| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LANNER |


 

 

 

Hans Olsen f. ca 1682 og Dorthe Nilsdatter f. ca 1696 sin familie

 

 

 

Hans Olsen, f. ca 1682,[1] d. 1748 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 01.06.1748 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han kom fra Lanner da han giftet seg med Dorthe.

 

Trol. 14/10-1719 i Eid. Copul. 14/1-1720.

Hans Olssøn Lander, med sig Seddel fra Captaien Hollomboe,

med Daarthe Nielsd. Lander.

 

Han gravlegges som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Hans Olsøn Kaasa 60 aar".

 

 

Gift 14.01.1720 i Eidanger kirke,[4] med Dorthe Nilsdatter, f. ca 1696,[5] (datter av Nils Nilsen og Kirsti Pedersdatter), d. 1742 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[6] gravlagt 25.02.1742 på Eidanger kirkegård.[7]

 

De var bosatt på Lanner en del år etter at de giftet seg.

 

Bosatt på Lanner i 1725:

Niels Nielsøn Lanner gl. 70 aar, er iche frisk, gift med Kirsten Pedersdatter gl. 65 aar. Har en Søn Søren Nielsøn gl. 15 aar, iche endnu døgtig, er hieme.

Er en Mand til Huuse nafnlig Hans Olsøn gl. 43 aar, tiener for Soldat, er gift med Dorte Nielsdatter gl. 29 aar, haver 3de døttre Maren Hansdatter gl. 4 aar, Sara Hansdatter gl. 3 aar, Marthe Hansdatter gl. ½ aar.

Til bemelte gaard er 4re Huusmænder.

 

De er bosatt på Kåsene under Prestegården fra tidlig på 1730 tallet.

 

Gravlagt som "Hans Kaasens kone Dorthe Nielsdatter 40 aar".

 

 

Barn:

 

I.    Maren Hansdatter, f. 1720 på Lanner i Eidanger,[8] døpt 23.06.1720 i Eidanger kirke.[9]

      

       Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Gunnill Pedersdatter Døvig, Margrethe Clausdatter Stuelen, Ellj Nielsdatter Lander, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Niels Nielsen Lander.

 

 

II.   Sara Hansdatter, f. 1721 på Lanner i Eidanger,[10] døpt 21.09.1721 i Eidanger kirke,[11] d. 1768 på Herre i Bamble, gravlagt 27.07.1768 i Bamble.[12]

      

       Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Maren Rejersdatter, Ellj Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Ole Søfrensen Møller, Søfren Rejersen Flaachstad.

      

       Trol. 17/12-1746 i Eid. Copul. 3/2-1747.

       Soldat, Anders Andersøn og Sara Hansd. Kaasen i Porsgrund.

       Caut: Niels Lanner i Porsgrund og Isach Andersøn i Porsgrund.

       Hafde Tilladels Seddel fra sin Chef.

      

       Hun ble fort enke og giftet seg 2. gang i 1749.

      

       Trol. 18/7-1749 i Eid. Copul. 11/10-1749.

       Hammersmedsvend Michel Joensøn fra Hære (Herre) og Enken Sara Hansd. Kaasen i Eidanger.

       Caut: Peder Ingvoldsøn Hytterøe i Bamble og Peder Christiansøn Møller fra Hære i Bamble.

       Hafde fri Consumptions seddel fra Løvenskiold.

 

      

       (1) Gift 03.02.1747 i Eidanger kirke,[13] med Anders Andersen, f. ca 1719,[14] d. 1747 i Porsgrund,[15] gravlagt 06.09.1747 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Anders:

       Isak Andersen f. ca 1703 var forlover og hans kone bar deres første barn. De er trolig søsken.

      

       Han gravlegges som " Soldat Anders Andersøn fra Porsgrund 28 aar".

 

      

       (2) Gift 11.10.1749 i Eidanger kirke,[17] med Michel Jonsen, f. omkring 1720.[18]

      

       Michel:

       Det kan være han som ble døpt i Bamble i 1718 som sønn av Jon Garstad?

