| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Hans Christensen Lund f. ca 1693 og Magdalene Hermansdatter Grubbe f. ca 1693 sin familie

 

 

Hans Christensen Lund, f. ca 1693 i Langesund,[1] d. 1729 i Brevik, gravlagt 03.10.1729 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Christen Pedersen Lund.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Christensen Lund. F. i Langesund.

Sønn av velfornemme handelsmann Christen Pedersen og Helvig Hansdtr., begge døde.

B. 27/11717. (Se under 19/111739.)

 

Torkil Lier skriver:

Hans Lund startet sin løpebane med betydelige midler; drøye 6000 rdlr. utgjorde hans samlede arve-

kapital. I 1714 ser vi i tollbøkene at "capt. Hans Christensen af Langesund" dette år innkommer med

snauen "kaldet Jägern", et kaperfartøy drektig 4 lester.

Han fikk borgerskap til Skien 27.jan.1717, og ble som sin far skipsreder, kjøpmann og jordeier i lade-

stedet.

 

Han overtok sin fars del av Siktesøya og nevnes der under matrikulen i 1723 og i sjeleregisteret i 1725:

Sigtesøen

Skylder 2 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Mons. Hans Lund til Avlsgaard og holder ingen folch paa gaarden.

Til gaarden er lidt Skov til Huushielp.

 

Ifølge skifte etter Auen Pedersen Eik fikk han skjøte på gården Siktesøya i 1738. Ifølge Schilbred solgte Hans Lund den til Ougen Pedersen Eik for 340 rdl. Han kan ikke ha kjøpt den av Hans Lund for han døde i 1729 så det må ha vært av enken etter han som flyttet til Larvik på denne tiden.

 

Anno 13.11.1738 – Ougen Eegs pantebref til Mad. Sal. Hans Lunds stor 60 rd. imod Forsikring udj Siktesøen 1 hud. (dat. 17.02.1738)

 

Gravlagt som "Mons. Hans Lund".

 

 

Gift 03.10.1715 i Langesund,[3] med Magdalene Hermansdatter Grubbe, f. ca 1693,[4] (sønn av Herman Clausen Grubbe og Mette Nielsdatter), d. 1769 på Rygge Prestegård.[5]

 

Magdalene:

Hennes far ble skipsfører. Han var bosatt i Kristiansand og senere i Langesund. Det var skifte etter han i 1715.

 

Hennes brødre, Nils Hermansen Grubbe og Hermann Hermansen Grubbe, var gift og bosatt i Brevik.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Lunds enke. Petter Schavenius anmeldte 19/11 1739 på hennes vegne at hun var flyttet fra Langesund til Larvik og derfor sa opp sitt borgerskap.

 

 

 

I.    Anne Magdalena Lund, f. omkring 1715.

      

       Ettersom hun het Anne "Magdalena Lund" var hun trolig datter her. Fadderen de brukte ”Niels Grubbes kone” var da hennes mors bror's kone.

      

       Brevik: trolovet 10.12.1737, viet 04.07.1738

       (Sergeant) Lars (Andersen) Lindberg og Anne Magdalene Lund

       Caut.: Halvor Eek, Niels Hansen.

 

      

       Gift 04.07.1738 i Brevik kirke,[6] med Lars Andersen Lindberg, f. omkring 1710.

 

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

II.   Helvig Hansdatter Lund, f. 1716 i Bamble,[7] døpt 09.08.1716 i Bamble,[8] d. 1753 i Langesund, gravlagt 06.12.1753 på Bamble kirkegård.[9]

      

       Faddere: Jørgen Pedersen, Henrick Hanssen, Christen Lund, Mette Grubbes, Maren Pedersdatter.

 

       Gravlagt som "Mons. Hans Linaaes k. fra Langesund Helvig Lund, 37 aar gl. item hendes dødfødte barn".

 

      

       Gift 09.10.1739 i Langesund i Bamble,[10] med Hans Rasmussen Linaae, f. 22.01.1705 i Linaa øst for Silkeborg i Jylland,[11] (sønn av Rasmus Berthelsen og Anne Hansdatter), d. 18.02.1759 i Langesund i Bamble,[12] gravlagt 21.02.1759 i Langesund i Bamble.

