| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEP |     


 

 

 

Skaje Rasmusen f. ca 1649 og Lisbeth Gjestsdatter f. ca 1658 sin familie

 

 

 

Skaje Rasmusen, f. ca 1649,[1] d. 1741 på Klepp i Eidanger,[2] gravlagt 07.12.1741 på Eidanger kirkegård.2

 

Skaje nevnes på Søndre Garva i 1687. Skaje Rasmusen døpte datteren Lispet der i 1705 og Sara der i 1707 ifølge kirkeboken for Brevik.

 

I kontribusjonsberegningen i 1692 var ”Skaye” bruker på Søndre Grava.

 

Han var bosatt der fra ca 1690 til ca 1710

 

Familien flyttet da til gården Klep.

 

I ekstraskatten for 1711 var Skaje Rasmussøn og en kvinne med et barn på Klep i Eidanger.

 

Sjeleregisteret for Eidanger 1725 på gården Klep:

Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Mons. (William) Holbye til avlsgaard. Paa Gaarden opholder sig en Huusmand Nafnlig Skeje Rasmussøn gl. 80 aar, er skrøbelig og gift med Lisbet Giestsdatter gl. 70 aar, haver 1 datter Nafnlig Lisbet Skejesdatter gl. 20 aar, er hieme hos Forældrene. En gamel Pige til Huuse Nafnlig Karen Giestsdatter gl. 60 aar. Ingen Skov til gaarden enten til Gierdefang eller Brændeved, ellers ingen anden Herlighed.

 

Han gravlegges som "Schaje Rasmussøn Klep 92 aar".

 

 

Han giftet seg med Lisbeth Gjestsdatter, f. ca 1658,1 (datter av Gjest Hansen), d. 1740 på Klepp i Eidanger,[3] gravlagt 30.12.1740 på Eidanger kirkegård.3

 

Lisbeth:

Hun var trolig datter av Gjest Hansen som brukte Nordre Ås i 1660-70 tallet.

 

Hun gravlegges som "Scheje Kleppes kone Lisbeth Giestisdatter 82 aar".

 

 

 

I.    Iver Skajesen, f. ca 1685,[4] d. 1756 i Eidanger,[5] gravlagt 18.06.1756 på Eidanger kirkegård.5

      

      

       Gift 1720,[6] med Guri Larsdatter, f. ca 1691,1 (datter av Lars Olsen), d. 1745 i Eidanger,5 gravlagt 16.05.1745 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Stranden u/Nordre Ås

 

 

      

II.   Anne Skajesdatter, f. ca 1693,4 d. 1778 på Skielsbugten i Eidanger,[7] gravlagt 01.11.1778 på Eidanger kirkegård.7

      

      

       Gift 01.07.1724 i Eidanger kirke,6 med Anders Larsen, f. ca 1702,4 (sønn av Lars Larsen og Marthe Andersdatter), d. 1763 på Ås i Eidanger, gravlagt 18.09.1763 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Se Søndre Grava

 

 

      

III. Martha Skajesdatter, f. ca 1698,1 d. 1773 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.02.1773 i Gjerpen.[9]

 

       Hun giftet seg i 1716.      

 

       Trol. 17/5-1716 i Eidanger. Copul: 2/7-1716.*

       Thor Olsen fra Gierpen-Sogn |: hafde Hr. David Monraths Attest :| med Martha Schajesdaatter.

       Caut: Amund Clausen Søli, Joen Søfvren Bierchetwedt.

      

       Søsteren Anne Skajesdatter var fadder for hennes barn i 1716.

      

       Gravlagt som "Maren Schajesdatter 75 aar".

 

      

       (1) Gift 02.07.1716 i Eidanger kirke,6 med Thor Olsen, f. 1685 i Gjerpen,[10] (sønn av Ole Olsen og Anne Torsdatter), døpt 24.05.1685 i Gjerpen,[11] d. 1731.11

      

       Thor:

       Ole Olssen Soldat og Anne Torsdatter deris søn Thor, aflet før de blefve ekteviet.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

       Bosatt i Storgate 209 på Osebakken i Gjerpen.

 

       /3/1731       TOR SANDE          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 244a.

       Osebakken      Arvinger:

                      Enka Martha Scheiesdatter og barna:

                      1. Karen Torsdtr., 10 år,

                      2. Guri(!) Torsdtr.,  4 ".

                      Gunder Borge ble laugverge for enken.

       Brt:  20 - 3 - 14

       Gjeld: 23 - 3 - 20 (insolvent).

