| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Gunnuld Torkildsen f. ca 1761 og Gunild Nirisdatter f. ca 1761 sin familie

 

 

 

Gunnulf Torkildsen, f. ca 1761,[1] død 10.11.1839 på Siktesøya i Eidanger, gravlagt 19.11.1839 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1786.

 

Trolovet Gjerpen 10.07.1786

uk. Gunnul Torchilsen og p. Gunnil Nirisdtr. f. BrecheEjet.

 

De døpte barn bosatt på Brekke eie i Gjerpen i 1786 og 1788. De kom etter det til Siktesøya.

 

De var bosatt på Linna Bnr.3 (Gunnulsplassen) under Sigtesøya. Han fikk rydningsbrev på plassen i 1791 og han var nok den første brukeren der.

 

Bosatt som husmann under Siktesøya i 1801.

Gunnulf              Torkilsen           Mand              40        1ste ægteskab  Husmand med jord

Gunnild               Nirilsdtr            Kone              40        1ste ægteskab 

Thor                    Gunnulfsen       Deres børn     13                  

Nils                      Gunnulfsen      Deres børn      10                  

Ole                      Gunnulfsen       Deres børn       9                    

Anne Elisabet     Gunnulsdtr       Deres børn       8                    

Anne Margreth   Gunnulsdtr      Deres børn       6                    

Gunild  Marie    Gunnulsdtr       Deres børn      4         

 

I 1807 døpte ei Siri Torkildsdatter og Torsten Torgersen en sønn Ole bosatt på Siktesøya. Dette var trolig en søster til Gunnulf som da bodde hos dem.

 

Gravlagt som "Gunulf Torkelsen 84 år - Huusmand - Sigtesøen".

 

 

Gift 29.07.1786 i Gjerpen,[ii],[iii] med Gunild Nirisdatter, født 1761 på Havsstaul u/Bøen i Tinn,1 (datter av Niri Olsen og Gro Gregersdatter), døpt 07.02.1761 i Tinn,[iv] døpt 1844.3

 

Gunild:

Niri Havstøel og Gro Gregersdatter - datter Gunnild

 

Hun kom fra Havsstaul u/Bøen i Tinn. Hun nevnes som fadder til flere han hennes søster Aslaug sine barn på Brekke eje i Gjerpen. Hun bodde nok hos dem da hun giftet seg. Hun og mannen fikk jo også to barn bosatt der.

 

Hennes far, Niri Olsen, kom fra Bøen i Dal sogn i Tinn og var sønn av Ole Steinsen, alt ifølge Tinnsoga bind 2. Faren var husmann på Havsstaul som var en plass under Bøen der hans far var eier. Hennes mor, Gro Gregersdatter, kom fra Stuvetrå.

 

I Tinnsoga bind 2 (side 639) kan man lese om Niri: På Bøen heiter det at han var gift 2. gang med Gro Jensdatter, venteleg gift tvo ganger).

 

Dette stemmer. Hans første kone, Gro Gregersdatter, døde på Havsstaul i 1786. Niri giftet seg 2. gang i Tinn 08.06.1788 med piken Gro Jonsdatter. Det stod ikke hvor hun kom fra. Alle barna hadde da Gro Gregersdatter til mor. (Ps. Det er en lakune i kirkebøkene for Tinn fra 1733 til 1757.)

 

Faren døde i 1793 og ble gavlagt som "Nirie Hafstøel 76 aar".

 

Ifølge Tinnsoga så nevnes disse barna (Det meste er fra skifte etter Niri Olsen):

1. Greggard Neridsson (død) g.m. Lisbet Leiulvsdtr, Baklien sjå Jøynes. 2. Jon, r.t. Brevik. 2. Aslaug, g.m. Jens på Bratsbergkleivi i Skien. 4. Åse, g.m. Kristen på Gulset ved Skien. 5. Anne, i tukthus i Oslo. 6. Gunhild

 

Nedre Telemark sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0017a: Skifteprotokoll, 1792-1800, s. 149b-150a

Skifte på Hafstøel - 03.06.1903

Niri Olsen

hustru i andet ekteskab med Gro Johnsdatter

barn (alle fra 1. ekteskap. JO)

- eldste sønn, afdøde Greger Nerisøn, efterlot seg kone og sønnen Torier Gregersen 17 aar og datteren Astri Gregersdatter 14 aar

- sønn, John Nerisøn, myndig, opholder i Brevig

- eldste datter, Asloug Nerisdatter, gift med en Jens, opholder sig paa Bretsbergkleven ved Scheen

- datteren, Aase Nerisdatter, gift med en Christen, opholder seg paa en Plads under gaarden Gulseth i Gjerpen

- datteren, Anne Nirisdatter 40 aar, forbragt til Christiania tugthuus

- datteren, Gunild Nirisdatter, ugift, 30 aar

 

Broren Jon Nirisen blir gift og nevnes på Sandøya, søsteren Aslaug Nirisdatter giftet seg i Gjerpen med Jens Amundsen og nevnes på Brekke eje i Gjerpen (se gamlegjerpen.no), søsteren Åse Nirisdatter giftet seg i Gjerpen med Christen Einarsen og nevnes på Einaren under Gulset i Gjerpen (se gamlegjerpen.no).

