| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

Karen Knudsdatter f. ca 1687 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Lars Knudsen f. ca 1668 og 2. gang med Lars Simonsen f. omkring 1705)

 

 

 

 

Karen Knudsdatter, f. ca 1687,[1] d. 1771 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.03.1771 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Hun var datter av Knud Olsen Nordre Ås.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1711.

 

3/5-1711. Eidanger:

Trolofvelse Torsdagen før Dom. Cantate.

Lars Knudsøn N. Aas og Kari Knutzdaatter.

Cav: Peder L. Grafva og Jon A. Søndre Aas.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1743.

 

Trol. 29/5-1743 i Porsgrund. Copul. 7/11-1743 i Eid.

Uk. Lars Simonsøn fra Porsgrund og enken Karen Knudsd.

Caut: David Nielsøn Jyde og Børge Nielsøn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 48

Mand og hustru: Lars Simensen og kone

Drenger over 12 aar: Niels Jensen

De uformuende: Brynild Andersen og kone, og Datter Anne Andersdatter, virkelig arme

 

Gravlagt som "enke efter afgangne Lars Simonsen Karen Knudsdatter 88 aar".

 

 

(1) Gift 1711 i Eidanger kirke,[3] med Lars Knudsen, f. ca 1668,1 d, 1737 på Ås i Eidanger,1,[4] gravlagt 25.01.1737 på Eidanger kirkegård.4

 

Lars:

I 1695 var brukerne på Nordre Ås en Lauge og en Lars. Lars Knudsen var denne Lars.

 

Rosstjenesteberegningen fra 1700 oppga Arnoldt og Laurs som brukere på Nordre Ås. Laurs var da også Lars Knudsen.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Lars Knudsen med kvinne og 2 døtre bruker på Nordre Ås.

 

Lars bodde på Nordre Ås da han giftet seg i 1711. Han må ut fra informasjonen i 1711 hatt barn før han giftet seg med Karen i 1711, i og med at han da hadde to døtre.

 

Han var i 1720 årene oppsitter på Nordre Ås i Eidanger sammen med Bent Knudsen.

 

Sjeleregisteret for Eidanger 1725, Nordre Ås:

Lars Knudsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Knudsdatter gl. 38 aar, haver 6 Sønne, Nafnlig Anders Larsøn gl. 13 aar, Jacob Larsøn gl. 10 aar, Isach Larsøn gl. 7 aar, Anders Larsøn gl. 4 aar, Olle Larsøn gl. 3 aar, Abraham Larsøn gl. ½ aar, ingen tienistefolch.

 

Lars var i 1732 forlover for Maren Knudsdatter da hun giftet seg med David Nilsen. Denne David var igjen trolover da enken etter Lars giftet seg 2. gang i 1743. Maren Knudsdatter kan ha vært en søster av Lars.

 

Trol. 2/5-1732 i Eid. Copul. 24/8-1732.

David Nielssen med Maria Knudtzd.

Caut: Søfvren Jacobssen Mølbach i Scheen og Laers Knudtzsen Aas.

Copulations Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

 

Ifølge bygdeboken døde han i 1757, 69 1/2 år gammel, men dette er feil. Han døde i 1737.

 

Ut fra alderen Schilbred bruker skulle man tro han var sønn av Knud Olsen på Ås. Schilbred regner med at han er født ca. 1687. Men ut fra alderen da han døde og sjeleregisteret i 1725 er han født ca. 1668 og han er da jevngammel med Knud Olsen Ås, og dermed ikke en sønn. Det var nok kone Karen Knudsdatter var datter av Knut Olsen Ås.

 

Han gravlegges som "Lars Knudsøn Aas 69 aar 6 maaneder".

 

 

(2) Gift 29.05.1743 i Eidanger kirke,3 med Lars Simonsen, f. ca 1716,[5] d. 1763 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.08.1763 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Lars:

Gravlagt som "Lars Simensen 47 aar".

 

 

 

 

I.    Anders Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. ca 1712,5,[7],1 d. 1763 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.09.1763 på Østre Porsgrunn kirkegård.6

      

       Han bodde hjemme på Ås i 1725 som "Anders Larsøn gl. 13 aar".

      

 

       Gift 22.05.1749 i Eidanger kirke,3 med Birthe Hansdatter, f. omkring 1720.[8]

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

II.   Ole Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1714 på Ås i Eidanger,1 døpt 24.01.1714 i Eidanger kirke,[9] d. 1714 på Ås i Eidanger,[10] gravlagt 29.04.1714 på Eidanger kirkegård.7

      

       Lars Knudsen Aas og Karen Knudsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Kisten Hendrichsdatter Solverød, ass: Anne Knudsdatter Grava, mandfaddere: Joen Andersen Aas, Knud Olsen Grava og Lars Pedersen Grava.

      

       Gravlegges som "Laers Knudsen Aas og Karen Knudsdatter, deris ægte barn N. Olle 12 uger 1 dag".