 

 

       Sara Hansdatter og Anders Andersen sine barn:

 

      

       A.   Anders Andersen, (sønn av Anders Andersen og Sara Hansdatter) f. 1747 i Eidanger,[19] døpt 14.04.1747 i Eidanger kirke,[20] d. 1770 på Herre i Bamble, gravlagt 11.01.1770 i Bamble.[21]

            

             Anders Andersen og Sara Hansdatters søn Anders                                      

             Faddere: baaren af Isach Andersens kone Anne Abrahamsdatter, Karen Olsdatter Gudsfred, mandfaddere: Niels Lanner i Porsgrund, Hans Kieldsen fra Solum.

            

             Gravlagt som "Mikkel Jonsens Stifsøn ved Hære Anders 3 aar".

 

 

       Sara Hansdatter og Michel Jonsen sine barn:

 

 

       B.   Jon Michelsen, (sønn av Michel Jonsen og Sara Hansdatter) f. 1750 på Herre i Bamble, døpt 26.03.1750 i Bamble.[22]

            

             Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn Joen.

             Faddere: Mari Hansdatter ved Hære, Anne Jonsdatter, Peder Gundersen, Jacob Jansen, Anders Olsen alle ved Hære.

            

             Skien Trol. 13/1-1778. Cop. 20/3-1778:

             Uk. Jon Michelsøn og Pigen Ane Sivertsd. Cav: Jørgen Hermansøn, Andreas Sørensøn.

            

             Folketelling 1801 på Herre, Bamble: Her er den 54 år gamle John Michelsen ført som huseier og skomaker i første ekteskap med Anne Sivertsdatter 45 år.

 

            

             Gift 20.03.1778 i Skien,[23] med Anne Sivertsdatter, f. ca 1756.[24]

 

 

       C.   Anders Michelsen, (sønn av Michel Jonsen og Sara Hansdatter) f. 1752 på Herre i Bamble, døpt 01.11.1752 i Bamble,[25] d. 1801 på Herre i Bamble, gravlagt 07.03.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[26]

            

             Gift 1. gang.

             Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn Anders.

             Faddere: Catrine Mathiasdatter, Inger Isachsdatter, Niels Knudsen, Niels Lorentzen, Halvor Jansen alle ved Hære.

            

             Gift 2. gang.

             Østre Porsgrud Cop. 3/10-1778 hiemme i Huuset.

             Uk. Anders Michelsen af Herre med p. Karen Lucasd.

             Cav: Michel Jonsen og Knud Isaachsen af Herre.

 

             Gift 3. gang.

             Bamble Viet 27.12.1785:

             Enkemand Anders Michelsen med enken Stine Andersdatter begge fra Herre.

            

             Østre Porsgrunn troloves 22.11.1794:

             Enkemand Anders Michelsen af Herre med

             pigen Ane Elisabeth Joensdatter.

             Forlovere Christen Lucasen og John Michelsen.

            

             Folketelling 1801 på Herre, Bamble: Her er den 50 år gamle Anders Michelsen ført som huseier, hammersmedsvenn og enkemann tredje gang.

            

             Gravlagt som "Anders Michelsen fra Herre 50 aar".

 

            

             (1) Gift 03.10.1778 i Østre Porsgrunn,[27] med Karen Lucasdatter, f. ca 1754,[28] d. 1784 på Herre i Bamble, gravlagt 04.09.1784 i Bamble.[29]

            

             Karen:

             Gravlagt som "Karen Lucasdatter, Anders Michelsens kone fra Herre, 30 aar".

 

            

             (2) Gift 27.12.1785 i Bamble,[30] med Kirstine Andersdatter, f. ca 1743, d. 1788 på Herre i Bamble, gravlagt 18.06.1788 i Østre Porsgrunn kirkegård.[31]

            

             Kirstine:

             Gravlagt som "fra Herre Anders Michelsens kone Christine Andersdatter 45 aar".

 

            

             (3) Han giftet seg med Anne Elisabeth Jonsdatter, f. ca 1753, d. 1800 på Herre i Bamble, gravlagt 05.07.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.[32]

            

             Anne:

             Gravlagt som "Anders Jacobsens kone Anne Lisbeth Jonsdatter fra Herre 47 aar".