 

 

 

 

I.    Tore Gunnulfsdatter, f. 1786 på Brekke eie i Gjerpen,[2] døpt 03.09.1786 i Gjerpen,[3] d. 1810 på Siktesøya i Eidanger,[4] gravlagt 27.07.1810 på Eidanger kirkegård.[5]

      

       Gunnul Torchilsens pb. Thore fra S. Breche Ejet.

       Test: Gunnil Andersdtr., Torber Torjersdtr., Aslach Hansen, Biørguf Olsen.

      

       Gravlagt som "Tore Gunnulfsd. Sigtesøen 26 aar".

 

 

 

II.   Nils Gunuldsen, født 1788 på Brekke eie i Gjerpen,[v],1 døpt 20.07.1788 i Gjerpen,6 konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke.[vi]

      

       Gunnul Torchilsens db. Niels fra S.Breche Ejet.

       Test: Jon Aslachsens kone, Margith Nerisdatter, Asle Rejersen, Halvor Olsen, Niels Torjersen.

      

       Konfirmert som "Nils Gundersen 19 aar".

 

       Porsgrunn viet 11.09.1816:

       Matros Niels Gunuldsen 29 aar i østre Porsgrund,

       og (enke) Dorthe Maria Tollefsdatter 25 aar af Arbeidsclassen.

       Forlovere Hans Hansen og Gunder Larsen.

 

       Vi finner hans søsken som faddere til deres barn.

 

      

       Gift 11.09.1816 i Porsgrunn,[vii] med Dorthe Maria Tollefsdatter, født 1792 på Osebakken i Gjerpen,1 (datter av Tollef Rasmussen og Lisbeth Olsdatter), døpt 04.03.1793 i Gjerpen.6

      

       Dorthe:

       Tollev Rasmussøns pigebarn Dorthe Maria fra Aasebakken.

       Test: Sara Skeiesdatter, Ellen Abrahamsdatter, Stephen Guldbrandssøn, Hans Halvorssøn, Niels Nielssøn.

 

       Hun var enke etter Vraal Henrichsen som døde i 1814.

 

       Barn se under hennes foreldre.

 

 

 

III. Ole Gunnulfsen, f. 1791 på Siktesøya i Eidanger,[6] døpt 06.03.1791 i Brevik kirke.[7]

      

       Gunder Torkilson paa Sigtesøe og Gunnil Ericsdatter - Ole                  

       Faddere: Inger Amunsd, Mari Ericsd, Peder Hanson, Nils Nerison, Neri Biørnson

 

       Han giftet seg i 1826.

      

       Copul. 27.03.1826 i Eid.

       Ungkarl Ole Gunnulfsen Sigtesøen 33 år matros

       Pigen Ingeborg Maria Christensdatter Haaøen 24 år Gaardmannsdatter

      

      

       Gift 27.03.1826 i Eidanger kirke,[8] med Ingebor Marie Christiansdatter, f. 1802 i Ås i Eidanger,[9] (datter av Christian Sørensen og Johanne Torjusdatter), døpt 19.04.1802 i Eidanger kirke.[10]

      

      

      

IV. Anne Elisabeth Gunnulfsdatter, f. 1792.[11],[12]

 

              Hun giftet seg i 1822.

 

       Copul. 4/7-1822 i Eid.

       Uk. Isak Abrahamsen, 32 (22?). Tjenestedreng fra Lunde.

       Pigen Elisabeth Gunnulsd. fra Sigtesøen.

       Forl: Knud Lunde og Hans Lunde.

 

      

       Gift 04.07.1822 i Eidanger kirke,[13],[14] med Isach Abrahamsen, f. 1790 på Nedre Lunde i Eidanger,[15] (sønn av Abraham Erichsen og Anna Olsdatter), døpt 13.06.1790 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.[17]

      

       Isach:

       Abraham Ericsen Nedre Lunde og k. Anne Olsdtr. - Isac

       Faddere: 1. Else Olsdtr. Skavrager 2. Karen Abrahamsdtr. 3. Ole Tengelsen Hitterød 4. Ewen Ericsen og 5. Anders Pedersen Løwskiøe.

      

       Konfirmert som "Isach Abrahamsen N. Lunne 17".

