| FORSIDE | LINKER | AVSKRIFTER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | EIDANGER BYGDEBOK | ENDRINGSLOGG |

| KOKKERSVOLD |


 

 

 

Anne Nilsdatter f. 1726 gift to ganger. (1. gang med Anund Larsen f. ca 1722 fra Halvarp. 2. gang med Peder Arnesen f. 1732 på Auen i Hedrum.)

 

 

 

Anne Nilsdatter, f. 1726 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[1] døpt 13.10.1726 i Eidanger kirke,[2] d. 1780 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[3] gravlagt 19.11.1780 på Eidanger kirkegård.[4]Hun var datter av Nils Jensen Kokkersvold.

 

Niels Jensen Kaachersvold og Maren Christophersdatter - Anne

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Ellen Nielsdatter Landgangen, Johanne Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Olle Laersen Landgangen, Jørgen Gundersen Rødningen.

 

Trol. 30/10-1745 i Eid. Copul. 3/1-1746.

Anund Larsøn Harevarp og Pigen Anne Nielsd. Kaagersvold.

Caut: One Knudsøn og Halvor Basseboe

 

Bjerkevold 1762:

Husmenn og Inderster under Birketvold:

Huusmend/inderster: 1. Anun Kaagersvold og kone, børn Margrethe og Marthe Maria

 

Hun giftet seg 2. gang i 1764.

 

Trol. 15/10-1764 i Eid. Copul. 16/11-1764.

Peder Arnessøn Traaholt ejene og Enken Anna Nielsd. ibid.

Caut: Laers Nielssøn Røra og Ole Sørenssøn Landgangen.

 

Gravlagt som "Anne Nilsd. Kogerswold 56 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 471

10.5.1782 - Koggersvold i Eidanger  

       ? Nilsdtr. død g. Peder Koggervold.

Ingen barn nevnt ved navn!

Intet at skifte.

 

(1) Gift 03.01.1746 i Eidanger kirke,[5],[6] med Anund Larsen, f. ca 1722,[7] (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter), d. 1763 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[8] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anund:

Han er sønn av Lars ProdsenHalvarp og bodde på Halvarp da han giftet seg. Lars Prodsen og hans sønn Ole Larsen ble brukt som faddere av Anund Larsen. Han er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Lars Halvarp "Anund Larsen Kogersvold død".

 

Han gravlegges som "Anund Laersen Kokersvold 41 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 379        

Kokkersvold i Eidanger 29.3.1764 

Anund Larsen død g. Anne Nielsdtr.

       Barn:

                       1.        Anders Anundsen 17 år.

                       2.        Joen Anundsen 12 år.

                       3.        Niels Anundsen 10 år.

                       4.        Jacob Anundsen 4 år.

                       5.       Christopher Anundsen 1 ½ år.

                       6.        Anun Anundsen 6 uger.

                       7.       Marthe Maria Amundsdatter 18 år.

                       8.       Margrethe Anundsdatter 15 år.

                       9.       Maria Anundsdatter 7 år.

Formyndere: Blant annet Ole Harevarp, Ole Nøglegaard.

Laugverge for enken: Lars Nielsen Røra

Brutto 90-1-12.

Netto 37-3-12.

 

Det virker som om flere av disse barna senere er faddere bosatt på Solli etter hans død.

 

 

(2) Gift 16.11.1764 i Eidanger kirke,[10] med Peder Arnesen, f. 1732 på Auen i Hedrum,[11] (sønn av Arne Sørensen og Anne Pedersdatter), døpt 10.02.1732 i Siljan kirke,[12] d. 1808 i Brevik, gravlagt 28.06.1808 på Brevik kirkegård.[13]

 

Peder:

Fra Oven i Qvælle sougn Arne Søfrensen og Anne Pedersdatters ægte barn ved nafn Peder.

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Svartangen, Karj Johannisdatter Naphug, mandfaddere: Søfren Johannisen Eje, Hans Laersen Eje.

 

Peder Arnesen som en finner på Kokkersvold var ganske sikkert den Peder Arnesen som ble født på Auen i Hedrum og døpt i Siljan i 1732. Aldersen passer og Peder Arnesen Kokkersvold er brukt som fadder av Jon Arnesen Oklungen som var bruker av Ragnildrød før han kom til Oklungen. Jon Arnesen ble også brukt som fadder av Peder Arnesen. Jon var nok sønn av Arne Sørensen Auen.

 

Han bror, Søren Arnesen, nevnes på Eidet u/Moholt i Siljan. Hans bror, Jon Arnesen, nevnes på Oklungen.

 

Han giftet seg 2. gang med enken Karen Christensdatter i Brevik. De bodde i Brevik.

 

 

 

I.    Marthe Maria Anundsdatter, (datter av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1746 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[14] døpt 28.08.1746 i Eidanger kirke,[15] d. 1783 på Solli i Eidanger,[16] gravlagt 19.03.1783 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Anund Larsen Kaagersvold og Anne Nielsdatters datter Marthe Maria                         

       Faddere: baaren af Ole Lønnebaches kone Maren Anundsdatter, Anne Nilsdatter Sundsaasen, mandfaddere: Lars Prossen Harevarp, Christopher Nielsen Stulen, Ole Larsen Harevarp.

      

       Det virker som om flere av hennes søsken er faddere bosatt på Solli etter farens død.

      

       Det er nok derfor henne som gravlegges i 1783 som " Marte Anunsd. Solie 39 aar".

 

 

II.   Anders Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1747 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[18],[19] døpt 30.11.1747 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[21] d. 1808 i Brevik, gravlagt 26.02.1808 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Anund Larsen Kaagersvold og Anna Nielsdatters søn Anders                          

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Margrete Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Lars Prossen Harevarp, Ole Nøglegaard, Joen Larsen Harevarp.

      

       Trolig han en finner nevnt under Heistad i 1762:

       Drenger over 12 aar: Anders Anunsen

 

       Oppgitt i skiftet 1764 etter faren, da 17 år gml. Ble kalt Kokkersvold også etter at han flyttet til Brevik.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1765 som "Anders Amundsen fra Berg 17".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1772.

      

       Trol. 8/9-1772 i Eid. Copul. 12/10-1772.

       Uk. Anders Anunsøn Kogerswold og P. Maren Pedersd. Wersviig.

       Caut: Anders Larsøn og Nils Olsøn Nøchlegaard.

 

       Han kjøpte i 1774 et hus på Sylterøen i Brevik:

       Anno 08.09.1774 - Lars Jensen Faarbechs skiøde til Anders Anundsen Koggersvold huus paa Syterøen derfor betalt 30 rd. (dat. 16.09.1774)

      

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Anders Anundsen, myndig".

            

       Han ble gift 2. gang i Bamble i 1789.

      

       Bamble viet 29.09.1789:

       Enkemand Anders Amundsen fra Brevig-Øen i Ejdanger med pigen Marthe Larsdatter Winniæstranden.

 

       Bosatt i Brevik i 1801.

      

       Fra 1801-tellingen for Brevig, hus 211:

             Anders       Anunsen    Mand             55  I 2det ægtesk.  Husejer, rodemæster og tømmerhugger

             Marthe       Larsdtr      Hans kone     25   I 1te ægteskab

             Peder                          Hans sønner   25   Ugivt           Udcom. matros

             Lars                            Hans sønner   22   Ugivt           Udcom. matros

              Anun                           Deres børn      8

             Niels                            Deres børn      4

             Inger Maria                 Deres børn    10

      

       Gift for 3. gang i 1803.   

 

       Brevik viet 14.07.1803:  

       Enkemand Anders Anonsen Kogersvold og pigen Kirsten Andersdatter

       Caut.: Hans Anonsen, Peder Arnesen.

      

       Gravlagt som "Anders Amundsen 65 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 104a

       Skifte 2. mars 1808 i Brevig

       Afdøde Anders Amundsen

       Enke Kirsti Amundsdatter

       Barn:

       1. Sønnen Peder Andersen 33 aar

       2. Sønnen Lars Andersen 30 aar

       3. Sønnen Amund Andersen 16 aar

       4. Sønnen Niels Andersen 10 aar

       5. Datteren Inger Marie Andersdatter 17 aar

       Laugverge for enken Hans Amundsen Brevig

            

 

       (1) Gift 12.10.1772 i Eidanger kirke,[23] med Maren Pedersdatter, f. 1744 på Øya i Kilebygda i Solum,[24] (datter av Peder Nilsen og Maren Olsdatter), døpt 10.05.1744 i Solum,[25] d. ca 1787 i Brevik.[26]

      

       Maren:

       Peder Øyens og Maren Olsdatters barn Maren.

