| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRØNSHOLT |


 

 

Lars Jonsen f. ca 1670 og Maren Jansdatter f. ca 1669 sin familie

 

 

Lars Jonsen, f. ca 1670,[1],[2] d. 1750 på Grønsholt i Eidanger,[3] gravlagt 08.02.1750 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Jon Larsen Nautser.

 

Han var nevnt på Grønsholt i Eidanger som bruker omkring 1700. Han oppføres i ekstraskattregnskapet av 1711 med kvinne og tre barn.

 

Anno 07.11.1720 - Blef saa lyst Hr. Sekreterer Herman Leopoldus stedmaal sedel paa Hr. General Major Arnolds weigne til Laurs Jonsen paa Grønsholt - 2 huder med bøxel (dat. 05.11.1720)

 

Han gravlegges som "Lars Grønsholt 80 aar".

 

 

Han giftet seg med[5] Maren Jansdatter, f. ca 1669 på Nordre Lunde i Eidanger,[6] (datter av Jan Rolfsen og Mette Findsdatter),  d. 1724 på Grønsholt i Eidanger,[7] gravlagt 26.11.1724 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Maren:

Hun kobles til foreldrene via salg av del av Nordre Lunde til kapellan Christen Torgersen. Der er Lars Grønsholt nevnt som en av selgerne. Dette var hans kones del. Hun er oppgitt å være 55 år gammel ved sin død.

      

Hun er også nevnt i skifte etter faren i 1700. Hun er der nevnt som gift med Lars Jonsen.

      

Grønsholt i 1725

Skylder 2 Huuder, uddreeder ½ Soldat, bruges af Lars Jonsøn gl. 60 aar, enchemand, har iche tient, er frisk, har 2de døttre, Gunild Larsdatter gl. 22 aar, Johanne Larsdatter gl. 10 aar, er begge hieme hos Faderen.

Ingen Tienistefolch, eller Huusmænd.

Til Gaarden ingen Skov, enten til Gierdefang eller Brændved.

 

Hun gravlegges som "Laers Joensøn Grønsholttis qvinde Maren Jahnsdatter 55 aar 5 uger".

 

 

 

I.    Anne Larsdatter, f. ca 1699 på Grønsholt i Eidanger,[9] d. 1739 i Eidanger,[10] gravlagt 24.05.1739 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

       Hun gravlegges som "Gunder Husets kone Anne Larsdatter 46 aar".

 

            

       (1) Gift 12.11.1719 i Eidanger kirke,[12] med[13] Lars Torkildsen, f. ca 1695,[14] (sønn av Torkild Trefot), d. 1723 på Hitterød i Eidanger,[15] gravlagt 18.08.1723 på Eidanger kirkegård.[16] 

 

       Se Grønsholt denne gården

 

 

       (2) Gift 07.05.1724 i Eidanger kirke,[17] med Gunder Knudsen, f. ca 1700,[18] (sønn av Knud Olsen og Maren Anfindsdatter),  d. 1774 på Hitterød i Eidanger,[19] gravlagt 04.12.1774 på Brevik kirkegård.[20] 

 

       Se Hitterød u/Kjørholt

 

 

 

II.   Kunella Larsdatter, f. ca 1700 på Grønsholt i Eidanger,[21] d. 1724 på Grønsholt i Eidanger,[22] gravlagt 03.03.1724 på Eidanger kirkegård.[23] 

 

       Hun gravlegges som "Laers Grønsholts datter Kunella Larsdatter 24 aar".

 

 

 

III. Maria Larsdatter, f. ca 1701,[24] d. 1738 i Brevik, gravlagt 28.09.1738 på Brevik kirkegård.[25] 

 

       Maria Larsdatter Døvig er brukt som fadder av søsteren Anna Larsdatter på Hitterø i 1724.

 

      

       Gift 02.01.1724 i Eidanger kirke,[26] med Jens Andersen, f. ca 1701,[27],[28] (sønn av Anders Findsen og Gunhild Pedersdatter),  d. 1763 i Brevik, gravlagt 24.05.1763 på Brevik kirkegård.[29] 

      

       Se Lille Døvig under Tråholt

 

      

 

IV. Gunhild Larsdatter, f. ca 1703 på Grønsholt i Eidanger.[30] 

 

       Trol. 28/12-1729 i Eid. Copul. 28/1-1730.

       Søfvren Nielssøn Lander med Gunnill Laersd. Grønsholt.

       Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Olle Søfvrenssøn Lunde.

 

      

       Gift 18.01.1730 i Eidanger kirke,[31] med Søren Nilsen, f. ca 1708 på Lanner i Eidanger,[32] (sønn av Nils Nilsen og Kirsti Pedersdatter),  d. 1742 på Grønsholt i Eidanger,[33] gravlagt 20.05.1742 på Eidanger kirkegård.[34] 

 

       Søren:

       Han var 18 år under skifte etter faren i 1726.

      

       Gravlagt som "Søfren Nielsøn Grønsholt 34 aar".

 

 

 

V.   Martha Larsdatter, f. ca 1711,[35] d. 1718 på Grønsholt i Eidanger,[36] gravlagt 24.04.1718 på Eidanger kirkegård.[37] 

 

       Hun gravlegges som " Lars Joensen Grønsholtis lille datter Marthea 7 aar 3 dager".

 

 

 

VI. Johanna Larsdatter, f. 1714 på Grønsholt i Eidanger,[38] døpt 29.07.1714 i Eidanger kirke.[39] 

 

       Lars Joensen Grønsholt og Maren Jansdatter - Johanne

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Jonsdatter Traaholt, Anne Nilsdatter. (ingen menn JO)

      

  

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[14]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[23]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[28]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[30]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[35]  Alder ved død.

[36]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[37]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet.