| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| VALLER |


 

 

 

Ingebricht Stoesen f. 1734 og Martha Amundsdatter f. 1748 sin familie

 

 

 

Ingebright Stoesen, f. 1734 i Eidanger,[1] døpt 29.09.1734 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke,[3] d. 1789 på Valler i Eidanger,[4] gravlagt 10.05.1789 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Stoe Sørensen Søndre Nordal.

 

Stoe Søfrensen og Birthe Ingebrechsdatter - Ingebricht

Faddere: baaren af Anna Ingebrechsdatter Lunde, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Sigur Aaklungen, Lars Søfrensen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

 

Han ble konfirmert som "Ingebreth Stoesen Ødegaarden 19 aar".

 

Han nevnes på Lunde søndre i 1762:

Drenger over 12 aar: Engebret Stoesen

 

Han giftet seg i 1767.

 

Trol. 26/9-1767 i Eid. Copul. 29/1-1768.

Uk. og Soldat, Ingebricht Stosøn Ødegaard med P. Marta Amunsd. Lillegaard.

Caut: Carl Larsøn Waller og Amun Stosøn Ødegaard.

 

Han ble lensmann i Eidanger og var bosatt på Valler.

 

Han ble nevnt på Valler i 1782:

Waller, Engebret, 1 kone, 5 barn, 2 tjenestefolk

 

I 1782 var det bare en bruker på Valler.

 

Engebret Hansen skjøtet i 1783 et stykke jord av Bjørketvet, skyldsatt for 3 1/2 skinn til Ingebright Stoesen Valler for 300 rdl.

 

Gravlagt som "Engebrict Stos. Waller 59 aar".

 

Det var skifte etter han på Valler 29. september 1789

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 443        

29.9.1789    Valler i Eidanger

       Ingebreth Stoesen død, avdøde hustru..

       Barn:

       1.   Amund 21 år.

       2.   Ole 18 år.

       3.   Søren 15 år.

       4.   Jacob 10 år.

       5.   Stoe 7 år.

       6.   Niels 5 år.

       7.   Margrethe 4 år.

Formynder: bestefader Amund Lillegaarden, Amund Ingebrethsen, Hans Abrahamsen Gusfred.

Innest. morsarv: 75 rdl.

Gods: Torra u. Bjørketvet 3 ½ skind m.b. Skjøte 17.1.1783: 300 rdl.

Brutto: 492-1-19. Netto: 3-0-23.

 

 

Gift 29.01.1768 i Eidanger kirke,[6] med Martha Amundsdatter, f. 1748 på Lillegården i Eidanger,[7] (datter av Amund Olsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 13.10.1748 i Eidanger kirke,7 d. 1787 på Valler i Eidanger,[8] gravlagt 04.03.1787 på Eidanger kirkegård.5

 

Martha:

Amund Lillegaarden og Margrete Nielsdatters datter Marte                                                

Faddere: baaren af Hans Grønsholtes kone Maren Henrichsdatter, Elen Erichsdatter Lunde, mandfaddere: Erich Lunde, Carl Valler, Christen Laersen Søndre Lunde.

 

Gravlagt som "Marte Amunsd. Waller 38 aar".

 

Anno 24.01.1789 – Et skiftebrev paa grd. Waller eft. Marthe Amundsdatter beg. 11. sep. 1787, slut 27. aug. 1788, hvis boe var ejende pls. Nordre Sanna under grd. Birchetvedt vurd. 450 rd. – udlagt paa Creditors og arvinger.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 274b      

11.12.1787 Valler i Eidanger

       Marthe Amundsdtr. død g. Engebreth Stoesen.

       Barn:

       1.   Amund Engebretsen 19 år.

       2.   Ole Engebretsen 14 år.

       3.   Søren Engebretsen 16 år.

       4.    Jacob Engebretsen 8 år.

       5.   Stoe Engebretsen 6 år.

       6.   Nils Engebretsen 4 år.

       7. Margrethe Engebretsd. 2 år.

Ad avdødes far: Et dokument fremlagt: av 3.1. - d.a. (av Amund Olsen Lillegården). hvorved

han har bestemt sine faste eiendommer til åsete for sine 2 sønner Nils og Lars Amundssønner,

og derhos bestemt at disse skulle utbetale sin søster 150 rdl. Dette erlegges etter hans og

hustruens død. Bestemte nå, at de 150 rdl. skulle inngå i nå avdøde datters bo.