       Faddere: Fridrich Næs, Halvor Olsøn, Hans Olsøn, Maren Bolvig, Karen Nielsdatter Øyen.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 fol. 211b

       1787 15/5    Brevik, Øen

       Maren Pedersdtr. +     g. Anders Amundsen

                   Barn:

                   1.  Peder Andersen, 11 år

                   2.  Lars Andersen, 8 år

       Brt. 47 - 2 - 4

       Net. 24 - 0 - 8

       Sterbohus: 40 rdl.

 

      

       (2) Gift 19.09.1789 i Bamble,[27],[28] med Marthe Larsdatter, f. ca 1767 på Vinje i Bamble,[29] (datter av Lars Christensen og Inger Nielsdatter), d. 1801 i Brevik, gravlagt 16.12.1801 på Brevik kirkegård.[30]

      

       Marthe:

       Hun var 11 år under skifte etter moren på Vinjestranda i 1778.

      

       Gravlagt som "Anders Anonsens k. Marthe Larsdatter 34 aar".

 

 

       (3) Gift 14.07.1803 i Brevik kirke,[i] med Kirsten Andersdatter, født 1766 på Bratsbergkleiva i Gjerpen (datter av Anders Jonsen og Anne Halvorsdatter), døpt 29.06.1766 i Gjerpen.[ii]

      

       Kirsten:

       Anders Jonsens pb. Kisten fra BradsbergKleven

       Faddere: Gunder Halvorsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Sanni, Anders Ballestad, Halvor Jonsen.

      

       Hun var i 1801 i tjeneste hos enken Christine Brunn i Vestre Porsgrunn sammen med søsteren Gunhild Margrethe:

       Kirsti Andersdtr. - Tienestepiiger - 34 aar - Ugivt

       Gunild Andersdtr. - Tienestepiiger - 23 - Ugivt

      

       De ble begge gift og bosatt i Brevik. Gunild (Margrethe) Andersdatter ble gift med Jacob Hansen.

             

       Hun står feilaktig som Amundsdatter ved skifte etter mannen.

 

       Se Brevik 1782

 

      

 

III. Margrethe Anundsdatter, (datter av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) født 1749 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,10,[iii] døpt 05.01.1749 i Eidanger kirke,44 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirkegård,14 død 1806 på Ramsåsen i Gjerpen, gravlagt 16.03.1806 i Gjerpen.[iv] .        

       Anund Kaagersvold og Anna Nielsdatters datter Margrete                                            

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Anna Nielsdatter Sundsaasen, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Laers Harevarp, Joen Larsen ibid.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1765 som "Margrete Anundsdatter f. Kokersvold 16".

 

      Det var nok hun som blir brukt av Isach Olsen Solie som fadder i 1782 som "Margrete Anunsdtr. Solie"?

Det kan var nok også hun som nevnes på Solli i 1782:
Sollie, Plads, Inderst Margrethe 

 

       Trol. i Eid. 30/12-1784. Vielse: 18/2-1785.

       Enkem. Halvor Hans. Ramsaas og p. Margrete Anunsd. Kogerswold.

       Caut.: Christian Hans. og Even Tollevs. Høgset.

 

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Margrethe Anundsdatter gift med Halvor Ramsaasen i Gjerpen".

 

       Gravlagt som "Enken Margarete Anunsdtr. f. Ramsaasen, meldt at være 57 aar".

 

      

       Gift 18.02.1785 i Eidanger kirke,4 med Halvor Hansen, født ca 1729, død 1806 på Ramsåsen i Gjerpen, gravlagt 02.03.1806 i Gjerpen.45

      

       Halvor:

       Ifølge gamlegjerpen.no:

       Halvor Hansen på Ramsåsen var bror til Christian Hansen på Høgset(A). De hadde

       også ei søster, Anne Hansdatter g1g m. enkemannen Christen Haraldsen på Klepp.

       Disse søsken er ikke født i Gjerpen, Siljan, Solum eller Eidanger.

 

Halvor var 1. gang gift med Liv Nilsdatter f. 1729 som døde på Ramsåsen i 1773. Etter dette var han gift med Anne Olsdatter f. 1724 fra Kjendalen i Eidanger. Hun døde i 1784 på Ramåsen. Etter dette giftet han seg da med Margrethe Anundsdatter. Han og Margrethe fikk ingen barn sammen.

 

       Han kjøpte en del av Kjendalen i Eidanger.

