| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

Knud Olsen f. ca 1655 og Maren Anfindsdatter f. ca 1655 sin familie

 

 

 

Knud Olsen, f. ca 1655,[1],[2]

 

Knud Olsen var trolig den Knud som nevnes på Nordre Ås fra 1680 til 1692.

 

I skattemanntallet fra 1680 var Knud bruker på Nordre Ås.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var Knud bruker på Nordre Ås.

 

I 1695 var brukerne Lauge og en Lars. (Denne Lars var trolig Knuds sin svigersønn).

 

Knud ble nevnt som husmann på Versvik i «Sjølegden for Bragernes, Bratsberg amt, Bamble fogderi» i 1706. Han er da oppgitt å være gift og 40 år gammel. Han nevnes med sønnene Anfind på 16, Ole på 13, Bent på 10 og Hans på 4 år boende på gården. (Han var trolig noe eldre.)

 

Han nevnes under ekstraskatten i 1711 på husmannsplassen Versvig u/Ørstvet som husmann Knud Olsen med kvinne og 2 barn.

 

Han nevnes som fadder for Karen Knudsdatter og Lars Knudsen Ås sine barn som Knud Olsen Grava i 1714 og 1717.

 

 

Han giftet seg med Maren Anfindsdatter, f. ca 1655,[3] d. 1739 på Ås i Eidanger,[4] gravlagt 27.03.1739 på Eidanger kirkegård.4

 

Maren:

Jeg har alltid trodd hun var datter av Anfind Andersen Hovholt som dukket opp som bruker på Hovholt i 1680. Alderen hennes virker litt høy, men jeg trodde det kunne være slik.

      

Da jeg så ble klar over en innføring i kirkeboken for Eidanger datert 12. august 1708, ble jeg ikke så sikker lenger. Attesten gjaldt dødsfallet til en Anders Anfindsen, som innføringen viser var en frillesønn av denne Anfind Andersen Hovholt. Her blir Anfind Hovholts barn regnet opp og der ble ikke Maren nevnt. Det var også trolig at denne Anfind Andersen var 16 år og bosatt som tjenestedreng på Herøya i 1664. Han er i så fall født ca 1648. Dette gjør det svært usikkert om hun var datter av Anfind Hovholt.

 

Se Hovholt

 

I sjeleregisteret for Eidanger i 1725 finner en Maren boende på Søndre Grava hos Anne Skajesdatter som er søsteren til Ingeborg Skajesdatter som igjen er gift med sønn, Bent Knudsen:

Søndre Grava

Skylder 3 Huuder, udreeder 1/3 Soldat, bruges af Mons. Jacob Nielsøn i Brewig til avlsgaard.

Paa Gaarden holder til Huuse en Mand Nafnlig Anders Larsøn tiener for Soldat, gl. 23 aar, gift med Anne Skejesdatter gl. 32 aar. Haver ingen Børn eller Tienistefolch.

Noch een gammel Kone Maren Anfindsdatter gl. 70 aar. Til bemelte Gaard er ingen Skou uden til Brændeved og huushielp. Ingen anden Herlighed til bemelte Gaard er.

 

Hun gravlegges som "Bent Aases Moder Maren Anfindsdatter 90 aar".

 

 

 

I.    Ragnhild Knudsdatter, f. ca 1675,[5] d. 1724 på Ås i Eidanger,[6] gravlagt 22.11.1724 på Eidanger kirkegård.6

      

       Hun er brukt som fadder av Karen Knudsdatter Ås og er trolig en søster og da datter av Knut Olsen Ås.