      

       Hans:

       Borgerskap i Skien:

       Hans Linaae oppføres 1743 i skattemanntallet for Skien som kjøpmann, bosatt i Langesund. 21/2 1759 ble Hans Linaae begr. i Langesund (Bamble), 55 år gl. Skifte etter ham beg. der 15/3 s. å.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han kom fra landsbyen Linaa øst for Silkeborg i Jylland og var sønn av festebonde i Linaa Rasmus Bertelsen og hustru Anne Hansdatter.

      

       Hans Linaae kom 25 år gl. i 1730 til Langesund, muligens som handelsbetjent hos Magdalena Lund. I løpet av få år skaffet han seg Skiensborgerskap, og kjøpte 1737 et hus på Langøen av Peter Rysfeldt. Den 22.jan.1738 kjøpte han ved auksjon avdøde Christen Lunds sjøbod for 39 rdlr., og en ukes tid etter sitt bryllup med Helvig Hansdatter Lund kjøpte han sin svigermors standsmessige to-etasjers gård for kjøpesummen 1001 rdlr. Ved sitt ekteskap var han nå blitt en formuende mann og eier av en del jordegods i Bamble.

 

      

       Barn:

 

        A.    Anne Helvig Linaae, født 1740 i Bamble, døpt 30.07.1740 i Bamble,1 død 1797 i Langesund i Bamble, gravlagt 26.10.1797 i Langesund i Bamble.1

              

               Faddere: Madm. Magdalena Lund fra Laurvigen, Jomfr. Mette Margarete Lund ibid: Herman Grubbe , Anders Kircheterp , Peter Schavenius

              

              

               Gift 28.11.1759 i Bamble,1 med Poul Sohnwaldt, født ca 1722, død 1804 i Langesund i Bamble, gravlagt 28.02.1804 i Langesund i Bamble.1

              

               Se Østre Porsgrunn i 1762

 

 

              

        B.    Magdalene Margrethe Linaae, født 1742 i Bamble, døpt 12.01.1742 i Bamble.1

              

               Faddere: Susanne Kirketorp, Aleth Cathrine Sivers, Jørgen Erboe, Peter Christian (Jørgensen), Hans Alstrup.

              

 

               Gift 03.04.1767 i Ullensaker,1 med Harder Holst, født 1723.1

              

 

 

        C.    Karen Linaae, født 1744 i Bamble, døpt 01.06.1744 i Bamble.1

              

               Faddere: Marine Grubbe, Sidsel Munch, Boe Fiuren, Ebbe Ebbesen, Hans Alstrup.

       

              

               Hun giftet seg med Claus Henrich Weyer, født 1727 i Gjerpen.

 

 

              

        D.    Hans Lund Linaae, født 1747 i Bamble, døpt 13.05.1747 i Bamble.1

              

               Faddere: Mette Grete Lund, Karen Fiuren, Peter Christian Jørgensen, Jacob Bodsen, Anders Høeg.

              

               Borgerskap i Skien:

                Hans Lund Linaae av Langesund. Sønn av tidligere kjøpmann til Skien Hans Linaae, også bosatt i Langesund. Aktet å iverksette utskipning av trelast til Danmark ved et eiende og ved befraktede fartøyer og dessuten utøve annet kjøpmannskap.

               B. som kjøpmann 25/2 1805. Slettet etter oppsigelse 16/12 1831.

 

              

               (1) Gift 1770 i Bamble,1 med Inger Enersdatter, født 1748 på Vestre Brevik i Bamble, død 1780 i Bamble.1

              

 

               (2) Gift 10.01.1782 i Langesund i Bamble,1 med Aleth Cathrine Siwers, født 1762 i Langesund i Bamble (datter av Jørgen Peter Siwers og Marie Jensdatter Kiil), døpt 21.09.1762 i Langesund i Bamble,1 død 1840 i Vestre Porsgrunn.1

              

               Aleth:

               Faddere: Madame Susanna Lange i Porsgrund, Jomfru Berthe Hartvig i Langesund, Johan Erboe ibid., Niels Zachariassen i Scheen, Anders Christensen Lindrup i Lgs.

              

 

              

        E.    Rasmus Linnae, født 24.07.1748 i Langesund i Bamble, døpt 28.07.1748 i Langesund i Bamble,1 død 10.08.1806 i Larvik.1

              

               Faddere: Dorthe Erboe, Helene Schmidt, Iver Bentzen, Cornelius Cornelisen, Peter Bondixen(?).

