| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

Fakta om gården

 

Siktesøya Gnr.31

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Sjeleregisteret 1725

 

Sigtesøen (Siktesøya)
Skylder 2 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Mons. Hans Lund til Avlsgaard og holder ingen folch paa gaarden.
Til gaarden er lidt Skov til Huushielp.

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Siktesøya 2 huder - Brukes av Hans Lund til avlsgaard

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Sigtesøe - Nr.27
Bruger: 
Ougen 70 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Siktesøya

Eiere: Oppsitteren Inger og hendes børn, Nesinge kirke

Oppsittere: Enken Inger 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Sigtesøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Amund Sigtesøen og kone

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Siktesøya

Eiere: Næsinge kirke

Oppsittere: Amund

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Sigtesøen

Sigtesøen

Amund

1

4

Eidanger

Sigtesøen

Plads

Ole Gunnersen

1

1

 

 

 

 

Siktesøya 1801

 

 

Søren   Andersen Husbonde 35 1ste ægteskab Gaardbruger
Inger   Pedersdtr Hans kone 29 1ste ægteskab  
Amund Petter Sørensen Deres børn 4    
Anne Sørine Sørensdtr Deres børn 1    
Mari   Hansdtr Tjenestepige 29 Ugift  
Ingebor   Augenesdtr Husbondens moder 79 Enke fra 1ste ægteskab Inderste
Gunnulf   Torkilsen Mand 40 1ste ægteskab Husmand med jord
Gunnild   Nirilsdtr Kone 40 1ste ægteskab  
Thor   Gunnulfsen Deres børn 13    
Nils   Gunnulfsen Deres børn 10    
Ole   Gunnulfsen Deres børn 9    
Anne Elisabeth Gunnulsdtr Deres børn 8    
Anne Margrethe Gunnulsdtr Deres børn 6    
Gunild Marie Gunnulsdtr Deres børn 4    

 

 

Jordavgiften 1802

 

Siktesøya

Brukere:  Søren Amundsen 1 hud 6 skind, Christen Halvorsen 3 skind, Anders Olsen (Lønnebakke) 3 skind

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 13.11.1738 – Ougen Eegs pantebref til Mad. Sal. Hans Lunds stor 60 rd. imod Forsikring udj Siktesøen 1 hud. (dat. 17.02.1738)

 

Anni 09.11.1741 – Publiceret skiftebrevet paa Sigtesøen after afg. Ougen Pedersen pass. 09.06.1741 hvorudj jordgodset Sigtesøen er udlodnet til Mad. Sal. Hans Lunds 2 2/ 12 skyld. Hver af døttrene Maren, Ingeborg og Targei 84/85 skind. med boxel 1 83/85 skind.

 

Anno 09.04.1742 – Ougen Sigesøens enke pantebref til Laurvig Hospitals Casse stor 31 rd. (dat. 01.12.1741)

 

Anno18.04.1746 – Sr. Hans Linnaaes pengemangels lysning til Sigtesøen paa sin Hustrues vegne af dags dato.

 

Anno 30.07.1748 – Ougen Pedersen Sigtesøens enke lod aflyse sin mands og egne udgivne obligationer til Mad. Sal. Hans Lunds of Laurvigs Hospitals at være betalt efter paatengnede qvitteringer af 11. may sidtl.

 

Anno 26.03.1764 – Procurator H. Holst? indstevnet paa Capl. Achons vegne – Amund Sigtesøen – for gjeld – auctionspeng.

 

Anno 23.08.1766 – Amund Michelsen Sigtesøen fæstebrev til Bent Jensen Sund paa 1 pls. und. Sigtesøen. (dat. 22.08.1766)

 

Anno 23.01.1772 – Amund Sigtesøens pant. Obl. til Lars Schwint paa 250 rd. (dat. 25.10.1770)

 

Anno 27 01.1774  - En obl. dat. 31 octb. 1772 udstæd at Amund Sigtesøen til Ole Straaholmen for 100 rd. med 1. prior pant udj mine eiende 2 huder jordgods med bøxel i grd. Sigtesøen.

 

Anno 18.02.1778 – Retten blev sat paa Sigtesøen 8. jan 1778 angaaende sagen Ole Hansen Lønnebakken angaaende Solberg Setter. (dat. 08.01.1778)

 

Anno 23.01.1794 – Amund Michelsens skiøde til sin søn, Søren Amundsen paa 10 ½ skind i Sigtesøen mod betalt 1600 rd. (dat. 31.08.1793)

 

Anno 23.01.1794 – Amund Michelsens fæstebrev til Jens Jensen Juell paa et støche jord af grd. Sigtesøen. (dags dato)

 

Anno 20.06.1794 – Amund Michelsens skiøde stadfæstet ved rettens nærvær paa Sigtesøen.

 

Anno 01.09.1797 – Amund Michelsens skiøde til sønnen. Søren Amundsens paa 4 ½ skind m. bøxel over 10 ½ skind i grd. Sigesøen mod betalt 300 rd. (dat. 04.05.1787)

 

Anno 01.10.1801 – Retten blev sadt paa grd. Sigtesøen for aa følge Christen Halvorsen Gjeterøens forlangende at ansætte i skyld et jordstykke Tangene kaldet, som han har tilkiøbt sig af grd. Sigtesøen eiendomme. Christen Halvorsen fremlagde et skiøde fra Søren Amundsen Sigtesøen for stykke Tangene af 8. april d.a. Tangene skulde skyldsættes i forhold til Sigtesøens øvrige eiendommen. Tangene indeholdt bl. andet pladsen Kiøta o.s.v.. Retten fastatte skylden til 3 skind.

 

Anno 23.11.1801 – Søren Amundsen Sigtesøen, hans skiøde til Christen Halvorsen Gjeterøen paa et stykke jord af hans havende eiendom Sigtesøen. Skyld for 480 rd. (dat. 08.04. dette aar)

 

Anno 16.01.1811 – Skiftebrev efter Inger Pedersdatter Sigtesøen slut. 4. jul. 1810, hvorefter Sigtesøen No. 65 blev taxered for 1500 rd. afskyld 6 skind m. bøxel over 1 hud og 6 skind er udlagt kreditorene, enkemanden og arvingene.