,4 gravlagt 15.06.1788 på Gjerpen kirkegård.4

      

       Simon Jacobsen Bommens pb. Anne Carine fra Osebachen.

       Test: Engebreth Bommens kone, Margrethe Kistine Hansdtr., Peder Monsen, Hans Hansen, Halvor Nielsen Siljen.

      

       Gravlagt som ”Simon Bommens dtr. Anne Carine, 6 1/2 aar”.

 

 

 

VI. Nils Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Margrethe Cathrine Valentinsdatter) f. 1783 på Osebakken i Gjerpen,[16],1 døpt 21.11.1783 i Gjerpen kirke.1

      

       Simon Bommens db. Niels.

       Test: Maren Nielsdtr. Bjørntvet, Johanne Maria Verner, Jacob Manal, Anders Olsen, Friderich Styr, Tosten Fransen, Jacob Verner.

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1792:

       sønn Niels Simonsen 9 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

 

 

 

VII. Valentin Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Margrethe Cathrine Valentinsdatter) f. 1785 på Osebakken i Gjerpen,16,1 døpt 09.10.1785 i Gjerpen kirke.1

      

       Simon Jacobsen Bommens db. Valentin fra Osebachen.

       Test: Hans Hansens kone, Maren Olsdtr., Jacob Erichsen Bommen, Anders Olsen Bommen, Niels Olsen.

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1792:

       sønn Vallentin Simonsen 7 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr

      

       Borgerbrev i Skien:

       Valentin Simondsen. F. i ø. Porsgrunn. Hadde eksaminasjonsattest i navigasjon dat. Strømsø 9/12 1801 (var da 17 år). Skippersertifikat 17/12 1809.

       B. som skipper 18/12 1809.

       

       Østre Porsgrunn viet 05.03.1819:

       Skibscapitain Valentin Simonsen af Osebakken 33 aar,

       og Jomfrue Guri Jacobsen af østre Porsgrund 30 aar.

       Forlovere Niels Jacobsen og Hans Nærum.

       Viede hjemme efter Vielsesbrev af 24 Feb. 1819.  

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus.36

       Walentin Simonsen - 40 aar - Skipper

       Gurine Simonsen - 35 aar - Madm.

       Andrea Simonsen - 1 aar - Datter

       Gurine Pedersdatter - 27 aar - Tjenestepige

      

       F.C. Knudsen:

       Han var skibskaptein.

       Friisebryggen 5, L.matr.no. 36. Slagter Nordahls gaard

       1820 faar Valentin Simonsen Bommen auktionsskjøde.

       1845 sælger hans enke huset.

       Han var sønnesøn af bomvogteren ved Osebro Simon Bommen. Hans enke kjøbte i 1844 L.matr.no. 7 ved Osebro, og familien Simonsen har til nu eiet dette hus. I 1824 førte han «Industri», 74 c.l., tilhørende J. & E. M. Flood.

       Hans kone tok borgerskab som høkerhandlerske i 1838 og kjøbte L.matr.no. 7 i 1844.

      

       Ps. Han var ikke sønnesønn, men sønn av Simon Bommen. JO.

 

 

      Gift 05.03.1819 i Østre Porsgrunn[17] med Guri Jacobsen, f. 1788,17 d. 1862.17

 

 

       Barn:

 

        

        A.    Simon Valentinsen , født 26.05.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 16.08.1820 i Østre Porsgrunn,[i] død 05.09.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.09.1825 i Østre Porsgrunn.[ii]

              

               Født 26.05.1820 – hjemmedøpt 26.05.1820 – bekreftet i kirken 16.08.1820: Simon Valentinsen – Skibscapitain Valentin Simonsen Bommen og Madame Inger (Trolig stryket over Inger.) Guri Evensen av østre Porsgr., faddere: Skibsfører Johannes Olsens Kone Inger Evensen, Pige Karen Andersdatter Bommen, hiin fra østre Porsgr. denne fra Osebakken, Kiøbmand Niels Jacobsen fra østre Porsgr., Lehnsmand Hans Andersen Tveten fra Eidanger, Skipper Erich Knudsen fra Osebakken.

              

               Gravlagt som "Simon Valentinsen, Søn af Skibscapitain Valentin Simonsen og Madame Guri Evensen i østre Porsgrund, 5¼ aar".

              

 

        B.    Evaldus Asilius Valentinsen , født 31.08.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 15.11.1822 i Østre Porsgrunn,57 død 25.07.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.07.1825 i Østre Porsgrunn.58

              

               Født 31.08.1822 – hjemmedøpt 31.09.1822 – bekreftet i kirken 15.11.1822: Evaldus Asilius – Skibscapitain Valentin Simonsen Bommen og Madame Guri Evensdatter af østre Porsgrund, faddere: Kiøbmand Erich Knudsens Kone Madame Berthe Marie Knudsen fra Osebakken, Jomfrue Ingeborg Jacobsen fra vestre Porsgr., Kiøbmand S J Dam, Do Niels Johnsen, Skipper Johannes Olsen, Snedkermester Lorenz Glose, Styrmand Sivert Halvorsen

              

               Gravlagt som "Evaldus Aselius, Søn af Skipper Valentin Bommen og Madame Guri Evensdatter i østre Porsgrund, 3 aar".

              

 

        C.    Agnethe Magrethe Valetinsdatter , født 30.09.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 07.01.1825 i Østre Porsgrunn.57

              

               Født 30.09.1824 – hjemmedøpt 09.10.1824 – bekreftet i kirken 07.01.1825: Agnethe Magrethe – Baadfører Vallentin Simonsen og Hustrue Gurine Jacobsen fra Ø. P., faddere: Jomfrue Ingeborg Jacobsen, Do Hanna Christine Dahl, Skipper Erik Knudsen, Styrmand Sivert Halvorsen, Snedkermester Lorentz Larsen Glose, Styrmand Anders Evensen, Alle fra østre Porsgr.

              

 

        D.    Jacob Julius Valentinsen , født 30.09.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 07.01.1825 i Østre Porsgrunn,57 død 14.09.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.09.1825 i Østre Porsgrunn.58

              

               Født 30.09.1824 – hjemmedøpt 03.10.1824 – bekreftet i kirken 07.01.1825: Jacob Julius – Skipper Valentin Simonsen og Madame Gurine Jacobsen i Ø.P., faddere: Enke efter (så mangler et navn. JO) Madame Kirsten Hansen, født Jacobsen, Jomfrue Karen Halvorsen, Begge fra østre Porsgr., Kiøbmand Nils Jacobsen, Skipper Christen H Arveskoug, Do Johannes Olsen, Alle fra Ø.P., Skipper Christen Johnsen fra V.P.

              

               Gravlagt som "Jacob Julius, Søn af Skipper Walentin Simonsen og Madame Guri Evensdatter i østre Porsgrund, 11 uger".

              

 

        E.    Simon Valentinsen , født 10.03.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 06.06.1828 i Østre Porsgrunn.57

               

               Født 10.03.1828 – hjemmedøpt 12.03.1828 – bekreftet i kirken 06.06.1828: Simon Valentinsen – Skibscapitain Valentin Simonsen og Mad. Guri Evensdatter af østre Porsgrund, faddere: Barnets Moder, Jomfrue Maren Dorthea Larsen, Skibscapit. Ole R Dahl, Do Niels Vauvert, Handelsfuldmegtig Ole S Halvorsen, Alle af østre Porsgrund, Høker Erich Knudsen fra Osebakken.


      

VIII. Engebret Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Margrethe Cathrine Valentinsdatter) f. 1787 på Osebakken i Gjerpen,16,1 døpt 18.11.1787 i Gjerpen kirke.1

      

       Simen Jacobsen Bommens db. Engebreth fra Osebachen.

       Test: Anders Nænsets kone, Inger Simensdatter, Hans Hansen, Niels Jonsen, Jacob Simensen.

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1792:

       sønn Engebret Simonsen 5 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr.

 

 

 

IX. Simon Simonsen, (sønn av Simon Jacobsen og Margrethe Cathrine Valentinsdatter) f. 1791 på Osebakken i Gjerpen,16,1 døpt 04.09.1791 i Gjerpen kirke,1 død 1795 i Østre Porsgrunn,3 gravlagt 26.07.1795 i Gjerpen.15

      

       Simon Bomens pb.x) Simon fra Aasebakken.

       Test: Weidenauers kone, Maren Thomædatter, Jacob Simonssøn, Anders Nænset, Hans Olessøn.

       x) Står pb. Kj.O.

      

       Han ble nevnt i skifte etter faren i 1792:

       sønn Simon Simonsen 3/4 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Margrethe Catrine Vallentinsdtr

 

       Gravlagt som "afdøde Simon Bommens db. Simon f. Aasebakken 3 5/6 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6128 - 3.3.1796 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 150a

       Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 124a

       arvelater Simon Simonsen Østre Porsgrund død

       Arvinger og andre:

       mor Margrethe Catrine Wallentinsdtr., nå g.m. Anders Sørensen

       far Simon Jacobsen Bommen borger død. Skiftet påbegynt 20.06.1792 og avsluttet 18.06.1793

       andre svoger Hans Jacobsen g.m. Inger Simonsdtr

       halvbror Jacob Simonsen

       søster Inger Simonsdtr., g.m. Hans Jacobsen

       bror Engelbreth Simonsen

       bror Niels Simonsen

       andre Anders Sørensen g.m. stervbomoren, enken Margrethe Catrine Wallentinsdtr

       bror Wallentin Simonsen.

 

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Solum kirkebok, forlovede/gifte 1761-1814, Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumeslekt" på Internett.

[6]  Solum, døpte i 1713-1761Registert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 167.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Skifte etter moren.

[13]  Skifte etter hennes far.

[14]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Skifte etter faren.

[17]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[i]  Skifte etter hennes far.

[ii]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iii]  Stipulert, Stipulert.

[i]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[ii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.