| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Ragnhildrød Gnr. 108

 

Ragnhildrød finner vi vest for gården Bakke i det som i dag er Oklungen. Den lå i Hedrum frem til 1/1 1964 da den ble en del av Porsgrunn kommune.

 

 

Ragnhildrød i 1801

 

 

De tidlige manntallene på Ragnhildrød:

 

Kvelde kirke og prestebolet i Kvelde eide hver sin halvdel av Ragnhildrød forteller Biskop Eysteins jordbok av 1398.

 

Vi finner i omkring 1585 at Prestebolet hadde ½ vog fisk i inntekt av Ragnhildrød.

 

I 1600 årenes jordbøker finner vi at Kvelde kirke eier hele Ragnhildrød med Øde-Oklungen. Fra at kongen eide kirkene ble det nå slik at Larviks-greven eide kirken og da også gårdene. Gården ble da grevskapet gård.

 

Fra omkring 1618 til 1643 finner vi Lars som ødegårdsmann på Ragnhildrød. Senere er det Hans Robertsen som satt med bygselen. Han var nok sønn av Robert Bakke. Hans hadde bygselen til ut i 1670 årene.

 

I 1690 nevnes en Gunnar som bruker.

 

I 1701 finner vi Villum Olsen som bruker, 32 år gammel. Villum var ute i krigen så en Tord Olsen drev gården. Villum var tilbake på gården i 1720 årene.

 

 

 

 

Fam.1

 

Han var bruker her fra 1643 til ca 1670

 

Hans Robertsen f. omkring 1620 ble bruker på Ragnhildrød etter 1643. Han var sønn av Robert Bakke.  Hans var bruker på Ragnhildrød frem til ca 1670.

 

Barn:

Nils Hansen f. omkring 1650

Rasmus Hansen f. omkring 1650

Paul Hansen f. ca 1656

 

Familieark

 

 

 

Han var bruker fra ca 1670 til ca 1690

 

En Gunnar var bruker på Ragnhildrød rundt 1690. Han ble dette året dømt for ulovlig hogst. Jeg har ikke noe mer kunnskap om han.

 

 

 

Fam.2

 

Han var bruker fra ca 1690 til ca 1739

 

Villum Olsen f. ca 1671 var fra Siljan og giftet seg i Gjerpen i 1694 med Sibille Hansdatter f. omkring 1670 fra Holm i Gjerpen. Villum nevnes på gården i 1701 og han avstod halve gården til sønn Ole i 1725. Han avstod resten til sønnen i 1739. Sønnen, Ole Villumsen, døde i 1740. Hans enke, Kirsten Torstensdatter, giftet seg på nytt med Kristen Olsen fra Haugen i Hvarnes. Kristen hadde bygselen til 1749.

 

Barn:

Ole Villumsen f. omkring 1700 d. 1740

Ellen Villumsdatter f. ca 1705 d. 1753

Anne Villumsdatter f. ca 1710 d. 1744

Maren Villumsdatter f. ca 1712 d. 1744

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1749 til 1752

 

Halvor Olsen f. 1720 Nordal var gift med Gjøran Nilsdatter f. 1721 på Bakke. Halvor var bruker på Nordre Nordal i Eidanger fra 1745 til 1749 da det kom nye brukere der. Han ble bruker på Ragnhildrød i 1749 og satt med bygselen frem til 1752. Han flyttet da i "armod". Halvor måtte bøte på grunn av ulovlig hogst sammen med naboer på Bakke. Datteren Live fra 1752 er døpt i Hedrum. De døpte barn på Buer i 1753.

 

Se Nordre Nordal

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1752 til 1756

 

Jacob Vetlesen f. 1728 var bruker på Ragnhildrød fra 1752 til 1756. Han kom siden til Auen i Hedrum. Jacob var fra Høgset i Siljan og var 1. gang gift med Kirsten Hansdatter f. ca 1734. Om han bodde i en plass under gården eller på gården er uvisst.

 

Barn:

Margrethe Jacobsdatter f. 1753 d. 1794

Hans Jacobsen f. 1756 d. 1781

Vetle Jacobsen f. 1758 d. 1832

Maren Jacobsdatter f. 1759 d. 1807

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1752 til 1759

 

Arne Arnesen f. omkring 1730 var gift med Pernille Olsdatter f. omkring 1730. Arne Arnesen var sønn av Arne Sørensen Auen og Anne Pedersdatter. Hans bror, Peder Arnesen f. 1732, bodde nok på Kokkersvold og kom siden til Brevik. Jon Arnesen f. ca 1736 som kom til Oklungen og siden til Øde Oklungen under Ragnhildrød var nok også hans bror.

