| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LUNDE NORDRE |


 

 

Jan Rolfsen f. ca 1635 og Mette Findsdatter f. omkring 1640 sin familie

 

 

 

Jan Rolfsen, f. ca 1635 på Nordre Lunde i Eidanger,[1] d. ca 1700 på Nordre Lunde i Eidanger.[2]

Han var sønn av Rolf Kjeldsen Nordre Lunde.

 

Han står i mantallet for 1664 oppført som oppsitter på Nordre Lunde, 29 år. Han var fremdeles bruker på Nordre Lunde i begynnelsen av 1690 årene. Da opplyses det da at han eide og brukte en part avgården med en skyld på 2 1/2 hud. Det var skifte etter han på Lunde Nordre 23.april 1700.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 154b        

23.4.1700    Lunde nordre i Eidanger

       Jan Rolfsen død e. Methe Findsdatter.

       Barn:

       1.   Niels Jansen Lunde død. Etterlot seg arvinger.

       2.   Gunild Jansd. g.m. Hendrich Andersen.

       3. Maren Jansd. g.m. Laurs Jonsen.

       Avdødes slekt:

       Far: Rolf Kieldsen død, sk. 6.5.1676.

       Bror Efven Rolfsen.

       Bror Hans Rolfsen.

Brutto 59-3-12.

Nt: 15-3-14. Hvori ikke medregnet jordegods: Lunde nordre 2 hud, 9 skinn. Skiftebrev 6.5.1676. Kjøpebrev 14.6.1669.

 

 

Han giftet seg med[3] Mette Findsdatter, f. omkring 1640.[4]

 

Mette:

Hun kan være datter av den Find en finner i de tidlige manntallene på Kvestad. Se Kvestad

 

Hun ble oppgitt under salg til kap. Christen Torgersen Finde og i skifte etter mannen:

Anno 02.12.1705 – Hr. Christen Findø lod lyse Methe Jan Rolfsens, Laurs Grønsholdt, Hendrich Andersens kiøbebref paa 1 hud 8 ¼ skind med bøxel i Nordre Lunde gaard (dat. 03.07.1704)  

 

 

 

 

I.    Gunhild Jansdatter, f. ca 1661 på Nordre Lunde i Eidanger,[5] d. 1742 på en plass u/ Ørvik i Eidanger,[6] gravlagt 14.01.1742 på Eidanger kirkegård.[7]

 

       Hun er nevnt gift med Hendrich Andersen under skifte etter faren 1700.

 

      

       Gift 1697,[8] med[9] Henrik Andersen, f. ca 1661,[10] d. 1740 på en plass u/Ørvik i Eidanger,[11] gravlagt 02.07.1740 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Se Ørviken u/Lerstang

 

 

      

II.   Maren Jansdatter, f. ca 1669 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] d. 1724 på Grønsholt i Eidanger,[14] gravlagt 26.11.1724 på Eidanger kirkegård.[15]

            

       Hun er nevnt i skifte etter faren i 1700. Hun er der nevnt som gift med Lars Jonsen.

 

      

       Hun giftet seg med[16] Lars Jonsen, f. ca 1670,[17],[18] (sønn av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. 1750 på Grønsholt i Eidanger,[19] gravlagt 08.02.1750 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Se Grønsholt

 

 

      

III. Nils Jansen, f. omkring 1670,[21] d. ca 1700 på Nordre Lunde i Eidanger.

      

       Han bodde på Nordre Lunde. Nils hadde arvet 8 1/4 skinn i Nordre Lunde av faren og kjøpt 6 skinn i gården av Maren Lunde.

 

      

       Han giftet seg med[22] Anne Jensdatter, f. ca 1650,[23] d. 1740 på Vallerkastet i Eidanger,[24] gravlagt 27.07.1740 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Nordre Lunde denne gården

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[18]  Alder ved død.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Stipulert, Stipulert.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[23]  Alder ved død.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen