| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LUNDE NORDRE |


 

 

Nils Jansen f. omkring 1670 og Anne Jensdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Nils Jansen, f. omkring 1670,[1] d. ca 1700 på Nordre Lunde i Eidanger.

Han var sønn av Jan Rolfsen Nordre Lunde.

 

Han bodde på Nordre Lunde. Nils hadde arvet 8 1/4 skinn i Nordre Lunde av faren og kjøpt 6 skinn i gården av Maren Lunde.

 

Han var død under skifte etter faren 23. april 1700.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 155a         

23.4.1700    Lunde nordre i Eidanger

       Niels Jansen død e. Anne Jensd.

       Barn:

       1.   Anne Nielsd.

       2.   Mallene Nielsd.

       3.   Mari Nielsd.

       Avdødes far var Jan Lunde død, sk. 23.4.1700.

Verger for barna: Lars Grønsholt, Hendrich Andersen,

Brutto 59-1-4

Netto 11-0-8. Jordegods: Lunde nordre 1 hud 2 ¼ skinn. Skiftebrev 23.4.1700

 

 

Han giftet seg med[2] Anne Jensdatter, f. omkring 1650

 

Anne:

Hun var muligens fra Døvik i Eidanger. Gunhild Pedersdatter Døvigen er brukt som fadder til flere av hennes datter, Malene Nilsdatter, sine barn.

 

Anno 02.12.1705 – Ligsom lod han (Hr. Christen Findø) lyse Anne Jensdatter Sal. Niels Jansen Lundes kiøbebref paa 7 skind med bøxel i Nordre Lunde gaard (dat. 03.07.1704)

 

 

 

I.    Anne Nilsdatter, f. ca 1685,[3] d. før 1743 på Naphaug i Siljan.[4]

      

       Finner henne ikke gift i Eidanger.

      

       Naphogg i Slemdal 7.2.1743 Sk.pr. 4, Fol. 292

       Anne Nielsdtr. død e.m. Reyer Tollefsen.

       Barn:    1. Anne Reyersdtr. g.m. Joen Olsen Grorød.

                   2. Maren Reyersdtr. 16 år.

       Brt: 65-0-14. Gjeld: 71-3-20.

      

 

       Hun giftet seg med[5] Reier Tollefsen, f. ca 1689 på Naphaug i Siljan,[6],[7] (sønn av Tollef Reiersen og Marte Nilsdatter), d. 1762 på Naphaug i Siljan,[8] gravlagt 12.12.1762 på Siljan kirkegård.[9]

      

       Reier:

       Reier var sønn av Tollef Reiersen Naphaug i Siljan. Han er nevnt i skifte etter moren i 1728 som "Reier Tellefsen, gift, Eidanger".

      

       Rejer og Anne bodde en tid på Lunde i Eidanger. Brukte 3 huder og 3 skinn av Nordre Lunde (totalt 7 huder og 6 skinn) i 1725:

      

       Nordre Lunde 1725:

       Til gaarden en Becheflomqværn, saa og voxterskov til smaa bielcher af Gran og anden smaalast ¾ Miil at framdrive, og ingen anden Herlighed til Gaarden.

       Lunde Nordre

       Skylder 7 huuder, 6 skind udereeder 1 Soldat, bruges af 4 bønder nafnelig, Olle Sørensøn 1 hud, Reyer Tollefsøn 3 huder 3 skind, Niels Hansøn 1 huud og Even Hansøn 2 huuder 3 skind.

      

       Reyer Tollefsøn gl. 40 aar tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 40 aar, har en søn Tollef Reyerssøn gl. 2 aar og en datter Anne Reyersdatter gl. 2 aar, 1 tieneste dreng, Hans Anondssøn gl. 21 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.

      

       Til bemelte Rejer Tollefsøns anpart, er temlig god voxterskov af Gran, til smaa bielcher og anden smaalast, en Miil til Stranden at framdrive, ingen Sæterboe eller huusmandspladse heller anden herlighed, til bemelte anpart.

      

       Han overtok ca 1730 bygselen på Naphaug i Siljan etter moren. Flyttet trolig til Skautvedt som var en husmansplass under Naphaug i 1754.

 

       Reier Tollefsen giftet seg på nytt som enkemann i 1743.

      

       Trol. Onsdag 3/4-1743 i Slemdal. Copul. 24/6-1743.

       Enkem. Rejer Tollefsøn Naphoug og pigen Karen Johannisd.

       Caut: Niels Simensøn Moholdt og Ole Thomæsøn Eyet.

      

       Naphaug 1762:

       Husmenn og Inderster under Naphog:

       Rejer Schoutveed og kone, børn Christen Rejersen, Marthe Rejersdatter

       Uformuende Rejer Schougtveds søn Niels, formaar ej at betale

      

       Han gravlegges som "Rejer Naphøg 73 aar".

 

       Se Naphaug i Siljan

 

      

II.   Malene Nilsdatter, f. ca 1688 på Nordre Lunde i Eidanger,[10] d. 1774 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[11] gravlagt 23.01.1774 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       (1) Gift 01.01.1714 i Eidanger kirke,[13] med Ole Sørensen, f. ca 1689,[14] (sønn av Søren og Kirsti Pedersdatter), d. 1729 i Eidanger,[15] gravlagt 25.08.1729 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       (2) Gift 14.06.1732 i Eidanger kirke,[17] med[18] Helge Nilsen, f. 1683 på Fossjord i Gjerpen,[19] (sønn av Nils Gundersen), gravlagt 17.06.1683 i Gjerpen kirke,[20] d. 1751 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[21] gravlagt 17.06.1751 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Se Nordre Lunde denne gården

 

      

 

III. Maren Nilsdatter, også kjent som Mari, f. ca 1694,[23] d. 1763 på Nordre Lunde i Eidanger,[24] gravlagt 09.05.1763 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Gift 17.04.1720 i Gjerpen kirke,[26] med Lars Olsen, f. ca 1693 på Kvestad i Eidanger,[27] (sønn av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. 1773 på Nordre Lunde i Eidanger,[28] gravlagt 01.09.1773 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Se Nordre Lunde denne gården

                   

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 43.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 21.

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 46.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[23]  Alder ved død.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[26]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Alder ved død.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.