| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Siktesøya Gnr.31

 

Gården ligger på øya Siktesøya. Øya ligger ei øyrekke syd for Brevik. Siktesøya har Bjørkøya nordvest for seg og Lille Arøya sydøst. Øya er på 1,2 kvadratkilometer

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Siktesøya

 

 

De tidlige manntallene på Siktesøya:

 

En finner nevnt i biskop Eysteins jordbokSiktis øynnæ j Moosokn”. Det nevnes i 1398 at Øya med en skyld på 6 ørsbol lå til Berg kirke i Brunlanes til vedlikehold og at eiendommen ble gitt av BårdManvik.

 

I gjengjerdsmanntallet av 1528 finner vi ”Giord i Sicttherøenn”.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok oppgir at 1 hud i Sigttesøenn hørte til Berg kirke.

 

Nils Siktesøya nevnes som trelastleverandør til Kronen i 1585-86. Han nevnes også i skattemanntall i 1592-93.

 

I 1611 nevnes en Ole som leilending på Siktesøya og som husmann, strandsitter nevnes Erik Siktesøya. Skylden på gården var nå på 2 huder.

 

I 1630 oppføres Thomas Sichtesøen og samme karen nevnes med 1 sønn og 1 datter i koppskatten i 1645.  

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Sigtesøen som enchen Marte bruger,
schylder 2 huder,
deraff Nes kirche 1 hudt med bøxell,
och Kirsten Suends 1 hudt.
Er i lige maader ½ gaard, penge - 3 dr.
Nes kirche bygger

 

Det opplyses i 1650 at Amund Ormsen f. ca 1599 d. etter 1666 var eier av 1 hud i Vinje i Bamble, mens 3 huder tilhørte kronen, 1 hud Gjerpen prosti og 1 hud Tomes Siktesøyas arvinger. I 1655 var en sistnevnt part gått over til Amund, som altså da eide 2 huder, det vil si en tredjedel av gården.

 

Enken Marrete brukte gården i 1650. 1 hud tilhørte Nes kirke og 1 hud Kirsten Svenske. Denne siste parten tilhørte i 1655 Christen Svendsen. Brukeren var Mogens Skau. Han nevnes av Landkommisjonen av 1661 som eier av 1 hud av gården.

 

I 1664 opplyser fogden at Mogens Skau brukte Siktesøya og også Eik i Bamble. Han bodde for øvrig på Eik.

 

Sognepresten opplyser i 1664 at det ikke bodde noen på Siktesøya og at gården ble brukt av Mogens Skau. Mogens Skau nevnes som bruker av Siktesøya i starten av 1670 åra.

 

Den neste brukeren på øya var Jørgen Jørgensen Riber. Han nevnes omkring 1680 og døde der ca 1690. Riber var lensmann i Eidanger og fra 1670 til 1687 var han fogd i Bamble. Han eide mye jordgods. I 1692 var det enken etter Riber, Anne Sivertsdatter, som brukte gården og som også eide 1 hud i den.

 

Christen Pedersen Lund fra Langesund overtok denne delen etter Anne Sivertsdatter. I 1700 nevnes han som bruker av gården. Hans sønn Hans Lund overtok senere som bruker.

 

I sjølegden av 1706 nevnes Siktesøya som ubebodd.

 

Hans Lund nevnes i matrikulen av 1723.

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her rundt 1660

 

Mogen Pedersen Skoug f. ca 1618 var gift med Alet. Han nevnes som eier og bruker av Siktesøya rundt 1660. Han bodde på Eik i Bamble.

 

Barn:

Susanne Mogensdatter Skoug f. ca 1650 d. 1688

Sibille Mogensdatter Skoug f. ca 1655 d. 1725

Sidsel Mogensdatter Skoug f. 1657 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her rundt 1680

 

Jørgen Jørgensen Riber f. omkring 1620 og Anne Siversdatter f. omkring 1620 nevnes som eiere og brukere av Siktesøya rundt 1680. Riber var lensmann i Eidanger og ble i 1670 fogd i Bamble. Han var også skipsreder og eide mange gårdsparter. Han enke nevnes som eier og bruker på Siktesøya etter at hennes mann døde.