       Anno 24.01.1782 - Steener Nielsen til Halvor Hansen for 800 rd. med pant i 1 hud i Kjendahlen

       Anno 20.06.1795 - Erik og Søren Høyseth samt Hans Ramsaasens pantobl. til Procurator Rougtvedt 900 rd. hvorhved Isak Questad og Ole Steenersen Kiendalen har indgaaet som caution og pantsadt sine eiendomme, Questad og Kjendalen (ingen dato)

 

       Gravlagt som "Halvor Hanssøn f. Ramsaasen 76 7/12 aar".

      

      

 

IV. Maria Anundsdatter, (datter av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1750 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[31] døpt 23.08.1750 i Eidanger kirke,[32] d. 1750 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[33] gravlagt 02.11.1750 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Anund Kaagersvold og Anna Nielsdatters datter Maria                                                 

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Margrete Larsdatter Harevarp, mandfaddere: Lars Harevarp, Hans Olsen Nøglegaard.

      

       Gravlagt som "Anund Kaagersvolds liden Datter Maria 10 uger".

 

 

V.   Jon Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1751 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[35],[36] døpt 13.11.1751 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke.[38]

      

       Anund Kaagersvolds barn navnl. Joen                                                   

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone, Margrete Larsdatter Harevarp, mandfaddere: Lars Røre, Ole Landgangen, Hans Olsen Nøglegaard.

      

       Det er nok han som konfirmeres i Eidanger i 1767 som "Jon Anunsen Stammeland 16".

 

 

VI. Nils Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1754 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[39] døpt 21.04.1754 i Eidanger kirke, konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[40] d. 1796 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 04.02.1796 i Gjeroen.[41]

      

       Anun Kaagersvolds barn navn. Niels                                          

       Faddere: baaren af Ole Larsens kone, Margrethe Larsdatter, mandfaddere: Lars Harevarp, Christopher Stuulen, Jacob Nielsen Sundsaasen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Nils Anunsen Kogerswold 17".

      

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Niels Anundsen, myndig og bor i Porsgrund".

      

       Bosatt i Kjølnesgaden. 7a på Osebakken (Ø. Borge) i 1801. Han kjøpte huset i 1778.

      

       Gravlagt som "Nils Amundssøn f. Aasebakken. 44 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 211a

       Skifte 18. april 1796 paa Osebakken i Østre Porsgrund i Gjerpen

       Nils Amundsen, død - Sigri Andersdatter

       Barn:

       1. Amund Nilsen 17 aar og i søefart

       2. Anders Nilsen 14 aar

       3. Jon Nilsen 8 aar

       4. Ole Nilsen 4 aar

       5. Isak Nilsen ½ aar

       6. Anne Lisbeth Nilsdatter 18 aar

       7. Maren Nilsdatter 11 aar

       Enka fikk Laue Knutssen Seilmaker til laugverge.

       Formynder for alle barna ble farbror Anders Amundssen i Brevik.

      

 

       Gift 23.10.1777 i Gjerpen,[42] med Siri Andersdatter, f. 1754 på Osebakken i Gjerpen,[43] (datter av Anders Olsen og Anne Lisbeth Larsdatter), døpt 15.04.1754 i Gjerpen,[44] d. etter 1803.[45]

      

       Siri:

       Anders Olsens pb. Siri fra Osebachen

       Faddere: Christen Jacobsens kone, Maren Henrichsdtr., Halvor Monsen, Sven Olsen, Hans Jensen.

 

       Hun giftet seg 2. gang med enkemann Nils Hjort i 1803

 

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

      

 

 

VII. Jacob Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1756 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[46],[47] døpt 01.02.1756 i Eidanger kirke,[48] d. 1757 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[49] gravlagt 13.03.1757 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Anun Kaagersvolds barn navnl. Jacob                                                    

       Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Lars Harevarp, Hans Nøglegaard, Jacob Sundsaasen.

      

       Gravlagt som "Anun Kaagersvolds barn Jacob 1 aar 6 uger".

 

 

 

VIII. Maria Anundsdatter, (datter av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1757 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[51],[52] døpt 11.04.1757 i Eidanger kirke.[53]

      

       Anun Kaagersvolds barn navnl. Maria                                                   

       Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Anne Margrethe Rask, mandfaddere: Hans Rørerø, Ole Garsved, Anun Olsen Nøglegaard.

      

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Maria Anundsdatter tienedeHalvarp".

 

       Hun bodde på Halvarp da hun giftet seg.