      

 

            

V.   Anne Margrethe Gunnulfsdatter, f. 1793 i Brevik,[18] døpt 06.01.1793 i Brevik kirke,[19] konfirmert 09.04.1809 i Brevik kirke.[20]

      

       Gunnulf Torkilson og Gunil Nerisdatter - Anne Margrete                     

       Faddere: Inger Anunsd, Anne Nerisd, Nils Nerison, Knud Jonson, Johan Anderson

      

       Trolig konfirmert som "Anne Margrete Gunnulfsdatter 16 aar".

 

       Hun giftet seg i 1815.

      

       Copul 20/9-1815 i Eid.

       Uk. Knud Andersen Stathellet fra Bamble, 25.

       Pigen Anne Margrethe Gunulfdtr. Sigtesøen, 22.

       Forl: Arne Hiterød, Thor Nielsen Stathellet,

 

      

       Gift 20.09.1815 i Eidanger kirke,[21] med Knud Andersen, f. ca 1790.[22]

 

       Knud:

       Han nevnes som matros da de døpte et barn i Brevik i 1817.

 

 

       Barn i Eidanger:

      

        A.    Gunhild Marie Knudsdatter, født 28.01.1817 på Siktesøya i Eidanger, døpt 08.03.1817 i Brevik kirke.[viii] .

 

      

 

VI. Lisbeth Gunnulfsdatter, f. 1795 i Brevik, døpt 19.04.1795 i Brevik kirke,[23] konfirmert 21.04.1811 i Brevik kirke.[24]

      

       Gunulf Torkilson og Gunil Nerilsdatter - Lisbeth                      

       Faddere: Arne Olsons kone Anne Marie Hansd, Anne Nerilsd, Knud Jonson, Neril Biørnson

      

       Det var nok hun som litt feilaktig ble konfirmert som "Lisbeth Gunulfsdatter 16 aar".

 

 

 

VII. Gunhild Marie Gunnulfsdatter, f. 1797 i Brevik, døpt 24.09.1797 i Brevik kirke,[25] d. 1875.[26]

      

       Gunder Torkielsen og Gunil Erichsedatter - Gunil Maria                      

       Faddere: Peder Hansens kone Inger Amundsd, Anna Nirilsd., Niels Nirisen, Knud Jonsen, Even Halvorsen

      

       Hun giftet seg i Brevik i 1832.

 

      

       Gift 21.02.1832 i Brevik kirke,[27] med Peder Andersen, f. 1795 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[28] (sønn av Anders Pedersen og Maren Olsdatter), døpt 15.01.1795 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke,[30] d. 1878.[31]

      

       Peder:

       Anders Pedersen Løwskiø og k. Maren Olsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Mette Abrahamsdtr. Skielswiig 2. Carine Olsdtr. Mule 3. Anders Muule 4. Abraham Skielswiig 5. Ole Sadelmager.

      

       Konfirmert som "Peder Andersen Løfskye 15".

      

       Bosatt på Løvsjø Bnr.7 under Skjelsvik.

 

 

       Barn:

 

        A.    Maren Pedersdatter, født 1832,20 død 1908.20

              

               Bosatt på Løvskjø Bnr.7.

              

 

               Gift 02.01.1863 i Eidanger,20,[ix] med Carl Magnus Gustavsen, født 1833,20 (sønn av Gustav Eriksen), død 1919.20

              

               Carl:

               Ifølge vielsen var han født i Tydje i Elfsborgs lehn i Sverige. Dette er i Dalsland. Han far var Gustav Eriksen Sigerud? i Tydje.

              

               Han er nok bror til Erik Gustav Gustavsen som var gift med Karen Kirstine Christofferdatter fra Ramsdokka og som nevnes på Ulsbru i 1865. Han far var Gustav Eriksen fra Dalsland.

 

 

              

        B.    Anders Olavus Pedersen, født 1835,24 død 1840.24

 

 

 

        C.    Gunhild Marie Pedersdatter, født 1839.

              

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 1858,20 med Ols Olsen, født 1828,20 (sønn av Ole Olsen).

              

               Ols:

               Han kom fra Holla og var sønn av Ole Olsen Teksle.

 

 

      

      

VIII. Ingeborg Gunnulfsdatter, f. 1800 i Brevik, døpt 23.12.1800 i Brevik kirke,[32] d. 1801 i Brevik, gravlagt 10.01.1801 på Brevik kirkegård.[33]

      

       Gunder Torkelsen og Gunnild Nirilsdatter - Ingebor                 

       Faddere: Knud Jonsens kone Margit Nirilsd, Maria Knudsd, Niril Biørnsen, Søren Amundsen Sigtesøen, Lars Olsen

      

       Gravlagt som "Gunder Torkilsen og k. Gunild Nirilsd. Pb. Ingebor 3 uger".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[8]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 553.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 553.

[14]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[18]  1801 tellingen.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[21]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 553.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 384.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 202.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 384.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 553.

[iii]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iv]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 17.

[v]  Alder ved vielsen.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[vii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[viii]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 (1814-1845), skannet av digitalarkivet, side 17.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 149.