      

 

 

III. Jacob Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1715 på Ås i Eidanger,1 døpt 30.05.1715 i Eidanger kirke,[11] d. 1778 på Heistad i Eidanger,[12] gravlagt 27.09.1778 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Laurids Knudsen Aas og Karen Knudsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Ragnhild Knudsdatter Aas, assist: Inger Nilsdatter Nødelandstranden, Anne Knudsdatter Grava, mandfaddere: Peder Larsen Grava, Knud Olsen Grava, Hans Nielsen Nedre Lunde.

      

       Han bodde hjemme på Ås i 1725 som "Jacob Larsøn gl. 10 aar".

      

      

       Gift 16.11.1752 i Eidanger kirke,3 med Gjertrud Larsdatter, f. ca 1707,9 (datter av Lars Anfindsen og Sidsel Pedersdatter), d. 1768 på Heistad i Eidanger,9 gravlagt 08.05.1768 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Heistad

 

 

      

IV. Isak Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1717 på Ås i Eidanger,1 døpt 26.12.1717 i Eidanger kirke,[15] d. 1794 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[16] gravlagt 16.11.1794 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Lars Knudsen Aas og Karen Knudsdatter - Isach

       Faddere: baaren af Ragnhild Knudsdatter Aas, assist: Dorthea Svensdatter? Rødningen, Lisbeth Larsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Niels Olsen Nedre Lunde, Hans Nilsen Lunde.

      

       Han bodde hjemme i 1725 som "Isach Larsøn gl. 7 aar".

      

       Han bodde på Ås da han giftet seg.

      

      

       Gift 21.10.1741 i Eidanger kirke,3 med Lisbeth Skajesdatter, f. 1705 på Grava i Eidanger,[18],[19] (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), døpt 25.12.1705 i Brevik kirke,16 d. 1787 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[20] gravlagt 22.04.1787 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Klep

 

 

      

V.   Anders Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1720 på Ås i Eidanger, døpt 20.05.1720 i Eidanger kirke,[21] d. 1778 i Brevik, gravlagt 27.06.1778 på Brevik kirkegård.

      

       Laers Knudsen Aass og Karen Knudsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Skafveraach, Anne Knudsdatter Grafva, Joen Andersen Aass, Vetele Amundsen Schafveraach.

      

       Han bodde hjemme i 1725 som "Anders Larsøn gl. 4 aar".

      

      

       Forhold til Anne Michelsdatter, f. 1717 på Flogstad i Eidanger,[22] (datter av Michel Sørensen og Anne Amundsdatter), døpt 03.10.1717 i Eidanger kirke,20 d. 1752 på Bakke i Eidanger,4 gravlagt 20.06.1752 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se under hennes far

 

      

       (2) Gift 10.09.1746 i Eidanger kirke,3 med Karen Pedersdatter, f. 1710 på Auen i Eidanger,[23] (datter av Peder Jacobsen og Ellen Jensdatter), døpt 27.04.1710 i Brevik kirke,17 d. 1774 i Brevik, gravlagt 22.04.1774 på Brevik kirkegård.

      

       Se Nordre Rød u/Nordre Tveten

 

 

      

VI. Ole Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1722 på Ås i Eidanger,1 døpt 14.11.1722 i Eidanger kirke.18

      

       Laers Knudsen Aas og Karen Knudsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Maria Knudsdatter Grafva, Joen Andersen Aas, Bendt Knudsen Grafva.

      

       Han bodde hjemme i 1725 som "Olle Larsøn gl. 3 aar".

 

 

 

VII. Abraham Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1725 på Ås i Eidanger,1 døpt 04.05.1725 i Eidanger kirke.18

      

       Laers Knudtsen Aass og Karen Knudtsdatter - Abraham

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Anne Andersdatter Grafva, Helvig Pedersdatter, mandfaddere: Peder Grafva, Bendt Knudsen Aas, Abraham Laersen Røe.

      

       Han ble i 1725 nevnt som "Abraham Larsøn gl. ½ aar".

 

 

 

VIII. Lars Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1728 på Ås i Eidanger,1 døpt 11.02.1728 i Eidanger kirke,18 d. 1729 på Ås i Eidanger,[24] gravlagt 26.06.1729 på Eidanger kirkegård.20

      

       Laers Knudtsen Aassis ægte barn (Hans hustru Karen Knudtsdatter ble ikke nevnt. JO) - Laers

       Faddere: baaren af Martha Jensdatter Øfvre Lunde, Gierthrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Joen Børresen Skafverager.

      

       Han gravlegges som "Laers Knudsøn Aassis lille søn Laers 8 maaneder".

 

 

 

IX. Ingebret Larsen, (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter) f. 1730 på Ås i Eidanger,1 døpt 16.04.1730 i Eidanger kirke,[25] d. 1733 på Ås i Eidanger,4 gravlagt 08.02.1733 på Eidanger kirkegård.4

      

       Laers Knudtsen Aass og Karen Knudtsdatter - Ingebredt

       Faddere: baaren af Anne Joensdatter Aass, Maria Knudtsdatter Grafva, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Hans Knudtsen Grafva.

      

       Han gravlegges som "Lars Aasis barn Begrafved Ingebret Larssøn 3 aar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 5.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 69.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 16.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 151.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 15.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 102.

[24]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.