| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

 

Peder Olsen f. ca 1732 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunhild Jonsdatter f. ca 1735 og 2. gang Sigrid Alvsdatter f. ca 1738)

 

 

 

Peder Olsen, f. ca 1732,[1] d. 1793 på Haukeråsen i Gjerpen,[2] gravlagt 01.04.1793 i Gjerpen.2 

 

Peder Olsen bodde tidligere på Trollsåsen ved Jarseng. Han bodde På Haukeråsen fra ca.1785.

 

Se gamlegjerpen.no

 

De var bosatt på Ørsvedt i Eidanger i 1765 og fikk der en datter Anne som ble døpt Brevik i 1765.

 

Thor Larsen skjøtet i 1764 1 hud og 9 skinn til en Peder Olsen. Denne parten skjøtet Peder Olsen i 1766 til Jon Olsen Skjelsvig. Dette må ha vært denne Peder Olsen.

 

En del av gården Ørstvet ble solgt i 1766:

Anno 23.05.1766 – Lyset Peder Olsens Skiøde til Jon Olsen Schieldsvig paa 1 hud og 9 skind i Grd. Ørestvedt for Capital 400 rd. (dat. 23.05.1766)

 

Han giftet seg 3. gang i Eidanger 1791.

 

Trol. i Eid. 14/6-1791. Vielse: 14/7-1791.

Enkem. Peder Olsen Haukeraas og p. Inger Nilsd. Lillegd.

Caut.: Jon Espedal og Nils Tors. Haukeraas.

 

Gravlagt som "Peder Olessøn Houkeraasen 61 aar".

 

10/4/1793      PEDER OLSSEN                          Skifte 744

Haukeråsen     Arvinger:                             Pro.k. 12, s. 76a

u/Meen         Enka Inger Nilsdatter

               og den avdødes barn:

               1. Jon Pederssen, myndig.

               2. Liv Pedersdtr. g.m. Nils Thorssen.

               3. Anne Pedersdtr. g.m. Jon Jonssen.

               4. Aaste Pedersdtr. g.m. Hans Larssen Røe.

               5. Gunhild Pedersdtr. 11 år.

               Enkas laugverge ble Hans Wallerdahlen.

               Formynder: svogeren Nils Thorssen Haukeråsen for Gunhild.

Brt: 50 - 1 - 22

Net: 0 - 0 - 17.

 

 

(1) Gift 08.07.1756 i Gjerpen,[3] med Gunhild Jonsdatter, f. ca 1735 på Trollåsen i Gjerpen,1 d. 1775 på Trollåsen i Gjerpen,2 gravlagt 23.04.1775 i Gjerpen.2 

 

Gunhild:

Gravlagt som "Peder Trolsaases kone 40 aar".

 

23/12-1775     GUNHILD JENSDATTER(!)  Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 402b.

Trollsås       Arvinger:                             

               Enkem. Peder Olssen og barna:

               1. Jon Pederssen   18 år.

               2. Liv Pedersdtr.  19 "

               3. Anne Pedersdtr. 10 "

               4. Aase Pedersdtr.  8 "

               Faren ble formynder.

Brt: 383 - 0 - 10

Net: 25 - 1 -  2

Jordegods: 1/2 hud m.b. i åsetegaarden Trollsås. Verdsatt til 360 rdlr.

 

 

(2) Gift 21.03.1776 i Sauherad,[4] med Sigrid Alvsdatter, f. ca 1738,1 (datter av Alf Amundsen og Sigrid Torjusdatter), d. 1790 på Haukeråsen i Gjerpen,2 gravlagt 25.04.1790 i Gjerpen.2 

 

Sigrid:

Hun kom fra Landsverk i Sauherad. Hun hadde en bror Johannes Alfsen som var gift og bosatt på Skrapeklev i Eidanger.

 

Sigrid skal være søster til Ingeborg Alfsdatter Haukeråsen/Vallerdalen g2g Hans Gulliksen Vallerdalen.

 

Gravlagt som "Peder Houkeraasens kone 52 aar".

 

7/3/1791      SIGRID ALVSDATTER    Skifte 700 Pro.k. 11, s. 540b

Haukeråsen     Arvinger:                            

u/Meen         Enkem. Peder Olssen

               og deres eneste barn Gunhild Pedersdtr.