 

      

 

 

       D.   Hans Michelsen, (sønn av Michel Jonsen og Sara Hansdatter) f. 1755 på Herre i Bamble.

            

             Michel Jonsen ved Here og Sara Hansdatters hiemmedøbte Søn Hans.

             Faddere: Christian Hanches kone Ingeborg Hansdatter, Anne Maria Lorentzdatter, Niels Lorentzen, Halvor Jansen, Niels Nielsen alle fra Hære

            

             Brevik: trolovet 07.12.1781, viet 30.08.1782          

             Unge karl og kulle-dreng ved Herre, Hans Michelsen og enken Sigri Jørgensdatter

             Caut.: Stian Andersen, Jacob Aasolsen fra Herre.

 

            

             Gift 30.08.1782 i Brevik kirke,[i] forlovet 07.12.1781 i Brevik,21 med Siri Jørgensdatter, født ca 1748,7 (datter av Jørgen Børgersen og Giøran), død 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.11.1794 i Østre Porsgrunn kirkegård.[ii]

            

             Siri:

             Gravlagt som "Hans Michelsens kone Siri Jørgensdatter 46 aar".

 

            

 

       E.   Nils Michelsen, (sønn av Michel Jonsen og Sara Hansdatter) f. 1758 på Herre i Bamble, døpt 30.04.1758 i Bamble.[33]

            

             Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters Søn Niels.

             Faddere: Rejer Hære Lilles kone Berthe Andersdatter, Anne Jonsdatter Hære, Ole Christophersen Hære, Niels Lorentzen Hære, Abraham Hansen Hære.

 

 

       F.   Ole Michelsen, (sønn av Michel Jonsen og Sara Hansdatter) f. 1761 på Herre i Bamble, døpt 08.11.1761 i Bamble,[34] konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke.[35]

            

             Michel Jonsen ved Hære og Sara Hansdatters søn kaldet Ole.

             Faddere: Niels Lorentzens kone Live Tomasdatter ved Hære, Hans Erichsens kone Helge Gunuelsdatter ibid, Mads Haagensen ibid, Petter Lorentzen ibid, Anders Andersen Sillian

            

             Det kan være han som ble konfirmert som "6. Ole Michelsen 18 aar".

 

 

 

III. Martha Hansdatter, f. 1725 på Lanner i Eidanger,[36] døpt 21.05.1725 i Eidanger kirke.[37]

      

       Hans Olsen Landers ægte barn Martha (Hans kone Dorthe Nilsdatter er ikke nevnt. JO) - Martha

       Faddere: baaren af Gunnil Pedersdatter Døviig, Ellen Nielsdatter Landgangen, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Peder Harrallsen Stuelen.

      

 

IV. Margrethe Hansdatter, f. 1726 på Lanner i Eidanger,[38] døpt 06.10.1726 i Eidanger kirke,[39] d. 1789 i Brevik, gravlagt 23.09.1789 på Brevik kirkegård.[40]

      

       Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Margrette

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvigen, Anne Nielsdatter Lander, Karen Andersdatter Døvig, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Anders Arvesen Døvig, Søfren Rejersen Flaachstad.

      

       Det er nok hun som bodde (tjenestejente?) på Bassebo og blir mor til et uekte barn i 1754.

      

       (Publice absoluti. 24. nov 1754 i Eidanger kirke, side 352: Margrete Hansdatter fra Baseboe for bagangen lejermaal med Hans Simensen sammestæds, som ennaa ikke var confirmeret.)

      

       Bassebo 1762:

       Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

      

       Dette ekteparet er nevnt i en presteattest fra Eidanger datert 10. aug 1791 på Tveten.

 

       Gravlagt som "Margrete Hansd. - Jacob Peders. kone ca 60 aar".

      

       1791 6/8     Protokoll 11 fol. 556b

       Margrethe Hansdtr. +    g. Jacob Pedersen

       Brevik

                   Søskend:

                   1.  Kirsti Hansdtr. g.m. Elias Andersen, Skien

                   2.  Maria Hansdtr. g.m. Lars Hansen, Porsgrunn

                   Bl.gjeld:

                   Sønnen Jacob Jacobsen, 30 rdl.

