| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

Gjest Hansen f. ca 1624 sin familie

 

 

 

Gjest Hansen, f. ca 1624.[1]

 

Gjest nevnes på Nordre Ås fra 1655 til 1672.

 

Han brukte 1/2 parten av Nordre Ås ifølge manntallet av 1666. Han var da 40 år gammel. Enken Siri Aas brukte den andre halvparten. Henne står det ikke noe alder på. Hun nevnes på Nordre Ås i samme tidsperiode som Gjest. Hun var også eier av 1 hud i gården.

 

Schilbred har plasser en Gjest Hansen f. ca 1648 som sønn av Hans Olsen Kvestad i sin slektstavle ang. slektene fra Kvestad. Det nevnes en Gjest Hansen på Kvestad i 1664. Han nevnes som 16 år og er ført i rubrikken for sønner. Alderen passer ikke helt, men det kan være han?

 

 

 

I.    Åse Gjestsdatter, f. ca 1646, d. 1728 på Heistad i Eidanger,[2] gravlagt 12.12.1728 på Eidanger kirkegård.2

      

       Ut fra alder og navn var hun datter av Gjest Hansen på Nordre Ås. Navnet Gjest var veldig sjeldent. Finner bare Gjest Hansen i området i rett alder.

      

       Gravlegges som "Aaste Jestsdatter fra Heiestad 82 aar".

 

      

       Hun giftet seg med Tormod Stosen, f. ca 1635,[3] (sønn av Sto Arnesen), d. 1714 på Heistad i Eidanger.[4]

      

       Se Heistad

      

 

      

 

II.   Maren Gjestsdatter, f. ca 1650,3 d. 1724 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 13.02.1724 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hun gravlegges som "Maren Jæstsdatter Hejestad 74 aar".

      

       Hun var ut fra navn, alder, og det at hun døde på Heistad, trolig søster til Tormod Stosen Heistad kone Åste Gjestdatter.

      

       Ut fra alder og navn var hun også datter av Gjest Hansen på Nordre Ås.

 

 

 

III. Lisbeth Gjestsdatter, f. ca 1658,3 d. 1740 på Klepp i Eidanger,[5] gravlagt 30.12.1740 på Eidanger kirkegård.5

      

       Hun er trolig datter av Gjest Hansen som brukte Nordre Ås i 1660-70 tallet.

      

       Hun gravlegges som "Scheje Kleppes kone Lisbeth Giestisdatter 82 aar".

 

 

       Hun giftet seg med Skaje Rasmusen, f. ca 1649,3 d. 1741 på Klepp i Eidanger,[6] gravlagt 07.12.1741 på Eidanger kirkegård.6

      

       Se Klep

 

 

      

 

IV. Karen Gjestsdatter, f. ca 1665,[7] d. 1733 i Eidanger,[8] gravlagt 18.03.1733 på Eidanger kirkegård.8

      

       Hun var bosat hos Lisbeth Gjestsdatter på Klepp i 1725. De var ut fra navnene trolig søsken.

       Klep

       Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Mons. (William) Holbye til avlsgaard. Paa Gaarden opholder sig en Huusmand Nafnlig Skeje Rasmussøn gl. 80 aar, er skrøbelig og gift med Lisbet Giestsdatter gl. 70 aar, haver 1 datter Nafnlig Lisbet Skejesdatter gl. 20 aar, er hieme hos Forældrene. En gamel Pige til Huuse Nafnlig Karen Giestsdatter gl. 60 aar. Ingen Skov til gaarden enten til Gierdefang eller Brændeved, ellers ingen anden Herlighed.

      

       Hun gravlegges som "en gammel Pige Karen Giestesdatter 78 aar 6 maaneder 3 dager".

      

      

      

      

       .

 

 

 

 

 [1]  Manntallet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk., registrert på Digitalarkivet.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 303.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 307.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.