Gods: I nordre Sanne u. Bjørketvet i Eidanger 3 ½ skind m.b.: 450 rdl. Skjøte 17.1.1783.

         Et lite hus på Valler 4 rdl. Avdøde utbetalt av brødre 150 rdl.

Brutto: 774-0-13.

Netto: 452-1-5.

 

 

I.    Amund Ingebrightsen, f. 1768 på Valler i Eidanger,[9] døpt 12.11.1768 i Eidanger kirke,9 konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[10] død 07.03.1825 på Ørviktangen i Eidanger,[11] gravlagt 22.03.1825 i Eidanger kirkegård.[12]

      

       Ingebricht Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Amun

       Faddere. 1. Karen Stosdtr. Lunde Søndre 2. Maren Erichsdtr. Lillegaard 3. Carl Larsen Waller 4. Amun Stosen Ødegaard 5. Lars Amundsen Lillegaard.

      

       Konfirmert i 1783 som "Amun Engebrictsen Waller 16".

      

      

       Gift 02.09.1788 i Eidanger kirke,6 med Ingeborg Hansdatter, f. 1762 på Holtet i Eidanger,[13] (datter av Hans Bentsen og Kirsti Knudsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[14] død 06.04.1830 på Ørviktangen i Eidanger, gravlagt 15.04.1830 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Valler denne gården

 

      

 

II.   Ole Ingebrightsen, f. 1771 på Valler i Eidanger,8 døpt 13.04.1771 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke.[16]

      

       Engebret Stosen Waller og k. Marte Amundsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3. Nils Amundsen ibid 4. Nils Olsen Nøchlegaard 5. Ole Stosen Stusrød.

      

       Konfirmert i 1786 som "Ole Engebrictsen Waller 16".

 

 

 

III. Søren Ingebrightsen, f. 1774 på Valler i Eidanger,8 døpt 06.02.1774 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,15 død 12.08.1824 på Ørvik i Eidanger,[18] gravlagt 23.08.1824 på Eidanger kirkegård.12

      

       Engebret Stosen Waller og k. Marta Amunsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Inger Christensdtr. Søndre Lunde 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Anders Jacobsen Nordal 5. Lars Amunsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Søren Engebrictsen Waller 15".

      

 

       Gift 27.09.1798 i Eidanger kirke,6 med[19] Magnhild Larsdatter, f. 1773 på Røe i Eidanger,[20] (datter av Lars Hansen og Sara Bentsdatter), døpt 21.02.1773 i Eidanger kirke,19 konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,15 død 31.05.1851 på Ørvik i Eidanger,18 gravlagt 05.06.1851 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Klep

 

      

 

IV. Stoe Ingebrichtsen, f. 1777 på Valler i Eidanger,[22] døpt 08.05.1777 i Eidanger kirkegård,20 d. 1780 på Valler i Eidanger,[23] gravlagt 02.04.1780 på Eidanger kirkegård.21

      

       Ingebricht Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Stoe

       Faddere: 1, Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Ole Stosen Ødegaard 4. Nils Nilsen Lunde Søndre 5. Lars Amunsen Lillegaard.

      

       Gravlagt som "Stoe Engebrichts. Waller 3 aar".

 

 

 

V.   Jacob Ingebrightsen, f. 1779 på Valler i Eidanger,8 døpt 11.07.1779 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[25]

      

       Ingebricht Stoesen Waller og k. Marta Amunsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Nedre Lunde 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Ole Stoesen Ødegaard 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

      

       Det er nok han som konfirmeres i 1794 som "Jacob Engebrictsen p. Holte 15".

 

       Han giftet seg i 1802.

      

       Porsgrunn Cop. 3/10-1802.

       Uk. og Grenadeer, Jacob Engelbrethsen og p. Anne Jacobsd.

       Forl: Lars Sørensen og Niels Thorsen.

      

       Folketelling 1815 i Østre Porsgrunn: Ægtef. Landværen Soldat Jacob Engelbrethsen 36 aar.

