| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KOKKERSVOLD |


 

 

Søren Jonsen f. omkring 1670 og Berte Torsdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Søren Jonsen, f. omkring 1670,[1],[2] d. før 1744 på Vestby i Hedrum.[3]

Sønn av Jon Larsen Nautser u/Lerstang.

 

Bodde på Kokkersvold i Eidanger.

 

Han er nevnt i sjølegden i 1706 som husmann på "Kockersvold Huusmands Platz under Birckensvold", han står der oppført som 30 år og hadde ingen sønner.

 

Ut fra alderen til datteren Maren som forlovet seg i 1708 må han nok være litt eldre.

 

Han er nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750 som Søren Jonsen Westbye, bosatt på Kokkersvold i Eidanger. 

 

Digitalarkivet: Skifteregister for Larvik 1672-1812, 12.03.1749, 1743-1764 - Skifteprotokoller 9, 164b, Skiftet sluttet 28.10.1750.
Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Stilling Alder Merknad 
arving konas farssøsterdatterdatter Berthe Davidsdtr Quelle Annex tjenende hos Ion Westbye datter av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr 
arving konas farssøsterdatterdatter Gunild Davidsdtr Farmen i Quelle Annex g.m. Torgier Ambiørnsen; datter av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr 
arving konas farssøsterdattersønn Abraham Davidsen Quelle i Quelle Annex 18 år sønn av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; bodde hos broren Rasmus Davidsen Quelle; alderen nevnt 28.10.1750 
arving konas farssøsterdattersønn Søren Davidsen Quelle Quelle i Quelle Annex 27 år sønn av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; bodde hos broren Rasmus Davidsen Quelle; alderen nevnt 28.10.1750 
arving konas farssøsterdatterdatter Lisbeth Davidsdtr Quelle i Quelle Annex datter av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; bodde hos broren Rasmus Davidsen Quelle 
arving konas farssøsterdattersønn Elias Davidsen Heum Heum i Quelle Annex 41 år sønn av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; alderen nevnt 28.10.1750 
andre Karen Sørensdtr Stenene i Laurvigen g.m. Christen Olsen Odder 
arving konas farssøsterdattersønn Rasmus Davidsen Quelle Quelle i Quelle Annex 45 år sønn av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; alderen nevnt 28.10.1750 
andre David Rasmusen Westby død; vært g.m. Maren Sørensdtr 
arving konas farssøsterdattersønn Isach Davidsen Westbye Westbye i Quelle Annex 38 år sønn av David Rasmusen Westby og Maren Sørensdtr; alderen nevnt 28.10.1750 
arving konas farssøster Maren Thorsdtr Laurvigen død; vært g.m. Christen Odder 
andre Christen Odder Laurvigen skogfoged død; vært g.m. Maren Thorsdtr 
arving konas farssøsterdattersønn Christen Olsen Odder Stenene i Laurvigen 50 år g.m. Karen Sørensdtr; sønn av Anna Christensdtr Odder; alderen nevnt 28.10.1750 
arving konas farssøsterdatterdatter Maren Olsdtr Odder enke etter Iacob Tysk; datter av Anna Christensdtr Odder 
andre Iacob Tysk død; vært g.m. Maren Olsdtr Odder 
andre konas nærsøskenbarn Isach Iørgensen Waale paa Brunlaugnæss sønn av Iørgen Simonsen 
andre konas farssøskenbarn Iørgen Simonsen død 
arving konas farssøsterdatter Maren Sørensdtr død; vært g.m. David Rasmusen Westby; datter av Søren Torsen Westbye og Berthe Torsdtr 
arving mannens søstersønnesønn Sivert Olsen Langestrand matros 26 år sønn av Ole Andersen; alderen nevnt 28.10.1750 
arving konas farssøsterdatter Anna Christensdtr Odder død; vært gift; datter av Christen Odder og Maren Thorsdtr 
arving mannens søstersønn Ole Andersen død; sønn av Anders Olsen Rønningen og Dorthe Olsdtr 
arvelater avdød ektefelle Anna Gundersdtr Langestrand opprettet testamente mellom ektefellene, dat. 30.03 eller 31.03.1721; hun hadde sittet i uskiftet bo etter mannen, ifølge bevilling dat. 30.05.1721; etterlot ingen livsarvinger 
arvelater avdød ektefelle Iacob Olsen Manvig Langestrand død for lang tiid siden; opprettet testamente mellom ektefellene, dat. 30.03 eller 31.03.1721; etterlot ingen livsarvinger 
arving mannens søster Dorthe Olsdtr Langestrand død; vært g.m. Anders Olsen Rønningen 
andre mannens svoger Anders Olsen Rønningen Langestrand død; vært g.m. Dorthe Olsdtr 
arving mannens søstersønn Anders Andersen Langestrand død; vært g.m. Gunild Børgesdtr; sønn av Anders Olsen Rønningen og Dorthe Olsdtr 
andre Gunild Børgesdtr Langestrand enke etter Anders Andersen 
andre Lars Sørensen nevnt 12.03.1749, at han var død for en 8-9 år siden; vært g.m. Maren Andersdtr 
arving mannens søstersønnedatter Dorthe Andersdtr 14 år datter av Anders Andersen og Gunild Børgesdtr; alderen nevnt 28.10.1750 
andre Søren Torsen Westbye Kochesvold i Edanger død; vært g.m. Berthe Torsdtr 
arving mannens søsterdatter Maren Andersdtr nevnt 12.03.1749, at hun var død for en 8-9 år siden; vært g.m. Lars Sørensen; datter av Anders Olsen Rønningen og Dorthe Olsdtr 
arving konas farssøstersønnedatter Sara Christensdtr Laurvigen g.m. Poul Pedersen; datter av Christen Hansen og Jngeborg Iensdtr 
arving konas farssøster Berthe Torsdtr Kochesvold i Edanger død; vært g.m. Søren Torsen Westbye 
andre Poul Pedersen Laurvigen sagdreng g.m. Sara Christensdtr 
andre Jngeborg Iensdtr vært g.m. Christen Hansen 
arving konas farssøstersønn Christen Hansen død; vært g.m. Jngeborg Iensdtr; sønn av Hans Hansen og Maren Torsdtr 
andre Hans Hansen Nøchlegaards Eje i Edanger død; vært g.m. Maren Torsdtr 
arving konas farssøster Maren Torsdtr Nøchlegaards Eje i Edanger død; vært g.m. Hans Hansen 
arving konas far Gunder Torsen død; lot til å være fra Kolbensrød; nevnes også som Gunder Alsin og Gunder Alsing (mulig en forvanskning av at han også feilaktig nevnes som Olsen) 
arving mannens søsterdatterdatter Anna Dorthea Larsdtr Langestrand 13 år datter av Lars Sørensen og Maren Andersdtr; hadde bodd i stervbohuset, men 28.10.1750 nevnt at hun losjerte hos Anders Pedersen Wigværing på Langestrand; alderen nevnt 28.10.1750 
 