 

 

       Gift 10.11.1787 i Eidanger kirke, med Ingebricht Andersen, f. 1758 på Valler i Eidanger, (sønn av Anders Nilsenog Kari Pedersdatter), døpt 24.09.1758 i Eidanger kirke,[54] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[55] d. 1829.

 

       Se Halvarp


 

 

IX. Jacob Anundsen, (Barn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1760 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[56] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke.[57]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. juli 1760 finnes blant introduserte kvinner "Anun Kaagersvolds kone" etter å ha fått et barn.

       Dette barnet var nok da Jacob.

 

       Han er 4 år under skifte etter faren i 1764.

      

       Trolig han som konfirmeres i 1776 boende på Sundsåsen som "Jacob Anunsen p. Sundsaas 16".

      

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Jacob Anundsen, myndig og holder seg i Brevig".

 

 

 

X.   Christopher Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1763 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[58],[59] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke.[60]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Anun Kaagersvolds kone" etter å ha fått et barn.

       Dette barnet var nok da Christopher.

 

       Konfirmert i 1778 bosatt på Viersdalen som "Christopher Anunsen p. Wiersdal 16".

      

       Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Christopher Anundsen, myndig og bor i Frediksværn".

 

 

 

XI. Amund Anundsen, (sønn av Anund Larsen og Anne Nilsdatter) f. 1764 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[61],[62] d. 1764 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[63] gravlagt 11.12.1764 på Eidanger kirkegård.[64]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1764 finnes blant introduserte kvinner "Anund Kokersvolds enke" etter å ha fått et barn.

       Dette barnet var nok da Amund.

 

       Gravlagt som "Anund Anundsøn Kaagersvold 1 aar".

 

 

 

XII. Arne Pedersen, (sønn av Peder Arnesen og Anne Nilsdatter) f. 1766 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[65] døpt 25.04.1766 i Eidanger kirke,[66] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke.[67]

      

       Peder Arnesen Kogerswold og k. Ane Nilsdtr. Arne

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Margrete Larsdtr. Nøglegaard 3. Lars Nilsen Røra 4. Anun Olsen Nøglegaard og 5. Jon Arnesen Aaklungen.

      

       Konfirmert i 1782 som "Arne Pedersen p. Aaklungen 16".

 

 

 

XIII. Maren Pedersdatter, (datter av Peder Arnesen og Anne Nilsdatter) f. 1767 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[68] døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[69] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke.[70]

      

       Peder Arnesen Kogerswold og k. Anne Nilsdtr. Maren

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Margrete Larsdtr. Sundsaas 3. Ole Larsen Harewarp og 4. Anders Anunsen Kogerswold.

      

       Det kan være hun som ble konfirmert i 1783 bosatt på Kjørholt som "Mari Pedersdatter p. Kiørholt 16".

      

       Der bodde på den tiden en Iver Arnesen. Men han var vel ikke bror til hennes far?

      

       Bosatt hos faren i 1801 i Brevik "Maren Pedersdtr, Hans datter, 30 aar, Ugivt".         

      

 

 

XIV. Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Arnesen og Anne Nilsdatter) f. 1769 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[71] døpt 27.08.1769 i Eidanger kirke,[72] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke.[73]

      

       Peder Arnesen Kogerswold og k. Anne Nilsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Marte Marie Anunsdtr. Kogerswold 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Ole Larsen Harewarp 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Trolig hun som ble konfirmert i 1784 som "Margrete Pedersdatter p. Grava 15".

      

 

       Gift 23.07.1795 i Eidanger kirke,[74] med Hans Anundsen, f. 1769 på Øveråsen i Eidanger,[75] (sønn av Anund Hansen og Berthe Iversdatter), døpt 20.08.1769 i Eidanger kirke,[76] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke.[77]

      

       Se Brevik 1801

      

      

      

      

      [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[14]  Skifte etter faren.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 118.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Skifte etter faren.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 78.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 78.

[26]  Skifte etter henne selv.

[27]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 295.

[28]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 465.

[29]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 295.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 149.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 149.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p

[35]  Skifte etter faren.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[38]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[39]  Skifte etter faren.

[40]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift  på Eidangerslekt

[41]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[42]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[43]  Stipulert, Stipulert.

[44]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[45]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[46]  Skifte etter faren.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[51]  Skifte etter faren.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[56]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[58]  Skifte etter faren.

[59]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[61]  Skifte etter faren.

[62]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[74]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[ii]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 136.

[iv]  Bygdebok for Gjerpen "Gamle Gjerpen" av Gard Strøm.