| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Auen Pedersen f. ca 1680 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Madsdatter f. omkring 1680 og 2. gang med Ingeborg Rejersdatter f. omkring 1700)

 

 

 

Auen Pedersen, f. ca 1680,[1] d. 1741 på Siktesøya i Eidanger,[2] gravlagt 08.05.1741 på Eidanger kirkegård.[3]

 

I matrikkelen av 1723 oppføres Auen (Ouen) Pedersen som eier og bruker av gården Haukedal i Bamble. Der nevnes også ei Maren Auensdatter som giftet seg i 1727.

 

Auen var nevnt på gården Eik i Bamble i 1730 årene. Han eide 2 huder i Eik som han solgte i 1738 for 288 rdl.

 

Auen Pedersen kjøpte gården Siktesøya av Hans Lund enke i 1738:

Anno 13.11.1738 – Ougen Eegs pantebref til Mad. Sal. Hans Lunds stor 60 rd. imod Forsikring udj Siktesøen 1 hud. (dat. 17.02.1738)

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Sigtesøe - Nr.27
Bruger:
Ougen 70 aar

 

Anni 09.11.1741 – Publiceret skiftebrevet paa Sigtesøen after afg. Ougen Pedersen pass. 09.06.1741 hvorudj jordgodset Sigtesøen er udlodnet til Mad. Sal. Hans Lunds 2 2/ 12 skyld. Hver af døttrene Maren, Ingeborg og Targei 84/85 skind. med boxel 1 83/85 skind.

 

Han gravlegges som "Ougen Sichtesøen 61 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 58b         

8.6.1741 - Siktesøen i Eidanger

       Augen Pedersen død e. Ingebor Reyersdtr.

       Barn i avd. 1. ekteskap med Ingebor Madtzdtr.:

1.    Maren Augensdtr. g.m. Arnold Haukedal i Bamle.

       Barn i avd. 2. ekt. med Ingebor Reyersdtr:

2.    Ingebor Augensdtr. 6 år.

3.    Toril Augensdtr. 3 år.

Jordegods: 1. Iflg. skjøte 17.2.1738, i Siktesøen 1 hud m.b., takst 340 rdr.

       2. Iflg. skjøte 14.1.1741 i Ringsjø i Bamle ½ hud m.b. takst 100 rdr.

Brutto 543-2-13 iberegnet jordegods.

Netto 329-0-15.

 

Siktesøen i Eidanger 8.6.1741 Sk.pr. 4, Fol. 58b

Augen Pedersen død e. Ingebor Reyersdtr.

Barn i avd. 1. ekte med Ingebor Madtzdtr.: 1. Maren Augensdtr. g.m. Arnold Haukedal i Bamle. Barn i avd. 2. ekt. med Ingebor Reyersdtr: 2. Ingebor Augensdtr. 6 år. 3. Toril Augensdtr. 3 år.

Jordegods: 1. Iflg. skjøte 17.2.1738, i Siktesøen 1 hud m.b., takst 340 rdr. 2. Iflg. skjøte 14.1.1741 i Ringsjø i Bamle ½ hud m.b. takst 100 rdr.

Brt: 543-2-13 iberegnet jordegods. Nt: 329-0-15.

 

 

(1) Gift[4] med Ingeborg Madsdatter, (datter av Mads Christensen) f. omkring 1680.[5]

 

Ingeborg

Hun nevnes i skifte et Brevik i 1695 som datter av Mads Christensen.

 

 

(2) Gift[6] med Ingeborg Rejersdatter, f. omkring 1700.[7]

 

 

Ingeborg:

I en ekstraskatt fra 1743 oppgir Ingeborg Rejersdatter at hun eide 1 hud i Siktesøya og at hun anslo verdien av dem til 160 rdl. Sin gjeld oppga hun til 150 rdl.

 

I matrikulen fra 1747 oppføres enken Inger som oppsitter på Siktesøya og eier av 10 skinn i gården. Barna stod som eiere av en part på 2 huder.

 

Anno 09.04.1742 – Ougen Sigesøens enke pantebref til Laurvig Hospitals Casse stor 31 rd. (dat. 01.12.1741)

 

Matrikulen 1747:

Siktesøya

Eiere: Oppsitteren Inger og hendes børn, Nesinge kirke

Oppsittere: Enken Inger

 

Anno 30.07.1748 – Ougen Pedersen Sigtesøens enke lod aflyse sin mands og egne udgivne obligationer til Mad. Sal. Hans Lunds of Laurvigs Hospitals at være betalt efter paatengnede qvitteringer af 11. may sidtl.

 

 

 

I.    Marie Auensdatter, (datter av Auen Pedersen og Ingeborg Madsdatter) f. ca 1705.[8]

      

 

       Gift 1727,[9] med Arnold Trondsen, f. omkring 1700,[10] (sønn av Tron Aslaksen og Abelone Arnolfdsdatter).

      

       Arnold:

       Arnold Haukedal kom fra Rørholm i Bamble.

 

 

      

II.   Torgerd Auensdatter, (datter av Auen Pedersen og Ingeborg Rejersdatter) f. ca 1733,[11] konfirmert 28.03.1756 i Brevik, d. 1763 i Langesund i Bamble, gravlagt 19.05.1763 i Bamble.[12]

      

       Konfirmert som "7. Tarjet Auensdatter".

 

 

       Gift 16.09.1756 i Eidanger kirke,[13] med Peder Torsen, f. 1736 på Vingereid i Bamble,[14] (sønn av Tor Andersen og Anne Christensdatter), døpt 24.06.1736 i Bamble,[15] d. 1814 i Langesund i Bamble, gravlagt 25.08.1814 i Bamble.[16]

      

       Se Siktesøya denne gården

 

 

      

 

III.  Ingeborg Auensdatter, (datter av Auen Pedersen og Ingeborg Rejersdatter) f. 1735 på Eik i Bamble,[17] døpt 06.11.1735 i Bamble kirke,[18] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,[19] d. 29.08.1817 på Siktesøya i Eidanger,[20] gravlagt 03.09.1817 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Hun er oppgitt til 6 år ved skiftet etter faren i 1741 - dvs født ca 1734.

 

       Trolig konfirmert i Brevik i 1753 som "9. Ingeborg Auensdatter".

      

      

       Gift 26.10.1756 i Brevik kirke,[22],[23] med Amund Michelsen, f. 1724 på Ese i Bamble,[24] (sønn av Michel Nilsen og Mette Amundsdatter), døpt 23.01.1724 i Bamble kirke,[25] d. 1799 på Siktesøya i Eidanger,[26] gravlagt 07.09.1799 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Se Siktesøya denne gården

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 111.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 201.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 486.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 482-483.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 139.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[16]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 408-409.

[17]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 201.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 194.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 99.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 99.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 111.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[24]  Alder ved død.

[25]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 151.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 111.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.