Dette med Vestby betyr vel at han bodde på Vestby i Hedrum. I skifte etter sin bror Elias var han døde i 1744. Står da som Søren Jonsen Vestby så han døde nok bosatt på Vestby.

 

 

Han giftet seg med[4] Berte Torsdatter, f. omkring 1670,[5] (datter av Tor Kolbjørnsrud og Tor Kolbjørnsrud's kone).

 

Berte:

Hun kom fra Brunlanes. 

 

Hun er nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750. (Anne Gundersdatter var datter av Berte sin  bror Gunder Torsen.) Berte er der nevnt som død og hadde vært bosatt på Kokkersvold i Eidanger og gift med Søren Jonsen Westbye.

 

Ut fra skifte var hun søster til Maren Torsdatter på Nøklegård. (Se hel skifte fra Larvik der.)

 

 

 

I.    Maren Sørensdatter, f. omkring 1690,[6] d. ca 1741 på Vestby i Hedrum.[7]

      

       De bodde på Solli i Eidanger frem til ca 1719 og deretter flyttet de til Vestby i Hedrum. Hun er nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i Langestrand i 1750. Hun er der nevnt død, og gift med David Rasmussen Westbye.

      

      

       Gift 1708,[8] med[9] David Rasmussen, f. omkring 1675 på Grava i Eidanger,[10] (sønn av Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdatter), d. ca 1748 på Vestby i Hedrum.[11]

      

       David:

       Han er nevnt i ekstraskattmanntallet fra 1711 som en av to oppsittere på Solli i Eidanger. Han oppføres i mantallet med "qvinde". Han disponerte halve gården på Solli i 1712. En ser da i en tinglysning fra 1712 at David Rasmussøn lot lyse Karen Sal. Hr. Halvors bygsseddel på en halv pund i Solli. De flyttet senere til Hedrum. Han er nevnt død under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i Langestrand i 1750.

      

        Se Solli      

      

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  skifte etter sin bror Elias Jonsen i 1744.

[4]  skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.