| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Lillegården Gnr. 1 Bnr. 1

 

Lillegården ligger ca 700 meter fra Herregårdstranden på Nystrand. Den hadde nabogårdene Slevollen og Tråholt i nordøst og Rønningen og Hasler i syd

 

 

Litt fakta om gården Lillegården

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1710 til de døde i 1745

 

Hans Ellefsen f. ca 1675 og hustru Maren Gjertsdatter giftet seg i 1698 bodde på Lillegården fra ca 1700. De nevnes der i skattemanntallet 1711 og videre i 1725 tellingen. De bodde der frem til de begge døde i 1745.

 

Barn:

Marthe Hansdatter f. ca 1701

Lisbeth Hansdatter f. ca 1703 d. 1768

Anne Hansdatter f. ca 1705

Ellef Hansen f. ca 1710 d. 1770

Jan Hansen f. ca 1714 d. 1797

Nils Hansen f. 1715 d. 1787

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her i 1730

 

Datteren Marthe Hansdatter f. ca 1701 ble gift med Christopher Olsen f. 1705. Han var født på Langerød i Gjerpen. De bodde på Lillegården en kort tid og etter det flyttet de til Gjerpen der du døpte barn bosatt på Osebakken. Etter at Christopher ble enkemann i 1747 giftet han seg på nytt i 1748. Han og hans 2. hustru ble gravlagt på Borge eje i Gjerpen i 1757.

 

Barn:

Jacob Christophersen f. 1730 d. 1783

Christian Christophersen f. 1733

Tollef Christophersen f. 1737

Maren Christophersdatter f. 1740

Anne Christophersdatter f. 1744

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1745 han døde i 1800

 

Amund Olsen f. 1719 og hustru Margrethe Nilsdatter f. 1716 var brukere på Lillegården i 1740 årene. Fra 1777 ble han selveier da han kjøpte skjøte på 1 hud i Lillegården av Jacob Nilsen Lerstang. Han kjøpte samme året gården Gusfred (skyld 1 hud). Amund døde på Lillegården i 1800.

 

Barn:

Marthe Amundsdatter f. 1748 d. 1787

Nils Amundsen f. 1750 d. 1787

Lars Amundsen f. 1752 d. 1787

Gunhild Amundsdatter f. 1754 d. 1829

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her til han døde i 1787

 

Sønnen Nils Amundsen f. 1750 var bosatt på Lillegården sammen med sin far. Han var gift med Berthe Jacobsdatter f. 1754 på Nedre Lunde. Nils døde på Lillegården i 1787. Han står da som eier av 1 hud i Lillegården.

 

Barn:

Amund Nilsen f. 1780 d. 1835

Jacob Nilsen f. 1782 d. 1851

Vetle Nilsen f. 1785 d. 1837

Netten Nilsdatter f. 1788 d. 1793

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her frem til 1802

 

Enken Berthe Jacobsdatter giftet seg 2. gang med Hans Isaksen f. 1762 på Lerstang. De nevnes på Lillegården i 1801. Hans kjøpte gården Grønsholt i 1802 og døde der i 1808.

 

Barn:

Amborg Maria Hansdatter f. 1790 d. 1862

Netten Nicoline Hansdatter f. 1794

Anne Serine Hansdatter f. 1799 d. 1800

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1803 til han døde i 1835

 

Amund Nilsen f. 1780, sønn av Nils Amundsen, overtok Lillegården i 1803. Han var gift 1. gang i 1802 med Karen Halvorsdatter f. 1779 på Siljan i Eidanger og 2. gang i 1816 med Karen Jacobsdatter f. 1789 på Søli i Gjerpen. Amund bodde på Lillegården frem til sin død i 1835.

 

Barn fra 1. ekteskap:

Nils Amundsen f. 1802 d. 1802

Nils Amundsen f. 1803

Karen Sørine Amundsdatter f. 1805 d. 1883

Halvor Amundsen f. 1808 d. 1889

Birthe Kirstine Amundsdatter f. 1810 d. 1886

Lars Amundsen f. 1813 d. 1832

 

Barn fra 2. ekteskap:

Jacob Amundsen d. 1817

Anne Marie Amundsdatter f. 1818 d. 1902

Anders Amundsen f. 1821 d. 1843

Hans Amundsen f. 1823

Abraham Amundsen f. 1825

Anne Sørine Amundsdatter f. 1828 d. 1904

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Lillegården:

 

Halvor Halvorsen f. ca 1629 nevens i 1664 på ”Lille Tråholt”. Schilbred tror at "Lille Tråholt" var Lillegården. Han nevnes på Slevolden.

 

Inger Halvorsdatter f. 1762 var bosatt på Lillegården da hun ble konfirmert i 1778 og da hun giftet seg med Jacob Hansen i 1786. De nevnes på Rørarød.

 

Inger Marie Isachsdatter f. ca 1764 var bosatt på Lillegården da hun giftet seg i 1788 med Hans Pedersen. De nevnes på Skavråker.

 

Inger Nilsdatter f. 1755 var bosatt på Lillegården da hun giftet seg i 1791 med Peder Olsen. De nevnes på Ørstvedt.

 

Margrethe Ingebrightsdatter f. 1785 var bosatt hos Hans Isachsen på Lillegården i 1801. Hun nevnes under sin far, Ingebright Stoesen, på Valler.

 

Marie Olsdatter f. ca 1790 var trolig bosatt på Lillegården da hun ble konfirmert i 1807. Hun nevnes under sin far, Ole Jonsen, på Kjendalen.

 

 

Fam.7

 

Ole Olsen f. ca 1797 ble konfirmert i Eidanger i 1814 bosatt på Lillegården. Det er flere muligheter til hvem han var.

 

 

 

 

 

 

Husmansplasser

 

 

 

Plassen Hullet

 

I 1665 ble plassen "Hullet" nevnt som en nyoppryddet plass under Lillegården. Plassen ble nok nedlagt omkring 1735 og ble nok da en del av Lillegården.

 

 

Fam.8

 

Gunder Christensen f. ca 1670 står oppført som "Hullet" da han i 1704 giftet seg med Anne Fredriksdatter f. ca 1664. Anne døde på Hullet i 1716 og Gunder giftet seg 2. gang i 1716 med Birthe Torkildsdatter f. ca 1697. Hun var datter av Torkild Trefot på Kleven u/Bjønnes. Gunder døde på Hullet i 1735.

 

Familieark

 

 

 

I 1801 er det nevnt to husmansplasser under Lillegården. (Hasler og Herregårdstranden). 

 

 

Plassen Hasler

 

Når det gjelder Hasler i 1801 se Nils Jacobsen Hasler under Hasler Gnr. 1 Bnr. 8.

 

 

 

Plassen Herregårdstranden

 

 

Fam.9

 

Bosatt der fra ca 1793 til 1809

 

Anders Jacobsen f. ca 1763 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger giftet seg i Eidanger i 1779 med Gunhild Olsdatter f. 1763 på Håøya. De døper at barn bosatt på Ulverød i 1789 men fra 1793 nevnes de på Herregårdstranden. De nevnes der som husmenn i 1801 og Anders døde der i 1809. I 1800 døde mor til Gunhild Olsdatter, Birthe Iversdatter f. ca 1713, som ” Lægdlem” og da boende hos Anders og Gunhild.

 

Barn:

Birthe Marie Andersdatter f. 1789

Anne Andersdatter f. 1793

Maren Andersdatter f. 1794

Jacob Andersen f. 1798 d. 1805

Inger Andersdatter f. 1798

 

Familieark