       Sterbohus: 50 rdl

       Inntekt: 51 - 0 - 22

       Utgift: 55 - 3 - 8.

 

      

       Fikk barn med Hans Simensen, f. 1736 i Eidanger,[41] (sønn av Simen Jørgensen og Karen Andersdatter), døpt 11.03.1736 i Eidanger kirke,[42] d. 1794 i Brevik, gravlagt 04.05.1794 på Brevik kirkegård.[43]

      

       Hans:

       Simon Jørgensens ægte søn Nomine Hans

       Faddere: baaren af Else Jonsdatter Grina, Sara Hansdatter, mandfaddere: Anders Jacobsen, Peder Jacobsen.

      

       Det er nok han som bodde (tjenestegutt?) på Bassebo i 1754 og blir far til et uekte barn i 1754. Moren var også trolig tjenestejente der og Hans var da ennå ikke konfirmert.

      

       Det kan være han som er blitt gift og som mister sin kone i Brevik i 1792 og som gravlegges i Brevik i 1794?

 

       Gravlagt som "Hans Simons. 56 aar".

 

       Se under Jørgen Gundersen Langangen.

      

 

       (2) Gift 13.01.1772 i Eidanger kirke, med Jacob Pedersen, f. 1735 i Eidanger (sønn av Peder Haraldsen og Sara Andersdatter), døpt 23.10.1735 i Eidanger kirke,[44] konfirmert 25.04.1756 Eidanger kirke,[45] d. 1794 i Brevik, gravlagt 06.07.1794 på Brevik kirkegård.[46]

      

       Jacob:

       Peder Haralsen og Sara Andersdatter - Jacob

        Faddere: baaren af Anna Torbiørnsdatter, Anna Stuelen, mandfaddere: Harald Pedersen, Simon Jørgensen, Søfren Rolfsen.

      

       Det kan være han som ble konfirmert i Eidanger i 1756 som "Jacob Peersen Leerstang 21 aar". Han passer best i alder. Ingen andre i nærheten av rett alder.

      

       Brevik 1762:

       Nr 15

       Mand og hustru: Jacob Persen Stuulen og kone

       Huusfolk: Jacob Haraldsen

      

       Finner han som trolover her. Han bodde sammen med denne Jacob Haraldsen i 1762:

       Brevik 29.05.1766:         

       Enkemand Jacob Haraldsen og enken Anne Olsdatter

       Caut.: Povel Omborsnæs, Jacob Pedersen i Bakken.

      

       Denne Jacob Haraldsen er nok hans onkel. Jacob Pedersen er nok sønn av Peder Haraldsen som blant annet nevnes på Stulen i Eidanger.

 

       Jacob Pedersen var gift tre gangen og Margrethe Hansdatter var hans 2. hustru.

 

       Brevik: trolovet 29.11.1759, viet 17.04.1760

       Enroullered matros Jacob Persen og pigen Anne Andersdatter

       Caut.: Anders Burevald, Hans Amundsen.

 

       Trol. 4/12-1771 i Eid. Copul. 13/1-1772.

       Enkemanden Jacob Pedersøn af Brevig og P. Margrete Hansd. Barseboe.

       Caut: Zacharias Anders. og Jacob Haralds.

      

       Brevik: trolovet 16.08.1791                    

       Enkemand Jacob Pedersen og pigen Christine Christensdatter Berg

       Caut.: Peder Isacsen, Petter Balling

      

       En presteattest Eidanger datert Brevik 16. aug 1791 nevner ekteskapet.

 

       Gravlagt som "Jacob Peders. i Bakken ca 60 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 133a

       Skifte 12. juni 1794 i Brevig

       Jacob Pedersen, død - Enke Christine Christensdatter

       Barn:

       1. Jacob Jacobsen myndig

       2. Sara Jacobsdatter 27 aar

       3. Maren Jacobsdatter 24 aar

       Laugværge før enken Petter Balling

       Formyndere for barn Zacharias Andersen Burvall.