               Formynder ble Nils Tovsen Haukeråsen.

Brt: 40 - 3 - 16

Net: 1 - 0 - 12 som enkem. fikk for begrav.omkostningene.

 

Presteattest Eidanger datert Tveten 4. mai 1791 nevner dette skifte etter "Sirie Alfsdatter Haucharaasen".

 

 

(3) Gift 14.07.1791 i Eidanger kirke,[5] med Inger Nilsdatter, f. 1755 på Edingsås i Sauherad,[6] (datter av Nils Kittilsen og Aslaug Tollefsdatter), døpt 16.11.1755 i Sauherad.6 

 

Inger:

Hun kom fra Sauherad.

 

Hun kom fra Lillegården i Eidanger da hun giftet seg med Peder.

 

Ifølge gamlegjerpen.no gift 2. gang med «em. Nils Nilsen Hørta». Trolovet som «enkemd. Niels Nielssøn Hørte og enken Inger Nielsdtr.».

 

 

 

I.    Live Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1756 i Gjerpen,1 døpt 05.12.1756 i Gjerpen,[7] d. 1833 på Høgset i Gjerpen,[8] gravlagt 29.03.1833 på Gjerpen kirkegård.8 

 

       Peder Olsens pb. Live

       Faddere: Ole Erisrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

      

 

       Gift 01.10.1789 i Gjerpen kirke,3 med Nils Tovsen, født 1762 på Bernås i Tinn i Telemark (sønn av Tov Jonsen og Gro Olsdatter), døpt 29.09.1762 i Tinn i Telemark,[9] død 1841 på Høgset i Gjerpen,8 gravlagt 03.06.1841 på Gjerpen kirkegård.8

      

       Nils:

       Han var født i Tinn, men foreldrene kom som husmenn til Mo u/Sverige i Gjerpen.

      

       De trolovet seg i Gjerpen 12. sep.1789 som «Nils Tovsen " p. Live Pedersdtr. f. Trolsaas».

      

       Han gravlegges som Niels Thovsen på Høiset i 1741, 78 år gammel.

      

      

      

II.   Jon Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1758 i Gjerpen,[10] døpt 07.05.1758 i Gjerpen kirke.9 

 

       Peder Olsens db. Jon fra Ersrøe Ejet

       Faddere: Ole Sivertsens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

      

       Han giftet seg 2. gang i Eidanger i 1796.

 

       Trol. i Eid. 15/7-1766. Copul. 14/8-1766.

       Uk. Jacob Ingebrichtssøn Espedal fra Gierpen Sogn og Pigen Anne Nielsd. Sillien.

       Caut.: Knud Simons. Hofrum (Øvrum) fra Gierpen Sogn og Amund Ødegaard.

 

      

       (1) Gift 26.10.1780 i Gjerpen,3 med Maren Hansdatter, født 1743 på Lid i Gjerpen (datter av Hans Gundersen og Margrete Jonsdatter), døpt 11.08.1743 i Gjerpen.9

      

       Maren:

       Hans Lies Maren

       Faddere: Amun Aaltved, Nils Sanne, Lars Isaksson, Anders Ballestads qde. Anne Torsdatter.

      

       Hun var enke etter Isach Ingebretsen Espedalen.

 

       17/8/1798 MARI HANSDATTER Skifte 837

       Trollsås

       u/Nærum

       Pro.k. 12, s. 366a

       Arvinger:

       Enkem. Jon Pederssen og Maris barn etter 2 ekteskap:

       I. med Isak Engebretssen Espedalen:

       a. Gunder Isakssen, myndig og bor på Espedalen.

       b. Engebreth Isakssen, myndig, bor i Porsgrunn.

       c. Kirsti Isaksdtr. g.m. Isak Nilssen.

       II. med Jon Pederssen:

       d. Margrethe Jonsdtr. ugift. Faren er verge.

       Brt: 463 - 3 - 4

       Net: 34 - 3 - 16

       Jordegods: 6 skind i gd. Trollsås i skattelaug med gd. Nærum. Verd 400 rdl.

       Faren til enkem. var Peder Olssen.