 

Arne Arnesen ble bruker på Raghildrød. fra 1756 til 1759. Han ble så fradømt bygselen på grunn av ulovlig hogst. Han kom siden til Søndre Omsland i Kjose i Brunlanes ifølge bygdeboken for Hedrum. Han er nevnt av Lorens Berg i bygdeboken for Brunlanes som bruker på en del av Søndre Omsland fra 1759 til ca 1773. Han hadde byttet til seg denne bygselen med Lars Ellefsen.

 

Se Brunlanes Bygdebok

 

 

 

Bosatt her fra 1759 til 1766

 

Lars Ellefsen f. ca 1720 var sønn av Ellef Larsen Bårnes Nordre i Hedrum. Han giftet seg med Inger Olsdatter f. ca 1711 på Langangen som da var enke på Søndre Omsland. Lars var bruker der fra 1745 til 1759 da han flyttet til Ragnhildrød. Han byttet bygsel med Arne Arnesen som greven ville ha bort på grunn av ulovelig hogst. Han var på Ragnhildrød fra 1759 til 1766 da han kom til Øde Oklungen og var der til 1766. I 1766 flyttet familien til Oklungen i Eidanger der Inger døde i 1781 og Lars i 1794.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1770

 

En Abraham Jonsen ble bruker etter Lars Ellefsen fra 1766 til 1770. Abraham flyttet til Sannidal.

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1770 til 1796

 

Hans Nilsen f. ca 1726 giftet seg i 1770 i Lardal med Inger Johannesdatter f. ca 1733. Hun var fra Jessetrud u/Røssholt. Hans og Inger døpte barn der frem til 1770 da de kom til Ragnhildrød. Inger døde der i 1773 og Hans giftet seg på nytt med 1773 i Hedrum med Guri Nilsdatter f. omkring 1740. Han døde på Ragnhildrød i 1796.

 

Hans Nilsen barn med Inger Johannesdatter:

Ingeri Hansdatter f. 1761 d. 1761

Anne Hansdatter f. 1763

Ole Hansen f. 1765 d. 1803

Berthe Hansdatter f. 1767 d. 1848

Dorthe Hansdatter f. 1770

Maren Hansdatter f. 1772 d. 1772

 

Hans Nilsen barn med Guri Nilsdatter:

Inger Hansdatter f. 1774

Nils Hansen f. 1777 d. 1862 

Helvig Hansdatter f. 1781

Søren Hansen f. 1783 d. 1785

Søren Hansen f. 1786

Halvor Hansen f. 1789 d. 1875

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1796 til 1803

 

Sønnen Ole Hansen f. 1765 giftet seg 1788 med Kirsti Larsdatter f. 1769 fra Nordalsetret i Eidanger. Ole overtok bygselen på Ragnhildrød etter sin far Hans i 1796 til 1803 da han døde der.

 

Barn:

Gunhild Olsdatter f. 1792

Anne Helvig Olsdatter f. 1794 d. 1859

Inger Marie Olsdatter f. 1797

Dorte Olsdatter f. 1799

Hans Olsen f. omkring 1800

 

Familieark

 

 

 

Ragnhildrød ble delt i tre deler i 1805

 

 

 

Del 1.

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1804 til 1844

 

Jon Jacobsen f. 1778 var sønn av Jacob Andersen som kom til Rønningen u/Ragnhildrød. Han giftet seg i Hedrum i 1804 med enken etter Ole Hansen Ragnhildrød Kirsti Larsdatter f. 1769. Kirsti døde her i 1821 og Jon giftet seg på nytt med Anne Arnesdatter f. 1799 på Øde Oklungen u/Ragnhildrød. Jon Jacobsen døde i 1844.

 

Jon Jacobsens barn med Kirsti Larsdatter:

Ole Jonsen f. 1810

Larine Jonsdatter f. 1814

Jacob Jonsen f. 1817

 

Familieark

 

 

 

Del 2.

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1805 til 1840

 

Nils Hansen f. 1777 var sønn av Hans Nilsen Ragnhildrød. Nils giftet seg i Eidanger i 1805 med Ellen Larsdatter f. 1779 på Nordalsetret. Nils var bruker på Ragnhildrød Bnr. 2 fra 1805 til 1840.

 

Barn:

Anne Helvig Nilsdatter f. 1811

Gunhild Marie Nilsdatter f. 1817

 

Familieark

 

 

 

Del 3.

