| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LILLEGÅRDEN |


 

 

 

 

Hans Ellefsen f. ca. 1675 og Maren Gjertsdatters f. ca 1665 sin familie

 

 

Hans Ellefsen, f. ca 1675,[1] d. 1745 på Lillegården i Eidanger,[2] gravlagt 27.04.1745 på Eidanger kirkegård.[3]

Han Ellefsen var sønn av Ellef Jonsen Buer.

 

Feria Ascensionis d. 2. Juny Anno 1698, her hiemme i Eid.

Festet Soldat Hans Elefsøn og Maria Gertsdaatter. Hand hafde tiladelse fra sin Brigadier Hr. Joh. Arnholdt, dato Borrestad d. 27. May 1698.

Caut: Jan Lundes bomercke og Halvor Siljens Bomercke.

 

Han er nevnt som bruker på Lillegården i Eidanger fra rundt 1710.

 

I kilden Bamble Kompani 1701 finner vi dette:

Hans Ellefsøn Flaagstadt 96 Flagstadt, Ochlung, Buer, Nordahl Setter, Nordahl N:, Nordahl S:.

 

Han oppføres med kvinne og 2 barn i skattemanntallet ekstraskatten i 1711.

 

Hen var bosatt på Lillegården i 1725:

Lillegaard - Hans Lillegaard 1 Hud

Hans Ellefsøn Lillegaard gl. 50 aar, har tient for Soldat, er frisk og gift med Maren Giertsdatter gl. 60 aar, haver 3de Sønner Ellef Hansøn gl. 15 aar, Jan Hansøn gl. 11 aar, Niels Hansøn gl. 9 aar, ingen af dem er endnu døgtig at tiene. Haver 3de døttre Marte Hansdatter gl. 24 aar, tiener udj Gierpen Sogn for aarsløn, Lisbet Hansdatter gl. 22 aar, tiener for aarsløn paa Lunde, Anne Hansdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

Han gravlegges som "Hans Elefsøn Lillegaarden 72 aar".

 

 

Gift 02.06.1698 i Eidanger kirke,[4] med[5] Maren Gjertsdatter, f. ca 1665,[6] d. 1745 på Lillegården i Eidanger,[7] gravlagt 14.02.1745 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maren:

Hennes foreldre er ikke kjent.

 

Gravlagt som "Hans Lillegaardens kone Maren Giertsdatter 73 aar".

 

 

I.    Marthe Hansdatter, f. ca 1701 på Lillegården i Eidanger.[9]

 

 

      Gift 20.08.1730 i Eidanger kirke,[10] med Christopher Olsen, f. omkring 1700.[11]

 

       Se Lillegården 

 

      

 

II.   Lisbeth Hansdatter, f. ca 1703,[12] d. 1768 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 17.10.1768 på Eidanger kirkegård.[14]

 

 

       Gift 21.10.1744 i Eidanger kirke,[15] med[16] Even Hansen, f. ca 1687 på Nordre Lunde i Eidanger,[17] (sønn av Hans Evensen og Guri Nilsdatter), d. 1768 på Nordre Lunde i Eidanger,[18] gravlagt 03.01.1768 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Se Nordre Lunde 

 

      

 

III. Anne Hansdatter, f. ca 1705 [20]

      

       Hun er nevnt i som fadder for sin bror Ellef sitt barn i 1739. Det er det jeg vet om henne.

 

      

 

IV. Ellef Hansen, f. ca 1710,[21] d. 1770 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger,[22] gravlagt 02.07.1770 på Eidanger kirkegård.[23]

 

 

      Gift 06.02.1734 i Eidanger kirke,[24] med Birthe Christensdatter, f. ca 1709 på Øvre Lunde i Eidanger,[25] (datter av Christen Olsen og Marthe Jensdatter).

 

       Se Ulverød u/Prestegården

 

      

      

V.   Jan Hansen, f. ca 1714 på Lillegården i Eidanger,[26] d. 1797 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[27] gravlagt 26.02.1797 på Eidanger kirkegård.[28]

 

 

       Gift 16.07.1733 i Eidanger kirke,[29] med Anne Larsdatter, f. ca 1699,[30] (datter av Lars Jensen og Kirsten Amundsdatter), d. 1770 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[31] gravlagt 11.05.1770 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Se Presteseter u/Prestegården

 

 

      

VI. Nils Hansen, f. 1715 på Lillegården i Eidanger,[33] døpt 24.02.1715 i Eidanger kirke,[34] d. 1787 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[35] gravlagt 15.07.1787 på Eidanger kirkegård.[36]

 

 

       Gift 1749,[37] med Magdalene Iversdatter, f. 1724 på Nødelandstranden i Eidanger,[38] (datter av Iver Skajesen og Guri Larsdatter), døpt 22.10.1724 i Eidanger kirke,[39] d. 1795 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[40] gravlagt 15.02.1795 på Eidanger kirkegård.[41]

 

       Se Kåsa u/Prestegården

      

        

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen

[19]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[26]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 28.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 151.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 151.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.