 

      

       (2) Gift 27.02.1744 i Gjerpen,[12] med Lars Hansen, f. ca 1695,4 (sønn av Hans Larsen og Karen Christophersdatter), d. 1758 i Gjerpen, gravlagt 06.01.1758 i Gjerpen.9

      

       Se Valler i Eidanger

 

 

 

       A.   Karen Thorsdatter, (datter av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1716 i Eidanger,[13] dåp 15.11.1716 i Eidanger kirke,42 d. 1716 i Eidanger,[14] gravlagt 05.12.1716 på Eidanger kirkegård.43

            

             Thor Olsen og Marthe Schajesdatter - Karen

             Faddere: baaren af Margrete Christensdatter, assist: Anne Skajesdatter, mandfaddere: Joen Olsen, Helge Hansen Lie.

            

             Hun gravlegges som " samme dag nedsat i samme kirkegaard Thore Olsen og Martha Schajesdatter, deris ægte barn nafnlig: Karen 1 maaned".

 

 

 

       B.   Hans Thorsen, (sønn av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1718 i Eidanger,[15] dåp 06.03.1718 i Eidanger kirke,44 d. 1721 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.04.1721 i Gjerpen.40

            

             Thor Olsen og Martha Schajesdatter - Hans

             Faddere: baaren af Mademars. Karen Lind, assist: Maren Andersdatter, mandfaddere: Marcus Smith.

            

             Gravlagt som "Tor Olssøns barn Hans fra Osebachen. 3 aar. Døde i barnekopper".

 

 

 

       C.   Karen Thorsdatter, (datter av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1720 på Osebakken i Gjerpen, døpt 16.06.1720 i Gjerpen.[16]

            

             Tor Osebachens datter Karen.

             Faddere: Hans Smed, Anders Bachen, Eric Smeds qvide, Levor Riss datter.

 

            

 

       D    Maria Thorsdatter, (datter av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1722 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.08.1722 i Gjerpen,40 d. 1723 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 02.07.1723 i Gjerpen.40

            

             Tor Olssøns datter Maria fra Osebachen

             Faddere: Stephan Gulbrandssøn, Erik Gunnessøn, Christopher Rolfssøns qde., Inger hos Hans Buer.

            

             Gravlagt som "Tor Olssøns datter Maria fra Osebachen 1/2 aar gl".

 

 

 

       E.   Ellef Thorsen, (sønn av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1724 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.06.1724 i Gjerpen,40 d. 1724 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.12.1724 i Gjerpen.40

            

             Tor Olssons Ellef fra Aasebachen

             Faddere: Ole Gaassehølens Grude, Ingebret Kølnæs, Michels qde Karen, Maren Sølj.

            

             Gravlagt som "Tor Olssøn barn, Osebach".

 

 

 

       F.   Ingeborg Thorsen, (datter av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1725 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.12.1725 i Gjerpen,40 d. 1743 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 13.01.1743 i Gjerpen.40

            

             Tor Olssøns Ingeborg

             Faddere: Peter Janssøn, Helge Olssøn, Ole Jørgenssøn, Mads Torgerssøns qde, Birte Christensdatter.

            

             Gravlagt som "Tor Olssøns Ingeborg, 18 aar".

 

 

 

       G.   Guri Thorsdatter, (datter av Thor Olsen og Martha Skajesdatter) f. 1727 på Osebakken i Gjerpen, døpt 1727 i Gjerpen,40 d. 1767 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.12.1767 i Gjerpen.40

            

             Tor Olssøns Ole (!!!) (Dette var nok Guri)

             Faddere: Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde., Oline ...datter.

            

             Gravlagt som "Halvor Johannisens kone 43 aar".

 

            

             (1) Gift 07.01.1749 i Gjerpen,40 med Johannes Pedersen, f. ca 1720,40 d. 1749 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.08.1749 i Gjerpen.40

            

             Johannes:

             Gravlagt som "Johannes Pedersen f. Oseb. 29 aar".

 

            

             (2) Gift 20.10.1757 i Gjerpen,40 med Halvor Johannesen, f. ca 1717,1 d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.02.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

            

             Halvor:

             Osebakken (Ø. Borge) - Gjerpen 1762:

             Storgaden 209 Mand og Kone: Halvor Johannisen.

             Børn over 12 aar: Johannes Johannisen.

             Andre hos sig havende Folch: Marthe Schejesdatter, fattig.

 

             Se gamlegjerpen.no

            

             Han giftet seg på nytt i 1768 etter å ha blitt enkemann med Maren Margrethe Hansdatter f. ca 1725.

