| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEP |     


 

 

Isak Larsen f. 1717 og Lisbeth Skajesdatter f. 1705 sin familie

 

 

Isak Larsen, f. 1717 på Ås i Eidanger,[1] døpt 26.12.1717 i Eidanger kirke,[2] d. 1794 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[3] gravlagt 16.11.1794 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Knudsen Ås.

 

Lars Knudsen Aas og Karen Knudsdatter - Isach

Faddere: baaren af Ragnhild Knudsdatter Aas, assist: Dorthea Svensdatter? Rødningen, Lisbeth Larsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Niels Olsen Nedre Lunde, Hans Nilsen Lunde.

 

Han bodde hjemme i 1725 som "Isach Larsøn gl. 7 aar".

 

Han bodde på Ås da han giftet seg i 1741.

 

Trol. 23/9-1741, en Løverdag i Eid. Copul. 21/10-1741.

Isaach Larsøn Aas og Lisbeth Schajesd.

Caut: Giert Olsøn Aas og Hans Jonsøn Samesteds.

 

Han fikk festekontrakt på gården Klep i Eidanger av David Chrystie i Brevik som eide gården. Dette var i 1741.:

Anno 12.07.1742 – Mad. Chrysties boxelbref til Isaach Larsen paa Klep 3 huder. Dat. 8. jan. 1741 med Isaach Larsens Revers paa gienparten.

 

Han fikk i 1754 festebrev på plassen Kåsa u/Nordre Ås:

Anno 16.09.1754 - Hans Jonsen Aas hans fæste bref til Isach Larsen paa pladsen Kaasen under Grd. Aas (dat. 16.09.1754)

 

Datteren Anne ble konfirmert i 1766 bosatt på "Kaasa under Aas".

 

Ås søndre i 1762:

Plassens navn: Kaasen

Huusmend/inderster: Isak Kaasen og kone, børn: Engebret, Lisbeth og Anne

 

Han nevnes på Ås søndre i 1782:

Aas søndre, Kaasa, Isak, 1 kone, 1 barn.

 

Gravlagt som "Isac Lars. Kaasen 81 aar".

 

 

Gift 21.10.1741 i Eidanger kirke,[5] med Lisbeth Skajesdatter, f. 1705 på Grava i Eidanger,[6],[7] (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), døpt 25.12.1705 i Brevik kirke,7 d. 1787 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[8] gravlagt 22.04.1787 på Eidanger kirkegård.8

 

Lisbeth:

døpt Schaje Gravis barn N. Lisbet, Fader nafn Skaje Rasmussen, Moder nafn Lisbet Giestsdatter

baaren af Kirsten Andersdatter?, assist: Maren Larsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Poul Nielsen  .....?, Peder hos Grafva

Brevik 31.01.1706: introdusert Skaje Grafis qvinde.

 

Hun bodde hjemme hos foreldrene på Klep i 1725.

 

Gravlagt som "Lisbeth Skayesd. Kaasene 83 aar".

 

 

 

I.    Lars Isaksen, f. 1742 på Klepp i Eidanger,[9] døpt 28.10.1742 i Eidanger kirke,[10] d. 1742 på Klepp i Eidanger,[11] gravlagt 07.11.1742 på Eidanger kirkegård.11

      

       Isach Larsen Klepp og Lisbeth Schajesdatter - Lars

       Faddere: baaren af Giert Aases kone Helje Villumsdatter, Sara Schajesdatter, mandfaddere: Hans Aas, Anders Larsen Tveten.

      

       Han gravlegges som "Isach Kleppes liden søn Lars 14 dager".

 

 

 

II.   Lisbeth Isaksdatter, f. 1743 på Klepp i Eidanger,9 døpt 13.10.1743 i Eidanger kirke,[12] d. 1763 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[13] gravlagt 14.04.1763 på Eidanger kirkegård.13

      

       Isach Klepp og Lisbeth Schajesdatter - Lisbeth

       Faddere: baaren af enken Karen Knudsdatter Aas, Sara Schajesdatter, mandfaddere: Even Schaurager, Anders Larsen Tveten.

      

       Gravlagt som "Isak Kaasens datter, Lisbeth 20 aar".

 

 

 

III. Ingebret Isaksen, f. 1746 på Klepp i Eidanger,9 døpt 09.03.1746 i Eidanger kirke,[14] død 29.03.1819 under Herøya i Eidanger,[15] gravlagt 05.04.1819 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Isach Larsen Klepp og Lisbeth Schajesdatters søn Ingebret                                          

       Faddere: baaren af Søfren Lundes kone Sara Christensdatter, Dorthe Schajesdatter, mandfaddere: Lars Simensen i Porsgrund, Jacob Larsen Hejestad.

      

      

       (1) Gift 06.10.1774 i Eidanger kirke,5 med Anne Maria Hansdatter, f. 1737 i Eidanger,[17] (datter av Hans Torkildsen og Sara Andersdatter), døpt 10.06.1737 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[19] d. 1807 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 15.08.1807 på Eidanger kirkegård.[20]

      

      

        (2) Gift 04.04.1809 i Eidanger kirke,[21] med Dorthe Sophie Sørensdatter, født 1768 på Glahus under Holla prestegård (datter av Søren Olsen og Kirsten Andersdatter), døpt 23.03.1768 i Holla,[22] død 20.11.1842 på Herøya i Eidanger, gravlagt 27.11.1842 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Ørstvet

 

 

      

IV. Anne Isaksdatter, f. 1748 på Klepp i Eidanger,9 døpt 13.10.1748 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[25] død 26.09.1830 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[26] gravlagt 03.10.1830 på Eidanger kirkegård.16

      

       Isach Klepp og Lisbeth Schajesdatters datter Anne                                                       

       Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Dorthe Schajesdatter, mandfaddere: Bent Aars, Jacob Laersen Hejestad.

      

       Konfirmert i 1766 som "Anne Isachsdatter Kaasa under Aas 18".

      

      

       Gift 09.10.1783 i Eidanger kirke,5 med Lars Gundersen, f. 1760 i Drangedal,[27] (sønn av Gunder Larsen og Marthe Tollefsdatter), døpt 03.08.1760 i Drangedal,[28] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[29] død 09.06.1826 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,26 gravlagt 17.06.1826 på Eidanger kirkegård.16

      

       Se Stranna u/ Søndre Ås

      

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 16.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 151.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 262.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 78.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 85.

[13]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 115.

[15]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[16]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 38.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[21]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[22]  Solumslekt

[23]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 134.

[25]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 441.

[27]  Alder ved konfirmasjonen.

[28]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.