 

      

       (2) Gift 25.10.1798 i Gjerpen kirke,3 med Anna Nilsdatter, f. 1746 på Siljan i Eidanger,[11] (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 20.02.1746 i Eidanger kirke,[12] d. 04.10.1824 på Espedalen i Gjerpen.7 

      

       Anna:

       Niels Siljen og Karen Larsdatters datter Anna                           

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nielsdatter, Anne Jonsdatter Sanne i Gierpen Sougn, mandfaddere: Lars S. Lunde, Jon Sanne, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Hun var enke etter Jacob Ingebretsen Espedalen.

 

       Se under hennes far på Siljan

      

      

      

III. Ole Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1759 i Gjerpen,7 døpt 16.12.1759 i Gjerpen,7 d. 1775 på Trollåsen i Gjerpen,7 gravlagt 10.12.1775 i Gjerpen.7 

 

       Peder Tejens søn Ole

       Faddere: Anders Tejens kone, Aslov Halvorsdtr., Gullich Thorsen, Peder Jonsen.

      

       Gravlagt som "Peder Olsen Trolsaases s. Ole 16 aar".

      

      

      

IV. Peder Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1762 i Gjerpen,7 døpt 11.07.1762 i Gjerpen,7 d. før 1775. 

 

       Peder Olsens db. Peder

       Faddere: Bergith Halvorsdatter, Anne Nirisdtr., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.

 

 

 

V.   Anne Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) født 1765 på Ørstvedt i Eidanger,[13] døpt 21.07.1765 i Brevik kirke.[14] .

      

       Peder Olsøn Ørestvedt fra Eidanger og Gunild Jonsdatter - Anne                     

       Faddere: Peder Johnssøns kone Martha Saamundsd, Thora Andersd, Peder Johnssøn, Laers Kettilsøn, Isach Jacobssøn.

      

 

       Gift 20.12.1788 i Gjerpen,3 med Jon Jonsen, født ca 1767,14 (sønn av Jon Stenersen og Sølvi Jonsdatter).

      

       Jon:

       Foreldrene nevnes på Høgset i Siljan. Hans far, Jon Stenersen, ble husmann på Enigheten og var der til han død i 1787. Moren, Sølvi Jonsdatter, hadde plassen videre til hun døde der i 1799. Jon nevnes på Enigheten da de døpte sitt barn i 1795. Han bodde da hos sin mor før hun døde. Jon er bosatt under Omsland Søndre i Kjose i 1801. Han bodde der sammen med kone og to barn, Turine 5 år, Severine 9 år. Jon sin bror, Ole Jonsen f. 1773 og hans familie, bodde også sammen med dem i 1801.

 

       Hans bror Ole Jonsen 1773 var gift med Gunil Rasmusdatter fra Presteseter. Se under hennes far Rasmus Sørensen.

 

       Hans bror Gullik Jonsen f. ca 1754 var gift og bosatt på Prestester u/Prestegården.

 

 

       Barn:

 

        A.    Severine Jonsdatter, født 1782 på Omslands Nordre ejet i Kjose i Brunlanes,[15] døpt 04.07.1782 i Kjose kirke i Brunlanes.16

              

               Nordre Omsland Eje John Johnsen og Anne Pedersdatters Datter Severine

               Faddere: Live Pedersdatter Haucheraasen, Tyrene Hansdatter Wallerdalen, Gullich Johnsen Enigheden, Peder Sørensen Stormyr, Niels Hansen Haucheraasen.

              

 

 

        B.    Gunild Jonsdatter, født 1789 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,7 døpt 15.02.1789 i Gjerpen,7 død 1795 på Trollåsen i Gjerpen,7 gravlagt 25.05.1795 i Gjerpen.7

              

               Jon Jonsen (og Anne Pedersdatters) pb. Gunhild fra Houkeraasen. Test: Live Pedersdtr., Aaste Pedersdatter, Nils Tovsen, Anders Olsen.

              

               Gravlagt som "Jon Eenigheds pb. Gunnil f. Thiose Sogn, død i Troldsaas 6 1/3 aar".

              

 

 

        C.    Turi Jonsdatter, født 1795 på Oklung-eie i Eidanger,[16] døpt 02.04.1795 i Eidanger kirke.17

              

               Jon Jonsen Eenighed under Omsland i Tiose Sogn, og k. Anne Pedersdtr. (som fødte paa Aaklung-Ejet:) hiemmedøbte Tvilling Døttre Turij og Pirnille

               Faddere: 1. Kisten Sørensdtr. Kaasen 2. Johanne Johannesdtr. Aaklungen 3. Live Pedersdtr. Haukeraasen 4. Anne Olsdtr. Aaklung 5. Jon Pedersen Haukeraas 6. Hans Røe 7. Nils Andersen Nordal

              

              

 

        D.    Pernille Jonsdatter, født 1795 på Oklung-eie i Eidanger, døpt 02.04.1795 i Eidanger kirke.17

              

               Jon Jonsen Eenighed under Omsland i Tiose Sogn, og k. Anne Pedersdtr. (som fødte paa Aaklung-Ejet:) hiemmedøbte Tvilling Døttre Turij og Pirnille

               Faddere: 1. Kisten Sørensdtr. Kaasen 2. Johanne Johannesdtr. Aaklungen 3. Live Pedersdtr. Haukeraasen 4. Anne Olsdtr. Aaklung 5. Jon Pedersen Haukeraas 6. Hans Røe 7. Nils Andersen Nordal

              

 

 

      

VI. Åste Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1767 på Trollåsen i Gjerpen,10 døpt 23.12.1767 i Gjerpen kirke,10 død 21.05.1845 på Nordre Rød i Eidanger,18 gravlagt 28.05.1845 på Eidanger kirkegård.[17]

 

       Peder Olsens db. Peder

       Faddere: Bergith Halvorsdatter, Anne Nirisdtr., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.

 

      

       Gift 01.03.1792 i Eidanger kirke,5 med Hans Larsen, f. 1769 på Gunneklev i Eidanger,[18] (sønn av Lars Hansen og Sara Bentsdatter), døpt 17.12.1769 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[20] død 07.10.1842 på Nordre Rød i Eidanger,20 gravlagt 14.10.1842 på Eidanger kirkegård.19

 

       Se Nordre Tveten

 

 

 

      

VII. Peder Pedersen, (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1767 på Trollåsen i Gjerpen,10 døpt 28.05.1767 i Gjerpen.7 

 

       Peder Olsens db. Peder fra Trolsaasen

       Faddere: Thor Bachens kone, Kisten Hansdatter, Lars Bachen, Knud Kragetoe.

 

 

 

VIII. Berte Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter) f. 1772 på Trollåsen i Gjerpen,10 døpt 08.06.1772 i Gjerpen.7 

 

       Peder Olsens pb. Berthe fra Trolsaas

       Faddere: Kisten Eriksdtr., Anne Andersdtr., Jacob Andersen, Anders Christensen

 

 

 

IX. Gunhild Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Sigrid Alvsdatter) f. 1777 på Trollåsen i Gjerpen,10 døpt 06.07.1777 i Gjerpen,7 d. 1781 på Trollåsen i Gjerpen,7 gravlagt 09.01.1781 i Gjerpen.7 

 

       Peder Trolsaases pb. Gunhild

       Faddere: Knud Kragetoes kone, Live Pedersdtr, Knud Kragetoe, Jon Pedersen.

      

       Gravlagt som "Peder Trolsaases d. Gunhild 2 1/2 aar".

 

 

 

X.   Gunhild Pedersdatter, (datter av Peder Olsen og Sigrid Alvsdatter) f. 1782 på Trollåsen i Gjerpen,10 døpt 08.09.1782 i Gjerpen, d. 15.03.1836. 

 

       Peder Trolsaases pb. Gunhild

       Faddere: Jon Espedalens kone, Live Pedersdtr., Jon Espedalen, Nils Trulsen, Jacob Olsen.

 

      

       Gift 01.01.1804 i Gjerpen,[21] med Hans Larsen, født 1782 på Meen i Gjerpen,43 (sønn av Lars Hansen og Margrethe Christophersdatter), døpt 01.09.1782 i Gjerpen,9 død 19.05.1866 på Meen i Gjerpen.43

      

       Hans:

       Lars Meens db. Hans

       Faddere: Jon Meens kone, Maren Hansdatter, Zacharias Enggrav, Jacob Nyegaard.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1837 med Anne Kirstine Jensdatter f. 1810 fra Ballestad.

      

       Gravlagt som "Hans Larsen Meen, Gaardmand, 83 ½ aar".

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 4 (1767-1814), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 3 (1722-1766), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  gamlegjerpen.no.

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.

[13]  1801 tellingen.

[14]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[15]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 196.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[17]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[21]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.