 

Barn:

Anne Jørgensdatter f. omkring 1650

Gjørel Jørgensdatter f. omkring 1650 d. før 1693

Maren Jørgensdatter Riber f. ca 1657 d. 1748

Karen Jørgensdatter f. ca 1663 d. 1719

Margrethe Jørgensdatter f. omkring 1665

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Nevnt her fra rundt 1700

 

Christen Pedersen Lund f. ca 1640 overtok enken Anne Sivertsdatter sin del av Siktesøya og nevnes som bruker der i 1700. Christen var 1. gang gift med Marichen Knudsdatter f. omkring 1640. Hun var enke etter Abraham Plugh. Det var skifte etter henne i Langesund i 1692. Christen giftet seg på nytt i Bamble i 1693 med Helvig Hansdatter Møller f. ca 1673. Hun var datter av Hans Lazarij Eik. Christen døde i 1705 og Helvig giftet seg på nytt i 1706 med Jørgen Pedersen Flood f. ca 1678,

 

Christen Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller sine barn:

Hans Christensen Lund f. ca 1693 d. 1729

Christen Lund f. 1697 d. 1735

Peder Lund f. 1697 d. 1739

Iver Grøngaard Lund f. 1703 d. 1707

 

Helvig Hansdatter Møller og Jørgen Pedersen Flood sine barn:

Petter Christian Jørgensen f. omkring 1705

Paul Jørgensen f. omkring 1708

Susanna Margrethe Jørgensdatter f. 1708 d. 1748

Iver Grøngaard Jørgensen f. 1709

Helvig Jørgensdatter f. 1710 d. 1710

Helvig Jørgensdatter f. 1712 d. 1712

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Nevnt her rundt 1725

 

Hans Christensen Lund f. ca 1693 var sønn av Christen Pedersen Lund. Han giftet seg i Langesund i 1715 med Magdalene Hermansdatter Grubbe f. ca 1693. Hun var datter av Herman Clausen Grubbe. Hans Lund overtok sin fars del av Siktesøya. Han nevnes der i matrikulen i 1723 og i sjeleregisteret i 1725. Han står i 1725 som bruker av gården, men ingen bodde der. Siktesøya ble i 1739 solgt til Auen Pedersen Eik. Hans Lund døde i Brevik i 1729 så det var enken etter Hans som solgte gården i 1739.

 

Barn:

Anne Magdalena Lund f. omkring 1715

Helvig Hansdatter Lund f. 1716 d. 1753

Hermann Grubbe Lund f. 1717

Christen Hansen Lund f. 1718 d. 1719

Malene Margrete Hansdatter Lund f. ca 1720 d. 1723

Mette Margrethe Hansdatter Lund f. 1723 d. 1756

NN Hansdatter f. 1724 d. 1724

NN Hansdatter f. ca 1725 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1738 til 1741 (Enken bodde der lenger)

 

Auen Pedersen f. ca 1680 var 1. gang gift med Ingeborg Madsdatter f. omkring 1680 og 2. gang med Ingeborg Rejersdatter f. omkring 1700. Auen var eier av gården Eik i Bamble. Han solgte Eik i 1738 og kjøpte samme året Siktesøya av Hans Lund sin enke. Auen døde på Siktesøya i 1741 og i matrikulen av 1747 stod enken og barna som eiere av gården. Datteren Ingeborg og hennes mann overtok senere gården.

 

Auen Pedersen og Ingeborg Madsdatter sine barn:

Marie Auensdatter f. ca 1705

 

Auen Pedersen og Ingeborg Rejersdatter sine barn:

Ingeborg Auensdatter f. 1735 d. 1817

Torgerd Auensen f. 1738

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1756 til 1799 (Ingeborg til 1817)

 

Amund Michelsen f. 1724 fra Ese i Bamble giftet seg 1. gang i Bamble i 1749 med Aaste Christensdatter f. 1727 fra Rogn i Bamble. De bodde på Ese i Bamble og Aaste døde der i 1752. Amund giftet 2. gang i Brevik i 1756 med Ingeborg Auensdatter f. 1735, datter av Auen Pedersen Siktesøya. De bosatte seg på Siktesøya og Amund ble eier av 1 hud gården i 1759. Amund døde på Siktesøya i 1799 og Ingeborg døde der i 1817.

 

Barn:

Amund Michelsen og Ingeborg Auensdatter sine barn:

Michel Amundsen f. 1758

Mette Maria Amundsdatter f. 1762 d. 1834

Søren Amundsen f. 1765 d. 1772

Inger Amundsdatter f. 1768

Åste Amundsdatter f. 1771

Søren Amundsen f. 1774 d. 1858

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1756 til 1762

 

En Peder Torsen f. 1736 fra Vingereid i Bamble giftet seg i Eidanger i 1756 med Torgerd Auensdatter f. 1738. Hun var datter av Auen Pedersen Siktesøya. De bodde en liten tid på Siktesøya og døpte et barn bosatt der i 1757. Fra 1762 døpte de barn bosatt i Langesund. Torgerd døde i Langesund i 1763 og Peder giftet seg for 2. gang i Bamble i 1764 med Helvig Pedersdatter f. 1741 fra Gjerstad i Bamble. Peder og Helvig døde begge i Langesund. Hun i 1813 og han i 1814.

