| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAGNHILDRØD |


 

 

 

Hans Nilsen f. ca 1726 og Inger Johannesdatter f. ca 1733 sin familie

 

 

 

Hans Nilsen, f. ca 1726,[1] d. 1796 på Ragnildrød i Hedrum.[2]

 

Han var bruker på Ragnhildrød fra 1770 til han døde der i 1796. Hans sønn Ole overtok. Ifølge bygeboken i Hedrum var det uvisst hvor han kom fra.

 

Hans Nilsen giftet seg i Lardal 19. oktober 1760 med ei Inger Johannesdatter. Hans hadde en tid gården Røsholt i Lardal.

 

 

(1) Gift 19.10.1760 i Lardal, med[3] Inger Johannesdatter, f. ca 1733,[4] d. 1773 på Ragnildrød i Hedrum,[5] gravlagt 11.07.1773 på Hedrum kirkegård.[6]

 

Inger:

Hun kom fra Jessetrud under Røsholt i Lardal.

 

 

(2) Gift 27.11.1773 i Hedrum, med Guri Nilsdatter, f. omkring 1740.[7]

 

 

 

I.    Ingeri Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) f. 1761 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal,[8] d. 1761 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal.[9]

 

 

 

II.   Anne Hansdatter (sønn av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) f. 1763 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal.[10]

 

 

 

III. Ole Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) f. 1765 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal,[11],[12] d. 1803 på Ragnildrød i Hedrum.[13] 

 

       Han var bruker på Ragnildrød i Hedrum fra 1796 til 1803. Hans far var bruker før han. Han var født på Røsholt i Lardal.

 

      

       Gift 1788,[14] med[15] Kirsti Larsdatter, f. 1769 på Nordalseter i Eidanger,[16] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 02.04.1769 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[18] d. 1821 på Ragnildrød i Hedrum.[19] 

      

       Se Ragnhildrød denne gården

 

      

 

IV. Berthe Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) f. 1767 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal,[20],[21] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[22] død 08.05.1848 på Nordalseter i Eidanger,[i] gravlagt 14.05.1848 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

       Det er trolig hun som konfirmeres i Eidanger i 1785 bosatt på Nordalseter som "Birte Hansdatter paa Sættre 18" og som giftet seg 1. gang i 1792. Vi finner Kirsti Larsdatter Ragnhildrød som fadder for deres sønn. Dette var hennes bror Ole sin kone. 

 

      

       (1) Gift 19.07.1792 i Eidanger kirke,[23] med[24] Lars Iversen, f. 1738 på Nordalseter i Eidanger,[25] (sønn av Iver Arnesen og Maria Michelsdatter), døpt 23.11.1738 i Eidanger kirke,[26] d. 1811 på Nordalseter i Eidanger,[27] gravlagt 10.11.1811 på Eidanger kirkegård.[28] 

 

 

       (2) Gift 25.09.1812 i Eidanger kirke,[29] med Anders Jonsen, f. ca 1777,[30] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[31] 

 

       Se Nordalsetret i Eidanger

      

      

 

V.   Dorthe Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) f. 1770 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal.[32]

 

 

 

VI. Maren Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter) født 1772 på Ragnildrød i Hedrum, døpt 28.05.1772 i Hedrum, død 1772 på Ragnildrød i Hedrum, gravlagt 26.12.1772 i Hedrum.

 

 

 

VII. Inger Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) født 1774 på Ragnildrød i Hedrum, døpt 23.02.1774 i Hedrum.

      

       Hun drev videre som husmann på Ragnildrødrønninger fra mannen døde i 1820 til 1826. Sønnene Lars og Hans var begge husmenn der videre, så plassen ble trolig delt i 1840 årene.

      

 

       Gift 19.07.1795 i Hedrum,5 med Isak Larsen, født 1771 på Nordalseter i Eidanger,8 (sønn av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 20.10.1771 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,10 død 1820 på Ragnildrødrønningen i Hedrum.[iv]

      

       Isak:

       Han kom fra Nordalseter i Eidanger.

      

       Bosatt på Ragnildrød i Hedrum. Forlovet seg i Hedrum 30.mai 1795. Forlovere var Mikkel Sættra og Erik Larsen Viersdalen

      

       Han fikk i 1798 festebrev på plassen Ragnhildrødrønningen. Han var husmann der frem til 1820 da han druknet i Farris.

 

 

 

VIII. Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) f. 1777 på Ragnildrød i Hedrum,[33] d. 1862.[34]  Bosatt på Ragnhildrød Bnr. 2.

      

 

       Gift 31.10.1805 i Eidanger kirke,[35] med Ellen Larsdatter, f. 1779 på Nordalseter i Eidanger,[36],[37] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 03.01.1779 i Eidanger kirke,[38] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[39] d. 1837 på Ragnildrød i Hedrum.[40] 

 

       Se Ragnhildrød denne gården

 

 

 

IX. Helvig Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) født 1781 på Ragnildrød i Hedrum, døpt 25.03.1781 i Hedrum.

 

 

 

X.   Søren Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) født 1783 på Ragnildrød i Hedrum, døpt 29.05.1783 i Hedrum, død 1785 på Ragnildrød i Hedrum, gravlagt 20.03.1785 i Hedrum.

 

 

 

XI. Søren Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) født 1786 på Ragnildrød i Hedrum, døpt 02.04.1786 i Hedrum.

 

 

 

XII. Halvor Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Guri Nilsdatter) født 1789 på Ragnildrød i Hedrum,2 døpt 18.10.1789 i Hedrum,[v] død 1875.2

      

       Han kom fra Ragnhildrød da han giftet seg.

      

       Bodde som husmann i Kjønnene u/Raghildrød til 1863. Ifølge bygdeboken i Hedrum var han sønn av Hans Nilsen Ragnhildrød og født 1798? Dette må vel da ha vært 1778?

      

      

       (1) Gift 14.04.1812 i Hedrum,2,[vi] med2 Karen Jacobsdatter.

      

 

       (2) Gift 1820,2 med Berte Arnesdatter, født ca 1793,1 (datter av Arne Jonsen og Karen Larsdatter), død 1867 på Kjønnene u/ Ragnildrød i Hedrum.2

      

      Berte:

      Hennes far var sønn av Jon Arnesen Oklungen.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[4]  Alder ved død.

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[6]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[9]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[10]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[11]  Alder ved død.

[12]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[20]  Eidanger, folketellingen 1801.

[21]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Eidanger, folketellingen 1801.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 48.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[30]  Alder ved konfirmasjonen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[32]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[33]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 877.

[34]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 877.

[35]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

 


[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 242.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.