            

             Østre Porsgrunn 20.10.1768:

             Trol. enkemand Halvor Johannisen med enken Maren Margrethe Toresdatter.

            

             Østre Porsgrunn 28.12.1768:

             Cop. enkemand Halvor Johansen med enken Maren Margrethe Hansdatter.

            

             Trol. 20/10-1768.

             Enkem. Halvor Johansen af Giærpen Porsgrund med enken Maren Margrete Toresd.

             Cav: Boye Karup, Engelbricht Engelbrichtsen.

            

             Gravlagt som "Halvor Johannisen 67 aar".

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 605b

             Skifte 13. Marti 1784 i østre Porsgrund under Eidanger Tinglaug

             Halvor Johannesen, død - enke Maren Magrethe Hansdatter

             Barn:

             1. Johannes Halvorsen, myndig og bosatt i Christiansand.

             2. Thor Johannesen, 24 aar.

             3. Gunnild Johannesdatter, 20 aar og ugift.

             Enken Maren Magrethe Hansdatter tok til verge Hr. jacob Aall.

             Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet Gunner Jacobsen fra Porsgrund.

             Brutto: 133-2-5

             Netto: 0-0-0.

 

             Se Østre Porsgrunn 1762-1781

 

 

      

IV. Ingeborg Skajesdatter, f. ca 1699 på Klepp i Eidanger,1 d. 1761 på Ås i Eidanger,8 gravlagt 24.04.1761 på Eidanger kirkegård.8

      

      

       Gift 24.09.1724 i Eidanger kirke,6 med[18] Bent Knudsen, f. ca 1696 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[19] (sønn av Knud Olsen og Maren Anfindsdatter), d. 1749 på Ås i Eidanger,[20] gravlagt 23.06.1749 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

V.   Dorthe Skajesdatter, f. ca 1702,1 d. 1778 på Skielsbugten i Eidanger,7 gravlagt 11.10.1778 på Eidanger kirkegård.7

      

       Dorthe Schajesdatter var fadder for søsteren Ingeborg Schajesdatter sin sønn Ole i 1743.

      

       Dorte Skajesdatter ble nevnt på Nordre Ås hos Bent Knudsen i 1725 som "Tienistepige Dorte Skejesdatter gl. 21 aar, tiener for aarsløn".

      

       Gravlagt i 1778 som "Dorte Skayesd. Skielsbugten 76 aar".

      

       Der døde søsteren Anne Skajesdatter også noen dager senere.

 

 

 

VI. Lisbeth Skajesdatter, f. 1705 på Grava i Eidanger,4,[21] døpt 25.12.1705 i Brevik kirke,16 d. 1787 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[22] gravlagt 22.04.1787 på Eidanger kirkegård.17

      

       døpt Schaje Gravis barn N. Lisbet, Fader nafn Skaje Rasmussen, Moder nafn Lisbet Giestsdatter

       baaren af Kirsten Andersdatter?, assist: Maren Larsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Poul Nielsen  .....?, Peder hos Grafva

       Brevik 31.01.1706: introdusert Skaje Grafis qvinde.

      

       Hun bodde hjemme hos foeldrene på Klep i 1725.

      

      

       Gift 21.10.1741 i Eidanger kirke,6 med Isak Larsen, f. 1717 på Ås i Eidanger,15 (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter), døpt 26.12.1717 i Eidanger kirke,[23] d. 1794 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[24] gravlagt 16.11.1794 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Klepp denne gården

 

 

      

VII. Sara Skajesdatter, f. 1708 på Grava i Eidanger,[26],1 døpt 09.09.1708 i Brevik kirke,16 d. 1789 på Holtet i Eidanger,21 gravlagt 27.12.1789 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       døpt Skaje Grava og hans hustrue Lisbeth Gestdatters pigebarn N. Sara

       baaren af Kirsten Lars Tostenssens, Else Christensdatter, Margrete Ochisdatter, mandfaddere: Arna Hansen, Anund Wetlesen

       Brevik 14.10.1708: introdusert Skaje Gravas kone Lisbet Giestsdatter

      

       Hun ble nevnt hos Lars Pedersen på Grava i 1725 og står det som "Tienistepige Sara Skejesdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn".

      

       Hun ble nevnt som fadder til søsteren Ingeborg Schajesdatters sitt barn Sara i 1733. Sara var da som bosatt på Klep.

      

      

       Gift 14.01.1745 i Eidanger kirke,6 med Ole Andersen, f. ca 1712. 1 

      

       Se Holtet

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 307.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 303.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[14]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[16]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 132.

[19]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 16.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 151.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 53.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.