 

Peder Torsen og Torgerd Auensdatter sine barn:

Ander Pedersen f. 1757

Gunhild Marie Pedersdatter f. 1762 d. 1763

 

Peder Torsen og Helvig Pedersdatter sine barn:

Gunhild Marie Pedersdatter f. 1765 d. 1806

Peder Pedersen f. 1768 d. 1770

Anne Pedersdatter f. 1770

Inger Pedersdatter f. 1773 d. 1807

Kirsten Marie Pedersdatter f. 1776 d. 1782

Kirsten Pedersdatter f. 1779

Tor Pedersen f. 1782 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Nevnt her i 1764

 

Paul Andersen var født i Solum i 1733. Han giftet seg i Eidanger i 1758 med Margitte Nikolaisdatter f. omkring 1730. De døpte barn i Porsgrunn i 1758, i Brevik i 1760 og 1761. De bodde i Brevik i 1762. I 1764 døpte de barn i Brevik bosatt på Siktesøya. I 1766 døpte de barn i Vestre Porsgrunn som ble gravlagt i Østre Porsgrunn samme år.

 

Barn:

Nikolai Paulsen f. 1758

Christian Paulsen f. 1760 d. 1760

Anders Paulsen f. 1761

Ole Paulsen f. 1764 d. 1764

Christian Paulsen f. 1766 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1797

 

Søren Amundsen f. 1774 var sønn av Amund Michelsen Siktesøya. Han giftet seg 1. gang i 1798 i Bamble med Inger Pedersdatter f. 1773 fra Langesund. Søren hadde i 1797 fått skjøte på Siktesøya etter sin far. Inger døde på Siktesøya i 1807 og Amund giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1809 med Karen Marie Christensdatter f. 1786 fra Gjeterøya.

 

Søren Amundsen og Inger Pedersdatter sine barn:

Amund Petter Sørensen f. 1798 d. 1814

Anne Sørine Sørensdatter f. 1801 d. 1886

Inger Marie Sørensdatter f. 1803

Michel Sørensen f. 1804 d. 1853

Peder Sørensen f. 1807 d. 1807

 

Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter sine barn:

Inger Marie Sørensdatter f. 1810

Christen Sørensen f. 1812

Anne Petrea Sørensdatter f. 1814 d. 1814

Amund Sørensen f. 1819 d. 1894

Karen Elise Sørensdatter f. 1821

Anne Helvig Sørensdatter f. 1823

Severin Sørensen f. 1826

Carl Fredrik Sørensen f. 1829

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Siktesøya:

 

Ole Jacobsen f. omkring 1750 kan ha vært den Ole Jacobsen som ble konfirmert i 1768 bosatt på Siktesøya. Han nevnes under sin far, Jacob Jacobsen Drejer, i Brevik 1762

 

 

Fam.10 

 

Knud Gundersen født ca 1745 ble konfirmert i 1765 bosatt på Siktesøya. 

 

 

Torsten Torgesen og Siri Torkildsdatter døpte barn i 1807 bosatt på Siktesøya. Siri var nok søster av Gunnulf Torkildsen på Siktesøya. De nevnes i Brevik etter 1801.

 

 

 

Husmenn

 

 

Nevnt her i 1782

 

Ole Gundersen f. ca 1735 og hans hustru Anne Iversdatter f. 1731 med familie ble nevnt bosatt på en plass under Siktesøya i 1782.

 

Se Langangen

 

 

 

Linna (Gunnulsplassen)

 

(Plassen ble skilt ut fra hovedbruket i 1841. Senere nevnt som Bnr.3)

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1791

 

Gunnulf Torkildsen f. ca 1761 giftet seg i Gjerpen i 1786 med Gunild Nirisdatter f. 1761 fra Brekke eie i Gjerpen. Hun var født på Havsstaul u/Bøen i Tinn. De døpte barn bosatt på Brekke eie i 1786 og 1788. De bodde nok da hos Gunhild sin søster Aslaug som var gift og bosatt der. Gunnulf og Gunild har så flyttet til Siktesøya og døpte barn bosatt der fra 1791. De var bosatt på Linna Bnr. 3 (Gunnulsplassen) under Siktesøya. Han fikk rydningsbrev på plassen i 1791 og han var nok, ut fra navnet og rydningsbrevet, den første brukeren der. I 1807 døpte Siri Torkildsdatter og Torsten Torgersen en sønn Ole bosatt på Siktesøya. Dette kan ha vært søster til Gunnulf.        

 

Barn:

Tore Gunnulfsdatter f. 1786 d. 1810

Nils Gunnulfsen f. 1788

Ole Gunnulfsen f. 1791

Anne Elisabeth Gunnulfsdatter f. 1792

Anne Margrethe Gunnulfsdatter f. 1793

Lisbeth Gunnulfsdatter f. 1795

Gunhild Marie Gunnulfsdatter f. 1797 d. 1875

Ingeborg Gunnulfsdatter f. 1800 d. 1801

 

Familieark