| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Lars Hansen f. ca 1695 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Catrhrine Pedersdatter f. ca 1697 og 2. gang med Martha Skajesdatter f. ca 1693)

 

 

 

Lars Hansen, f. ca 1695,[1] d. 1758 i Gjerpen, gravlagt 06.01.1758 i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Hans Larsen Valler.

 

Lars og Ole som brukte 2 huder hver i gården Valler var nok søsken. Siri Hansdatter Valler som Lars brukte som fadder i 1717 var nok deres søster.

 

Lars og Anne Cathrine nevnes på Valler i 1725:

Waller

Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Lars Hansøn 2 Huuder som er Præsteenche Sæde og Ole Hansøn 2 Huuder.

Lars Hansøn gl. 30 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Catrine Christensdatter gl. 28 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Hans Christian Larsøn gl. 10 aar og Evert Larsøn gl. 2 aar.

Ole Hansøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Tollefsdatter gl. 46 aar, haver 1 Søn, Hans Olsøn gl. 6 ½ aar og 1 datter Karen Olsdatter gl. 3 aar.

Een Tienistepige Kirsten Pettersdatter gl. 36 aar, tiener for aarsløn.

Til bemeldte Waller, ingen Fureskoug uden Lidt Bircheskoug tilhielp til Gierdefang og Brændeved.

 

En finner en Lars Hansen Valler i boken av Finn C. Knudsen, Gjerpen - Porsgrund, under Ligaden no. 4. Han nevnes der som eier i 1720, men han ble nevnt på Valler i Eidanger i 1725. Han nevnes av Knudsen som ”arbeider, i mandtal for 1733 og 1742 som enkemand og fattig”.

 

Gravlagt som "Lars Valler 81 aar."

 

 

(1) Gift[3] med Anne Cathrine Pedersdatter, f. ca 1697,[4] d. 1742 i Gjerpen, gravlagt 20.05.1742 i Gjerpen.[5]

 

Anne:

Anne Cathrine stod i Sjeleregisteret i 1725 som Christensdatter, men dette er feil. Hun er alle andre steder nevnt som Pedersdatter.

 

Gravlagt som "Lars Valers qde, 62 aar."

 

 

(2) Gift 27.02.1744 i Gjerpen,[6] med Martha Skajesdatter, f. ca 1693,[7] (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), d. 1773 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 07.02.1773 i Gjerpen.[8]

 

Martha:

Hun var enke etter Thor Olsen Osebakken f. 1685 d. 1731.

 

Søsteren Anne Skajesdatter var fadder for hennes barn i 1716.

 

Gravlagt som "Maren Schajesdatter 75 aar".

 

 

 

I.    Elisabeth Larsdatter, (datter av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1717 på Valler i Eidanger,[9] dåp 21.02.1717 i Eidanger kirke.[10]

      

       Lauridts Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter - Elisabeth

       Faddere: baaren af Maren Christophersdatter Valler, assist: Siri Hansdatter Valler, mandfaddere: Peder Erichsen Abor, Lorentz Hansen.

 

 

 

II.   Maria Larsdatter, (datter av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1719 på Valler i Eidanger,[11],[12] døpt 01.02.1719 i Eidanger kirke.[13]

      

       Lars Hansen Valler og Anna Cathrina Pedersdatter - Maria

       Faddere: baaren af Anna Gabrielsdatter, assist: Anna Povelsdatter Traaholt, Job Christensen, Mons. Tillerup.

 

 

 

III. Diderich Larsen, (sønn av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1721 på Valler i Eidanger,[14],[15] døpt 11.05.1721 i Eidanger kirke,[16] d. 1742 i Gjerpen, gravlagt 20.05.1742 i Gjerpen.[17]

      

       Laers Hansen Valler og Anna Catrine Pedersdatter - Diderich

       Faddere: baaren af Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Marj Nielsdatter, Adriand Jensen Studsrøe, Olle Hansen Valler.

      

       Gravlagt som "...og søn Dideric, 22 aar".

 

 

 

IV. Zacharias Larsen, (sønn av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1722 på Valler i Eidanger,[18] døpt 26.12.1722 i Eidanger kirke.[19]

      

       Laers Hansen Valler og Anne Chatrine Pedersdatter - Zakarias

       Faddere: baaren af Rebeche Pedersdatter Vaateklef, Birthe Hansdatter, mandfaddere: Adriand Jensen Studsrøe, Olle Søfrensen Møller.

 

 

 

V.   Lisbeth Maria Larsdatter, (datter av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1725 på Valler i Eidanger,[20],[21] dåp 09.12.1725 i Eidanger kirke.[22]

      

       Laers Hansen Waller og Anna Catrine Pedersdatter - Lispet Maria

       Faddere: baaren af Sirj Hansdatter Osebachen, Anna Sophie Olsdatter Kiær, Ole Olsen Flaatten, Søfren Rejersen Flaachstad

 

 

 

VI. Nicolaus Larsen, (sønn av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1727 på Valler i Eidanger,[23] dåp 26.12.1727 i Eidanger kirke.[24]

      

       Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatter - Nicolaus

       Faddere: baaren af Sirj Hansdatter Valler, Gunnill Amundsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Peder Errichsen Aboe, Olle Søfren Møller, Ingebredt Hansen Præstegaarden.

      

 

 

VII. Helene Larsdatter, (datter av Lars Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter) f. 1729 på Valler i Eidanger,[25] døpt 20.11.1729 i Eidanger kirke.[26]

      

       Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatter - Hellene

       Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnille Arnisdatter, mandfaddere: Corpurall Amund Laersen, Laers Laersen Ossebachen.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Alder ved død.

[8]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.