| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAMBERG |


 

 

 

Anders Halvorsen f. ca 1681 og Bodil Rasmusdatter f. ca 1688 sin familie

 

 

 

Anders Halvorsen, f. ca 1681,[1],[2] d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[3] gravlagt 09.08.1742 i Eidanger.[4],[5]

Han var sønn av Halvor Jonsen Røra.

 

Han ble nevnt på Røra hos faren sin i sjølegden i 1706 som "24 aar ung Karl, hafver fang".

 

Han giftet seg i 1714.

 

Trol. 21/10-1714. I Eidanger. Copul: 11/11-1714.

1. Anders Halvorsen og Boel Rasmusd. Ramberg

Caut: Hans Arnesen Berg, Jacob Nielsen i Brevig.

 

Han ble bruker av Ramberg. 

 

I matrikulen av 1723 tilhørte ½ hud i gården Søren Lerstang, 3 skinn (1/4 hud) tilhørte Anders Halvorsen og 3 skinn tilhørte umyndige. Det var denne Anders Halvorsen som ifølge matrikulen var bruker av gården.

 

Finner familien der i 1725:

Ramberg

Skylder 1 hud, En Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Anders Halvorsøn gl. 49 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Boel Rasmusdatter gl. 36 aar, har en Søn Halvor Andersøn gl. 1 aar og 1 datter Inger Andersdatter gl. 5 aar, 1 Tienistepige Gunild Rasmusdatter gl. 24 aar tiener for aarsløn.

Til gaarden er lidt Skov til Huushielp, brendeved og gierdefang.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Ramberg - Brukes av: 
- Anders Halvorsen 44 aar som har 1 sønn, Halvor Andersen 2 aar

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Ramberg - Nr.13
Bruger
Anders Halvorsen 60 aar
Unge mandskaber:
Halvor Andersen 15 aar, merket død
Rasmus Andersen 8 aar

 

I skifte etter dem i 1742 stod de som eiere av 3 skinn i Ramberg.

 

Gravlagt som "Anders Halvorsøn Ramberg 61 aar".

 

Anno 29.03.1742 – Skiftebref som er begyndt 6’de aug. og sluy. 29’de efter Anders Rafnberg og hudtrue, hvorudj 3 skind med bøxelsrett vurderet for 25 rd. er udlagt til Rasmus Andersen 2 kind og til Inger Andersdatter 1 skind.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 256b       

6.8.-29.8.1742 - Ramberg i Eidanger

       Anders Halvorsen død, Bodil Rasmusdtr. død.

       Barn:

       1. Rasmus Andersen, 11 år.

       2. Inger Andersdtr., 22 år.

       Barnas morbror: Søren Rasmussen Leerstang.

Brutto 147-0-3.

Netto 116-2-3.

Jordegods: i Ramberg 3 skind m.b. takst 25 rdr.

2 skinn ble utlagt Rasmus Andersen og 1 skinn ble utlagt til Inger Andersdatter

 

 

Gift 11.11.1714 i Eidanger kirke,[6],[7] med Bodil Rasmusdatter, f. ca 1688,[8],[9] (datter av Rasmus Isaksen og Inger Hansdatter), d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[10] gravlagt 20.07.1742 i Eidanger.[11],[12]

 

Bodil:

Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738. Hun ble nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som gift med Anders Halvorsen.

 

Gravlegges som "Anders Rambergs kone Boel Rasmusdatter 54 aar".

 

 

 

I.    Inger Andersdatter, f. 1720 på Ramberg i Eidanger,[13],[14] døpt 14.07.1720 i Eidanger kirke,[15] d. 1794 på Stulen i Eidanger,[16] gravlagt 16.05.1794 på Eidanger kirke.[17]

      

       Anders Halfvorsen Ramberg og Boel Rasmusdatter - Inger

       Faddere: baaren af Boell Søfrensdatter Berg, Ellj Hansdatter Leerstang, Niels Søfrensen Rørarød, Otter Olsen Røra, Søfren Christensen Berg.

      

       Hun var 22 ar under skifte etter foreldrene i 1742.

      

       De døpte barn på Ramberg i 1743, på Kokkersvold i 1744, før de i 1747 døpte barn bosatt på Stulen.

 

      

       (1) Gift 16.10.1742 i Eidanger kirke,[18] med[19] Christopher Nilsen, f. 1718 på Sundsåsen i Eidanger,[20] (sønn av Nils Jensen og Maren Christophersdatter), døpt 19.06.1718 i Eidanger kirke,[21] d. 1758 på Stulen i Eidanger,[22] gravlagt 25.08.1758 på Eidanger kirkegård.[23]

      

 

       (2) Gift 11.10.1759 i Eidanger kirke,[24],[25] med Johannes Hansen, f. 1729 på Sortedal i Bamble,[26],[27] (sønn av Hans Hansen og Marthe Hansdatter), døpt 23.10.1729 i Bamble kirke,[28] d. 1777 på Stulen i Eidanger,[29] gravlagt 01.02.1777 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Stulen

 

      

 

II.   NN Andersen, f. 1723 på Ramberg i Eidanger,[31] d 1723 på Ramberg i Eidanger,[32] gravlagt 13.06.1723 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Gravlegges som "Anders Halfvorsøn Rambergs dødfødte søn".

 

 

 

III. Halvor Andersen, f. 1724 på Ramberg i Eidanger,[34] døpt 13.08.1724 i Eidanger kirke,[35] d. 1741 på Ramberg i Eidanger,[36] gravlagt 19.01.1741 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter - Halfvor

       Faddere: baaren af Ellen Hansdatter Leerstang, Maren Andersdatter Leerstang, Hendrich Andersen Ørevig, Niels Søfrensen Rørerøe, Christen Andersen Leerstang.

      

       Gravlagt som "Halvor Andersøn Ramberg 16 aar 4 maaneder".

 

 

 

IV. Hans Andersen, f. 1727 på Ramberg i Eidanger,[38] døpt 01.11.1727 i Eidanger kirkegård,[39] d. 1728 på Ramberg i Eidanger,[40] d. 11.01.1728 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmussdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karen Joensdatter Rørarøe, Inger Andersdatter Berg, Søfren Rasmussen Leerstang, Otter Olsen Røra, Hans Hansen Berg.

      

       Gravlegges som "Anders Halfvorsøn Rambergs lille søn Hans Andersøn 10 uger 2 dager".

 

 

 

V.   Ellen Andersdatter, f. 1729 på Ramberg i Eidanger,[42] døpt 16.02.1729 i Eidanger kirke,[43] d. 1729 på Ramberg i Eidanger,[44] gravlagt 12.06.1729 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter - Ellen

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Gunnill Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Søfren Rasmusen Leerstang, Otter Olsen Røra, Christen Andersen Leerstang.

      

       Gravlegges som "Anders Halfvorsøn Rambergs lille datter Elli 17 uger".

 

 

 

VI. Rasmus Andersen, f. 1731 på Ramberg i Eidanger,[46],[47] døpt 26.08.1731 i Eidanger kirke.[48]

      

       Anders Halfvorsen Ramberg og Boell Rasmusdatter - Rasmus

       Faddere: baaren af Ingeborg Taastensdatter Leerstang, Gunnill Rasmusdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Søfrensen Rørarøe, Otter Olsen Røra, Christen Hansen Berg.

      

       Han ble nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han stod der som myndig. Han ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Han stod der som "Rasmus Andersen er udenlands og haver efteretning for at lever".

 

      En Rasmus Andersen døpte barn bosatt på Herøya i 1758?

 

 

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[2]  Alder ved død.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[9]  Alder ved død.

[10]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 141.

[27]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 80.

[28]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 170.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[31]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[33]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[41]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[44]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[45]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[46]  Skifte etter foreldrene.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.