              

               Han var i 1762 bosatt i Ø.Porsgrunn hos Sohnvaldts, ble forpaktningsinspektør i tollvesenet og bosatte seg i Larvik, hvor han i 1771 finnes som kjøpmannsborger.

 

              

               Gift 27.12.1770 i Larvik,1 med Anne Helene Fabrcius, født 1738 i Larvik,1 (datter av Lauritz Fabricius og Birgitha Marie Humble).

              

 

 

        F.    Susanne Margrethe Linaae, født 1749 i Langesund i Bamble, døpt 16.11.1749 i Bamble,1 død 1753 i Langesund i Bamble, gravlagt 03.07.1753 på Brevik kirkegård.17

              

               Faddere var: Sogneprestens kone Maren Wulf, Karen Grubbe, Anders Kierchetorp, Jørgen Erboe, Peder Kiærulf, alle i Langesund

              

               Gravlagt som "Mons. Hans Lynaaes barn fra Langesund Susanne Margrethe 4 aar gl.".

 

 

 

III. Hermann Grubbe Lund, f. 1717 i Bamble, døpt 04.10.1717 i Bamble.[13]

      

       Faddere: Peder Pedersen (Flood), Monsr.Blum, Peder Lund, Mad. Jørgen Pedersens., Mariche Jochumsdatter, Mette Henrick Hanssens

      

       Torkil Lier skriver:

       Herman Grubbe Lund var fadder 12.sep.1737 ved Mette Dorothea Erboes dåp. Antakelig døde han ugift omkr.1740 og ble arvet av moren og søstrene. Flere opplysninger er ikke funnet.

      

 

 

IV. Christen Hansen Lund, f. 1718 i Bamble,[14] døpt 30.10.1718 i Bamble,[15] d. 1719 i Brevik, gravlagt 28.01.1719 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Faddere: Christen Lund dy., Nicolai Hammer, Niels Grubbe, Giørol Hansdatter Møller.

       Gravlagt som "Hans Lunds og Magdalene Grubis liden søn Navnlig. (Ingen navn nevnt. JO) gammel (Ingenting nevnt. JO)".

 

 

 

V.   Malene Margrete Hansdatter Lund, f. ca 1720,[17] d. 1723 i Brevik, gravlagt 15.05.1723 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Gravlagt som "jordsatt udi begr. Mons. Hans Lunds P.B. Malen Margrete".

 

 

 

VI. Mette Margrethe Hansdatter Lund, f. 1723 i Bamble, døpt 07.02.1723 i Bamble,[19] d. 1756 i Langesund i Bamble, gravlagt 17.02.1756 i Bamble.[20]

      

       Faddere: Nicolai Hammers kone, Susanna Floed, Peder Lund, Claus Grubbe.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av skipper Just Larsen Schavenius og hustru Maren Axelsdatter. Peter Schavenius nevnes i 1730-årene i Magdalena Lunds tjeneste, og kjøpte 1739 av henne Dørdal i Bamble men solgte videre i 1741 til Jørgen Alsing. Med sin hustru fikk han betydelige midler, ble eier av Langesunds reperbane og gården Gonge . I 1743 finner vi ham som kjøpmann i Larvik med en liten kornhandel, dog med formue 920 rdlr.

 

      

       Gift ca 1741 i Larvik,[21] med Peter Schavenius, f. 1711 i Larvik,[22] (sønn av Just Larsen Schavenius og Maren Axelsdatter), d. 1761 i Kristiania, gravlagt 25.05.1761 i Kristiania.[23]

 

      

 

VII. NN Hansdatter Lund, f. 1724 i Brevik, d. 1724 i Brevik, gravlagt 07.03.1724 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Gravlagt som "Mons. Hans Lunds P.B.".

 

 

 

VIII. NN Hansdatter Lund, f. ca 1725,[25] d. 1725 i Brevik, gravlagt 18.01.1725 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Gravlagt som "Mons. Hans Lunds mindste P.B.".

 

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[5]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[7]  Alder ved død.

[8]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[10]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[11]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[12]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[13]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[19]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[20]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[21]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[22]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[23]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[25]  Stipulert, Stipulert.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.