 

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Dorthe Hansdatter, (datter av Hans Simensen og Margrethe Hansdatter) f. 1754 på Bassebo i Eidanger,[47] døpt 17.11.1754 i Eidanger kirke.[48]

            

             et uægte barn navnl. Dorthe, Moderen Margrethe Hansdatter, faderen Hans Simensen.

             Faddere: baaren af Svend Møegerøds kone, Maren Hansdatter, mandfaddere: Erich Lunde, Niels Qvæstad.

 

             Se Brevik 1762

 

 

V.   Berthe Hansdatter, f. 1729 på Lanner i Eidanger,[49] døpt 10.07.1729 i Eidanger kirke,[50] d. 1742 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[51] gravlagt 18.11.1742 på Eidanger kirkegård.[52]

      

       Hans Olsen Lander og Daarthe Nielsdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Anne Thorchelsdatter Lunde, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Ole Søfrensen Møller.

      

       Hun gravlegges som "Hans Kaasens liden datter Berte 9 aar".

 

 

VI. Kirsten Hansdatter, f. 1731 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[53] døpt 20.04.1731 i Eidanger kirke.[54]

      

       Hans Olsen Kaassen og Daarthe Nielsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Kirstj Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Søfren Nielsen Grønsholt, Olle Olsen Aarholt.

      

       Hun er nevnt i skifte etter søsteren Margrethe i Brevik i 1791 som "Kirsti Hansdtr. g.m. Elias Andersen, Skien".

 

      

       Gift[55] med Elias Andersen, f. omkring 1730.[56]

 

      

 

VII. Anna Hansdatter, f. 1735 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[57] døpt 12.05.1735 i Eidanger kirke.[58]

      

       Hans Olsen Kaasis og Dorthe Nielsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter Sillien, Johanna Larsdatter, mandfaddere: Lars Joensen Grønsholt, Søeren Nilsen Grønsholt, Hans Knudsen Traaholt.

 

 

VIII. Maria Hansdatter, f. 1738 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[59] døpt 01.08.1738 i Eidanger kirke,[60] konfirmert 30.09.1759 i Eidanger kirke.[61]

      

       Hans Kaasen og Dorthe Nielsdatters ægte datter Nom. Maria

       Faddere: baaren af Anders Landers kone Anne Nielsdatter, Karen Larsdatter S. Lunde, mandfaddere: Knud Traaholt, Nils Larsen Nordre Lunde.

      

       Konfirmert i 1759 som "Maria Hansdatter Kaasen 19 aar".

      

       Hun er nevnt i skifte etter søsteren Margrethe i Brevik i 1791 som "Maria Hansdtr. g.m. Lars Hansen, Porsgrunn".

      

 

       Gift[62] med Lars Hansen, f. omkring 1730.[63]

 

      

 

IX. Gunild Hansdatter, f. 1741 på Kåsene u/Prestegården i Eidanger,[64] døpt 23.07.1741 i Eidanger kirke.[65]

      

       Hans Kaasen og Dorthe Nielsdatter - Gunild

       Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Nilsdatter, Sara Hansdatter, mandfaddere: Lars Syndre Lunde, Hans Hansen Traaholt.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 490.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved død.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Stipulert, Stipulert.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 123.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 123.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 460-461.

[22]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 446-447.

[23]  Skien, Viede i 1716-1842 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  1801 tellingen.

[25]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 258-259.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[28]  Alder ved død.

[29]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 508-509.

[30]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 460-461.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 140-141.

[32]  Solumslekt, Solumslekt.

[33]  Solumslekt, Solumslekt.

[34]  Solumslekt, Solumslekt.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 29.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[51]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[52]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[55]  Skifte etter hennes søster Margrethe Hansdatter i Brevik i 1791.

[56]  Stipulert, Stipulert.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 25.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 25.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 46.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 46.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[62]  Skifte etter hennes søster Margrethe Hansdatter i Brevik i 1791.

[63]  Stipulert, Stipulert.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 69.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 69.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[ii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.