 

      

       Gift 03.10.1802 i Porsgrunn,[26] med Anne Jacobsdatter, f. 1772 på Søndre Grinieie i Gjerpen (datter av Jacob Jansen og Marthe Halvorsdatter), døpt 08.03.1772 i Gjerpen,[27] døpt 25.03.1774 i Gjerpen.[28]

      

       Anne:

       Jacob Grinitejens pb. Anne

       Faddere: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslaksen.

      

       Hun nevnes som fadder for sin søster Else som bosatt i Porsgrunn.

      

       Hun var bosatt hos Jens Kiil i Østre Porsgrunn i 1801 "Anne Jacobsdtr., Tienestefolk, 26 aar, Ugivt"

      

       Etter at hun giftet seg i 1802 brukte hennes søster i 1804 hennes mann som fadder "Jacob Engebrethsen af Porsgrund".

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

      

 

VI. Stoe Ingebrightsen, f. 1781 på Valler i Eidanger,8 døpt 10.06.1781 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,23 død 17.03.1832 i Eidanger,[30] gravlagt 08.05.1832 på Eidanger kirkegård.21

      

       Ingebrict Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Stoe

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Ingebor Christensdtr. i Præstegaarden 3. Ole Stosen Aachlungen 4. Jon Jacobsen Lunde 5. Lars Amundsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Stoe Engebrictsen Waller 15".

      

       Bosatt hos Jens Kiil i Østre Porsgrunn i 1801 "Stoe Engelbrethsen, Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

      

       Gift 14.10.1812 i Østre Porsgrunn kirke,29,26 med Johanne Christensdatter, født 1786 på Skotland u/Hyni i Gjerpen (datter av Christen Olsen og Dorthe Margrethe Gundersdatter), døpt 17.12.1786 i Gjerpen.27

      

       Johanne:

       Christen Olsens pb. Johanne fra Skotland

       Faddere: Søren Henrichsens kone, Ingebor Rasmusdtr., Gunder Jensen, Hans Jacobsen, Lars Sørensen.

      

       Hun stod som Johanne Marie da de døpte et barn i Gjerpen i 1815 men det stemmer ikke.

      

       Hun hadde en søster som het Anne Catharine Christensdatter f. 1795 og en bror Jacob Christensen f. 1790 som man finner som faddere for hennes sønn Nils i Østre Porsgrunn i 1818.

 

       Se Kåsa u/Herøya

 

      

 

VII. Nils Ingebrightsen, f. 1783 på Valler i Eidanger,8 døpt 10.08.1783 i Eidanger kirke,[31] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.[32]

      

       Engebrict Stosen Waller og k. Marta Amundsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Inger Halvorsdtr. Lillegaarden 3. Amun Stosen ibid 4. Lensmand Nils Amundsen ibid 5. Lars Nilsen Traaholt.

      

       Konfirmert som "Niels Ingebretsen Waller 15".

      

       Han ble nevnt på Prestegården i 1801 som "Nils Engebrethsen, Tjenestedrenge, 18 år".          

 

 

 

VIII. Margrethe Ingebrightsdatter, f. 1785 på Valler i Eidanger,8 døpt 13.11.1785 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[34]

      

       Ingebrict Stosen Waller og k. Marte Amunsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Lunde Nedre 2. Birte Christensdtr. Præstegaarden 3. Lensmand Nils Amunsen 4. Lars Gusfred 5. Amun Ingebrictsen Waller.

      

       Konfirmert som "Margrete Ingebretsdatter Lillegaarden 15".

      

       Bosatt på Lillegården i 1801 hos Hans Isachsen som "Margrethe Engebrethsdtr., Tjenestepiger, 17 år".      

      

      

       Gift 27.06.1811 i Brevik kirke,[35] med Jens Hansen, f. 1790 i Brevik (sønn av Hans Nilsen og Stine Jensdatter), døpt 26.03.1790 i Brevik kirke,[36] konfirmert 29.04.1810 i Brevik kirke.[37]

      

       Se Brevik 1801 (Under Jens Hansen sine foreldre.)

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 18.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 155.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 134.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 80.

[12]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[18]  Informasjon gitt av Unni Knudsen.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.