      

      

       Hun giftet seg med[7] Jon Andersen, f. ca 1672,3 (sønn av Anders Ås), d. 1740 på Søndre Ås i Eidanger,[8] gravlagt 18.03.1740 på Eidanger kirkegård.8

      

       Se Søndre Ås

 

 

      

 

II.   Karen Knudsdatter, f. ca 1687,[9] d. 1771 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.03.1771 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

      

       (1) Gift 1711 i Eidanger kirke,[11] med Lars Knudsen, f. ca 1668,9 d. 1737 på Ås i Eidanger,9,8 gravlagt 25.01.1737 på Eidanger kirkegård.8

      

      

       (2) Gift 29.05.1743 i Eidanger kirke,11 med Lars Simonsen, f. ca 1716,5 d. 1763 i Porsgrunn, gravlagt 28.08.1763 i Porsgrunn.[12]

      

      

       Se Nordre Ås denne gården

 

 

 

      

III. Anfinn Knudsen, f. ca 1690 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[13] d. 1745 i Eidanger,8 gravlagt 11.09.1745 på Eidanger kirkegård.8

      

       Han ble nevnt i sjølgden i 1706 nevnt på Versvik som "Anfind Knudsen Søn 16 aar ung Karl, ej enroulleret ".

      

       Trolig gravlagt i Eidanger i 1745 som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Anfind Knudsøn 60 aar".

 

 

 

IV. Ole Knudsen, f. ca 1693 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,12 d. 1713 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[14] gravlagt 14.06.1713 på Eidanger kirkegård.13

      

       Han gravlegges som "en ung persohn som var Knud Versvigens søn N. Olle 19 aar 8 uger".

 

 

 

V.   Anne Knudsdatter, f. ca 1695,3 d. 1763 i Brevik, gravlagt 02.01.1763 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Hun brukte Gunder Olsen som fadder og videre Lars Knudsen Ås. Gunder var sønn til Knut Olsen og Lars Knudsen er gift med Karen Knudsdatter som var datter til Knud Olsen.

 

      

       Gift 14.04.1720 i Eidanger kirke,[16] med Eggert Larsen, f. ca 1692,3 (sønn av Lars Olsen), d. 1764 i Brevik, gravlagt 01.11.1764 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Se Solverød

 

 

 

      

VI. Bent Knudsen, f. ca 1696 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,12 d. 1749 på Ås i Eidanger,9 gravlagt 23.06.1749 på Eidanger kirkegård.8

      

       Han bodde hjemme hos foreldrene 10 år gammel under sjølegden for 1706.

      

      

       Gift 24.09.1724 i Eidanger kirke,11 med[18] Ingeborg Skajesdatter, f. ca 1699 på Klepp i Eidanger,5 (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), d. 1761 på Ås i Eidanger,[19] gravlagt 24.04.1761 på Eidanger kirkegård.18

      

       Se Nordre Ås denne gården

 

 

      

 

VII. Gunder Knudsen, f. ca 1700,3 d. 1774 på Hitterød i Eidanger,16 gravlagt 04.12.1774 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Knudsen Heistad 21 aar", fødested Heistad og bopel Grave, gift og innrullert 30. juni 1723.

      

      

       (1) Gift 07.05.1724 i Eidanger kirke,11 med Anne Larsdatter, f. ca 1699 på Grønsholt i Eidanger,3 (datter av Lars Jonsen og Maren Jansdatter), d. 1739 i Eidanger,8 gravlagt 24.05.1739 på Eidanger kirkegård.8

      

 

       (2) Gift 09.08.1743 i Brevik kirke,[21] med Anne Margretha Isachsdatter, f. ca 1696,3 (datter av Isach Hansen og Ragnhild Jørgensdatter), d. 1763 i Brevik, gravlagt 27.02.1763 på Brevik kirkegård.14

      

 

       (3) Gift 03.09.1764 i Brevik kirke,[22] med Hege Churvildsdatter, f. ca 1695,5 d. 1775 i Brevik, gravlagt 09.11.1775 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Se Hitterød u/Kjørholt

 

 

 

      

VIII. Hans Knudsen, f. ca 1702 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,12 d. 1749 på Rønningen i Eidanger,8 gravlagt 12.03.1749 på Eidanger kirkegård.8

      

      

       Gift 24.01.1733 i Eidanger kirke,11 med Marthe Olsdatter, f. ca 1702,5 d. 1759 på Tvetenrønningen i Eidanger,8 gravlagt 02.12.1759 på Eidanger kirkegård.8

      

       Se Nordre Tveten

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706, side 43.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 301.

[5]  Alder ved død.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[14]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 132.

[19]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.