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1812 til 1832

 

Morten Jacobsen f. omkring 1770 var bruker på Ragnhildrød Bnr. 3 fra 1812. Han hadde giftet seg i 1809 med Karen Larsdatter f. 1766 på Nordalsetret i Eidanger. Hun var enke etter Arne Jonsen Øde Oklungen u/Ragnhildrød og hun døde på Ragnhildrød i 1811. Morten giftet seg igjen i Siljan i 1812 med Ingeborg Olsdatter f. 1779 på Rød i Siljan. Morten døde på Ragnhildrød i 1832.

 

Familieark

 

 

 

Underbruk og plasser

 

 

Øde Oklungen

 

Ifølge bygdeboken i Hedrum var nok Øde-Oklungen opprinnelig en del av gården Oklungen i Eidanger. I 1600 årene hører Øde-Oklungen til Kvelde kirke slik som resten av Ragnhildrød og var da en bruk under den. Skylden var 3 skinn. Matrikulert i 1805.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1766 til 1767

 

Lars Ellefsen f. ca 1720 var bruker på Øde-Oklungen fra ca 1766 til 1767 da han flyttet til Oklungen. Han byttet bygsel med brukeren på Oklungen, Jon Arnesen.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra 1767 til ca 1795

 

Jon Arnesen f. ca 1736 ble da den neste brukeren på Øde-Oklungen. Han var husmann der til ca 1795 da sønnen Arne overtok.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra ca 1795 til ca 1809

 

Arne Jonsen f. 1767 ble da husmann på Øde-Oklungen fra ca 1795 til han døde der i 1809.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

 

Rønningen

 

Rønningen lå nord for hovedbebyggelsen og ble matrikulert i 1838.

 

 

Bosatt her i 1764

 

I 1764 var Rønningen egen plass og husmann var da Ole Andersen f. 1724. Han var sønn av Anders Sørensen Bjønnes i Hedrum.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

 

Bosett her fra 1783 til 1804

 

Jacob Andersen f. 1735 på Lanner i Eidanger og hans familie kom til Rønningen u/Ragnhildrød i 1783. Familien hadde bodd i Gjerpen før de kom hit. Jacob døde på Rønningen i 1804. Enken Maren Andersdatter f. ca 1747 kom til Stormyr u/Omsland Nordre i Brunlanes.

 

Se under hans far på Lanner i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra ca 1798 til 1829

 

Plassen lå en tid under Øde-Oklungen men fra 1798 fikk Isak Larsen f. 1771 på Nordalsetret i Eidanger bygselbrev på plassen. Han døde der i 1820. Enken drev frem til 1829 da to av sønnene overtok.

 

Se Nordalsetret i Eidanger

 

 

 

 

Plankelia

 

Plankelia var ifølge bygdeboken i Hedrum husmannsplass under Ragnhildrød fra omkring 1740. Den lå øst for Rønningen og ble matrikulert i 1838.

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra ca 1740 til 1781

 

Ole Larsen f. 1700 var 1. gang gift med Ellen Villumsdatter f. ca 1705. De døpte først barn på Kvisla i Siljan før de fra 1736 døpte barn bosatt på Ragnhildrød. Fra ca 1740 var Ole husmann på Plankelia u/Ragnhildrød. Ellen døde der i 1753 og Ole giftet seg 2. gang med Berte Andersdatter f. ca 1719. Berte døde på Plankelia i 1779 og Ole i 1781.

 

Ole Larsen og Ellen Villumsdatter sine barn:

Ole Olsen f. 1725 d. 1763

Nils Olsen f. 1727

Nils Olsen f. 1730

Mons Olsen f. 1732 d. 1781

Anne Olsdatter f. 1735

Maria Olsdatter f. 1736

Torsten Olsen f. 1738

Hans Jacob Olsen f. ca 1739

Marthe Olsdatter f. 1740 d. 1784

Villum Olsen f. 1748

 

Ole Larsen og Berte Andersdatter sine barn:

Lars Olsen f. 1756

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra ca 1781 til 1809

 

Knut Aslesen f. 1748 på Gurholt i Siljan hadde i 1777 giftet seg med Gunbjørg Isachsdatter f. ca 1753. De bodde en tid i Siljan, men kom til Plankelia ca 1781. Knut døde der i 1809 og Gunbjørg i 1813.

 

Barn:

Kirsten Knutsdatter f. 1778 d. 1848

Aslach Knutsen f. 1780

Nils Knutsen f. 1786

Karen Knutsdatter f. 1789

Isak Knutsen f. 1792

 

Familieark